baneris leidinys

laugalysGintarė MARTINAITIENĖ

Reikalavimas, kad visos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaikomos įstaigos ar įmonės privalo turėti internetines svetaines ir jose skelbti informaciją apie darbo užmokestį, galioja seniai, tačiau Šakių rajone šiuo klausimu situacija prasčiausia apskrityje. Nesiliaujant raginimams įgyvendinti reikalavimus, viešosioms įstaigoms pagalbos ranką tiesia ir savivaldybė.

Nuotr. R. Vaičiūnienė aiškino, kad savivaldybės indėlis – specialisto T. Laugalio darbas.

Kliūtis – finansai

Dar vasario mėnesį rajono meras Juozas Bertašius įstaigoms ir įmonėms, kurių dalininkė ar savininkė yra savivaldybė, išsiuntinėjo raštą, kuriame ragino vykdyti privalomas įstatymų ir nutarimų nuostatas ir svetainių neturinčioms organizacijoms jas susikurti. Reikalavimą iš visų viešųjų įstaigų iki šiol įgyvendino tik dvi - Griškabūdžio bei Kidulių ambulatorijos. Informatyvią ir visus reikalavimus atitinkančią internetinę svetainę jau seniai turi Šakių ligoninė. Kitos viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės to įgyvendinti nepajėgia. Pasak savivaldybės gydytojos Dainos Bagdonienės, iš viso tokių viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, yra 11 ir visoms didžiausia kliūtis – finansai.
Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, gegužės mėnesį registruoti 27 rajone gimę kūdikiai. Formaliai rajone registruotų žmonių skaičių didina užsienyje gimę naujagimiai. Praėjusį mėnesį penki naujagimiai gimė užsienyje.

Gegužės mėnesį rajone gimė 27 naujagimiai - 13 berniukų ir 14 mergaičių. Net penki kūdikiai gimė užsienyje. Dešimt vaikų registruota Šakiuose, penki – Kriūkuose, trys- Kudirkos Naumiestyje, po du – Kiduliuose, Sintautuose. Po vieną naujagimį gegužę gimė Gelgaudiškyje, Griškabūdyje, Lukšiuose, Plokščiuose ir Šakių seniūnijoje. Nė vieno kūdikio negimė Lekėčiuose, Slavikuose, Sudarge, Žvirgždaičiuose. Per praėjusį mėnesį šešiems vaikams nustatyta tėvystė.

Žinoma, kaip visuomet, mirštamumas rajone didesnis nei gimstamumas. Gegužės mėnesį mirė 43 rajono gyventojai. Net 21 gyventojo praėjusį mėnesį neteko Šakiai, šešių – Šakių seniūnija. Po tris gyventojus mirė Gelgaudiškyje, Griškabūdyje, Kudirkos Naumiestyje. Mirė du Lekėčių seniūnijos gyventojai ir po vieną gyventoją – Kidulių, Lukšių, Sudargo seniūnijose.

Gegužę susituokė 13 porų, išsiskyrė – 15.

„Draugo“ inf.
neigaliejiGintarė MARTINAITIENĖ  

„Net pikta. Nejaugi jūsų administracija galvoja, kad už neįgaliųjų reikalus savivaldybėje atsakingas tik Socialinės paramos skyrius? Jokios pagarbos. Vėluoja valandą ir net neatsiprašė, nepaaiškino. Tai ir parodo valdžios požiūrį“, - neslėpdamas apmaudo kalbėjo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmas Jančiauskas. Jis piktinosi, kad kviesti rajono valdžios atstovai,  su kuriais buvo suplanuota pakalbėti, į neįgaliųjų renginį savivaldybėje vėlavo daugiau nei valandą.

Nuotr. J. Puodžiukaitis (kairėje) į renginį vėlavo daugiau nei valandą ir tokiu elgesiu papiktino Lietuvos neįgaliųjų draugijos primininką Z. Jančiauską (dešinėje).

Svečias pasigedo administracijos

Praėjusią savaitę savivaldybės salėje vyko Neįgaliųjų draugijos organizuotas renginys, skirtas socialinei padėčiai rajone apžvelgti bei techninėms priemonėms pristatyti. Tokių renginių šalyje numatyta 14. „Vienu metu norisi išgirsti kuo daugiau informacijos, pabendrauti su savivaldybės administracijos atstovais, galbūt tarybos nariais, Socialinės paramos skyriumi“, - susitikimo tikslą įvardijo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmas Jančiauskas. Pasak jo, rajone beveik 6 tūkst. gyventojų turi vienokią ar kitokią negalią, tad apie tai, kaip gyvena tokie žmonės, kalbėti tiesiog būtina. Apie 1500 rajono neįgaliųjų yra jauni, darbingi asmenys, net 170 iš jų yra neįgalūs vaikai, didžioji dalis neįgalių žmonių yra pensinio amžiaus. Visgi skaičiai nedžiuginantys, tad reikia ne tik kalbėti, bet ieškoti problemų sprendimo būdų, didinti neįgaliųjų integraciją ir pan. Nors Z. Jančiauskas buvo pasiruošęs diskutuoti ir kalbėti daugiau su savivaldybės administracija, tai galėjo daryti tik su Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūte. Svečias piktinosi tokia administracijos pozicija ir požiūriu. „Nevyriausybinės organizacijos ir neįgalieji neturėtų būti ignoruojami. Buvome kalbėję, taręsi, kad dalyvaus ir administracijos direktorius (Juozas Puodžiukaitis – red.), išsiuntėme kvietimus, tačiau vėlavo valandą ir net neatsiprašė. Apie tai turėtų kalbėti ir Ūkio skyrius, architektai, tačiau matome, kad čia yra tik Socialinės paramos skyriaus vedėja, bet ne tik šiam skyriui turi rūpėti, kaip gyvena rajono neįgalieji“, - renginio metu kalbėjo Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas. Tiesa, J. Puodžiukaitis po šiek tiek daugiau nei valandos į renginį atvyko. Tai padaryti telefonu paragino Šakių neįgaliųjų draugijos pirmininkas Saulius Rakauskas. Pats administracijos direktorius „Draugui“ komentavo: „Su manimi niekas iš anksto nederino ir pasakė tik paskutiniu metu, o aš buvau susiplanavęs kitus renginius. Kai atsilaisvinau, tai ir atėjau“. Z. Jančiauskas teigė: „Atsiprašau už griežtoką toną, bet kai tiek laiko monologu kalbi, tai žinot“.
vaikaiAsta GVILDIENĖ

Prasidėjusios vaikų vasaros atostogos – galvosūkis daugeliui tėvų, neturinčių galimybių organizuoti vaikų laisvalaikį taip, kaip norėtų. Vienas iš geriausių būdų praleisti vasarą – vaikų stovyklos. Tačiau tik reta šeima gali sau leisti tokią prabangą, kainuojančią pusę ar net daugiau atlyginimo? Pasidomėjus, ką mūsų rajono įstaigos ir savivaldybė siūlo bei organizuoja vaikų poilsiui, paaiškėjo, kad tai – tradicinės  vasaros  stovyklos, skirtos daugiau socialiai remtinų šeimų atžaloms.

Nuotr. Reta šeima gali sau leisti vaikams išpirkti daugiau nei pusę atlyginimo kainuojantį poilsį vasaros stovyklose, todėl džiugu, kad vis daugėja iniciatyvų užimti vaikus vasaros atostogų metu.

Turėtų rūpintis ir mokyklos

Kaip informavo rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas, savivaldybės tarybai patvirtinus „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu“, visos rajono mokyklos turės pasirūpinti vaikų užimtumu jų vasaros atostogų metu: sudaryti sąlygas užsiimti saviraiška ar sportuoti turimose sportinėse bazėse – stadionuose, sporto salėse.  Dėl užimtumo poreikio tėvai, neturintys kur palikti savo vaikų, turi patys kreiptis į mokyklos, kurioje mokosi jų vaikai, vadovus.
taujinskasGintarė MARTINAITIENĖ

Šakiuose, Kęstučio gatvėje, esantis 24 socialinių butų namas duris atvėrė praėjusių metų vasarį. Dabar dalis namo gyventojų stveriasi už galvų ir nebežino, kur kreiptis bei ką daryti, nes daugelyje butų įsimetęs pelėsis, pelyja ne tik kampai, bet ir baldai, skilinėja sienos. Savivaldybės administracija tikina, kad pirmiausiai reikia tinkamai eksploatuoti patalpas. Situacijai išsiaiškinti bus sudaryta speciali komisija. Be to, problemų name yra ir daugiau.

Nuotr. Namo komendantas L. Taujinskas rodė, kaip drėgmės surinkėjas, turėjęs tarnauti bent porą mėnesių, persipildė per porą savaičių. Pasak vyriškio, name yra didžiulis drėgmės perteklius.

Pragręžus lubas – bliūdas vandens

Nors daugelio butų gyventojai čia įsikūrę daugiau nei prieš metus, visi vieningai tvirtina, kad pirmieji statybos defektai pradėjo ryškėti jau po savaitės ar mėnesio. „Aš atsikėliau pernai gegužę. Po kokios savaitės pradėjo trūkinėti sienos, po mėnesio atsirado ir pelėsis“, - pasakojo trečiame namo aukšte gyvenanti Danguolė Užgrindytė. Ketvirtojo aukšto gyventojai aiškino tą patį. Nereikia ir pasakoti. Užsukus į butus į akis krinta sienose esantys įtrūkimai, plyšiukai, pripeliję kampai, kai kur net besilupantys dažai, jau nekalbant apie pelėsį. Jo nereikia ir matyti, nes kai kur jo kvapas nustelbia viską. Tiesa, negalima nepajusti ir tvankumo bei drėgmės. Kai kur pasijunti lyg šiltnamyje. Pasak namo komendanto Laimo Taujinsko, kai kuriems gyventojams jau pelyja ir baldai, spintose esantys rūbai, o traškėjimus, kai skyla sienos, galima net girdėti. Sienų valymai įvairiomis priemonėmis taip pat ne išeitis, nes po savaitės ar dviejų tas pats. „Meistrai, statydami montuojamą spintą turėjo lubose pragręžti, tai bliūdas vandens išbėgo. Paskui visuose kampuose pragręžiau, kur pelyja, visur vanduo. Čia didžiulis drėgmės perteklius. Kiek žinau, kai ruošė namo vidų, stogas dar nebuvo uždengtas, prisigėrė vandens ir dabar taip yra“, - pasakojo L. Taujinskas. Pasak jo, jam buvo pasiūlyta įsigyti drėgmės surinkėjus, tačiau aparatas, turintis tarnauti bent porą mėnesių, persipildė per porą savaičių.
kontroles_komitetas2Gintarė MARTINAITIENĖ

Kontrolės komitetas, vadovaujamas Edmundo Rinkevičiaus, taryboje ne pirmą kartą bando pasitvirtinti savo veiklos nuostatus, tačiau vis nesėkmingai. Kolegos šiam sumanymui nepritarė ir ketvirtadienį vykusiame posėdyje. Tačiau nuostatai nepriimtini ne tik valdančiai daugumai, bet ir pačio komiteto nariams jau ne pirmą kartą pritrūksta vieningumo.

Nuotr. Balsuojant už Kontrolės komiteto veiklos nuostatus vieningai nebalsavo net patys komiteto nariai. Jie šiuo klausimu nesutaria ne pirmą kartą.

Kontrolės komitetas ne pirmą kartą kelia klausimą dėl savo veiklos nuostatų tvirtinimo. Kaip reikalauja pagrindinis rajono tarybos dokumentas - reglamentas, jiems turi pritarti rajono taryba.

Paskutiniajame Kontrolės komiteto posėdyje buvo nuspręsta, kad komitetas, skirtingai nei visi kiti, nori turėti savo veiklos nuostatus, juos pasitvirtinti taryboje ir jais vadovautis. Tiesa, kai komiteto pirmininkas E. Rinkevičius siūlė už tai prabalsuoti, ne visi komiteto nariai balsavo vieningai.
Rajono taryba, kaip reikalauja Savivaldos įstatymas, vakar patvirtino Antikorupcijos komisiją, kuriai vadovaus tarybos narys Antanas Burkšaitis.

Į komisijos sudėtį įeina administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyriaus vedėja Irena Kasparaitienė, Plokščių seniūnė Laimutė Miliūnienė, bendruomenių centrų asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė, verslininkė Dalia Zaleskienė, žemdirbiams atstovaus Plokščių žemės ūkio bendrovės pirmininkas ir tarybos narys Vytautas Bitinas.

Antikorupcijos komisijos tikslas - įgyvendinti rajono savivaldybės korupcijos prevencijos politiką, mažinti korupcijos tikimybės pasireiškimo lygį Šakių rajone. Aiškinama, kad sudarius minėtą komisiją, bus sudarytos sąlygos įgyvendinti Antikorupcijos komisijos darbo reglamente numatytus uždavinius bei funkcijas – vykdyti valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, užtikrinti tinkamą savivaldybės kovos su korupcija programos priežiūrą, užtikrinti, kad savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės vykdytų korupcijos prevenciją, reglamentuojamą teisės aktų reikalavimais.

„Draugo“ inf.
mikelionisGintarė MARTINAITIENĖ

„Kodėl reikia mano asmens dokumento, jei, pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėlio reikia mano žmonai?”, - Socialinės paramos skyriaus vedėjos Leonoros Pocevičiūtės teiravosi Ūkio komiteto pirmininkas Henrikas Zaremba. Jis kėlė klausimą, kad nesaugu patikėti asmens dokumentą kitam asmeniui ir ragino keisti galiojančią tvarką.

Nuotr. D. Mikelionis tikino, kad centras yra tik paslaugos tiekėjas ir vadovaujasi jau esamais įstatymais.

Kiekvienas iš mūsų gali atsidurti situacijoje, kai sutrikus sveikatai gali prireikti ramentų, neįgaliojo vežimėlio, vaikštynės ar kitos kompensacinės technikos. Šias priemones rajone išdavinėja Socialinių paslaugų centras, tačiau esmė ne priemonėse, o kas ir su kieno asmens dokumentu jas gali atsiimti.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

gustainiskiu namai

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos