baneris leidinys

stepsysGintarė MARTINAITIENĖ

Nesutarimai tarp Gelgaudiškyje esančios UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ ir Šakių savivaldybės vyksta seniai. Ne kartą įvairiausi niuansai buvo aprašinėjami ir spaudoje. Dabar paaiškėjo nauji faktai, kurių, kaip tikina rajono valdžia, anksčiau net nežinojo. Be to, ji pripažįsta, jog neteisėtai bendrovei mokėjo didžiulius pinigus. Ir mokės, nes privalo tai daryti pagal pasirašytą sutartį. Absurdų šioje situacijoje yra ir daugiau. Svarbiausia, kad ir pati savivaldybė suka galvą, kaip iš visos šios painiavos išlįsti.

Nuotr. UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ atstovas V. Stepšys aiškino, kad savivaldybė nieko nelaimėtų, jei Gelgaudiškyje būtų pastatyti nauji valymo įrenginiai.

Nežinojo, todėl mokėjo

Šakių rajono savivaldybės tarybos Ūkio komitetas, vadovaujamas Henriko Zarembos, išnagrinėjęs savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą apmokant už infiltraciją UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ pagrįstumą bei sudarytų sutarčių atitikimą teisės norminiams aktams, reglamentuojantiems šiuos klausimus, siūlo savivaldybės administracijai raštu kreiptis į UAB „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ dėl Nuotekų priėmimo ir dorojimo paslaugų sutarties kai kurių punktų pakeitimo ir papildymo. Nors ne kartą ir ne vienerius metus buvo kalbama, kad su minėta bendrove dėl pasirašytų sutarčių yra daug neaiškumų, niekas nesiėmė iniciatyvos į šią situaciją pažiūrėti iš esmės. Kai dabar tai padarė H. Zaremba, paaiškėjo ne vienas absurdiškas niuansas. Vienas jų, kad 2008 metais, savivaldybės administracija Gelgaudiškio seniūnijai priklausiusį turtą, tai yra fekalinės ir lietaus kanalizacijos tinklus, perdavė patikėtiniui – UAB „Šakių vandenys“ ir taip lyg turėjo netekti galimybės vykdyti 2000 metais pasirašytoje sutartyje numatytos pagrindinės funkcijos – atlikti nuotekų nuvedimą iki Vykdytojo siurblinės. Pasirodo, bent jau kaip aiškina rajono valdžia, jie apskritai tik dabar sužinojo, kad bendrovė perduota UAB „Šakių vandenys“, kuri priklauso savivaldybei. Tad išeitų, kad savivaldybė moka už savo turtą? Dėl to „nežinojimo“, kaip tikino Ūkio komiteto primininkas H. Zaremba, neteisėtai, už nieką, „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiams“ nuo to laiko buvo sumokėta apie 400 tūkst. litų. Per visą laikotarpį bendrovei savivaldybė atseikėjo daugiau nei 1 mln. 700 tūkst. litų. Jau vien šiais metais iš savivaldybės biudžeto ,,A. Rinkevičiaus valymo įrenginiams” sumokėta daugiau nei 73 tūkst. litų. „Tikrai pražiūrėjome ir nesukontroliavome. Nuo to laiko, kai įrenginiai buvo perduoti UAB „Šakių vandenims“ pinigus mokame neteisėtai ir dar gerokai per didelius. Nežinau, kaip savivaldybės administracija išriš šiuos reikalus, bet turi pasiraitoti rankoves“, - teigė rajono meras Juozas Bertašius. Jis sakė nesuprantantis, ką apskritai veikia savivaldybės juristai, kur ir kaip žiūrėjo administracijos direktorius, Ūkio skyrius, kad buvo nesužiūrėti minėti niuansai. „Nuo to laiko, kai perdavė įrenginius „Šakių vandenims“, tarp šių dviejų pusių turėjo atsirasti sutartis ir savivaldybė iš šio konteksto turėjo iškristi, bet to nebuvo“, - konstatavo H. Zaremba. Visgi, ieškoti kaltų tikriausiai jau per vėlu.
 
Savivaldybė – auksinius kiaušinius dedanti višta

Nesužiūrėta, pražiūrėta ar apskritai neįsigilinta buvo ir į daugiau dalykų. Dabar daug ką pakeisti labai sunku ar net neįmanoma, nes visa tai reglamentuoja pasirašytos sutartys. „Mes, kaip matome, nesustosime ties tais 73 tūkst. litų, nes negalime to daryti. Jei nemokėsime, bus netesybos ir taip užburtas ratas“, - kalbėjo komiteto ir tarybos narys Kęstutis Gudelevičius. Ūkio komiteto pirmininkas įvardijo, kad pirmoji sutartis, pasirašyta 2000 metais, buvo neterminuota ir parengta nesiremiant jokiais teisiniais aktais. Tiesiog laisvo turinio sutartis, kuri, kaip sakė komiteto nariai, parengta labai gudriai, saliamoniškai, daug ką paslepiant. Ir svarbiausia, ji yra galiojanti, nes pasirašyta savivaldybės. „Juk tuometinėje valdyboje dirbo ir dabar esantys tarybos nariai, kurie pasirašė ir visiems lyg ir tiko“, - bandė priminti J. Bertašius. Tačiau komitete sėdėję kai kurių skyrių vedėjai, pavyzdžiui, Ūkio skyriaus, ar kiti specialistai, tik gūžčiojo pečiais, nes į sutarties esmę niekas nesigilino. Neva, vieni nekompetentingi, jiems tai nepriklauso, kiti tuo metu, tai yra 2000 metais, nedirbo tam tikrose pareigose ir pan. Tiesa, 2002 metais buvo vykdomi tam tikri sutarties pakeitimai bei papildymai - sutartis tapo terminuota, tai yra, ji galioja penkerius metus. Bet vėlgi, jei nė viena iš pusių neinicijuoja sutarties peržiūrėjimo, ji automatiškai prasitęsia dar penkeriems metams. Taip ir vyksta. Savivaldybė nesužiūri ir neinicijuoja jos peržiūrėjimo, o UAB „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ tyli ir to nedaro. „Kaip jie gali pykti ar kažką sakyti, jei jiems už nieką mokami pinigai? Mes mokame, o jie ima. Tikras cirkas savivaldybės lygmenyje“, - teigė J. Bertašius. Jam pritardamas H. Zaremba savivaldybę pavadino auksinius kiaušinius „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiams“ dedančia višta. Be to, pagal galiojančią tvarką, didesnės nei 50 tūkst. sutartys pritarimui ir tvirtinimui turėjo būti teikiamos tarybai, tačiau ir to savivaldybė nesužiūrėjo ir niekas jos netvirtino, tad apmokėjimas buvo vykdomas iš savivaldybės biudžeto lėšų. „Nustatant tarifą, kurį keičiant mes net nedalyvavome, jame gudriai paslėptas ir nuomos mokestis,“, - dėstė H. Zaremba. Jis teigė, kad daugiau nei 40 procentų bendrovės pajamų ir sudaro nuomos mokestis. Jis siekia šiek tiek daugiau nei 15 tūkst. litų per mėnesį. Per metus už nuomą bendrovei sumokama daugiau nei 180 tūkst. litų. Jei nebus susitarta kitaip, kaip to nori ir inicijuoja Ūkio komitetas, sutartis galėtų būti peržiūrima ne anksčiau kaip 2012 metų kovo mėnesį.

Vieni nori naujų, kiti – rekonstruoti senus

Tad ką daryti? Juk, kaip pripažino meras, švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Sutartis automatiškai baigtų galioti tuomet, kai Gelgaudiškyje pradėtų veikti nauji valymo įrenginiai. Jų statyti nepavyksta, nes jau pusketvirtų metų vilkinami ir nelabai iš vietos juda teismo procesai. Tarybos narys ir bendrovės atstovas Edmundas Rinkevičius niekuomet nesutiko ir nesutinka, kad Gelgaudiškyje būtų statomi nauji įrenginiai, pasinaudojant ES parama. Jis tikina, kad reikia rekonstruoti dabar esančius. Savivaldybė aimanuoja, kad jau penkis kartus buvo pratęstas pinigų įsisavinimas ir jei viskas ir toliau taip vyks, ES pinigų statyboms taip ir nepavyks įsisavinti. Jų pozicija - įrenginiai pasenę ir netinkami naudoti, tad reikia naujų. „Jau mes statom nuo 2007 metų, bet tik bylinėjamės. Manėme ir planavome per trejus metus pastatyti, bet šnipštas. Gelgaudiškis jau turėjo turėti naujus įrenginius. Kreipiausi į pačią Prezidentūrą, penkis kartus pratęstas ES pinigų įsisavinimas, kad jie nepradingtų, bet teismo procesai vilkinami ir tiek“, - dėstė rajono vadovas.

Komitetas inicijavo derybas

Visi Ūkio komiteto nariai vienbalsiai nutarė kreiptis į UAB „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, kad per 30 dienų būtų peržiūrėtos pakeistos sutarties sąlygos. Jei nepavyks to pasiekti derybų būdu, planuojama kreiptis į teismą. Komitetas norėtų, kad pakeistoje ir papildytoje sutartyje apmokėjimas biudžeto lėšomis privačiai įmonei už infiltraciją neturėtų būti numatytas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisiniais aktais. Galima paminėti, kad šiais metais infiltracija sudarė ne 20 proc., kaip turėtų būti, o 80 proc. nuo bendro išvalyto kiekio, tad taip augo ir savivaldybės mokamų pinigų suma. „Ar gali būti geresnis biznis?“, - retoriškai teiravosi komiteto nariai.

Ar pavyks bent iš dalies derinti sutarties sąlygas, neaišku. Komiteto nariai mano, kad bet kuriuo atveju nuo kažko pradėti reikia. Ankstesnieji bandymai rasti bent minimaliai bendrą sprendimą parodė, kad tai tiesiog neįmanoma. Mero nuomone, kol vyks teismai, sutarties net nebus leista peržiūrėti. Ūkio komitete dalyvavo ir UAB „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiai” atstovas Vytautas Stepšys. Jis aiškino, kad savivaldybė, netgi turėdama naujus valymo įrenginius, nieko nelaimėtų. „Kaip tai nelaimėsime? Už paslaugą mokės vartotojai, kaip ir turi būti, o ne savivaldybė“, - atstovui aiškino H. Zaremba. Ne kartą susitikimo metu jis kalbėjo ir apie ypač blogą ir neefektyvų bendrovės darbą. V. Stepšio nuomone, sutarties pakeitimai nelabai ką keistų, o apie darbo kokybę jis tiesiog nekalbėjo. „Bet mes nepažeidžiam jokių sutartinių niuansų, tad jos nutraukti negalite“, - tikino atstovas. Pasak jo, 2.47 Lt/kub.m kaina yra tokia maža, tad nėra ką ir kalbėti. Vienu žodžiu, nuomonės daugeliu klausimų išsiskyrė, tad belieka laukti 30 dienų termino ir žiūrėti, ar bendrovės atstovai bus linkę derėtis ir keisti sutarties sąlygas. Iš ironiškos bendrovės atstovo šypsenos, buvo galima susidaryti nuomonę, jog nelabai.

Priešistorė

Prisimindamas visų šių įvykių priešistorę ir tai, kaip Gelgaudiškio valymo įrenginiai tapo privačiais, H. Zaremba priminė, jog viskas prasidėjo 1996 metais, kai dabartinis tarybos narys Edmundas Rinkevičius aukciono tvarka nusipirko Gelgaudiškio valymo įrenginių kompleksą su perpumpavimo stotimi už šiek tiek daugiau nei 45 tūkst. litų. Kitais metais E. Rinkevičius turtą padovanojo savo mamai Danutei Stasei Rinkevičienei. 2000 metais turtas buvo perkainojamas ir jo vertė padidėjo net 35 kartus. Nuo šiek tiek daugiau nei 45 tūkst. litų turto vertė išaugo iki 1 mln. 570 tūkst. litų. 2004 metais D. S. Rinkevičienė išnuomojo šį brangų turtą UAB „A. Rinkevičiaus valymo įrenginiams“.

Comments are now closed for this entry

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos