baneris leidinys

janusevicius iseina
Septynerius metus Šakių kultūros centrui vadovavęs Raimondas Januševičius lapkričio 16 d. pasirašė sutarties nutraukimą, perdavė įgaliojimus pavaduotojai ir, susirinkęs daiktus, užvėrė įstaigos duris. Asmeninio archyvo nuotr.

Gintarė MARTINAITIENĖ

Po spalio 28 d. neįsigaliojusio mero potvarkio atšaukti Šakių kultūros centro direktorių Raimondą Januševičių iš pareigų, ko gero, daugelis buvo nusiteikę viltingai, kad meras ir kultūros centro direktorius vienas kitą suprato ir, išsiaiškinus nesutarimus, jiems pavyks rasti kompromisą dirbti toliau. Visgi jau lemiamos lapkričio 16-osios išvakarėse buvo galima suprasti, kad susitarti nepavyks. Ir nepavyko. Tądien R. Januševičius pasirašė darbo sutarties nutraukimą. Abi pusės viena kitai žeria kaltinimus, o situacija toliau bus sprendžiama teismuose.
 
Perdavė įgaliojimus

Su R. Januševičiumi susitinkame redakcijoje, nes jis šiuo metu bedarbis, iš darbo kabineto daiktus susirinko ir darbo sutarties nutraukimą pasirašė lapkričio 16-ąją, įstaigos vairą perdavė pavaduotojai Aistei Bakaitei, sudėliojo svarbiausius strateginius darbus ir užvėrė įstaigos, kuriai vadovavo septynerius metus, duris. Sako, nuotaikos buvo gana slogios, kolegos išleistuvių nedarė, nes vylėsi, kad jis į darbą sugrįš teismo sprendimu. Pats direktorius dabar dvejoja, ar taip ir bus, „ar bus noras viską kelti iš pelenų“, tačiau nesako ir „ne“.

„Labiausiai gaila kolektyvo, kuris kaip ir paliktas likimo valiai, tarsi nusispjauti, kas bus, neatsižvelgta į jų nuomonę. Nejau taip norima sugriauti, kas sukurta?“ – svarstė R. Januševičius, jaučiantis dėl kultūros padaręs viską, ką sugebėjęs, ir išeina aukštai pakelta galva.

„Šakių kultūros centrą palieku aukščiausiame klestėjimo taške“, – sako jau buvęs direktorius.

Apskritai, anot pašnekovo, dar sudėtinga suvokti, kas įvyko, reikia laiko mintims susidėlioti, tad neatskleidžia ir konkrečių ateities planų, nors sako įvairių pasiūlymų sulaukęs dar po spalio 23 d. mero sprendimo. Politikos užkulisiuose kalbama, kad „valstiečiai“ mero rinkimams niekada neturėjo tokio gero kandidato kaip dabar, bet tiesiogiai į klausimą, ar visgi artimiausiuose rinkimuose dalyvautų, R. Januševičius neatsako.

Taikos sutartis buvo, bet...

Norisi sugrįžti prie konkrečių detalių ir sužinoti, kodėl nepavyko rasti kompromiso, nes daugelis vylėsi, kad sutarimas tarp mero ir kultūros centro direktoriaus visgi bus rastas, o potvarkio neįsigaliojimas teikė vilties.

„Pradinė intencija buvo gera ir tikėjau, kad abi pusės pasiruošusios susitarti“, – pripažįsta R. Januševičius.

Jis sako, jog merui nusprendus atidėti potvarkį buvo sutarta, kad R. Januševičiaus pusės teisininkai paruošia Taikos sutarties projektą, kalbėta, kad susitaikius būtų išvengta dar vieno teisinio ginčo (dėl atleidimo, nes bylinėjimasis dėl įvertinimo tebevyksta), nebūtų skaldoma bendruomenė. Taikos sutarties projektą teisininkai paruošė. R. Januševičius teigia, kad per dvi savaites iš mero į šį projektą negavo jokių komentarų, pastabų ar korekcijų.

„Niekas nieko neprimetinėjo. Tai projektas – ne šventa karvė, galima braukti, taisyti, koreguoti, siūlyti savo versiją <...> Nieko nebuvo, tik traktuojama, kad nesuprantu, ko meras nori“, – teigė buvęs kultūros centro direktorius.

Meras antradienį vakare nuotoliniu būdu vietinės žiniasklaidos atstovus pakvietė į spaudos konferenciją išskirtinai šiai temai aptarti, tad teiraujuosi, ar tikrai niekaip nebuvo reaguota į Taikos sutarties projektą. Tačiau dar iki paklausimo meras aiškino: „Taikos sutartis buvo pasiūlyta išskirtinai tik dėl to, kad taip būtų pasidalintos bylinėjimosi išlaidos nenorint jų visų užkrauti tik vienai pusei, tai yra R. Januševičiui. Mes turėjome tik aptarti, kaip nutrūksta teisiniai ginčai, paliekant bylinėjimosi išlaidas, tačiau gavau Taikos sutartį su visiškai nepagrįstais ir jokios kritikos neatlaikančiais dalykais, kaip kad įsipareigoju įstaigos vadovą įvertinti labai gerai, antru punktu turėčiau paskaičiuoti ir sumokėti visą 15 proc. kintamąją darbo užmokesčio dalį, tai sudarytų 3 tūkst. 800 su trupučiu eurų, ir bylinėjimosi išlaidos lieka.“

Be to, mero teigimu, esą sutartyje buvo numatytas įpareigojimas jokiu būdu niekam nekomentuoti sutarties sąlygų, o už bet kokį pakomentavimą grėstų 500 eurų dydžio bauda, nors teisme sutartis bet kuriuo atveju taptų viešu dokumentu. R. Januševičius aiškina priešingai – esą tai būtent mero pusės parengto Taikos sutarties projekto sąlyga. Mat sudaryti taiką buvo siekta dar liepos mėnesį, tačiau irgi nesėkmingai.

„Nuostatos dėl konfidencialumo, įskaitant baudą, su labai nežymiomis redakcinio pobūdžio korekcijomis, paimtos būtent iš mero teisininkų parengtos ir liepos 23 d. atsiųstos Taikos sutarties“, – aiškino R. Januševičius.

„Ką ten galima taisyti, jei ten viskas iš esmės, visi punktai prieštarauja tiek sveikai logikai, tiek moralinėms nuostatoms. Man nepriimtini tokie dalykai, kad nori užlaužti rankas ir apriboti merui suteiktą įstatymų diskreciją“, – teigė E. Pilypaitis ir sakė dar po metinio vertinimo R. Januševičiui siūlęs šį klausimą dėl vertinimo, jei mano, kad meras negali to daryti, kelti Kultūros centrų taryboje, kuriai priklauso, ir siūlyti įstatymų korekcijas.

Iki „tokio“ lygio nenusileis

Abi pusės sutinka, kad ir per tą bandymo susitaikyti laikotarpį daugiau susirašinėta nei bendrauta gyvai. R. Januševičius rodo per tarpininkus gautas pirmines mero sąlygas, kuriose rašoma: „Raimondas paskelbia viešą pripažinimą, kad neadekvačiai įvertino mero vertinimo metu duotas pastabas ir vėliau audito ataskaitoje pateiktas išvadas, įsipareigoja pateikti audito įgyvendinimo grafiką; pripažįsta, kad dėl savo nesupratimo ir neteisingo įstatymo interpretavimo, pažeidė jo nuostatas, įsipareigoja ateityje dėti visas pastangas, kad panašios situacijos nesikartos. Taikos sutartis nesudaroma, o pripažįstamas Šakių rajono savivaldybės ieškinys (t.y. pripažįstant, kad veiklos vertinimo išvados ir potvarkis yra teisėti), nereiškiant pretenzijų į patirtas bylinėjimosi išlaidas.“ Nors toliau minima, kad meras tokiu atveju atšaukia potvarkį, tačiau R. Januševičių būtent pirmieji sakiniai labiausiai įskaudino, nes tai reikštų, sako jis, kad viešai save pripažįsta nekompetentingu ir nubraukia, nuneigia teismų bei Darbo ginčių komisijos sprendimus, kad teisus jis, o ne meras. Suprask, sako R. Januševičius, tik jam reikia nusižeminti, kone save išsiplakti ir dar išėjus viešai šaukti, kad yra kaltas.

„Dvi teisinės institucijos pasakė poziciją, kad meras šiuo sprendimu buvo neteisus, aš tikiu teismais. Esą aš neadekvačiai vertinu mero pastabas, bet pirmos instancijos teismas išaiškino, kad ieškinys nepagrįstas“, – sako R. Januševičius ir tikina, kad priskirtų mero geležinių kurpaičių jis niekada nesunešios ir moralė neleidžia nusileisti iki tokio lygio.

Esmė ne auditas

Kalbant apie auditą, R. Januševičius sako, jog esmė visai ne jame, ir juokiasi dėl esą padaryto atradimo, jog įstaigoje dirba jo šeimos nariai, nors tai ne paslaptis daugybę metų. Kodėl, klausia jis, anksčiau nebuvo keltas šis klausimas. Meras atkerta, kad teisę vairuoti gali turėti, bet teisės pažeisti įstatymus – ne. E Pilypaitis nekart akcentavo, kad kultūros centro direktorius supainiojo viešuosius ir privačius interesus, neracionaliai naudojo įstaigai skirtas lėšas ir, pažeisdamas Darbo apmokėjimo įstatymo nuostatas, neteisėtai panaudojo beveik 10 tūkst. eurų, netinkamai vertino kultūros centro darbuotojus ir kt. Anot mero, šis faktas iki šiol niekaip nepaneigtas, o pastabos vadovui esą buvo išsakytos dar metinio vertinimo metu, bet nebuvo sureaguota arba jos neigtos, nors R. Januševičius aiškina kitaip ir cituoja vietinėje spaudoje pasakytus valdžios atstovų žodžius, kad auditas yra tik patariamasis, rekomenduojamas balsas, tai jokia represija. O dabar, sako R. Januševičius, prisidengiant būtent audito išvadomis, jis ir atleidžiamas. Meras spaudos konferencijos metu teigė niekada neturėjęs tikslo atleisti vadovo, iškart atmetė bet kokius kaltinimus, kad tai susidorojimas su direktoriumi kaip su nepatinkančiu asmeniu. Meras teigia priešingai, kad tik jam vadovaujant R. Januševičiaus alga išaugo iki 2 tūkst. 112 eurų ir buvo viena didžiausių iš visų biudžetinių įstaigų vadovų. Tai ir buvo įvertinimas, sakė E. Pilypaitis, o metinio vertinimo metu išsakytos pastabos skirtos dėmesiui atkreipti, bet R. Januševičius, kaip žinia, nesutikęs su vertinimu, jį apskundė. Tiesa, buvęs direktorius keliskart pabrėžė, kad visa situacija yra ilgalaikio ir sistemingo mobingo pasekmė, nors meras sako, kad tai tik R. Januševičiaus niekuo nepagrįsta versija.

„Vienas paklausimas sekė kitą ir tai tęsėsi pusantrų metų. Tai labai išbalansavo bendrą įstaigos veiklą. Jei ryte negauni kokio paklausimo, tai kaip ir dienos nėra, juokaudavom“, – teigė R. Januševičius, tikinęs, kad į įstaigą nuolat su įvairiais dokumentais būdavo siunčiami patarėjai, dokumentų kada panorėjęs fotografuoti užsukdavo ir meras.

„Pasitelkęs visą administracinį aparatą tu sužlugdysi bet ką“, – sako R. Januševičius, pridūręs, kad kai neįkandi dantimis, pasiimi protezus – auditą.

Abi pusės turi ką pasakyti

Meras spaudos konferencijos metu nuklysta ir į pernai metus, kada R. Januševičiui skirtas įspėjimas už komandiruočių tvarkos pažeidimą ir išvykimą į komandiruotę, kuri apmokėta įstaigos pinigais, negavus mero leidimo. Cituoja R. Januševičiaus atsakymą, kuriame įžvelgia savo, kaip mero, sumenkinimą, nes vadovas tikina esą ne visais atvejais reikalingas darbdavio sprendimas, kad realios kompetencijos spręsti, kada siųsti ar nesiųsti į komandiruotę, meras lyg ir neturi ir pan... Meras sako veikęs „įstatymo numatytose kompetencijose“. Be to, E. Pilypaitis abejoja, ar tikrai R. Januševičius norėjo taikos, jei dar lapkričio 4d. prie atsiliepimo teismui pridėjo ir audito išvadas, ir mero potvarkį. Vadinasi, spėja jis, ir buvo svarstoma ne apie taiką, o apie tolimesnį bylinėjimąsi. R. Januševičius kalba kone tais pačiais žodžiais, tik iš savo pusės. Mini taip pat lapkričio 4 d., kai iš savivaldybės administracijos sužinojo, kad Šakių kultūros centro sutaupytos darbo užmokesčio lėšos (apie 10 tūkst. eurų) bus numatytos ne kam kitam, o Šakių miesto šventiniams papuošimams, nors pati įstaiga buvo nusimačiusi, kam tas lėšas skirti (lifto tvarkymui, rekuperaciniams filtrams, kėdėms, kondicionieriams, kompiuterinei įrangai įsigyti ir pan.).
„Ar ir kitos pavaldžios įstaigos prisideda prie miesto papuošimo?“ – klausia R. Januševičius ir priduria, kad už puošimą atsakinga seniūnija, o toks veiksmas – tik mero kerštas į kažkada spaudai pasakytus žodžius, kad geras papuošimas yra visos savivaldybės prestižo reikalas, o už tai esą tekę ir rajono vadovui aiškintis.

„Ir tai vyko laikotarpiu, kai turėjome susitaikyti...“ – pabrėžia buvęs kultūros centro vadovas.

Meras prasitaria, kad ir vykdoma Šakių kultūros centro veikla nebuvo visiškai patenkintas, nes kultūros centre nėra kaimo kapelos, o ji buvo, faktiškai nelikę ir orkestro.

Priekaištus galima vardinti ir vardinti, nes abi pusės turi ką pasakyti, bet akivaizdu, kad ambicijos paėmė viršų.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos