baneris leidinys

sprangauskasAsta GVILDIENĖ
 
Liepos 7 dieną Gelgaudiškio Šv.Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios parapijiečiai su gėlėmis, sūriu ir  medumi sutiko savo naująjį kleboną Kęstutį Sprangauską, kuris čia paskirtas po aštuonerių metų tarnystės Rudaminos parapijoje. Jis pakeitė dešimt metų Gelgaudiškio parapijoje kunigavusį Alfredą Nėnių, šiuo metu savo pareigas atliekantį Rudaminoje.  
 
Nuotr. Naujasis Gelgaudiškio bažnyčios klebonas kun. K. Sprangauskas džiaugėsi itin šiltu ir nuoširdžiu parapijiečių priėmimu bei nuostabia panemunių gamta.
 
Parapijiečiai sutiko šiltai

Kunigo K. Sprangausko teigimu, Šakių kraštas jam nėra svetimas. Anksčiau maždaug trejus su puse metų jis kunigavo Višakio Rūdos parapijoje. „Tad, galima sakyti, su Zanavykija esu šiek tiek susipažinęs, - teigė naujasis klebonas. – Pirmas įspūdis labai geras. Tik atvykus sužavėjo nuostabi gamta, šalia tekančio Nemuno pakrantės, labai graži bažnyčia. Be to, ir gelgaudiškiečiai mane  priėmė labai šiltai ir nuoširdžiai, su vietinėmis vaišėmis – sūriu ir medumi. Malonu, kad Gelgaudiškio seniūnas atsiliepė pats, neprašytas, net ieškoti nereikėjo. Jis pasiūlė pagalbą įsikūrimui.“ O pagalbos tikrai prireiks, nes, pasak kun. K. Sprangausko, klebonija prašyte prašosi remonto: pro senus, medinius langus švilpauja vėjai, patalpos seniai netvarkytos, būtina įrengti dušą.
bardaiAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusį penktadienį kaimo turizmo sodyboje „Bičnamis“ vyko 14 - asis, jau  tradicija tapęs, respublikinis gitarinės muzikos vakaras. Pasak renginio vedėjos Violetos Simanavičienės, šis vakaras kasmet pritraukia nemažą būrį lyriškų vyrų, atliekančių romantiškas dainas.
 
Nuotr. Daug gerų emocijų gitarinės muzikos gerbėjams suteikė dažnas „Bičnamio“ festivalių dalyvis Vaidas Mineikis.
 
Tradiciškai gitaristų festivalį pradėjęs jo sumanytojas ir organizatorius, Šakių gitaristų klubo pirmininkas Arūnas Danielius mikrofoną perdavė niekada žodžio kišenėje neieškančiai renginio vedėjai. Ji, kaip ir kasmet, klausytojams pristatė ne tik gitarinės muzikos vakaro dalyvius, bet ir kvietė į sceną visus svečius, norinčius tarti žodį.
fasizmo aukomsTradiciškai būrelis šakiečių Batiškių kapinėse prisiminimais, gėlių žiedais, žvakelių šviesa pagerbė nacizmo aukas. Šįmet jau paminėtos masinių žydų naikinimo 72-osios metinės.   
 
Nuotr. Būrelis šakiečių Batiškių kapinėse dar kartą pagerbė fašizmo aukų atminimą.    
 
Dar kartą į kruvinų žudynių vietą – Batiškių kapines būrelis šakiečių susirinko paminėti ir pagerbti sušaudytų nekaltų žmonių atminimą. Prieš 72-ejus metus, liepos 30 dieną, prasidėjo pati šiurpiausia žmonijos tragedija, kurios metu buvo sunaikinta nemažai žydų, lietuvių ir kitų tautų žmonių. Skaičiuojama, jog būtent šioje vietoje iš viso sušaudyta apie keturis tūkst. žydų, lietuvių, rusų, kitų tautybių žmonių.

Batiškių kapinės mena nekaltų žmonių aimanas, dejones, jų patirtą smurtą. Anot Danutės Liudžiuvienės, prieš 72-ejus metus patirti išgyvenimai sukelia daug skaudžių prisiminimų. Dažnai prieš akis iškyla vaizdai iš gyvenimo koncentracijos stovykloje, išvarytų žmonių alinantis darbas Vokietijoje, šaudymai, deginimai, naikinimai. Praėjusią savaitę Batiškių kapinėse vykusio paminėjimo metu kalbėjęs Šakių rajono pagyvenusių žmonių ir II-ojo pasaulinio karo veteranų sąjungos vadovas Jonas Bosas dar kartą pabrėžė, jog apie šią istorijos atkarpą per mažai kalbama. Pasak jo, ypač jaunimas nedaug žino apie fašistų padarytą skriaudą. „Vyresnioji karta patyrė daug smurto, nepriteklių, pavojų, buvo pykčio ir neapykantos“, - kalbėjo J. Bosas. Prisiminus 1944 metais priverstiniams darbams į Vokietiją vykdytus trėmimus, šiandien galima tik pasvarstyti, kokia būtų tapusi vokiečių okupuota Lietuva. Jau karo metais iš Trečiojo Reicho į Lietuvą plūdo vokiečių kolonistai. Laimei, šis XX-ojo amžiaus blogis buvo nugalėtas.
rusaiAsta GVILDIENĖ
 
Rugpjūčio 1 dieną mūsų rajone lankėsi Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje patarėjas -  pasiuntinys Dmitry Masiuk, Karo, karinių oro ir jūrų pajėgų atašė pulkininkas Sergej Sazonov, Vilniaus Šv. Dvasios cerkvės stačiatikių vienuolyno kunigas vienuolis Nikita, VšĮ „Karo paveldo instituto“ vadovas Jurijus Trakšelis ir ekspertas Vladilen Mordvinov. Jų tikslas - pagerbti karius, žuvusius Pirmajame pasauliniame kare Kudirkos Naumiestyje.
 
Nuotr. Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje diplomatai jau ne kartą lankosi Kudirkos Naumiestyje, kur pagerbia žuvusių karių atminimą.
 
Pasak J.Trakšelio, rugpjūčio 1 dieną Rusijos Federacija kasmet pagerbia karių, žuvusių Pirmajame pasauliniame kare, atminimą. Šio karo pavadinimas istoriografijoje įsitvirtino tik prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1939 metais. Tarpukaryje jis buvo vadinamas Didžiuoju karu, nusinešusiu daugiau nei 12 mln. žmonių gyvybių. Kitąmet vyks 100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios paminėjimas.
cikana dvaraiSima KAZARIAN
 
„Apie 1000 lankytojų turėjome vieną savaitgalį“,- pasakoja Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Gelgaudiškio dvare gyvenimas taip pat virte verda.
 
Nuotr. V. Cikana ekskursantus užiminėja ir dieną, ir naktį.
 
Abu rajono dvarai nepailstamai stengiasi privilioti lankytojų srautą. Gelgaudiškio dvare teatralizuotos ekskursijos jau bus rengiamos ir vaikų grupėms. „Šiąnakt miegojau tris su puse valandos“,- pasakoja V. Cikana.
 
Motociklininkai pritraukė 1000 lankytojų
 
„Savaitgalį, kai čia vyko antikvarinių motociklų savininkų sąskrydis, buvo apie 1000 žmonių, kitą savaitgalį – apie 500. Šiaip apie pusantro, du šimtus būna. Pavyzdžiui, šiandien buvo 150 lankytojų. Iki birželio intensyviausiai važiavo mokytojai mokslo metų pabaigimo proga. Po tris, keturis ir penkis autobusus užsukdavo. Važiuoja ir pavieniai žmonės, ir su žygiais, birželį buvo daug vaikų“,-pasakoja V. Cikana. Paklaustas apie uždarbį, teigia, kad ant tualetinio popieriaus užsidirba: „Turime čia tokią aukų dėžutę. O ką, kai atvažiuoja ekskursijos su autobusais, nesijuokit, tualetinis popierius yra labai svarbus dalykas.“
pavalkis liepalotaiLiepos 21 dieną Liepalotai šventė dvigubą šventę – naujų bendruomenės namų įkurtuves ir pirmąjį veiklos dešimtmetį. Rodos dar visai neseniai, 2003 metų gegužės 31 dieną, susirinko žmonės Adomiškių kultūros namuose iš visos buvusio „Tėvynės” kolūkio teritorijos. Ilgai nesvarstę, gerbiamam medicinos mokslų daktarui Viktorui Jeronimui Pavalkiui sutikus tapti bendruomenės vadu, 44 žmonių komanda nusprendė įsteigti Liepalotų bendruomenės centrą „Tėviškė“.
 
Nuotr. Pirmasis bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkas V. J. Pavalkis įžiebė simbolinį bendruomenės namų židinį.
 
Kaip tarė, taip ir padarė. Beveik po mėnesio trys iniciatoriai - liepalotiškiai Regina Virginija Bartkuvienė, Viktoras Jeronimas Pavalkis ir Rima Laukaitienė įregistravo savo bendruomenės centrą. Dėl pavadinimo galvos ilgai nesuko.  Kadangi miestelyje veikė svetainė „Tėviškė“, kurioje žmonės susirinkdavo smagiai praleisti laiką ir pabendrauti, tad ir bendruomenės centrą pavadino „Tėviškės“ vardu. Jaukus svetainės židinys sušildė ir suvienijo Liepalotų gyventojus, dar neturinčius savo stogo. Šiandien jie džiaugiasi naujais jaukiais namais, į kuriuos net kunigą ne sarmata pasikviesti. Mat bendruomenės centro valdybos pastangomis buvo gautos ES lėšos buvusios Liepalotų mokyklos patalpų remontui ir liepalotiškiai šventė ne vieną, o dvi progas – ir įkurtuves, ir pirmąjį savo veiklos dešimtmetį.
Liepos 27 dieną Kriūkai šventė dvigubą šventę - Onines ir miestelio šventę, į kurią suvažiavo arti 500 vietinių gyventojų ir svečių. Jos metu renginio organizatoriai tradiciškai pagerbė labiausiai nusipelniusius bendruomenės žmones.
 
Pasak kultūrinių renginių organizatorės Ingridos Vaitkevičienės, šiemet šventės metu buvo įteiktos aštuonios nominacijos. Už pilietiškumą ir įvairiapusę savanorišką pagalbą, įgyvendinant gražias savo krašto idėjas „Metų rėmėju“ nominuotas Benas Kriščiūnas. Už savanorišką ir prasmingą neatlygintų darbų kraitį nominacija „Laisva valia“ įteikta Nijolei Arštikaitienei. Kita graži nominacija „Kaimui paskirtas gyvenimas“ už savanorišką veiklą ir nuoširdų triūsą Žemosios Panemunės bendruomenėje atiteko Matildai Ižganaitienei. Už pilietiškumą ir rūpinimąsi miestelio gyventojų gerove pagerbtas Zigmas Martinkevičius. Jam įteikta nominacija „Supratimas ir žmogiškumas“. Už laisvo laiko aukojimą miestelio gražinimui, projektų rašymui ir jų įgyvendinimui nominacija „Savanorystė“ paskirta Daivai Naujokaitienei. Už gerus darbus ir savanorišką pagalbą tiek darbais, tiek ir idėjomis nominacija „Tylus gerumas“ apdovanotas Gintautas Sutkaitis. Nepamirštas ir Kriūkų jaunimo indėlis į miestelio gerovės kūrimą. Už jaunatviškos energijos teisingą nukreipimą ir novatoriškų idėjų įgyvendinimą nominacija „Jaunimo iniciatyva“ įteikta Ievai Masteikaitei. Be to, padėkos raštais buvo apdovanoti ir gražiausiai savo teritorijas prižiūrintys ūkininkai – Antanas Laukaitis, Benas Kriščiūnas bei Juozas Masteika.

Šventės akcentas – linksmoji loterija. I.Vaikevičienė džiaugėsi, kad bilietai kasmet būna graibstyte išgraibstomi per keletą minučių. Mat prizai visi labai vertingi – įsteigti pačių kriūkiečių. Joje galima laimėti paršelį, keletą triušių ar grūdų maišų, medaus, sūrių, namuos iškeptų grybukų šeimyną, įvairiausių mezginių ir kitokių gėrybių. Susirinkusiuosius linksmino Girėnų kaimo kapela, nuotaikingas „Tautinio brando“ ir „Pinup girls“  koncertas.  

„Draugo“ inf.
Praėjusį ketvirtadienį Šakių viešosios bibliotekos vedėja Regina Ūsienė dalyvavo susitikime su švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu. Buvo kalbėta apie bibliotekų tinklo optimizavimą.
 
Ministras D. Pavalkis: teigė, kad optimizavimas turėtų vykti proto ribose. Optimizuojant bibliotekų tinklą reikėtų atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, nesiimti drastiškų sprendimų. Kol kas nebuvo aptarti jokie konkretūs pakeitimai, tiesiog nusakyti patys optimizavimo principai. Algų didinimo klausimas bibliotekų darbuotojams buvo nukeltas.

R. Ūsienė pritaria ministro nuomonei, jog bibliotekos gyvuos tol, kol žmonės į jas eis: „Jei laikysim mokyklą ar biblioteką ir lauksim, kad kas ateitų, nieko gero nebus. Nepastatysime ant kiekvieno kampo gydytojo, teisininko ir taip toliau. Optimizavimas turi būti. Mes negalime laukti, kad kas ateitų. Mes patys turime eiti, o ne laukti kitų. Savo darbą turi dirbti specialistai, ir turi dirbti gerai. Visada reikia žiūrėti, kas tame kaime darosi, ar yra kam skaityti? Ar mes turime ką pasiūlyti? Reikia rodyti, ką turi, reikia žmonėms suteikti informacijos, būti matomiems ir žinomiems.

Nuo 2002 m. rajone uždaryti septyni Šakių viešosios bibliotekos skyriai. Paskutinė biblioteka uždaryta 2010 m. Baltrušiuose.

R. Ūsienė teigė, kad šiuo metu visos rajono bibliotekos yra funkcionuojančios: „Jau nieko uždaryti nereikėtų,“  - mano Šakių viešosios bibliotekos direktorė.
 
„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos