Spausdinti
meceteAsta GVILDIENĖ

Lietuvos musulmonai, kaip ir visas musulmoniškasis pasaulis, nuo rugpjūčio 10 dienos švenčia šventojo pasninko mėnesį - Ramadaną.  Iš esmės, Ramadanas labai panašus į mūsų Advento laikotarpį, kai negalima linksmintis, kai reikia susikaupti ir permąstyti gyvenimo vertybes, suvokti religines tiesas. Prie viso šio susitelkimo prisideda  pasninkavimas. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio negalima nei valgyti, nei gerti, nei rūkyti, nei šokti, nei mylėtis. Taigi, uždrausta viskas,  kas gali suteikti nors menkiausią malonumą.  

Nuotr. Lietuvos musulmonai turi 4 mečetes: Kaune, Alytaus rajone (Raižių kaime) bei dvi Vilniaus rajone (Keturiasdešimties totorių ir Nemėžio kaimuose).

 
Musulmonų pasaulyje  Ramadanas – tai aukojimo ir dorumo mėnuo. Musulmonai naudojasi juo tam, kad melsdamiesi ir pasninkaudami suartėtų su Alachu ir nusipelnytų jo malonės ir atleidimo. Laikoma, kad maldos nuopelnas Ramadano mėnesį yra žymiai didesnis negu kitu metų laiku.

Nors musulmonų bendruomenė Lietuvoje nėra gausi, su sunkumais dėl Lietuvoje neįprastų papročių jie nesusiduria. Musulmoniškose šalyse dėl šventojo pasninko mėnesio koreguojamas įstaigų darbo laikas, taip palengvinant pasninką. Lietuvoje, kur islamas nėra plačiai išpažįstamas, pasninkautojai tokių sąlygų neturi, tačiau musulmonų sunitų muftijus Romas Jakubauskas sakė, kad tai Lietuvos musulmonams sunkumų nesudaro.

Per Ramadaną Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, pasninkaujama nuo aušros iki saulėlydžio, vakarais musulmonai renkasi į mečetes melstis, lanko vieni kitus ir drauge valgo. Lietuvoje šiuo metu yra 4 mečetės: Kaune, Alytaus rajone (Raižių kaime) bei dvi Vilniaus rajone (Keturiasdešimties totorių ir Nemėžio kaimuose). Penktoji musulmonų mečetė greičiausiai išdygs sostinės  Naujininkų rajone. Lietuvoje gyvena apie 7 tūkst. islamą išpažįstančių gyventojų.