baneris leidinys

kmitas25
Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Ričardas Kmitas, švenčiantis kunigystės 25-metį, laimindamas susirinkusiuosius dėkojo parapijiečiams už maldas sakydamas – jei nebūtų tikinčių ir besimeldžiančių, nebūtų ir bažnyčios! L. Poškevičiūtės nuotr.


Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Gruodžio – 19-ąją Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios dėkojant Dievui už klebono 25-erių metų kunigystę. Gražios sukakties proga kleboną kun. Ričardą Kmitą sveikino parapijiečiai, miestelio ir mokyklos bendruomenė, rajono meras.

Paskutinį advento sekmadienį Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčia vos talpino tikinčiuosius, susirinkusius švęsti šias išskirtines iškilmes – klebono R. Kmito 25-erių metų kunigystės sukaktį. Kun. R. Kmitas šv. Mišių pradžioje dėkojo Dievui už pašaukimą ir už nuostabų kunigystės kelią, parapijiečiams – už surengtą šventę.

Penkiolika metų klebonavęs Šilavoto ir Plutiškių (Prienų ir Kazlų Rūdos sav.) parapijose kun. R. Kmitas jau penkti metai – Lekėčių parapijos klebonas, per tuos kelerius metus jis ne tik rūpinosi tikinčiųjų sielovada, bet išgražino ir pačius maldos namus. Pernai čia buvo atliktas kapitalinis bažnyčios remontas. Šiandien bažnyčia savo aura užburia kiekvieną apsilankantįjį, joje itin jauku, šviesu ir gera.

Kun. R. Kmitas gimė Šiauliuose, apie 1978 metus išsikėlė gyventi į Alytų. Dalindamasis mintimis apie pašaukimą kunigystei, pasakojo, kad tuomet lankė Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčią, patarnaudavo Mišioms. Dvasininkas prisiminė, kad vasaras, kaip ir kiekvienas vaikas, leisdavo pas močiutę Steigvilių kaime, tiesa, už daugiau nei 200 kilometrų nuo Alytaus.

„Močiutė nuo miestelio gyveno tolėliau, iki Linkuvos bažnyčios, kurią lankiau, buvo dvylika kilometrų. Sekmadieniais autobusas važiuodavo vieną kartą, ryte į bažnyčią nuveža, o pareiti reikdavo dažniausiai pėsčiomis. Koks tuomet įdomumas, džiaugsmas būdavo iš bažnytėlės tą dvylika kilometrų su sese drauge grįžti! Tas kulniavimas namo po Mišių, taip pat močiutės, tėvų maldos, kunigų padrąsinimai ir buvo tie pirmieji pašaukimo žingsniai“, – prisiminė Lekėčių klebonas.

Anot kun. R. Kmito, atgimimo laikmetis ir minėta gyvenimiška istorija atvedė jį kunigų seminariją. Jis pasakojo, kad tuomet į Kauno kunigų seminariją įstojo 50 jaunuolių, tiesa, iš jo kurso įšventinti buvo septyniolika, o visoje seminarijoje tuo laiku mokėsi daugiau kaip 200 klierikų.

Į kunigus R. Kmintas buvo įšventintas 1996 gruodžio 12 d., iš pradžių darbavosi vikaru Kybartuose, Kazlų Rūdoje, šios parapijos klebono prašymu aptarnaudavo ir Plutiškių parapiją. O 2000-aisiais besilankydamas pas Jo Ekscelenciją vyskupą Juozą Žemaitį išgirdo iš jo džiugią žinią, kad skiriamas klebonu į Plutiškių (Prienų r.) parapiją.

„Su dideliu džiaugsmu grįžtu, deduosi daiktus, nors Kazlų Rūdos klebonas sako, kad Plutiškiuose nėra kur gyventi. Ir štai sulaukiu vyskupo skambučio, atsiliepiu su nerimu, o gal vyskupas persigalvojo dėl paskyrimo. O Jo Ekscelencija sako – duosiu dar ir Šilavoto parapiją, ten yra kur gyventi. Su dar didesniu džiaugsmu išvažiavau tuomet į Šilavotą“, – pasakojo klebonas.

Ir štai po beveik 15 metų tarnystės Šilavoto parapijoje kitas kun. R. Kmito paskyrimas buvo į Lekėčius 2017 metais.

„Šiandien norėčiau jums, mieli parapijiečiai, padėkoti, kad jūs esate, kad kartu dirbate, gražinate, puoselėjate bažnyčios aplinką. Juk kartu, petys petin dirbdami tikrai galime daug ką nuveikti. Nuoširdus ačiū jums už jūsų maldas, ačiū už šį jubiliejaus renginį. Linkiu, kad jūsų namuose visuomet būtų taika, ramybė ir džiaugsmas“, – parapijiečiams linkėjo klebonas.

Iškilmių metu giedojo parapijos choras, vadovaujamas Mildos Vosylės, giesmėms fleita pritarė Algirdas Tamulaitis. Po šv. Mišių kunigui nuskambėjo ir „Ilgiausių metų“ bei parapijiečių sveikinimai.

Rajono meras Edgaras Pilypaitis pasidžiaugė, kad parapijos klebonas, jau 25-erius metus tarnaudamas Dievo namuose, kviečia burtis bendruomenę džiaugsmui, rūpesčiams, padėkai ir naujiems darbams.

„Jūs, klebone, esate ypatingai svarbi mūsų krašto dalis. Kiekvieną iš mūsų raginate nepamiršti Dievo, iš širdies pažvelgti į artimą, nenusisukti nuo nelaimės ištikto. Jūsų dėka yra pašventinti ir palaiminti mūsų namai, ypatingai išpuošta, atnaujinta bažnyčia, pakrikštyti vaikai, sutuokti jaunuoliai, į amžiną kelionę palydėti mirusieji. Esate šiltas, dvasingas, supratingas, kupinas idėjų ir prasmingų tikslų. Tikras dvasinės bendruomenės vedlys“, – kalbėjo miestelio seniūnas Ričardas Krikštolaitis.

Lekėčių parapijos kleboną taip pat sveikino mokyklos bendruomenė, parapijos pastoracinė taryba, sakramentams besiruošiančių vaikų tėveliai bei atvykę iš Plutiškių tikintieji, linkėjo prasmingų darbų bei stiprios sveikatos ir Dievo palaimos. Kalėdines melodijas dovanojo Lekėčių mokyklos-daugiafunkcio centro moterų vokalinis ansamblis ,,Raskila“ (vadovas Jurgis Jarašius).

Kun. R. Kmitas taip pat aptarnauja Žemosios Panemunės, Kretkampio parapiją bei Jadagonių koplyčią. Todėl gruodžio 19 d. Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje po šv. Mišių sukakties proga klebono ir parapijiečių taip pat laukė dovana – solisto Osvaldo Petraškos koncertas.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos