baneris leidinys

jurgutieneBalandžio 20 dieną Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje prasidėjo diskusija „Jaunimo problemų sprendimo planų rengimas“. Tai vienas iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo projekto „Integruota jaunimo politikos plėtra“, finansuojamo Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis, renginių.

Diskusijų metu buvo gvildenamos problemos ir aptariami klausimai, su kuriais dažniausiai susiduria Šakių rajono savivaldybės jaunimas: nedarbas, teisės pažeidimų toleravimas bei verslumo, iniciatyvumo, bendradarbiavimo, jaunimo motyvacijos stoka ir kt. Aptartos jų priežastys, pasekmės ir galimi sprendimo būdai.

Projekto metu bus sudarytas jaunimo problemų sprendimo Šakių rajono savivaldybėje planas ir priemonių planas ne vieneriems metams. Parengti planai bus siūlomas tvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybai.

Pasak savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Danutės Jurgutienės, rajono jaunimo problemos bus gvildentos dar dviejuose susiėjimuose, o visų diskusijų reziumė bus pateikta gegužės 8 dieną.

„Draugo“ inf.
neigaliuju_centrasGintarė MARTINAITIENĖ

Nuo 2006 metų brandinta idėja pagaliau virto realiu tvariniu. Jau praėjo mėnuo, kai į Gelgaudiškio specialiosios mokyklos Neįgaliųjų dienos užimtumo centrą sugužėjo pirmieji lankytojai, o penktadienį jis buvo atidarytas ir oficialiai.

Nuotr. Centro lankytojais rūpinsis socialinė darbuotoja O. Ignatavičiūtė (kairėje) ir jos padėjėjos A. Pocevičiūtė ir R. Sebestijonienė, besidžiaugiančios centro įkurtuvėmis.
Mokyklos direktorė Birutė Navikienė atidarymo iškilmėse neslėpė džiaugsmo, kad ilgai brandinta idėja pagaliau virto realybe. „Tai lyg mūsų vaikas“, - džiaugėsi ji, prisimindama, kaip vis sulaukdavo tiek būsimų centro lankytojų, tiek jų tėvelių klausimų, kada gi pagaliau tas centras atsidarys ir ar išvis kada nors pradės savo veiklą. Pradėjo, nes jaučiamas palaikymas ir poreikis įkvėpė dirbti ir siekti užsibrėžtų tikslų. „Anksčiau to padaryti nelabai ir ėjo, nes tik 2010 metų liepą specialioji mokykla perėjo savivaldybės atsakomybėn“, - prisiminė rajono meras Juozas Bertašius.
fontanasPo metų pertraukos Šakių miesto tvenkinyje vėl veikia fontanas. Planuojama, kad ši puošmena tvenkinyje bus iki vėlyvo rudens.

Seniūno Alfonso Jako iniciatyva šiais metais Šakių tvenkinyje vėl įrengtas fontanas. Kaip pasakojo UAB „Šakių vandenys“ direktorius Vaidas Litinskas, pernai pavasarį fontano nebuvo, nes buvo dviprasmiškų nuomonių, kad tokio mažo įrenginio išvis nereikia. Be to, buvo valomas ežeras. „Šiais metais sulaukėme seniūno iniciatyvos. Be to, dvi firmos, tai UAB „Rimrega“ ir V. Kamenecko vadovaujama „Šakių hidrotechnika“ parėmė ir nupirko specialų purkštuvą, kad vandens čiurkšlė būtų ir didesnė, ir gražesnė“, - pasakojo V. Litinskas. Planuojama, kad fontanas praeivius džiugins iki tol, kol užšals vanduo. Jei viskas gerai, kitą pavasarį jis vėl atgaivins Šakių tvenkinį.

„Draugo“ inf.
medaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Ketvirtadienio  pavakare naujų veidų Šakiuose ieškojo modelių agentūros „IMAGE GROUP“ vadovės Meda Jonaitytė ir Renata Ulvydienė. Tačiau šakiečiai neparodė susidomėjimo modelio darbu. Tai garsių šalies manekenių nė kiek nenustebino. Jos sako, jog labiausiai šia veikla domisi vis tik šalies didmiesčiuose gyvenantis, kur kas drąsesnis  jaunimas.  

Nuotr. M. Jonaitytė (kairėje) ir J. Ulvydienė sakė, kad modelis gali būti ir ne gražuolė, tačiau privalo būti asmenybė.

Drąsiausieji buvo tik du  

Visą balandžio mėnesį modelių agentūros „IMAGE GROUP“ bendrasavininkės M. Jonaitytė, J. Ulvydienė ir Renata Mikailionytė, ieškodamos naujų, gražių, jaunų žmonių, važinėja po Lietuvą. Praėjusį ketvirtadienį minėtos agentūros atstovės M. Jonaitytė ir R. Ulvydienė apsilankė ir Šakiuose. Tačiau garsias šalies manekenes pasitiko tik du panorę save išbandyti jaunuoliai – mergina ir vaikinas. Po pokalbio bei apžiūros drąsiesiems šakiečiams buvo patarta išmėginti save kitose atrankose.
Ne vienerius metus tokias atrankas šalyje vykdančios moterys sako nenustebo Šakiuose sutikusios tik du jaunuolius. „Ieškodamos modelių, po Lietuvą važinėjame tikrai labai daug metų, todėl situacijų visokių matėme. Pastebėjome tokią tendenciją, kad pačios mergaitės bijo dalyvauti modelių atrankose. Jos baiminasi, kad  nebus pasirinktos ir gali tapti pajuokos objektu. Nors mes  kiekvieną šiltai priimame, žmogiškai pasikalbame ir argumentuotai paaiškiname dėl ko priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. Turbūt provincijos požiūris yra toks, kad žmonės labai nori vienas kitą apšnekėti. Galbūt tas šiek tiek ir gąsdina mergaites“,- pastebėjimais dalijosi M. Jonaitytė, pridurdama, jog į modelių atrankas Šakiuose daugiausiai susirenka apie dešimt kandidatų.  
bosasAsta GVILDIENĖ

Garbaus amžiaus sulaukęs, 87 metus einantis Jonas Bosas, kilęs iš Sudargo krašto, visą gyvenimą dirbo mokytoju, Siesartėnų aštuonmetės mokyklos direktoriumi, Šakių rajono liaudies švietimo skyriaus vedėju ir inspektoriumi. Gyvenimo saulėlydy jis vis dar energingas ir kupinas naujų idėjų – tęsia savo visuomeninę veiklą, vadovaudamas Šakių rajono pagyvenusių žmonių ir antrojo pasaulinio karo dalyvių organizacijai, rašo ir vieną po kitos leidžia savo knygas.

Nuotr. J.Bosas džiaugėsi, kad svarbiausiomis gyvenimo akimirkomis išliko tikintis ir iš to sėmėsi jėgų.

Daug dirbęs ir šiandien niekaip negalintis sustoti ne vienu Garbės ir Pagyrimo raštu bei „Aitvaru“ nominuotas, pelnęs Lietuvos TSR nusipelniusio mokytojo vardą, senjoras apgailestauja, kad galėtų dar daug nuveikti, jei ne kiekvienais metais vis blogėjanti sveikata ir silpstantis regėjimas. „Mano gyvenime jau vis daugiau praeities ir vis mažiau ateities...“, - prasitarė jis. Tačiau, nepaisant vis greičiau bėgančio laiko, J.Bosas su optimizmu žvelgia į rytojų ir džiaugiasi kiekviena nugyventa diena. Nors, pasak jo, kad ir kaip gražiai begyventume, beprasmybės jausmo vargu ar galime išvengti.
zaremba3Asta GVILDIENĖ

Visai neseniai sukako metai, kai savo veiklą pradėjo naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į šiandieninį gyvenimą jau kalbinome opozicijoje dirbančius tarybos narius. Šiandien apie tai diskutuojame su penktąją kadenciją taryboje dirbančiu Henriku Zaremba, kuris vieną kadenciją dirbo opozicijoje, o likusias keturias - pozicijoje.  

Nuotr. Jau penktąją kadenciją taryboje dirbantis H.Zaremba džiaugėsi, kad mūsų savivaldybėje  ne tik gerai atliekami ,,popieriniai“ darbai, bet ir sėkmingai vystoma ūkinė veikla.

Ar dirbant taryboje tiek kadencijų iš eilės nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?

Taryba yra žmonių išrinktas valdymo organas ir kiekvienas tarybos narys turi dirbti taip, kad žmonės matytų jo darbą. Ji turėtų spręsti tokius klausimus, kurie ateityje žmonėms atneštų neginčijamą naudą. Man atrodo, kad ne tarybos narių reikalas komitetų ir tarybos posėdžiuose spręsti, kokiai bibliotekai paskirti gautas knygas, kokiai mokyklai paskirti kompiuterius ar nurašyti susidėvėjusį turtą. Tai puikiai galėtų atlikti ir savivaldybės administracijos direktorius. Manau, kad Vietos savivaldos įstatymą, pagal kurį savivaldybė organizuoja savo darbą, kūrė žmonės, smarkokai nutolę nuo praktikos, tarsi, sąmoningai trukdydami savivaldybei spręsti strateginius klausimus, atimdami iš jų laiką smulkmenoms.
kontrolieriaiPenktadienį vykusiame opozicijos nario Edmundo Rinkevičiaus vadovaujamame Kontrolės komiteto posėdyje buvo kalbėta apie papildytos sudėties savivaldybės kontrolierių darbą. Po ne vienerių metų, kuomet savivaldybėje dirbo tik kontrolierė Asta Domeikienė, buvo įdarbintas didelę patirtį valstybės kontrolėje turintis Juozas Bacevičius. Jie patikino, jog artimiausiu metu savivaldybėje bus atliekami dideli darbai.  

Nuotr. Savivaldybės kontrolieriai A. Domeikienė ir J. Bacevičius sako, kad savivaldybėje bus atliktas biudžeto auditas ir kiti patikrinimai.

Pernai spalio mėnesį Kontrolės komiteto narių iniciatyva buvo prabilta apie kontrolierių skaičiaus savivaldybėje didinimą, kai E. Rinkevičius ir K. Gudelevičius išreiškė susirūpinimą dėl vienintelės savivaldybės kontrolierės Astos Domeikienės per didelio darbo krūvio. Beje, tuomet ji tikino, kad pavestus darbus atlieka tiek, kiek spėja.

Praėjusį penktadienį Kontrolės komiteto posėdyje vėl buvo kalbėta apie artimiausio laikotarpio savivaldybės kontrolierių darbo planą. Ilgametė Šakių rajono savivaldybės kontrolierė A. Domeikienė teigė, jog iki šiol jos atliekamas darbas buvo vykdomas ne taip, kaip to reikalauja valstybiniai auditai, nes auditas pradedamas vienais metais, o baigiamas kitais. „Jūs norėdavote ataskaitų, daugiau žinių. Tai mano darbas daugiau buvo paremtas audito elementais ir tikrinimais“,- aiškino A. Domeikienė.
navikaiteAsta GVILDIENĖ

Balandžio 17 dieną Šakių laisvalaikio centre rajono globėjai susitiko su Marijampolės socialinės pagalbos centro direktore Vilma Ratkevičiene ir socialinėmis darbuotojomis Danguole Paltanavičiene bei Aušra Navikaite, kurios pasiūlė savo konsultacijas bei būsimų įtėvių ar jau esamų globėjų mokymus. Susitikimo metu buvo iškelta bei aptarta, tikriausiai, pati skaudžiausia  vis dar pasitaikanti problema, kai susidūrę su sunkumais globėjai atsisako savo globotinių. Kodėl taip atsitinka? Ar dažni tokie atvejai mūsų rajone? Ar sunku išmokti globojamus vaikus priimti tokius, kokie jie yra?

Nuotr. Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotoja A.Navikaitė papasakojo globotinės Emilijos istoriją ir akcentavo priežastis, lėmusias tokią jos pabaigą.

Projektas suteikia realią pagalbą

Pasiryžimas globoti ar įvaikinti vaiką yra ilgo kelio pradžia. Po šio svarbaus žingsnio šiandien seka būsimų globėjų ir įtėvių mokymai bei jų įvertinimas, kada patikrinama, ar iš tiesų apsisprendimas priimti į savo šeimą vaiką yra apgalvotas ir atsakingas. Prieš penketą metų tokių patikrinimų nebuvo, tačiau ir tada, ir dabar globėjų ar įtėvių šeimos, dar vis susiduriama su realiais iššūkiais ir išbandymais. Tad labai svarbu, kad globėjai ir įtėviai turėtų galimybę įgyvendinti vieną iš pagrindinių savo gebėjimų - bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sprendžiant iškilusias problemas. Ilgą laiką pagalba globėjų ir įtėvių šeimoms buvo teikiama tik susidūrus su sunkumais, o šiandien projektas „Globėjų ir įtėvių rengimas globai bei įvaikinimui“ leidžia teikti paslaugas tiek prieš globą ar įvaikinimą, tiek ir po to, kai vaikas apsigyvena naujoje šeimoje.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos