baneris leidinys

svic pasitarimasPanašu, kad Šakių verslininkai nuo šiol aktyviau prisijungs prie europinių pinigų dalybų. Tai parodė užvakar vykęs susitikimas mero kabinete, kurio metu verslininkai sustiprino savo įtaką krašto organizacijose.
 
Nuotr. „Norėtume aktyviau dalyvauti ir žinoti strategines kryptis, labiau įtakoti grupės veiklą, žinoti situaciją“,- teigė D. Palukaitienė.
 
Kaip žinoma, per Šakių verslo informacijos centrą kilo Zanavykų sąšaukos kaip naujos rajono asociacijos idėja. Susitikimo metu buvo atliktas formalumas – buvo oficialiai pritarta, kad centras gali būti būsimosios Zanavykų asociacijos steigėju bei nariu. Taip pat dar labiau stiprinamas Verslo informacijos centro vaidmuo – pritarta, kad jis gali tapti Šakių krašto vietos veiklos grupės (VVG) nariu. Verslas savo pozicijas sustiprina VVG , nes ji pasipildo dviem naujais valdybos nariais – verslininkais Arūnu Tarnausku bei Juozu Daineliu.
Sausio 8 dieną rajono savivaldybės Socialinių pašalpų skirstymo komisijos vadovai Rima Rauktienė ir Algimantas Damijonaitis bei nariai Algirdas Stankevičius, Laima Miliūnienė, Grinutė Šnirpūnienė, Jūratė Šneideraitienė, Leonora Pocevičiūtė ir Daiva Pilypaitytė Raseinių savivaldybėje sėmėsi gerosios patirties, darant tokius aktualius sprendimus, kam mokėti piniginę socialinę paramą, o kam ne.
 
Nuo 2012 metų Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės rajonų savivaldybės pačios sprendžia, kam mokėti piniginę socialinę paramą – jos pačios skirsto ir socialines pašalpas, ir kompensacijas.  Per vienerius metus buvo sutaupyta beveik 22 mln. litų, o pašalpų gavėjų sumažėjo dešimtadaliu. Taigi šiuose rajonuose eksperimento tvarka panaudotas naujos redakcijos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo taikymas  tikrai pasiteisino.

Įkvėpta šio eksperimento rezultatų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suteikė galimybę nuo 2014 metų ir kitose 55 šalies savivaldybėse socialines pašalpas skirstyti savarankiškai. Kam geriau žinoti apie vietos gyvenimą, jei ne vietos savivaldai? Platesnis vietos savivaldos organų dalyvavimas vietos sprendimų priėmimuose prisidės ir prie savivaldos pamatų stiprinimo kiekvienoje vietovėje pagal demokratijos principus.
Kaip ir ankstesniais metais, šį sausį gyventojams bus išmokėtos kiek mažesnės motinystės (tėvystės) pašalpos. Susidariusį lėšų skirtumą bus galima susigrąžinti deklaruojant pajamas.
 
Teisės aktai numato, kad motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos už praėjusį mėnesį. Dėl to šį sausį pašalpos gyventojams bus mokamos už 2013 m. gruodžio mėnesį. Motinystės (tėvystės) pašalpos apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) taikant neapmokestinamųjų pajamų dydį.

Apmokestinant šiuo mokesčiu išmokas už praėjusius metus neapmokestinamasis pajamų dydis netaikomas. Taigi 2014 m. sausį išmokėta motinystės (tėvystės) pašalpa už 2013 m. gruodžio mėnesį bus kiek mažesnė nei išmokėta kitais mėnesiais.

Šį skirtumą, kaip permokėtą GPM už 2014 m. sausio mėnesį, motinystės (tėvystės) pašalpų gavėjai galės susigrąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikę metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už 2014 m. Permokėtas GPM bus sugrąžintas į pašalpos gavėjo nurodytą sąskaitą.

Motinystės (tėvystės) pašalpas planuojama išmokėti sausio 15 d. ir sausio 20 d.

Šiuo metu Lietuvoje motinystės (tėvystės) pašalpas gauna 35,5 tūkst. gyventojų - 30,5 tūkst. moterų ir 5 tūkst. vyrų. Vidutinis pašalpos dydis - 1160 Lt.

„Draugo“ inf.
Ilguvos socialinės globos namai pirmieji Šakių rajone gavo licenciją socialinei globai teikti.
 
 Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014 m. sausio 7 d. dešimčiai socialinių globos įstaigų iš skirtingų Lietuvos regionų iškilmingai įteiktos  licencijos socialinei globai teikti. Renginio metu susirinkusius įstaigų vadovus ir atstovus sveikino Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis. Licenciją  „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“ Šakių rajone pirmieji gavo Ilguvos socialinės globos namai, vadovaujami  direktoriaus Sigito Jankausko. Gauta licencija rodo, kad globos namai gali tinkamai teikti paslaugas, turi kvalifikuotą personalą, patalpas ir įrangą. Tokias licencijas iki 2015 m. privalo gauti ir kiti rajono globos namai.
 
„Draugo“ inf.
Keturračių pramogos miške - maloni savaitgalio pramoga, tačiau atsiranda norinčių šį malonumą uždrausti.
 
Apkartinti pramogas keturračiais siekia tie, kurie susirūpino dėl šių transporto priemonių daromos žalos gamtai. Vardindami suvažinėtus gyvūnus, sumaitotą, į raudonąją knygą įrašytą augaliją keturračių kritikai ironizuoja, kad miškų paklotės virsta naujomis magistralėmis.

Teigiama, kad keturračiais padaroma žala gamtai kasmet didėja. „Eidamas keturračių motociklų išvažinėta miško paklote, radau suvažinėtą geltonskruosčio žalčio patelę su gausia nespėta sudėti kiaušinių dėtimi. Prieš metus čia buvo rastas suvažinėtas mėnesio amžiaus stirnos jauniklis“,- pasakojo Laurynas Okockis, kuris iškėlė iniciatyvą drausminti keturračių vairuotojus.

Tokių atvejų yra pasitaikę ir saugomose teritorijose, kuriose jautriai augmenijai ir saugomoms ekosistemoms transporto priemonių padaryta žala turi negrįžtamų pasekmių: dažnai suardoma miško, pelkių ir kitų gamtinių teritorijų augalinė danga, sunaikinamos saugomų augalų augimo vietos, teršiama aplinka.
brickelePraėjusių metų rugpjūčio mėnesį savo skaitytojams pasakojome apie idėjų nestokojančius gelgaudiškiečius, kurie atgimstančio dvaro populiarinimui pasigamino bričkelę. Tik arkliuko trūksta.  Koks dvaras be savo arkliais tempiamos karietos. Arkliui ir pakinktams įsigyti reikalinga 5940 litų suma. Idėjos iniciatoriai vis tikėjosi, kad atsiras koks geras žmogus ir padovanos. Tačiau šiai svajonei neišsipildžius, bendruomenė prašo paremti jų iniciatyvą.
 
Nuotr. Idėjos iniciatoriai tikėjosi, kad atsiras koks geras žmogus ir padovanos dvarui arklį, tačiau, šiai svajonei neišsipildžius, bendruomenė prašo paremti jų iniciatyvą ir paaukoti pinigų arklio bei pakinktų įsigijimui.
 
Gelgaudiškio dvaro  ansamblis yra nacionalinės reikšmės ir vienas stambiausių Panemunių regiono kultūros paveldo objektų. Jį supa 118,5 ha parkas, kur legendų pagrindu įrengtas pažintinis takas, 2012 – 2013 metais čia suorganizuota 130 miestelio, dvaro istoriją ir legendas pristatančių teatralizuotų, pažintinių dvaro istoriją pristatančių ekskursijų, kurių metu apsilankė 6000 turistų.
bertasiusVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Neseniai užvertėme paskutinį darbo kalendoriaus lapelį, - 2013 –ieji jau tapo istorija. Kuo praėjusieji metai buvo išskirtiniai rajono vadovui Juozui Bertašiui ir visam rajonui? Įdomu, kokių gi permainų šakiečiai gali tikėtis naujaisiais Arklio metais? Reikia pastebėti, kad J.Bertašiui šie metai prasideda gražia asmenine švente, - sausio 12 –ąją jis švęs savo 68-ąjį gimtadienį.
 
Nuotr. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Šakių skyriaus pirmininkas, rajono savivaldybės meras J.Bertašius rajonui vadovauja jau trečia kadencija. Kiekviena iš jų įprasminta garbingu Krivūlės apdovanojimu.
 
Prisiminkite, kokie gi buvo Jums ir visam rajonui praėjusieji metai?
 
Manau, 2013 –ieji metai buvo tikrai darbingi visomis prasmėmis. Esame vienas iš nedaugelio rajonų, neturėjusių metų pabaigoje skolų. Su visomis įmonėmis ir rangovais atsiskaitėme laiku. Nelikome skolingi ir žmonėms,- visi gavo atlyginimus, daugelis ir šventinius priedus, dėl kurių neseniai labai „išgarsėjome“. Noriu pasakyti, kad padarėme tikrai teisingai, nes sutaupytos mokos fondo lėšos -131 tūkst. litų, būtent ir priklausė mūsų dirbantiems žmonėms. Savivaldybės darbuotojai, eiliniai specialistai, uždirba labai nedaug,- į rankas gauna tik po 1200 litų. Todėl mano sąžinė rami, nes daugelis bent turėjo galimybę paruošti gražesnį šventinį stalą. Šiais metais planuojame priimti diferencijuotą priedų skyrimo tvarką, kad tai būtų savotiška paskata dirbti dar geriau. Praėjusiais metais neliko nuskriausti ir kiti rajono gyventojai. Mes pastoviai finansiškai remiame daugiau nei 20 rajone veikiančių visuomeninių organizacijų, padedame neįgaliesiems ir visiems, kam to reikia. Iš dalies finansuojame kaimo bendruomenių įgyvendinamus projektus,- pernai tam buvo skirta apie 600 tūkst. litų. Remiame Vietos veiklos grupių projektus. Iš viso pernai rajone įvairiose srityse investicinių darbų buvo atlikta už 34 mln. litų, iš jų 4 mln. litų – mūsų savivaldybės lėšos. Reikia nepamiršti, kad praėjusių metų rajono biudžetas nesiekė nei 80 mln. litų, iš jų tik 25 mln. litų galėjome disponuoti kaip vietos savivaldos lėšomis, nes didžioji dalis lėšų buvo skirta švietimo ir socialinėms reikmėms. Vadinasi, pernai dirbome tikrai gana produktyviai.
Praėjusių metų vasario 25 dieną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintos Vietos bendruomenių savivaldos 2013 – 2015 metų programa. 2013 metais jos įgyvendinimui iš valstybės biudžeto Šakių rajonui buvo skirta 66 tūkst. 500 Lt. Šios lėšos, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, buvo išdalytos 14 vietos bendruomenių tarybų.
 
Pasak Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos pirmininkės Grinutės Šnirpūnienės, Vietos bendruomenių (VBT) savivaldos programa - tai  žingsnis į gebėjimą  susitarti  ir priimti tokius sprendimus, kurie nepažeistų viešojo intereso. Šia programa siekiama skatinti gyventojų bendruomeniškumą, sutelkti juos tam, kad kartu priimtų svarbius sprendimus, tenkintų vietos bendruomenių viešuosius poreikius socialinėje, kultūrinėje, švietėjiškoje, aplinkosaugos ir kitose srityse. Programa turėtų priartinti valdžią ir sprendimus prie žmonių, suteikti daugiau iniciatyvos ir atsakomybės vietos bendruomenėms, stiprinti žmonių jausmą ir patirtį, kad jie yra savo ir bendruomenės šeimininkai.

Rajono bendruomenių tarybos galėjo planuoti veiklas, tenkinančias vietos bendruomenių viešuosius poreikius, kuriuos būtų galima finansuoti pagal šią programą: labiausiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir grupėms, vaikų ir jaunimo užimtumui, kultūriniams ir švietėjiškiems renginiams, viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, sportui ir sveikatinimui, bendruomeninės veiklos organizavimui ir kitoms, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios iniciatyvoms.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos