baneris leidinys

Gamtos apsaugos asociacija „Baltasis vilkas“ visus geros valios žmones, nesutinkančius, kad  mūsų visų turtas – gamta ir laukiniai gyvūnai – būtų paversti atpirkimo ožiais, kviečia pasirašyti peticiją „Sustabdykime šernų ir moralės genocidą“.

„Afrikinis kiaulių maras yra mūsų – žmonių – problema. Todėl spręsti ją beatodairišku šernų naikinimu yra nesąžininga“, - teigiama peticijoje, reikalaujant vietoj isteriško šernų naikinimo priimti adekvačius ir etiškus sprendimus, jų atvirumo ir skaidrumo, o ne spėlionių ir visuomenės gąsdinimo.

Peticijoje reikalaujama Aplinkos ministerijai atstovauti ir ginti gamtinį interesą svarstant ir priimant su ūkio problemomis susijusius klausimus, persvarstyti pasirinktą medžioklės strategiją ir jos mastus, atšaukti leidimą medžioti šernus valstybiniuose rezervatuose, atšaukti tvoros idėją, dėl kurios skaudžiai nukentės daug kitų gyvūnijos rūšių ir kt.

Nepritariantys šernų aukojimui, o jei reikės ir išskerdimui iki paskutinio, įsiveržiant ir į dešimtmečius nuo žmogaus saugomus rezervatus, kad galėtume pabaigti savo kruviną darbą, galite pasirašyti peticiją, esančią www.e-peticija.lt/peticija/168/.

„Draugo“ inf.
ekonovusVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Pastaraisiais metais vis didesnis dėmesys skiriamas atliekų  rūšiavimui, surinkimui ir perdirbimui. Atliekų tvarkymo srityje  Šakių rajonas yra vienas iš lyderių visoje Marijampolės apskrityje.
 
Nuotr. Supresuoto polipropileno, kurio vienas pakas sveria apie 350 kg, šiemet jau buvo išvežta 20 tonų. Dabar ruošiamas naujas antrinių žaliavų- polipropileno – krovinys, kuris iškeliaus į Lenkiją.
 

Rajono aplinkosaugininkai pastebi, kad ne visi rajono gyventojai teisingai suvokia atliekų rūšiavimo esmę ir svarbą, - kai kurie įsitikinę, kad rūšiuoti atliekas neverta, nes šiukšlių surinkėjai gyventojų surūšiuotas atliekas vis tiek suverčia į bendrą „katilą“. Pasirodo, panašios nuomonės yra net ir kai kurie rajono tarybos nariai. Norėdami įsitikinti, ar tokios kalbos pagrįstos, ar tėra tik gandai, nuvykome  į atliekų tvarkymo bendrovės „Ekonovus“  filialą Šakiuose.

senolis108- erių metų Juozui Trimirkai pernai buvo išduotas naujas pasas, galiojantis iki 2023 -ųjų. Linksmas senolis dar praėjusią vasarą prižiūrėjo bites ir ožką.
 
Nuotr. 108-erių sulaukęs J. Trimirka gyvenime labai mažai vartojo cukraus, alkoholio – tik dėl sveikatos, o tabako nerūkė visai.
 
J. Trimirka yra vyriausias Kudirkos Naumiesčio senelių globos namų gyventojas, tačiau ne tas, kuriuo reikėtų labiausiai rūpintis. Jis sutinka, kad per šimtmetį pasaulis neatpažįstamai pasikeitė. Į klausimą, kada buvo geriau gyventi – anksčiau, ar dabar, senolis iškart atsakyti negalėjo. „Ir tada labai gerai nebuvo, tiek, kad viskas buvo pigu. Atsimenu, kai tėvo broliai, visi jauni vyrai, į Amerikę bėgo. Juk į kariuomenę imdavo 25 metams! Taigi senas grįždavai... Geriausia tai dabar, už tai, kad niekas nerūpi: ar brangiai mokėsi, ar ką“,- šypsojosi seneliukas juokaudamas, kad šitiek metų gyventi jam net ir atsibodo. „Pavasarį galėsiu išeiti pasivaikščioti aplink tą Kudirką“,- svarstė jis.

Vaikų su žmona J. Trimirka neturėjo. „Sibire auginti vaikus labai blogos sąlygos, užtai, kad reikėjo ištisai kurti ugnį, o po darbus varinėjo. Paskui, kai grįžome, jau kaip ir vėlu su vaikučiais buvo, taip ir neatsirado“,- pasakojo vyriškis.
 
jasulaitisSima KAZARIAN
 
Kudirkos Naumiesčio globos namų duomenimis, jei globos namai kasmet iš savivaldybės negaus 350 tūkst. litų, visus senelius perleis savivaldybei. Tuo tarpu meras teigia, kad D. Jasulaičio pageidavimas skamba nejaukiai.
 
Nuotr. Nekreipdamas dėmesio į tai, kad iš Europos Sąjungos gavo lėšas naujo globos namų pastato statybai, dekanas D. Jasulaitis tvirtina, jog negavęs savivaldybės paramos, globos namus apskritai uždarys.
 

Kudirkos Naumiesčio kunigas, dekanas Donatas Jasulaitis teigia, kad visam pasaulyje valstybė privalo rūpintis savo bendruomenės žmonėmis. „Kad jie nešaltų, nebadautų vidury gatvės. Kiekvienas turi teisę į elementarų rūpestį. Taigi žmonių nesusodinsim parke ir nepasakysime, kad mes nepajėgūs jumis rūpintis“,- teigė D. Jasulaitis. Kunigas mano, jog šiuo labdaringu darbu turėtų užsiimti savivaldybė. „Ji turi paimti žmones žinion ir globon, nes tai jos žmonės“,- paaiškino dekanas.


Jei Šakiuose globojama 15 senolių, tai Kudirkos Naumiestyje virš 50, todėl mintys nutraukti veiklą kelia nerimą: Kukarskės senelių globos namai nesugebėtų suteikti prieglobsčio keliasdešimčiai be stogo likusių senelių.

2014 m. vasario mėnesį baigiasi Žemės ūkio ministerijos administruota Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa.
 
Pagal nustatytus reikalavimus šios programos įgyvendinime turėjo dalyvauti tik nevyriausybinės organizacijos –  Lietuvos Caritas, Raudonasis Kryžius ir Maisto bankas, kurioms kiekvienais metais buvo skiriamos atitinkamos administravimo lėšos.

2014–2020 metais Lietuvoje bus įgyvendinama analogiška nauja programa, kurią administruos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Programa bus finansuojama iš naujai įsteigto Europos pagalbos skurstantiems asmenims fondo.

Šiai programai įgyvendinti Lietuvai 2014-2020 metams skiriama 264,34 mln. Lt (vieneriems metams – apie 37,76 mln. Lt).

Pagal naujos programos reglamentą yra galimybė lėšas skirti ne tik maisto produktams, kaip buvo iki šiol, bet ir higienos reikmenims bei kitoms būtinojo vartojimo prekėms.

„Draugo“ inf.
vaikaiVasario 13 dieną į savivaldybės salę rinkosi VO „Gelbėkit vaikus“ įgyvendinamo projekto  „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“ dalyviai. Jie atėjo su pasiūlymais ir patarimais, kaip būtų galima sumažinti patyčių, diskriminacijos bei smurto mokyklose problemą.
 
VO „Gelbėkit vaikus“ Šakių padalinio vadovė Jūratė Arštikaitienė trumpai pristatė projekto tikslus ir pačių sukurtą filmuką apie mokymus Šakių „Varpo“ mokykloje, kuriuose dalyvavo penkios rajono mokyklos – Sintautų pagrindinė, Šakių „Varpo“ ir Lekėčių mokyklos, Griškabūdžio gimnazija bei Plokščių mokykla – daugiafunkcinis centras. Šių mokyklų socialinės pedagogės džiaugėsi, kad jų mokykloms įsitraukus į projektą „Saugi mokykla“ patyčių sumažėjo arba „vaikai jau užaugo“.
 
Lektorius Tomas Kazulėnas padėjo moksleiviams nustatyti patyčių priežastis ir pasekmes. Jie išskyrė keturias priežastis, dėl kurių vyksta patyčios. Jas skatina pavydas, išvaizda, skirtingos nuomonės ir požiūriai, įtakos turi ir šeima. Pasiruošę vizitui į savivaldybę, moksleiviai turėjo atlikti savotišką misiją – rajono valdžiai pristatyti konkrečius pasiūlymus ir patarimus, kaip būtų galima sumažinti patyčias mokyklose ir sukurti saugesnę erdvę.
 
swedbankVidutinis darbo užmokestis ir pensija Šakiuose, lyginant su kitais Lietuvos regionais, nedideli, o komunaliniai mokesčiai – vieni didžiausių. Tokį Šakių rajono paveikslą, lygindami šalies regionus, nupiešė „Swedbank“ analitikai.
 
„Šakių savivaldybėje tiesioginių užsienio investicijų srautai padidėjo 36 proc., tačiau to nepakako sumažinti nedarbą ir jis netgi ūgtelėjo 0.7 procentinio punkto. Vis dėlto nežinia, kokia situacija būtų buvusi be užsienio investicijų, ypač žinant, jog savivaldybė negali pasigirti ūkio subjektų gausa, o komunalinių paslaugų tarifai yra tarp didžiausių šalyje“, - tokias pietų Lietuvos ekonomines ir socialines tendencijas atskleidė „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas, ketvirtus metus iš eilės atlikęs savivaldybių lyginamąją analizę.

Savivaldybė užima 41 vietą iš 60 pagal vidutinio darbo užmokesčio dydį, 30 vietą iš 60 pagal pensijos dydį, pagal verslo ūkio subjektų skaičių Šakiai 46 – 47 vietoje (per metus rezultatas pagerėjo, nes pakilta iš 51 vietos), pagal socialinės pašalpos gavėjų skaičių – 46 vietoje.
 
Šakių rajone įgyvendinama savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo 2013-2020 m. programa įgauna pagreitį, - baigiami formuoti renovuotinų daugiabučių namų statybų rangos darbų ir techninių projektų rengimo paslaugų viešųjų pirkimų paketai.
 
Artimiausiu metu pirkimų kataloge bus paskelbti paskutinių penkių I etapo daugiabučių namų  renovacijos darbų pirkimo paketai. Prasidėjus konkretiems darbams, bendrovei „Šakių vandenys“, atsakingai už renovacijos programos įgyvendinimą rajone, tenka susidurti ir su tam tikrais sunkumais.

Dėl vieno daugiabučio namo ( Jaunystės takas 5, daugiabučių namų savininkų bendrija „Zanavykas“)  bus skelbiamas pakartotinis konkursas, nes šis namas nebuvo įtrauktas į rajono daugiabučių namų renovacijos programos I etapo daugiabučių namų sąrašus. Gyventojai turi pačių užsakymu parengtą investicijų planą ir techninį projektą, paruoštus vadovaujantis ankstesnėmis šalies daugiabučių namų renovacijos programomis. Dėl to atsirado įvairių neatitikimų su šiuo metu įgyvendinamos programos nuostatomis. Abipusiu sutarimu kol kas su konkursą laimėjusiu rangovu  UAB „Statybų vizija“ sutarties nutarta nepasirašyti.

Iki vasario 13 dienos jau buvo suformuotas pirkimų paketas dėl daugiabučių namų V.Kudirkos g. 82A, V.Kudirkos g. 82B ir Vytauto g. 4 . Taip pat paruoštas pirkimų paketas dėl daugiabučių namų Vytauto g. 21 ir Šaulių g. 18.  Konkursams pasibaigus, paaiškės rangovai.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos