baneris leidinys

taryba1Gintarė MARTINAITIENĖ

Balandžio 12 dieną, padėję ranką ant Konstitucijos iškilmingai prisiekė Šakių rajono savivaldybės tarybos nariai. Trečiajai kadencijai slaptu balsavimu rajono meru išrinktas Juozas Bertašius, mero pavaduotoja vienbalsiai išrinkta Rima Rauktienė.

Nuotr. Naujai suformuotoje taryboje, kuri posėdžiavo praėjusį antradienį, dirbs 12 senbuvių ir 13 politikos naujokų.

Šakių rajono savivaldybės taryba susideda iš 25 tarybos narių. Praėjusį antradienį vykusiame posėdyje nedalyvavo tik viena iš jų. Tai naujai į tarybą išrinkta Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narė Violeta Simonavičienė. Iš viso taryboje dirbs 12 senbuvių ir 13 naujokų. Jauniausiam tarybos nariui 23 metai, vyriausiam – 75-eri metai.
 
Daugiausiai taryboje – „valstiečių“

Daugiausiai, keturiolika mandatų pagal rinkėjų išreikštą valią, taryboje turės Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Priešrinkiminį sąrašą rinkėjai koregavo reitinguodami kandidatus. Vieni jų mandatų atsisakė ir pasirinko savo tiesiogines pareigas, taip užleisdami vietą žemiau buvusiems kandidatams. Taryboje iš valstiečių liaudininkų dirbs: Juozas Bertašius, Aušrelė Pukinskienė, Vytautas Bitinas, Rima Rauktienė, Sigitas Stanaitis, Darius Mikelionis, Henrikas Zaremba, Marija Jurgilienė, Virginija Puskunigienė, Aurelija Maksvytienė, Valdas Stankūnas, Zenonas Ulkė, Tomas Skaizgirys, Mantas Puskunigis. Tad pusė šios sąjungos tarybos narių yra politikos naujokai.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjų interesams taryboje atstovaus Vaidas Balčiūnas, Irena Haase, Antanas Burkšaitis ir jau minėta V. Simonavičienė. Iš Lietuvos socialdemokratų partijos taryboje dirbs Martinas Eimutis, Zigmas Povilaitis, Ramutė Alytė Bastienė ir Bernardinas Petras Vainius. Liberalų ir centro sąjungai ir toliau atstovaus vienintelį mandatą gavęs Kęstutis Smirnovas, partijai Tvarka ir teisingumas – Kęstutis Gudelevičius. Taryboje dirbs ir savarankiškai rinkimuose kandidatavęs Edmundas Rinkevičius.

Iškilmingai prisiekė

Kiekvienas tarybos narys, padėjęs ranką ant Konstitucijos prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Pradėjus ketverių metų tarybos veiklos maratoną, Seimo nario Mindaugo Basčio sveikinimą tarybos nariams perskaitė jo padėjėja R. A. Bastienė. Konstruktyvaus, rinkėjų lūkesčius pateisinančio darbo linkėjo ir posėdį vedusi rinkimų komisijos pirmininkė Jūratė Šneideraitienė.

Į mero postą valstiečiai liaudininkai pasiūlė savo lyderio, didžiausio rinkėjų palaikymo sulaukusio Juozo Bertašiaus kandidatūrą. Jiems pritarė ir socialdemokratai. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai iškėlė frakcijos seniūnės I. Haase kandidatūrą. Po slapto balsavimo, kaip reikalauja įstatymas, paaiškėjo, kad už J. Bertašių balsus atidavė 20 tarybos narių, už I. Haase – keturi.

Ir toliau dirbs ta pačia linkme

Dar prieš balsavimą, pristatydamas veiklos programą, J. Bertašius akcentavo, kad ir toliau dirbs ta linkme, kuria dirbo lig šiol. „Tęsiu pradėtus darbus. Tai ir kasdienis, darnus darbas su taryba. Meras – nėra hierarchijos viršūnė. Tai tik vienas iš 25, įgyvendinantis lūkesčius ir darbus. Rinkėjai įpareigojo dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti“, - kalbėjo J. Bertašius. Po V. Balčiūno klausimo apie numatomus struktūrinius pertvarkymus savivaldybėje, meras kalbėjo, kad tam tikrų problemų jis mato Ūkio, Regioninės plėtros ir Švietimo ir sporto skyriuose. Konkretūs pokyčiai nebuvo įvardyti,  tačiau ne vieno pokalbio metu meras išreiškė gana kategorišką poziciją – etatų mažės, nes šių skyrių veikloje mato darbinių trūkumų. Kalbama, kad galbūt neliks Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojo etato, galbūt galėtų būti apjungti Ūkio ir Regioninės plėtros skyriai, paliekant vieną vedėją. Kaip bus iš tikrųjų, parodys laikas.

Meras pritarė siūlymui, kad ateityje būtų galima stebėti bei įrašinėti ne tik tarybos, bet ir komitetų posėdžius, kuriuose vyksta didžiausios diskusijos. „Manau, tai būtų patogu ir etiška, kad nekiltų diskusijų, kas ir ką pasakė. Galų gale būtų galimybė išklausyti, kaip dirba kiti komitetai“, - pasiūlymo esmę dėstė V. Balčiūnas, kurio mintims pritarė ir J. Bertašius.  

I. Haase veiklos programa buvo išsamesnė bei konkretesnė, tačiau J. Bertašius paaiškino, kad ji tiesiog apžvelgė tai, ką taryba dirbo iki šiol, ką planuoja dirbti ateityje. „Ačiū, kad man paantrinote ir aptarėte tarybos darbą. Manau ranka rankon, kaip darni komanda, dirbsime ir toliau“, - oponentės kalbą komentavo J. Bertašius.

Vicemerės postas – R. Rauktienei

Išrinkus merą, jis darbotvarkę papildė klausimu dėl mero pavaduotojo išrinkimo, nors buvo manyta, kad bus tik atleisti administracijos direktorius bei jo pavaduotojas. Meras savo pavaduotojo pareigoms užimti pasiūlė Rimos Rauktienės kandidatūrą, kurią slaptu balsavimu palaikė visi 24 tarybos nariai. Kalbėdama ji pabrėžė, kad mero pozicija bei darbo specifika yra artima ir jai. Planuojama, kad R. Rauktienė kuruos švietimo, kultūros, socialines bei šiek tiek sporto sritis. „Tai sritys, kuriose padėti gana stiprūs pamatai ir reikia dirbti toliau“, - teigė vicemerė. Ji pripažino, kad parodytas ne tik mero, bet ir visų tarybos narių pasitikėjimas yra didžiulė atsakomybė. „Ačiū čia neužtenka, nes reikės dirbti. Pažiūrėsime, ką pasakysite vėliau“, - susirinkusiems kalbėjo pirmą kartą rajone į tokį postą išrinkta moteris.

Administracijos direktorius – tas pats

Vėliau buvo balsuojama dėl administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio ir pavaduotojo Arvydo Šlėderio atleidimo iš užimamų pareigų. Tačiau J. Puodžiukaičiui meras pasiūlė pareigas eiti ir trečiąją kadenciją. E. Rinkevičiaus kandidato teiravosi, ar jis nemano, kad dvi kadencijos tokiame poste yra pakankamas laiko tarpas, po kurio reikėtų pačiam atsisakyti pareigų. J. Puodžiukaitis tikino, kad jeigu meras juo pasitiki ir siūlo, vadinasi, jis yra tinkamas kandidatas. „Ar jūs turite savo nuomonę, ar tik darote ir sakote, ką pasako meras?“, - J. Puodžiukaičio teiravosi E. Rinkevičius. Tačiau administracijos direktorius patikino, kad viskas priklauso nuo tarybos darbo bei valios, o jis, kaip ir administracija, yra tik vykdytojai. Už jo kandidatūrą balsavo 20 tarybos narių, prieš – keturi. Pirmadienį oficialiai bus išrinktas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas, kurio kandidatūra aiški. Juo turėtų tapti iki šiol vicemero postą užėmęs Algimantas Damijonaitis, tačiau pagal galiojančią tvarką antradienį vykusio posėdžio metu už jo kandidatūrą balsuoti nebuvo galima.

Komitetams vadovaus ir naujokai

Nors anksčiau nebuvo įvardijama, bet jau aišku, kas pirmininkaus tam tikriems komitetams. Kaip ir anksčiau, taip ir toliau tie patys pirmininkaujantys lieka Regioninės plėtros (Z. Ulkė), Ūkio (H. Zaremba) ir Švietimo, kultūros ir sporto (R. A. Bastienė) komitetuose. Finansų komitetui turėtų vadovauti naujai į tarybą išrinkta A. Pukinskienė, Sveikatos ir socialinės politikos – D. Mikelionis. Kol kas neaišku tik, kas vadovaus vieninteliam Kontrolės komitetui. Meras teigė, kad tai paaiškės tuomet, kai susirinks minėtieji komitetai. „Gali būti ir taip, kad šiam komitetui vadovaus opozicija, tad dar žiūrėsime“, - kalbėjo rajono vadovas.

Po posėdžio visi tarybos nariai įsiamžino bendrai nuotraukai, o šalia savivaldybės prisiminimui pasodino ąžuoliuką. Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas teigė, kad Šakių rajono savivaldybės taryba iš kitų jo matytų išsiskyrė intelektualumu. „Iš jūsų galėtų pasimokyti daugelis“, - teigė jis.

Comments are now closed for this entry


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos