baneris leidinys

Socialinės paramos skyriaus duomenimis, kol kas taupyti socialinėms pašalpoms skirtas lėšas piktnaudžiautojų sąskaita, pasiteisina.
 
 Per kovo mėnesį visose seniūnijose surašyta 150 buities tyrimo aktų. Surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, 13 pareiškėjų piniginė socialinė parama neskirta. Lyginant  kovo ir vasario mėnesius, kovą socialinėms pašalpoms išmokėtų lėšų suma sumažėjo 14 procentų. Lyginant šių metų ir praeitų metų balandžio mėnesius, pašalpoms skirtų lėšų sumažėjo 22,3 proc., tai yra 167 tūkst. litų.

Labiausiai pašalpų gavėjų sumažėjo Lekėčių ir Sudargo (po 26 proc.), Barzdų (21 proc.), Kidulių (20 proc.) seniūnijose.

Mažiausiai pašalpų gavėjų – tik 2 proc. sumažėjo Kriūkų seniūnijoje.

Jei be svarbių priežasčių vienas iš bendrai gyvenančių asmenų atsisako atlikti visuomenei naudingus darbus, socialinė pašalpa skiriama tik vaikams. Jei žmogus gyvena vienas, socialinė parama nutraukiama, kol darbai bus atlikti ir piniginė socialinė parama bus skiriama, jei pareigos bus įvykdytos. Pasak socialinių darbuotojų, pasitaikė atvejų, kai paramos gavėjai atsisakė socialinių pašalpų būtent dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo.
 
„Draugo“ inf.
nugrioveSima KAZARIAN
 
Grinaičių žemės ūkio bendrovei priklausantis pastatas užkliuvo UAB „Greičio forma“, kuri surado paprasčiausią išeitį – jį savavališkai nugriauti.
 
Nuotr. Bendrovės atstovas aiškinosi su R. Šiuika (antras iš dešinės), kodėl jis savavališkai nugriovė Grinaičių ŽŪB priklausantį pastatą.
 
Kaip pasakoja Grinaičių bendrovės įgaliotas Atstovas, dar 1999 m. Grinaičių ŽŪB iš likviduojamos Girėnų ŽŪB įsigijo svarstyklių objektą, stovėjusį buvusio karvidžių komplekso teritorijoje, adresu Kauno 66, Girėnų k., Šakių rajone. Bendrovė buvo pradėjusi svarstyklių pastato įregistravimo procesą, atliko inventorizacinius matavimus, užvedė inventorizacijos bylą, tačiau užbaigti teisinę  registraciją sutrukdė nenustatytų asmenų nusikalstama veika. „Dėl Grinaičių bendrovei priklausiančio turto savavališko sunaikinimo, bei galimų kitų teisės aktų pažeidimų užtraukiančių baudžiamąją atsakomybę - Bendrovė kreipsis į prokuratūrą, kad nusikalstamą veika atlikę asmenys būtų nustatyti ir nubausti, o Bendrovei padaryta žala kompensuota”,- patikino bendrovės įgaliotas Atstovas.

UAB „Greičio forma“ direktorius Renaldas Šiuika teigė, kad nors ir prašė, jam jokių nuosavybės dokumentų niekas neparodė. Bendrovės Atstovas pasakojo, kad dokumentų buvo paprašyta tik tada, kai pastatas jau buvo nugriautas.
klimaitis radvilePraeitą savaitgalį nuspręsta, kas ves į priekį Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partiją 2015 m. savivaldos rinkimuose. Partijos lyderiu liko Algirdas Klimaitis.
 
Nuotr. Slaptu balsavimu demokratiškai išrinktas partijos lyderiu A. Klimaitis dar kartą įrodė savo tvirtas pozicijas partijoje. Jį sveikina europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė.
 
TS – LKD partijos lyderio rinkimuose dalyvavo keturi kandidatai – ilgametis TS –LKD Šakių skyriaus pirmininkas Algirdas Klimaitis, tarybos nariai Irena Haase, Vaidas Balčiūnas ir Edgaras Pilypaitis. Pastarieji kandidatai surinko po du balsus, tačiau E. Pilypaitis rinkimuose nedalyvavo dėl kelionės į užsienį, o V. Balčiūnas paskatino partiečius balsuoti ne už jį, o už A. Klimaitį. I. Haase tuo tarpu parodė didesnį norą užimti partijos lyderio pozicijas ir teigė, kad, laimėjus savivaldos rinkimus, ji sugebėtų dirbti mero pareigose. Ji teigė, kad partijai galėtų padėti laimėti savivaldos rinkimus. Tuo neabejojo 19 partijos narių, kurie atidavė savo balsus  už advokatę. Vis tik ilgametis partijos lyderis A. Klimaitis pelnė didesnį pasitikėjimą – jam lojalumą išreiškė absoliuti dauguma – 61 TS – LKD narys. Gydytojas teigė, kad šiuose rinkimuose jis kelia ypatingą uždavinį – padėti partijai laimėti ir užimti ateinančioje rajono taryboje pozicijos vaidmenį. „Aš visada sakau, kad politika yra kompromiso menas. Todėl ir ateinančiuose savivaldos rinkimuose mano tikslas yra pirmiausiai atvesti partiją į poziciją – tartis su varžovais ir matyti galimybes drauge su jais formuoti valdančiąją daugumą. Kaip pavyks tai pasiekti – prognozuoti sunku, nes neaišku, kaip vyks savivaldos rinkimai“,- kalbėjo A. Klimaitis, kuris įsitikinęs, kad po ateinančių rinkimų nebus partijos, kuri turėtų absoliučią daugumą, kaip iki šiol. „Valdžia rajone bus koalicinė“,- teigė A. Klimaitis.
snirpuniene2Balandžio 14 dieną rajono bendruomenių centrų atstovai rinkosi į Aleksandro Stulginskio universiteto lektoriaus Vytauto Pilipavičiaus konsultaciją Kaimo plėtros strategijos rengimo klausimais. Mat nuo to, kaip jie pareikš savo gyvenamosios vietos siekiamybes, priklausys ir galimybė gauti naujos Strategijos finansavimą.
 
„Kaimas – tai ne tik žemės ūkis, - teigė Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos (BCA) pirmininkė Grinutė Šnirpūnienė. - Todėl ieškome būdų, kad kaimo plėtrai būtų skirtas didesnis finansavimas nei privaloma pagal Europos Sąjungos teisės aktus. Pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose pabrėžiama vietos veiklos grupių ir kaimo bendruomenių svarba kaimui.“ Pasak jos, ateityje jų laukia dar daugiau iššūkių: racionaliai ir efektyviai panaudoti kaimo plėtrai skirtas lėšas, sulaikyti ir pritraukti jaunimą į kaimą, suteikiant erdvės ir galimybių jaunajai kartai vykdyti veiklas, bendruomenių reikmėms sutvarkytą viešąją infrastruktūrą užpildyti ,,gyvybe“, t. y. pajamas generuojančia veikla.
Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu, įgyvendinant regione projektus pagal priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ buvo sutaupyta daugiau kaip 100 tūkst. Lt ES fondų lėšų.
 
Šias lėšas nuspręsta paskirti Kalvarijos ir Šakių rajono savivaldybių įgyvendinamiems projektams papildomai finansuoti. Siekiant įamžinti Lietuvos valstybės atkūrimą, paskatinti Lietuvos pilietinės visuomenės kūrimąsi, nuspręsta siūlyti regione įgyvendinti projektą „Valstybingumo kelias“. Į šį projektą numatyta įtraukti objektų pritaikymą, atkūrimą, infrastruktūros sutvarkymą, maršruto sukūrimą ir jo viešinimą. Marijampolės regiono plėtros tarybos pasiūlymas bus svarstomas Vyriausybės darbo grupėje, sudarytoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai parengti.

„Draugo“ inf.
tvarkymasVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Šį pavasarį centrinės Šakių miesto gatvės bei miesto skveras turėtų pasipuošti naujais želdiniais. Pagal Šakių seniūnijos specialistų paruoštą naują miesto apželdinimo projektą,  prie gatvių įrengtose klombose sužydės margaspalvės gėlės.
 
Nuotr. Šiuo metu atnaujinamose klombose  bus susodintos žydinčios gėlės.
 
Kaip sakė Šakių seniūnijos  darbų vykdytoja Nida Martinkaitienė, pernai prie šaligatvių  esančiose klombose pasėta žolytė gana prastai sudygo, tad tikėtosios žalios vejos užauginti nepavyko. Mediniai vazonai nuo lietaus nubluko, juose gėlės augo gana prastai. Todėl šiemet buvo nuspręsta įgyvendinti naują apželdinimo projektą. „Visi pasitarėme ir nusprendėme atsisakyti žalios vejos. Žiemą, barstant kelius druska, jos patenka ir ant vejos, todėl žolytė išdega. Visi šakiečiai turbūt pastebėjo, kad pernai veja buvo nuskurdusi ir išplikusi. Šiemet visur sodinsime žydinčias gėles ir tikimės, kad miestas tikrai atrodys daug gražiau“,- pasakojo apželdinimo projekto autorė N. Martinkaitienė. Pasak jos, gėlėmis turėtų pasipuošti V.Kudirkos, Šaulių ir kitos miesto gatvės, žydinčių gėlių bus pasodinta prie V.Kudirkos paminko, jei pavyks, gėlių atsiras ir miesto skvere, kuris dar vis laukia rimtos rekonstrukcijos. „Sodinsime kuo pigesnes ir nelepias gėles,- įvairių spalvų ledukus, petunijas ir kitas. Svarbu, kad gėlės žydėtų nuo pavasario iki rudens. Žinoma, reikės joms ir nemažai priežiūros,“- sakė seniūnijos darbuotoja. Apželdinimo darbams vykdyti  naudojamos seniūnijas aplinkotvarkai skirtos lėšos, o miesto gražinimo darbus atlieka socialinių pašalpų gavėjai bei žmonės, įdarbintieji pagal Viešųjų darbų programą.
maitinimas giedreSima KAZARIAN
 
Šio mėnesio rajono tarybos posėdyje bus tvirtinamas socialinių paslaugų planas. Jo svarstymo metu buvo aptarta, kurios idėjos šiais metais gali tikėtis finansavimo, o kurios ne.
 
Nuotr. G. ir J. Šedbarai maitina vargšus negaudami jokio atlygio, vedami savo įsitikinimų. Giedrė teigia, kad kasdien galėtų paruošti maistą 90 žmonių.
 

Socialinių paslaugų pasiūlymų šiemet buvo nemažai. Abejojama, ar sulauks finansavimo Šakių bendruomenės centrų asociacijos pirmininkės Grinos Šnirpūnienės idėja įkurti naują dienos centrą įvairaus amžiaus žmonėms Panoviuose. Neoficialus „ne“ yra pasakytas ir kitiems. „Kalbant apie socialinių paslaugų planą, tai šiemet mes darome tik tiek, kad išlaikytume tai, ką jau turime“,- teigė vicemerė Rima Rauktienė. Nors, tiesą sakant, kai kas naujo bus.

dedyniene romaSima KAZARIAN
 
„Tai yra ne rinkėjai, jie tikrai už jus nebalsuos per rinkimus, bet jie mūsų bendruomenės žmonės“,- teigė Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šakių viltis“ vadovė Roma Dėdynienė, per socialinių paslaugų plano svarstymą prašiusi Griškabūdyje įsteigti dienos užimtumo ir priežiūros centrą, skirtą vaikams su protine negalia.
 
Nuotr. R. Dėdynienė teigė, kad steigti dienos užimtumo centrą Griškabūdyje pribrendo būtinybė. Yra vaikų su tokia negalia, kad jų tiesiog nėra kur padėti, nes nepriima nei Šakių, nei Gelgaudiškio specialioji internatinė mokykla.
 
Meras Juozas Bertašius teigė, kad apie politinę naudą jis negalvoja: „Mūsų pareiga tiems, kuriems priklauso, rūpintis tais žmonėmis.“ Vis tik galvoti, kaip sukrapštyti finansavimą šiai idėjai, sekasi sunkiai ir šiemet paslaugos teikiamos dar tikrai nebus.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos