baneris leidinys

etika3 07 12
Etikos komisija nenorėdama, kad priimtas sprendimas toliau turėtų įtakos galimiems teisiniams procesams tarp konfliktuojančių pusių, nepriėmė konkretaus sprendimo dėl politikės Ramintos Jakelaitienės elgesio ir apsiribojo tik klausimo svarstymu.(R. Plaušinaitytės-Šerkšnienės nuotr.)

Rita PLAUŠINAITYTĖ-ŠERKŠNIENĖ

Liepos 8 d. savivaldybės Etikos komisija rinkosi dar kartą svarstyti Šakių krašto vietos veiklos grupės (VVG) išrinkto naujo pirmininko Juozo Dainelio kreipimosi dėl buvusios VVG pirmininkės, savivaldybės tarybos narės Ramintos Jakelaitienės veiksmų ir elgesio. Šį kartą išsakyti savo pozicijų į komisijos posėdį buvo pakviestos abi pusės – tiek R. Jakelaitienė, tiek J. Dainelis.
 
Pirmininkas meta kaltinimus R. Jakelaitienei
Pirmasis Etikos komisijos posėdyje kalbėjo naujasis VVG pirmininkas ir aiškino, kodėl jam teko kreiptis ir prašyti pagalbos pirmą kartą. Priminsime, kad pirmasis Etikos komisijos posėdis vyko birželio 28 d. (plačiau apie jį skaitykite laikraščio „Draugas“ straipsnyje „Nesutarimus bando išspręsti per Etikos komisiją?“). Nors problema, dėl kurios kreipėsi naujasis pirmininkas J. Dainelis kaip ir išsisprendė (buvusi pirmininkė R. Jakelaitienė pasirašė susirinkimo protokolą), tačiau Komisijai buvo pateikta naujų faktų apie tarybos narės ir buvusios pirmininkės elgesį. Dėl savo kreipimosi į Etikos komisiją J. Dainelis sakė, jog buvo priverstas, nes, nepasirašius buvusiai pirmininkei protokolo, jis negalėjo būti įregistruotas kaip pirmininkas, VVG negalėjo tęsti darbų, nes jo parašas dar buvo negaliojantis, o kol buvusi pirmininkė pasirašė protokolą, truko netgi 15 dienų, nes abiem pusėms nepavyko suderinti protokolo turinio. Tačiau ir šią problemą išsprendus J. Dainelis vis tiek mato R. Jakelaitienės veiksmuose neetišką elgesį ir pateikė komisijai dar daugiau papildomų duomenų, vienas iš akcentų – per klaidą į VVG elektroninį paštą patekęs susirašinėjimas tarp R. Jakelaitienės ir teisininkės Indrės Kuizinienės.

„Išlindo jų susirašinėjimas su jų juriste, kur juristė per klaidą atsiuntė laišką su tokiu turiniu, kad „vietiniai dievukai, sovietinės atgyvenos trukdo dirbti <...>“, kurį ji pati jau kitu elektroniniu laišku paprašė paneigti. Gerai, aš dirbęs ir tarybiniais laikais, ir vyresnis esu, bet manau, kad šitaip tarybos narei elgtis nederėtų. Ji oficialiai teigia, kad yra nusišalinusi nuo projekto, bet iš jos elektroninio pašto vykęs susirašinėjimas su juriste rodo, kad ji niekur nenusišalinusi, konsultavosi. Juolab kad šis susirašinėjimas vyko jai būnant VVG valdybos pirmininke“, – dėstė J. Dainelis.

Čia pat pirmininkas priduria, kad VVG valdybos nariai daugiau nebendrauja su advokate I. Kuiziniene, nes neturi iš jos jokių pateiktų raštiškų įgaliojimų, kad yra įmonės atstovė, tačiau iš jos pusės darbuotojai vis tiek sulaukia telefoninių skambučių, kuriuos pirmininkas vertina kaip spaudimą ir trukdymą dirbti. J. Dainelis sako, kad dėl atmesto UAB „Atmeta“ projekto jis gali irgi pateikti išsamią informaciją komisijai, kodėl tąkart VVG valdyba jo nepraleido ir pamini administracijos vadovę Jurgitą Savickienę, kuri tąkart principingai pasižiūrėjo į situaciją.  Komisijai pirmininkas išaiškino, kokie kriterijai neleido praleisti to projekto. Viena iš keleto priežasčių – buvo nebaigtas įgyvendinti dar prieš tai teiktas tos pačios įmonės projektas, dėl to Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) būtų jį vis tiek atmetusi, o Šakių VVG valdybos narių kompetencija vertinti projektus būtų buvusi pažeminta. Apie UAB „Atmeta“ projektą pirmininkas sako: nors R. Jakelaitienė teigia, kad buvo nusišalinusi nuo projekto vertinimo ir jokio spaudimo valdybos nariams nedariusi, tačiau ji, kaip VVG pirmininkė, valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė, užėmė tris aukščiausius šios organizacijos postus. Dėl tos priežasties nebuvo su kuo projektus administruojantiems darbuotojams (J. Savickienė) pasitarti, o dabartiniam pirmininkui paprašius pasilikti ir pasikalbėti apie tolimesnį darbą su valdyba, kuri vertina jos sutuoktinio projektą, R. Jakelaitienė išėjo iš kabineto.

jakelaitiene jakavicius
Bendrapartietis Darius Jakavičius, nežinia dėl kokių priežasčių dalyvavęs Etikos komisijos posėdyje, gynė Ramintą Jakelaitinę, bandydamas nukreipti komisijos narių dėmesį nuo jos elgesio svarstymo į taip pat partietės VVG narės Jurgitos Savickienės charakterio savybių aptarimą. (R. Plaušinaitytės-Šerkšnienės nuotr.)

Atsivedė pastiprinimą
R. Jakelaitienė į Etikos komisijos posėdį atėjo ne viena – kartu su bendrapartiečiu, socialdemokratu, vicemeru, partijos pirmininku Dariumi Jakavičiumi, kurio pavaduotoja ji ir yra Šakių LSDP skyriuje. Buvusi pirmininkė teigė komisijos nariams, kad atsistatydino iš pareigų, nes jos kai kuriems darbams, pavyzdžiui, drausminės nuobaudos skyrimas pavaldiniui, nepritarė valdyba, tad ji nemačiusi toliau galimybės tęsti darbų kaip organizacijos vadovė.

Buvusi pirmininkė sakė, kad jos išėjimas iš salės buvo įvardytas kaip arogantiškas elgesys, tačiau ji neturinti teisės kalbėti apie juridinio asmens (įmonės „Atmeta“) projektą, jį vertinti ar kitaip komentuoti, todėl apie tai prakalbus išėjusi iš salės. Kaip teigė pranešime Etikos komisijai R. Jakelaitienė, jai yra žinoma, kad UAB „Atmeta“ pateikė skundą NMA, kuri priėmė įmonei palankų sprendimą ir nustatė Šakių VVG valdybos klaidas, atmetant projektą, bei liepė tai ištaisyti. Tačiau, kaip R. Jakelaitienei yra žinoma, kad Šakių VVG valdybos nariai šio sprendimo nevykdė, todėl įmonė kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti NMA sprendimą.

„Pažymiu, kad J. Dainelis ir J. Savickienė yra nepatenkinti, kad UAB „Atmeta“ remiantis įstatymo nuostatomis apskundė Šakių VVG veiksmus, ir siekia suklaidinti visą Šakių krašto bendruomenę, kad aš, kaip buvusi pirmininkė, darau spaudimą valdybos nariams dėl įmonės teikto projekto vertinimo“, – sakė R. Jakelaitienė.

Buvusi pirmininkė kaltino ir J. Dainelį bei J. Savickienę dėl to, kad jie nuolat teikė rajoninei spaudai neva jos asmenį žeminančią informaciją.

Beveik 50 minučių tylėjęs R. Jakelaitienės palydovas, vicemeras D. Jakavičius komisijai pateikė taip pat savo pastabą, sakydamas, kad VVG dirba vienas „labai įdomus žmogus“, su kuriuo dar nesusipyko tik naujasis pirmininkas J. Dainelis. Čia D. Jakavičius turėjo mintyje J. Savickienę.

„Nežinau kas yra pas Jurgitą širdy, bet ji turbūt išgyvena pykdamasi su visais – pas mus partijoj susipyko su visais, su kuo galėjo, ir dabar VVG taip pat. Dėl bendro rajono gėrio aš linkiu Jums stiprybės ir truputį nuraminkite šitą moterį, nes darbo nebus“, – išsakė D. Jakavičius kalbą ir nukreipė dėmesį nuo R. Jakelaitienės elgesio svarstymo į J. Savickienės asmens aptarimą.

Komisijos nariai vicemerui dėl šios kalbos jokių komentarų neišsakė.

Galų gale buvusi pirmininkė pareiškė, kad tokio VVG atsakingųjų asmenų (tų pačių minėtų asmenų) elgesio netoleruos ir kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kad įvertintų jų elgesį jos atžvilgiu, nes ji yra viešas asmuo ir nuo to kenčianti jos reputacija. Dėl I. Kuizinienės elgesio R. Jakelaitienė komisijos narius tikino, jog tai buvo asmeninio pobūdžio informacija, kuri per klaidą pateko į viešumą ir teisinių pasekmių neturinti.

„Tai yra jos nuomonė ir aš už tą turinį nesu atsakinga“, – aiškino R. Jakelaitienė.

Baigus kalbėti buvusiai pirmininkei, ją dar papildė J. Dainelis sakydamas, kad tiesioginio spaudimo patvirtinti UAB „Atmeta“ projektą jie (valdybos nariai) nepatyrė iš pirmininkės ir niekas jos dėl to nekaltina.

Beje, R. Jakelaitienė pastebėjo, kad cituojant UAB „Atmeta“ projekto atvejį VVG valdybos nariai pažeidžia konfidencialumo principus ir įžadus, kuriuos jie yra davę. Taip pat R. Jakelaitienė pareiškė, jog vietinė žiniasklaida labiau išklauso, eskaluoja ir akcentuoja „kitos pusės nuomonę“, dėl to jai, kaip asmeniui, taip pat labai gaila.

Etikos komisijai pritrūko ryžto?
Komisijos nariai, išklausę abi konfliktuojančias puses, irgi uždavė keletą klausimų. Jie domėjosi, kodėl UAB „Atmeta“ projektas nepraėjo, ar taisyklės teikiant projektus žinomos visiems vienodai, ar juridinis įmonės konsultantas yra tas pats, kuris konsultuoja ir R. Jakelaitienę teisiniais klausimais, kodėl posėdį protokolavusi sekretorė (VVG finansininkė Alina Baltrušaitienė) taip ilgai delsė atsiųsti posėdžio protokolą ir pan. Komisijos narė Margarita Liukaitienė sakė, jog išklausius abi puses matyti, kad žmonės rausiasi giliai, nenori užbraukti brūkšnio, pamiršti konflikto ir toliau dirbti, nėra iš jų pusės polėkio taikytis, tik smulkmenų kapstymas.

„Vienų ambicijos, kitų ambicijos, trečių ambicijos, o aš labiausiai linkėčiau tiems, kurie gina ambicingus žmones, kad po to jie patys nuo jų nenukentėtų“, – sakė M. Liukaitienė.

Komisijos narė Rima Rauktienė taip pat norėjo sužinoti, kodėl R. Jakelaitienė pasitraukė iš VVG, nes ši tik pareiškė, kad nesulaukė valdybos narių palaikymo, ir nieko nedetalizavo. Į šį klausimą R. Jakelaitienė atsakė paprašydama mūsų, žiniasklaidos atstovų, neviešinti šios informacijos, nes ji yra konfidenciali, vidinė ir t. t. Šio prašymo mūsų laikraštis laikysis. Spaudos atstovams R. Jakelaitienė tik pasakė, kad „Laikas parodys, gal dar ir grįšime“, o po to paaiškino, kad ji šaržuoja.

Beje, posėdžio metu R. Jakelaitienė nepripažino, kad ji vilkino protokolo pasirašymą ir dėl to stojo visi VVG darbai, nes nebuvo pirmininko, ji teigia priešingai, jog viską padarė, kad kuo greičiau būtų pasirašytas protokolas ir naujas pirmininkas pradėtų darbą.

Anot komisijos narės R. Rauktienės, žmonėms atsieti R. Jakelaitienę nuo jos vyro įmonės veiklos yra sunku, nors formaliai taip teisinga, tačiau morališkai neina, nebūtų konflikto, jeigu tai taip lengvai atsisietų...

R. Rauktienė akcentavo, kad R. Jakelaitienė ir D. Jakavičius posėdyje iškėlė savo partines problemas. Anot R. Rauktienės, tą rodo vicemero atėjimas į posėdį.

„Apart procedūrų egzistuoja ir žmogiškasis santykis, kurio taip prašė iš buvusios pirmininkės dabartinis vadovas. Nusišalino nuo svarstymo, bet vis tiek konfliktai vyksta, peršasi išvada, kad kažkas yra ne taip...“ – sakė R. Rauktienė.

Nepaisant porą valandų trukusio posėdžio, Etikos komisijos nariai nepriėmė jokio konkretaus sprendimo R. Jakelaitienės elgesio atžvilgiu, sakydami, jog apsiriboja svarstymu, tik teiks rekomendaciją juristei I. Kuzinienei parašyti atsiprašymą už žeidžiančius žodžius, nors jie ir netyčia pateko į viešumą, kaip buvo teigiama, tačiau vis tiek žeidė asmenis. Anot komisijos pirmininkės Juditos Ambrasienės, matosi, kad konfliktas tarp abiejų pusių nesibaigs, o kad Etikos komisijos sprendimas neturėtų įtakos visiems tolimesniems teisiniams procesams (jeigu bylinėjimasis vyks teismuose), jie mano apsiriboti tik vidiniu klausimo svarstymu. Etikos komisijos sprendimas turėtų paaiškėti jau šiandien.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos