baneris leidinys

taryba5Gintarė MARTINAITIENĖ

Ar didelį turtą valdo rajono taryboje dirbantys politikai? Pagal pateiktas gyventojų turto deklaracijas pažiūrėsime, ar tarybos nariai, lyginant su ankstesniais metais, praturtėjo, ar jų pajamos sumažėjo. Be to, kokį turtą deklaravo naujai į tarybą išrinkti politikai? Nors šios kadencijos taryboje dirba 13 politikų naujokų, tačiau milijonierių skaičius joje išliko toks pat. Trijų iš 25 tarybos narių turtas vertinamas milijonais, o neturtingiausio tarybos nario turto vertė tesiekia vos kelis tūkstančius litų.

Nuotr. Iš 25 tarybos narių trijų turtas vertinamas milijonais. Tarp naujai taryboje dirbančių politikų yra ir tokių, kurie turto deklaravo vos už kelis tūkstančius litų. 
 
Spalio 1 dieną specialiame „Valstybės žinių“ priede, vadovaujantis Gyventojų turto deklaravimo įstatymu, yra skelbiami 2010-12-31deklaracijų duomenys apie aukščiausių valstybės vadovų, Seimo ir Europos parlamento narių, teisėjų, prokurorų, vyriausybės įstaigų darbuotojų bei jų sutuoktinių gautas pajamas ir turėtą turtą. Mes pažvelgsime į rajono savivaldybės tarybos narių valdomą turtą. Šios kadencijos taryboje, po vasario 27 dieną vykusių rinkimų, dirba 13 politikos naujokų. Nors jų deklaracijų minėtame priede nėra, pažiūrėsime, kokias pajamų ir turto deklaracijas jie pateikė Vyriausiajai rinkimų komisijai.
Turtingiausias pozicijų neužleidžia

Kaip ir ankstesnės, taip ir šios kadencijos taryboje turtingiausi rajone Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos nariai. Galbūt todėl, kad jų veikla daugiausiai susijusi su žemės ūkiu, galbūt todėl, kad net 14 mandatų taryboje turi būtent ši partija.
 
Praėjusiais metais, pagal skelbiamas deklaracijas, turtingiausi rajone buvo Vytautas Bitinas, Aurelija Maksvytienė ir Algirdas Zokaitis. Pastarasis šioje taryboje jau nedirba, tačiau naujai į ją išrinktas ūkininkas Sigitas Stanaitis savo valdomu turtu jį gerokai lenkia. Plokščių žemės ūkio bendrovės pirmininkas V. Bitinas, kaip ir anksčiau, taip ir dabar, turtingųjų sąraše nepralenkiamas. Jis praėjusiais metais privalomo registruoti turto, vertybinių popierių, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių kartu su sutuoktine, Plokščių vidurinės mokyklos direktore Nijole Bitiniene, deklaravo daugiau nei už 9 mln. 867 tūkst. litų. 2009 metais ši suma buvo panaši. Tiesa, 2010 metais beveik 50 tūkst. litų sumažėjo jų piniginės lėšos – nuo 157 tūkst. 312 litų iki 110 tūkst. 321 lito.

Naujokas - tarp milijonierių

Antroji vieta, kaip ir pernai, atitenka taip pat valstietei liaudininkei Aurelijai Maksvytienei. Jos ir sutuoktinio Raimondo bendras privalomas deklaruoti turtas, lyginant dvejus paskutiniuosius metus, nei padidėjo, nei sumažėjo – 4 mln. 665 tūkst. 899 litai. Sutuoktinio vardu yra paimta paskola, kuri nuo daugiau nei 2 mln. litų 2009 metais sumažėjo iki daugiau nei 1 mln. litų 2010 metais.

Pirmąją kadenciją rajono taryboje dirba ūkininkas, valstietis liaudininkas Sigitas Stanaitis. Jis Vyriausiajai rinkimų komisijai deklaravo, kad privalomo registruoti turto turi už 2 mln. 340 tūkst. 219 litų, vertybinių popierių, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – už 23 tūkst. litų. Šio tarybos nario praėjusiais metais gautų pajamų suma sudarė 929 tūkst. 964 tūkst. litų, piniginės lėšos – 50 tūkst. litų. Be to, jis yra paėmęs didesnę nei 1 mln. litų paskolą. Nors deklaracijoje nėra nurodytas jo sutuoktinės valdomas turtas ir piniginės lėšos, šis tarybos naujokas užtikrintai įsilieja į tarybos milijonierių gretas.

Vicemerė tarp turtingiausiųjų nepatektų

Kaip yra su rajono valdžia? Praėjusiais metais daugiau nei 200 tūkst. padidėjo rajono mero Juozo Bertašiaus ir jo žmonos Genovaitės turtas. Šeima jo deklaravo už daugiau nei 900 tūkst. litų. Beveik 200 tūkst. padidėjo ir rajono vadovo gautos piniginės lėšos – nuo daugiau nei 200 tūkst. litų per 2009 metus iki daugiau nei 400 tūkst. litų pernai. Visgi gerokai didesnį turtą valdo ne pats J. Bertašius, o jo žmona.

Vicemerė, taip pat valstiečių liaudininkų sąjungos narė Rima Rauktienė į turtingųjų sąrašą tikrai nepatektų. Jos ir vyro, teismo pirmininko Arturo Raukčio, bendras valdomas turtas sudaro daugiau nei 65 tūkst. litų. Panaši turto deklaracija buvo ir 2009 metais. Pernai 10 tūkst. padidėjo šeimos piniginės lėšos, kurios sudarė daugiau nei 100 tūkst. litų.

Nei pralobo, nei nuskurdo

Nei labai praturtėjo, nei labai nuskurdo ir ankstesnėje taryboje dirbęs Vaidas Balčiūnas. Jis ir 2009 metais, ir pernai, kartu su sutuoktine Ramune deklaravo tą pačią privalomo registruoti turto sumą – po 243 tūkst. 250 litų. Tiesa, gydytojo piniginės lėšos pernai padidėjo beveik 3 tūkst. litų, o sutuoktinės sumažėjo pusantro tūkstančio. Šeima deklaravo ir dar negrąžintą daugiau nei 300 tūkst. litų paskolą.

Šiek tiek sumažėjo tarybos narės, socialdemokratės Ramutės Alytės Bastienės ir sutuoktinio Viktoro valdomas turtas. Pernai jie kartu deklaravo turto už daugiau nei 75 tūkst. litų. Nelabai pasikeitė ir ankstesnės kadencijos taryboje dirbusios advokatės Irenos Haase ir jos sutuoktinio pajamos. Bendras šeimos turtas pernai buvo 268 tūkst. 806 litai. Lyginant su ankstesniais metais, jų valdomas turtas, kaip ir piniginės lėšos, keliais tūkstančiais padidėjo. Ne itin daug kito ir senbuvių Zenono Ulkės ir Henriko Zarembos turtas. Virginijos Puskunigienės ir jos sutuoktinio Petro bendras turtas ir lėšos sumažėjo. Pernai bendras šeimos turtas sudarė daugiau nei 700 tūkst. litų, ankstesniais metais jis buvo keliasdešimčia tūkstančių didesnis. Panašiai buvo ir su šeimos gaunamomis piniginėmis lėšomis.

Senbuvis, Liberalų ir centro sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas Kęstutis Smirnovas taip pat nei pralobo, nei nuskurdo. Įdomu tai, kad jo sutuoktinė Gintarė Bubnytė – Smirnovienė 2009 metais deklaravo turto už 5 tūkst. litų, o pernai jo tebuvo tik už 100 litų. Tiesa, ir pats K. Smirnovas, ir jo antroji pusė yra paėmę po paskolą. Bendra paskolos suma - daugiau nei 390 tūkst. litų.

Dviejų senbuvių turtas gerokai išaugo

Tarybos ir politikos senbuvis socialdemokratas Zigmas Povilaitis ir jo sutuoktinė Birutė pernai deklaravo turto už gerokai mažesnę sumą nei 2009 metais, tačiau padidėjo šeimos piniginės lėšos. Galima daryti prielaidą, kad sutuoktiniai tiesiog pardavė dalį jiems priklausiusio turto. Dėl to šeimos piniginės lėšos nuo šiek tiek daugiau nei 26 tūkst. litų 2009 metais padidėjo iki beveik 212 tūkst. litų 2010 metais.

Praėjusiais metais gerokai išaugo ne vieną kadenciją taryboje dirbančios Marijos Jurgilienės valdomas turtas. Jo vertė, lyginant dvejų paskutiniųjų metų deklaruotus duomenis, išaugo 157 tūkst. litų. Bendra M. Jurgilienės ir sutuoktinio Vidmanto deklaruoto turto vertė pernai buvo 497 tūkst. litų. Gautos piniginės šeimos lėšos nežymiai padidėjo. M. Jurgilienės vardu praėjusiais metais buvo paimta 294 tūkst. litų paskola.

Naujokai dideliais turtais nepasižymi

Kaip yra su politikos naujokais? Vienas jų, kaip jau minėjome, užtikrintai yra tarp milijonierių, o kaip yra su kitais? Deja, dideliais turtuoliais mūsų politikos naujokų tikriausiai nebūtų galima vadinti. Iš jų turto už didžiausią sumą deklaravo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai narė Violeta Simonavičienė – 671 tūkst. 817 litų. Jos gautos pajamos pernai sudarė daugiau nei 82 tūkst. litų, piniginės lėšos – 43 tūkst. 626 litų. Tad ji, po naujai taryboje dirbančio S. Stanaičio, sąraše būtų antroji. Toliau reitingo sąraše būtų galima įrašyti įmonės „Pietvė“ savininką, valstietį liaudininką Valdą Stankūną. Jis Vyriausiajai rinkimų komisijai deklaravo turįs turto už 334 tūkst. 500 litų, tačiau nenurodė jokių gaunamų pajamų. Toliau naujai taryboje dirbančių politikų turtas vis mažėja. Socialdemokratas Bernardinas Petras Vainius turto turi už daugiau nei 78 tūkst. litų, gautų pajamų suma kartu su piniginėmis lėšomis pernai buvo 147 tūkst. 117 litų. Tomas Skaizgirys, dirbantis UAB „Agropchema“ pardavimų vadybininku, deklaravo turto už 74 tūkst. 553 litus. Piniginės šio tarybos nario lėšos sudarė 30 tūkst. litų, gautų pajamų suma buvo 49 tūkst. 343 litų. Šis tarybos narys turi ir beveik 6 tūkst. litų negrąžintą paskolą. Pedagogo, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai nario Antano Burkšaičio deklaruoto turto vertė – 54 tūkst. 415 litų, gautų pajamų suma praėjusiais metais sudarė 60 tūkst. 798 litus.

Valstietis liaudininkas Darius Mikelionis turto turi už 21 tūkst. 228 litų, pernai šio tarybos nario gautų pajamų suma, kaip rodo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai, sudarė 15 tūkst. 993 litus. Ne itin dideliu valdomu turtu gali pasigirti ir Aušrelė Pukinskienė. Jos vardu deklaruoto turto pernai buvo už 15 tūkst. 645 litus, gautų pajamų suma – 89 tūkst. 249 litai, piniginės lėšos sudarė 31 tūkst. 393 litus.

Neturtingiausio tarybos nario turtas - vos keli tūkstančiai

Patys neturtingiausi taryboje yra patys jauniausi tarybos nariai. Vienas iš jų, valstietis liaudininkas Mantas Puskunigis, dirbantis Griškabūdžio žemės ūkio bendrovėje. Jis deklaravo turįs turto už 14 tūkst. litų, piniginės šio tarybos nario lėšos sudarė šiek tiek daugiau nei 8 tūkst. litų. Dideliu turtu negali girtis ir neseniai studijas baigęs socialdemokratas Martinas Eimutis. Jis Vyriausiajai rinkimų komisijai deklaravo turto už 6 tūkst. litų, gautų pajamų suma vos viršijo tūkstantį litų. Mažiausią turtą taryboje valdo ne jauniausias, bet naujai joje dirbantis naumiestietis Kęstutis Gudelevičius. Jo turtas sudaro šiek tiek daugiau nei 4 tūkst. litų. Gautų pajamų suma buvo 13 tūkst. 300 litų, piniginės lėšos – 3 tūkst. litų. Tikriausiai tiek mažai turto seniai nebuvo deklaravęs nei vienas tarybos narys. Netgi pernai skurdžiausiai gyvenusieji ir dabar jau taryboje nedirbantys nariai jo turėjo daugiau nei dešimčia tūkstančių litų.

Gana įdomi situacija yra su savo kandidatūrą rinkimuose išsikėlusiu bei taryboje pradėjusiu dirbti Edmundu Rinkevičiumi. Jis Vyriausiajai rinkimų komisijai išvis nedeklaravo jokio turto, tik gautas pajamas ir pinigines lėšas, kurios bendrai sudarė 833 tūkst. 955 litų.

Seimo nariai – ne milijonieriai

Trumpai žvilgtelėjome ir į kai kurių Seimo narių pateiktas deklaracijas. Mūsų rajoną atstovaujantis Mindaugas Bastys ir ankstesniais, ir praėjusiais metais deklaravo panašios vertės turtą. Pernai jis sudarė 694 tūkst. 125 litus. Gautos Seimo nario piniginės lėšos pernai sumažėjo 20 tūkst. litų ir buvo 74 tūkst. 301 litas.

Kraštietis Seimo narys Arvydas Vidžiūnas su žmona Asta pernai deklaravo tokios pačios vertės turtą kaip ir 2009 metais – 267 tūkst. 697 litai. Beje, šio Seimo nario piniginės lėšos pernai padidėjo beveik 20 tūkst. litų.

Kraštietė Seimo narė Ona Valiukevičiūtė turto turi už 7 tūkst. litų, gautos pajamos pernai sudarė 61 tūkst. 235 litus. Gerokai didesnį turtą valdo jos sutuoktinis Giedrius, tačiau didesnes pajamas gauna O. Valiukevičiūtė.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos