baneris leidinys

saraiteSandra JUŠKAITĖ

Praėjus beveik dviem mėnesiams Šakių rajono savivaldybės salėje vėl vyko Moterų krizių centro organizuojamas projektas „Mes galime gyventi kitaip“. Rugpjūčio 10-ąją susirinkusiųjų tikslas buvo ne tik suteikti pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims, mažinti smurtą artimoje aplinkoje, vykdyti prevencinę programą, bet ir bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis, palaikyti ryšius ne tik su Šakiuose, bet ir su kituose Lietuvos miestuose esančiomis organizacijomis ir įstaigomis.

Nuotr. Iš Vilniaus atvykusi Marija Šaraitė pristatė „Pagalba daiktais“ internetinį tinklą, kuris yra atviras visiems Lietuvos žmonėms.

Pagalba daiktais


Projektas „Mes galime gyventi kitaip“ bus vykdomas iki šių metų gruodžio mėnesio pabaigos. Jį finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šakių rajono savivaldybė ir Bendruomenės sveikatos centras. Susitikimo pradžioje Moterų krizių centro prezidentė Daiva Dovydė trumpai pristatė projektą, kuriuo siekiama suteikti pagalbą nuo smurto nukentėjusioms moterims. Buvo džiaugiamasi, kad šį kartą salėje susirinko gerokai daugiau dalyvių nei į birželio pabaigoje vykusį susitikimą.
viltis_vikondaGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį rajone viešėjo labdaros ir paramos fondo „Viltis – Vikonda“ atstovė Roberta Navagrudskienė. Įgyvendinant projektą „Žemės šviesa“, aplankytos keturios rajono šeimos, kuriose auga 19 įvairaus amžiaus vaikų, ir suteikta finansinė parama sunkiau besiverčiančių šeimų atžalų mokymuisi bei tobulėjimui.

Nuotr. Fondo savanorė I. Navagrudskienė (dešinėje) bendravo su paramos prašančiais studentais. Būsima odontologė Aistė džiaugėsi, kad mokslams skirti pinigėliai papildys jos banko sąskaitą.

Spręs, kiek paremti

Savanorės R. Navagrudskienės atstovaujamas fondas projektą „Žemės šviesa“ pradėjo įgyvendinti 2005 metais. Jo dėka remiami sunkiai gyvenančių kaimo šeimų vaikai, motyvuotai siekiantys mokslo. Pinigai skirti jų tobulėjimui, platesnių galimybių atsivėrimui, galbūt užmokesčiui už mokslą, reikiamų priemonių įsigijimui ir pan. Praėjusiais metais fondo parama buvo suteikta dviem rajono moksleivėms, o šiais metais pagelbėta net keturioms šeimoms, kuriose auga šeši studentai ir 13 mokyklinio bei jaunesnio amžiaus vaikų. R. Navagrudskienė apsilankymo dieną nei šeimoms, nei spaudai negalėjo įvardinti, kokia finansinė parama bus suteikta. „Dabar susitinkame su šeimomis, užpildome dokumentus, prašymą. Paskui posėdyje spręs, kam kokią paramą suteikti. Bus atsižvelgiama į tai, kur ir ką studentas studijuoja, kokiomis sąlygomis bei kokio dydžio šeimoje jis gyvena“, - aiškino „Viltis – Vikonda“ savanorė. Ji minėjo, kad šie niuansai turėtų paaiškėti per savaitę ar dvi. Tose šeimose, kur paramos reikėjo mokyklinio amžiaus vaikams, prašymus paramai pildė mamos, kitose - pagalbos prašė patys studentai.
maksvytieneAsta GVILDIENĖ

Jau eina antri metai, kai dirba naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į kasdieninį gyvenimą, šiandien kalbamės su antrąją kadenciją rajono taryboje dirbančia Aurelija Maksvytiene.

Nuotr. Kiekviena gyvenimo akimirka besidžiaugianti A.Maksvytienė sako, kad geriau turėti šimtą draugų, nei šimtą litų.

Ar dirbant taryboje antrą kadenciją nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?

Manau, darbas taryboje pasikeitė. Pasijautė didesnis įsigilinimas į posėdžių medžiagą, į rajono gyventojų problemas, į galimus sprendimų variantus. Pirmoje kadencijoje darbas taryboje man buvo lyg naujas darbas, o antroje kadencijoje jis jau iki skausmo žinomas. Iš tiesų, ši rajono taryba aktyvesnė.  Praėjusiųjų metų darbą vertinu gerai.
zemoitinas2Birželio pabaigoje Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo vadovas Vadimas Žemoitinas buvo įspėtas dėl kooperatyvui priklausančių ir ne vienerius metus neprižiūrimų bei apleistų pastatų. Buvo aiškinama, kad kooperatyvo vadovui gresia didžiulės baudos, tad ar praėjus daugiau nei mėnesiui šioje situacijoje kas nors pasikeitė, ar eilinį kartą žaidžiamas katės ir pelės žaidimas.

Nuotr. Iš kairės: V. Žemoitinas, atsižvelgdamas į A. Margelio reikalavimus, kai ką iš lėto tvarko, tad bauda kooperatyvo vadovui neskirta.

Pasak Ūkio skyriaus specialisto Antano Margelio, kuris atsakingas už rajono pastatų priežiūrą, nors ir nedideliais tempais, tačiau bent šiokių tokių teigiamų poslinkių yra. „Šiek tiek pradėjo tvarkytis. Vieno pastato lietvamzdžius sutvarkys, įsipareigojo vienoda plokšte užkalti langus“, - teigė specialistas, pripažinęs, kad visgi trūksta V. Žemoitino iniciatyvos. „Dėl fasadų tvarkymo mieste yra problemų su darbų atlikimu. Gana aukšti pastatai, tad reikia pastolių. Bandysiu dar pakalbėti su vienais darbininkais, gal suderinsime ir jie paskolins pastolius ar kaip, bet nėra kooperatyvo vadovo suinteresuotumo. Atrodo, kad viso to reikia man ir seniūnui“, - situaciją komentavo A. Margelis.
rinkevicius2Gintarė MARTINAITIENĖ

Tarybos narys Edmundas Rinkevičius pateikė paklausimą rajono merui Juozui Bertašiui dėl galimų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Viešojo administravimo įstatymų pažeidimų. Kitaip tariant, vėl keliamas klausimas dėl UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorijos“ prašymo teikti socialines paslaugas rajone bei tarybos poelgio birželio mėnesį, kai klausimas dėl įtraukimo į socialinių paslaugų teikimo sąrašą posėdžio metu nebuvo įtrauktas į darbotvarkę.

Nuotr. E. Rinkevičius stojo D. Zaleskienės vadovaujamos įstaigos pusėn ir mano, jog buvo pažeisti teisėti ambulatorijos lūkesčiai.

E. Rinkevičius praėjusį ketvirtadienį priminė visą priešistorę, kai UAB „Dalios Zaleskienės ambulatorija“ išreiškė norą teikti socialines paslaugas ir pageidavo būti įtraukta į socialinių paslaugų teikėjų sąrašą. Paklausime merui Juozui Bertašiui E. Rinkevičius primena, kad gegužės mėnesį ambulatorijos vadovė D. Zaleskienė kreipėsi būtent į jį, maždaug po mėnesio administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis išreiškė pritarimą, tik nurodė, jog ambulatorija, norėdama būti įtraukta į minėtą sąrašą, turi pasikeisti bendrovės įstatus. Tad ambulatorija taip ir padarė, nes tikėjosi, jog to, kaip ir buvo žadėta, pakaks. Visgi nepakako.
geri_namaiGintarė MARTINAITIENĖ

Apie „Gerų namų“ idėją, kurie būtų alternatyva valdiškiems globos namams, rajone ne vienerius metus kalbėjo ilgametė Žmonių su negalia sąjungos vadovė Marija Mačaitienė, tačiau nė karto į jos siūlymus rimtai niekas nesureagavo. Dabar, tiesiog galvodamas ir apie savo ateitį, šią idėją įgyvendina Fondo Šakių bendruomenės centro vadovas Vykintas Augustaitis. Ir įgyvendina tiesiogine žodžio prasme – viena gyventoja jo namuose jau gyvena, o iki naujų metų patalpas planuojama įrengti dar vienam žmogui. Ir tai tik pradžia, nes planų yra kur kas daugiau.

Nuotr. Pirmoji „Gerų namų“ gyventoja I. Budraitienė džiaugiasi gyvenimo sąlygomis ir kartu su V. Augustaičiu tikisi, kad iki naujųjų metų čia apsigyvens dar vienas žmogus.

Už orią senatvę
Šakietis V. Augustaitis pripažino, kad įgyvendinti „Gerų namų“ idėją pradėjo galvodamas ir apie savo senatvę. „Ar norėtumėte gyventi valdiškuose namuose, kur viename kambaryje gyvena kokie keturi senukai? Mes esame už orią senatvę ir už laisvę“, - pokalbį pradėjo pašnekovas. Be to, prisimindamas praeitį, jis pasakojo, kad 1922 metais statytame, po karo jo močiutei, vėliau tėvams, dabar jam priklausančiame name gyveno ne viena, o trys giminaičių šeimos, buvo ir venerinių ligų dispanseris. Tad tarsi savaime suprantama, kad ir dabar namo paskirtis negali būti kitokia, kaip tik „Gerų namų“, kuriuose oriai galėtų gyventi pensinio amžiaus žmonės. Tada kyla klausimas, kur gyvens pats V. Augustaitis, jei jis visą pirmąjį namo aukštą užleis kitiems? „O aš įsikursiu antrame aukšte. Čia dabar jau man kaip ir nepriklauso, nes sudaryta panaudos sutartis su bendruomenės centru, su kuriuo sutartį sudaro nuomininkas“, - niuansus aiškino Šakių bendruomenės centro vadovas, name planuojantis įrengti tris butus. Vėliau, pasak šakiečio, viskas priklausys nuo norinčiųjų gyventi skaičiaus ir poreikio.
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, Šakių skyriuje praėjusį mėnesį registruoti 356 nauji darbo ieškantys asmenys. Šakių rajone bedarbių skaičius per mėnesį padidėjo 0.2 proc., nuo metų pradžios – sumažėjo dviem procentais.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje registruota 87 bedarbiais daugiau nei birželį, tačiau mėnesio pabaigoje bendras darbo ieškančiųjų skaičius nuo 2428 birželį sumažėjo iki 2414.

Praėjusį mėnesį įregistruota 50 laisvų darbo vietų daugiau nei ankstesnįjį – 140. Iš jų 92 skirtos terminuotam ir 48 neterminuotam darbui.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius įdarbino 139 bedarbius. Iš jų 63 įdarbinti pagal terminuotas, 76 – pagal neterminuotas darbo sutartis. 123 bedarbiai pradėjo dirbti pagal remiamo įdarbinimo programą, 158 asmenys įdarbinti subsidijuojant, aštuoni – pagal darbo įgūdžių rėmimą. Iš viso į aktyvias darbo rinkos priemones liepą nusiųsti 132 asmenys. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 40 rajono gyventojų.

Iš visų darbo vietų, kurias teritorinės darbo biržos specialistai 2012 metų I pusmetį galėjo pasiūlyti darbo ieškantiems asmenims, daugiausiai, 51.3 proc. buvo paslaugų sektoriuje. Palyginus su 2011 metų pirmuoju pusmečiu laisvų darbo vietų skaičius išaugo pramonėje – 2.1 proc. ir žemės ūkyje – 1.7 proc. Sumažėjo laisvų darbo vietų statyboje – 2 proc. ir paslaugų sferoje – 1.8 proc.

„Draugo“ inf.
atostogosGintarė MARTINAITIENĖ

Vasaros atostogų sezonas eina į pabaigą, tad kas jau pailsėjo, kas šiuo metu atostogauja, o kas nuo darbų planuoja pabėgti artimiausiu metu. Domėjomės, kaip nuo kasdienio darbo rutinos atitrūksta rajono valdžios atstovai?

Nuotr. Rajono valdžios atstovai nelinkę atostogauti užsienyje, dažniausiai jie traukia į Lietuvos pajūrį.

Rajono meras Juozas Bertašius šiuo metu atostogauja ir į darbą planuoja grįžti nuo rugsėjo 3 dienos. Tačiau rajono vadovas negali pasigirti ištaigingomis ar egzotiškomis kelionėmis, nes kiek save pamena, tiek jo atostogos darbinės. „Daug ko galima norėti, bet neleidžia galimybės. Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais atostogas leisiu šeimos ūkyje, nuiminėsime derlių“, - teigė J. Bertašius.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos