baneris leidinys

litinskasSima KAZARIAN
 
Rajono pensininkai praeitą trečiadienį dėl didėjančių mokesčių valdininkams užkūrė tikrą pirtį. Pensininkų partijos pirmininkė Ona Valaitienė perskaitė pranešimą, kuriame išdėstė priekaištus UAB „Šakių vandenims“. Jį lydėjo gausūs pensininkų plojimai.
 
Nuotr. O. Valaitienė nenorėjo girdėti buvusio savo mokinio, UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus V. Litinsko pasiaiškinimų. Jie nepadės Šakių pensininkams pakelti didėjančių mokesčių naštos.
 
„Kasmet sėdėdami prie šventinio stalo, gruodžio 31 dieną laukiame savo norų išsipildymo. Tačiau, kaip sako J. Erlickas, visada atsiranda tipas, kurio noras – kad tavo noras neišsipildytų – didesnis. Kalbame apie tai, kas labiausiai skauda“,- susitikimą pradėjo Pensininkų partijos lyderė Ona Valaitienė.

„Draugių rate per Naujuosius metus guodžiuosi, kad daug sumokėjau už šaltą vandenį. O jos man sako: „Kodėl tiek mažai?“. Pagalvojo, kad aš baikauju ir parodė savo sąskaitas. Štai viena, neišnaudojusi nei kubo šalto vandens, gavo sąskaitą, kurioje nurodyta, jog ji įmonei skolinga 47 litus. Kitai už du kubus šalto vandens atėjo 84 litų sąskaita. Elenutės pensija – 600 litų. Vien už šaltą vandenį ji sumokėjo virš 60 litų“,- apgailestavo O. Valaitienė.

Meras – geras, V. Litinskas – blogas

Moteris prisiminė, kad 2009 m., pateikus rezoliuciją, pavyko išsikovoti mažesnes vandens kainas.

„Dėkui merui J. Bertašiui, kurio žemaitiško užsispyrimo dėka, buvo sumažintas mokestis,- kalbėjo O. Valaitienė. – Nepamiršiu, kai po tarybos posėdžio, kuris buvo prieš Kūčias, vienas tarybos narys priėjęs padėkojo: „Ačiū, Valaitiene, kad kovojat už vandens kainų mažinimą.“. „O kodėl jūs negalit?“,- nustebusi paklausiau. O jis teatsakė: „Mes negalime“. Neskaitėme jokiame laikraštyje, kad kuri nors partija užstotų pensininką“,- iš tribūnos kalbėjo O. Valaitienė.

„Tačiau dabar gyvename dar blogiau, nei tada. Šalto vandens tarifas padidėjo ir siekia netoli 10 litų už kubinį metrą, už skaitliuką, abonentinį mokestį mokame – 3, 57 lito. Tai mes, kurie turime savo bendriją, o tie, kurie jos neturi – moka papildomai administracinį, techninės priežiūros, kaupimo fondo mokestį ir už elektrą. Labai noriu sužinoti, kuo remdamasis V. Litinskas tokias kainas pristatė 2013m. spalio mėnesio tarybai, o ši jas ramiai patvirtino?“- klausė O. Valaitienė, iš salės aidint šūksniams, jog UAB „Šakių vandenys“ vadovas V. Litinskas yra Šakių vagis.
 
Merą pavadino vaikinu ir liepė baigti cirkus

Tuo tarpu šią situaciją stebėdamas meras pakomentavo, jog taryba, kurios narys yra ir jis, niekada netvirtino didesnių kainų. Jas nustatė – Valstybinė kainų komisija.

Tik pusė pagaminamo vandens parduodama ir dėl to įmonė patiria nuostolių. Pensininkai pasipiktino, kad V. Litinskas iš savivaldybės reikalavo kompensacijos už perteklinį vandenį, o jos negavęs padidino vandens kainas. „Ne mūsų reikalas! Negali parduoti, pats ir mokėk!“,- šaukė jie.

Meras teigė, kad kompensuoti uab‘o nuostolių savivaldybė negali. „Kai norėjome išlaikyti žemesnę vandens kainą ir kompensuoti „Šakių vandenims“ negautas pajamas dėl vandens nuostolių, atvykęs vyriausybės atstovas man pasakė: „Tu, vaikine, baik tuos cirkus, negalima teisiškai to daryti.“ Nusistebėjau, kad anksčiau buvo galima. Tačiau jis paaiškino, kad nuo šiol yra griežti įstatymai, kurie draudžia kompensuoti uždarųjų akcinių bendrovių nuostolius. Pasakau aš jums tiesą, tą tiesą gali patvirtinti bet kas“,- įsijautęs kalbėjo meras J. Bertašius.

 „Man yra skaudu, lyg aš ne jūsų pusėje. Visada esu už jus ir dėl jūsų. Ir mes daug ką darome, ir negarsiai darome“,- aiškino pensininkams meras.

Pažadėjo, kad V. Litinsko atsikratys

O. Valaitienė priekaištų pateikė ir „Šakių vandenų“ vykdomai daugiabučių renovacijai. „Paskambinau dėl jos pasidomėti savo pažįstamam universiteto dėstytojui. Pirmas jo klausimas buvo: „Ar sąmatas žinote?“. Greitai atsiverčiau respublikinės inovacijos projektą ir perskaičiau, kas aktualu man. 61 kvadratas – 52 877 litai, neįskaitant valstybės paramos. Per telefoną tik išgirdau: „Oho!“,- pasakojo O. Valaitienė.

Meras įsiaudrinusius šakiečius stengėsi raminti: „Litinsko atsikratysite norit nenorit 2015 m., kai „Šakių vandenis“ atskirs ir bus įkurtas naujas padalinys, kuris tęs ir vykdys renovacijos darbus. Kaip jis vadinsis, aš nežinau, gal komunalininkas, vadovaus M. Viltrakis ar kitas žmogus.“

Kaip žinoma, praeitais metais savivaldybė buvo „įkūrusi“ tokį darinį, kuriam skyrė kelių dešimčių tūkstančių litų dotacijų iš mokesčių mokėtojų pinigų.

„Kai rinkote įmonę, kuri atstovautų renovacijai, tai pati sąžiningiausia buvo „Šakių vandenys“?“- klausė viena šakietė. „Ne tai, kad pati sąžiningiausia, bet aplankėme kitas Lietuvos vietoves ir padarėme pagal jų pavyzdį. Niekaip čia nebūtų pritapę, jei būtų administravusi kita“,- paaiškino meras, kuris liepė visus su renovacija susijusius klausimus adresuoti G. Pulokui ir D. Mikelioniui, nes V. Litinskas čia „deda tik parašus“.

„Galime mes tą Litinską patvarkyti labai greitai, bet jei bus negalima, aš to nepadarysiu. Aš ne visagalis. Kai ateina pas mane žmonės ir prašo, kad padidinčiau pensiją, jūs man atleiskit... Noriu jums pasakyti, mielieji, kad kritikuoti ir plakti proto nereikia, o padaryti, ką neina padaryti, tai ir yra sunkiausia. Darėme, kiek galėjome“,- teigė J. Bertašius.

Išpeikė mokytojos pranešimą

„Norėčiau mokytojai O. Valaitienei pastebėjimą padaryti,- pasakė V. Litinskas. - Pranešimas, kurį jūs skaitėte... Tai yra tiek skaudulių vienoje krūvoje sudėta! Viską suplakėte į vieną krūvą ir ten absoliučiai nei vieno sakinio nebuvo teisingo. Nei vieno. Visi tie skauduliai ir klausimai pas mane kabinete po dešimt minučių jums būtų prapuolę. Jūs pas mane nebuvusi nei vienos akimirkos. Kaip, mokytoja, šitaip galima daryt? Ne pas merą bėkit! Gavot raštą – ateikit pas mane. Ir išvis, kuriam kažko nepadėjau, kuriam kažką atsakiau? Kuris kreipėsi iš jūsų į mane ir nieko negavo? Pakelkit ranką?“ Į šį komentarą O. Valaitienė buvusiam mokiniui teatsakė palinkėjimu: „Vaidai, reikia gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.“

Į susitikimą buvo pakviesti ir UAB „Šakių šilumos tinklai“ atstovai, jie pasisakė paskutiniai. „Pagrindinį jūsų energijos pliūpsnį sugėrė „Šakių vandenys“, dėl to mums labiau pasisekė“,- džiaugėsi įmonėje dirbantis Henrikas Zaremba, atsakęs į kelis klausimus dėl techninės priežiūros bei kompensacijų už šilumą. Jis teigė, jog labai geras efektyvumas pasiekiamas įrengus autonominius šildymo reguliatorius. Tačiau jie vienam radiatoriui kainuoja kelis šimtus litų ir yra nekompensuojami.
 
 
Skambant šūksniams „vagis“ bei aidint plojimams į tribūną žengė UAB „Šakių vandenys“ vadovas V. Litinskas, kuriam šakiečiai vieną po kito žėrė klausimus.
 
Kokią paskutinę sumą gavote iš savivaldybės ir kam ji buvo panaudota?
Trumpas atsakymas: 100 tūkst. finansuoti europiniams projektams ir 50 tūkst. išpirkti vandentvarkos objektus iš privačių asmenų.

Šitas klausimas Jums bus lengvas: ar būna valandų, kai pagalvojate apie paprasto žmogaus gyvenimą ir jo išlikimą? Ar neatrodo, kad prie jo gerovės galėtumėte prisidėti ir Jūs?
Sako lengvas klausimas, o aš manau, kad sunkiausiais. Dėl to ir nervai krinka, dėl to ir svoris auga, dėl to ir sveikata baigiasi. Jums atrodo vienaip, man atrodo kitaip. Jei nerūpėtų, nesijaudinčiau čia stovėdamas prieš jus.

Tai ko dirbate, jei nesugebate?
Dėl to ir dirbu, kad manau, jog sugebu. Už tą vandenį moku taip pat kaip ir jūs visi. Aš taip pat turiu pensininkus tėvus ir uošvius. Jeigu jūs to nesuprantate, jūs turbūt ne žmonės, ar galvojate, kad aš ne žmogus. Nelabai suprantu klausimo.

Kada bus nukasta naujo vandens trasa į Zanavykų gatvę?
Nebus.

Jūsų asmeninį automobilį remontuoja man žinomas meistras, jam už darbą apmoka UAB „Šakių vandenys“. Ar tai nedidina įmonės nuostolių?
Jei remontuotų meistras iš „Šakių vandenų“ – didintų. Bet sąskaitas apsimoku savo pats. Vakar parsivariau automobilį net iš serviso Kaune, sąskaitos mano kišenėje.

Ar gali Darbo biržos atsiųsti darbininkai dirbti Jūsų privačiose ūkio valdose?
Negali.

O ar dirba?
Manau, kad nedirba, neatsimenu dabar taip tikrai.

Man žinomi faktai, kai Jūsų įmonės technika ir darbininkai dirbo statant R. Janarausko, K. Kuncaičio namus. Ar tai partinė draugystė?
Visus faktus reikia fiksuoti, duoti įrodymus ir kreiptis į teismą. Na, žinokit, kalbat bet ką! Be to, ką, aš negaliu samdyti? Pasamdau žmogų ir padaro darbą. Kaip ir bet kuriam jūsų. Paprašysite, atvažiuos, iškas ir apmokėsite sąskaitą.

Į kokią grafą įrašote vandenis, naudojamus Jūsų draugų valdininkų nuosavų mašinų plovimui? Ar tai ne nuostolių dalis?
Kai plauna valdininkas ar ne valdininkas, tai vandenį leidžia per skaitliuką ir už jį užsimoka. Tai ne nuostolių dalis. Toliau, dėl tų nuostolių. Iš konteksto ištraukiat vieną žodį ir kažką sakote. Taip, dideli vandens nuostoliai, kodėl jie yra? 50 metų į senus rajono tinklus neįdėta nei lito. Visi europiniai pinigai nuėjo naujų tinklų tiesimui. Suprantat, ką mes darome? Tą visą vandentiekio širdį niekas nerekonstruoja, ji genda, lūžta. Jei per tokį seną vamzdį 14 atmosferų slėgimu bėga vanduo, kur jis dingsta? Jis grįžta atgal į gamtą. Negana to, pažiūrėkit, ką jūs sakote. Pensininkė per mėnesį sunaudojo 0 kubinių metrų vandens. Ką tai reiškia? Ar nesimaudė, negėrė, nėjo į tualetą, ar ji vogė tą vandenį? Patys sau atsakykit. Ji sumokėjo ne už šaltą vandenį, jei buvo išvykusi, o daugiabučių namų administravimo mokestį.

Gaisro pirtelėje priežastis, kuo viskas baigės?
Kaip paaiškino gaisrininkai – laidų trumpinimas per vėtrą.

Kodėl tokia šalto vandens kaina?
Mums lygintis prie Kauno ir Vilniaus negalima, ne ten yra žymiai trumpesnės trasos. Tokio ilgio tinklo kaip mes neturi nei vienas vandentiekis respublikoje.

Kas jūsų prašė tokį ilgą jį tiesti?
Gyventojų tankumas mažas, dėl to trasos išilgėja.

Kiek kainuoja vandens skaitliukas?
45 litai.

Kiek laiko mums už jį reikės mokėti?
Visą gyvenimą.

Tada aš noriu savo asmeninį skaitliuką įsidėti. Ne jūsų, už kurį dvejus metus moku daugiau, nei po 4 litus per mėnesį. Kiek skaitliukų Jums nupirkau per dvejus metus!
Įstatymas neleidžia. Tai pasikeiskit elektros skaitliuką. Ir liksit be elektros iškart. Kodėl, va, kur eina, ten kandat? Suvokite, kad tai ne tik skaitliukas, tai aptarnavimas, knygučių išnešiojimas, čekučių pildymas, plombavimas, skaitliukų patikra. Tai abonentinis mokestis. Jis yra už tai, kad vanduo privestas, kad gali bėgti, kada tik norite. Net jei ir gyvenate užsienyje, grįžę turėsite galimybę naudotis. Šį mokestį sugalvojome ne mes. Iš viso, kuo vandens kainą išdalina po daugiau punktų, tuo mus patiems sunkiau. 20 pozicijų lentelė, pažiūrėkit. Baisu. Katastrofa apskaitoje naudoti ir žmogui suprasti.

Suvokite, pagaliau, kad aš nesu sugalvotojas, aš esu vykdytojas. Vykdau tai, kas yra nuleidžiama iš viršaus, esu funkcionierius. Atėjo įstatymas, aš taip ir darau.

Ponas Litinskai, Jūsų turtas nemenkas: didžiulis gražus namas Šakiuose, butas Gelgaudiškyje, žemė Sudarge. Sakykite, iš kokių lėšų taip turtingai gyvenate, pasidalinkite su mumis patirtimi.

Nežinau, gėda – ne gėda, bet man netoli 50 metų, darbo stažas – 30 metų. Visą gyvenimą dirbu ir taupau. O jūs dabar palapinėj gyvenat? Kodėl jūs su manimi butu nesidalinate? Kodėl to buto, kai buvau jaunas nesidalinote? Aš turiu 300 tūkst. litų paskolą iki 65 metų. Pasidalinkite ją su manim. Skaitykit mano deklaraciją, viskas surašyta centas į centą. Žinokite, tokius klausimus uždavinėti yra neetiška.

Kiek algos gaunate per mėnesį?
3 300 litų.

O premijų?
14 metų nei aš, nei joks darbuotojas negavęs jokios premijos.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos