baneris leidinys

Paskutiniajame rajono tarybos posėdyje vienbalsiai buvo priimtos Šakių rajono savivaldybės miestų ir gyvenamųjų namų vietovių statinių tinkamumo priežiūros taisyklės. Manoma, kad visiems fiziniams ir juridiniams asmenims privalomos taisyklės padės tinkamai rūpintis statinių priežiūra.

Nuo šiol visų rajone esančių statinių savininkai turės laikytis vienbalsiai tarybos narių priimtų naujųjų Rajono savivaldybės miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklių. Jose nurodoma, kad visi statinių savininkai privalo tinkamai rūpintis jų priežiūra. Esant avarinei pastato būklei, būtina pasirūpinti žmonių saugumu ir daugeliu kitų klausimų. Skelbiama, jog asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų numatyta tvarka.

„Draugo“ inf.
bacevicius2Šakietis Antanas Vincas Bacevičius raštiškai kreipėsi į rajono tarybą su prašymu leisti posėdžio metu pasisakyti įvairiais klausimais. Taryba nusprendė tokios galimybės nesuteikti.

Nors prašymo pradžioje A. V. Bacevičius rašo, kad norėtų pasisakyti įvairiais klausimais, tačiau vėliau įvardijami, tie patys, jau ne kartą įvairių posėdžių metu išklausyti bei aptarti su UAB „Šakių šilumos tinklai“ susiję klausimai. Be to, kaip pastebėjo tarybos nariai, Etikos komisija nėra gavusi nė vieno aktyvaus šakiečio prašymo, o jis visuomet linkęs pasisakyti tarybos posėdžiuose. „Mūsų sprendimų ir paaiškinimų jis tiesiog nesupranta“, - teigė vicemerė Rima Rauktienė. Ne vienas tarybos narys ragino nemanipuliuoti demokratijos sąvoka ir neiškelti savų interesų aukščiau kitų, dažnai net nevengiant nepagrįstų įžeidinėjimų rajono valdžios atstovams. Ne vieną kartą A. V. Bacevičiaus skundai yra gvildenti teismuose ir rajono taryba net nekompetentinga atsakyti į jo keliamus klausimus. Praėjusį ketvirtadienį vykusiame posėdyje 11 tarybos narių pasisakė, kad nenori klausyti šakiečio kalbos, penki šiuo klausimu susilaikė. Aktyviam savo teisių gynėjui tribūna nesuteikiama jau ne pirmą kartą.

„Draugo“ inf.
pakelesGintarė MARTINAITIENĖ

Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis ragino seniūnus atkreipti dėmesį į netvarkingas pakeles ir jas nusišienauti. Kai kurie seniūnai, išgirdę tokius siūlymus, piktinosi netinkamu savivaldybės požiūriu į juos bei skiriamas itin mažas lėšas. Rajono administracija taip pat kai kurioms seniūnijoms turi priekaištų dėl netvarkos. Galų gale, ar viskas priklauso tik nuo finansų?

Nuotr. Nešienautų pakelių kai kuriose seniūnijose tikrai ne viena ir savivaldybės administracija ragino tuo pasirūpinti būtent seniūnus, kurie, kaip aiškino, tam neturi lėšų.

Reikia, nors nėra priemonių?

„Ar, pavyzdžiui, dirbantieji švietime neturi priemonių? O mes neturime“, - į Ūkio skyriaus vedėjo raginimus nusišienauti pakeles replikavo Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Tiek jis, tiek kai kurie kiti seniūnai aiškino, kad seniūnijos arba išvis neturi tinkamų priemonių arba nėra tam pinigų. „Tai su kuo pjauti, jei nėra už ką į trimerį benzino įsipilti“, - teiravosi seniūnai. Jie kalbėjo, kad netgi kai kurios mokyklos turi žolei pjauti skirtus traktoriukus, o seniūnijos kol kas apie tai gali tik pasvajoti. Tad argi čia požiūris? – retoriškai teiravosi seniūnijų vadovai. Kai kurie iš jų juokavo, kas būtų, jei mokykloms reikėtų dirbti be metodinių ir būtiniausių priemonių ūkinei veiklai. Tikriausiai lėšų atsirastų, mąstė seniūnai. Visgi K. Kuncaitis akcentavo, kad kaip bebūtų, bet pakeles šienauti reikia, nes dėl vėjo nešiojamų piktžolių sėklų, pasak jo, pradeda skųstis ūkininkai, sulaukiama ir gyventojų replikų. „Važiuojant galima pastebėti, kad vieni seniūnai tikrai gerai tvarkosi, kiti stengiasi, o yra ir tikrai nenušienautų pakelių. Vietinės reikšmės kelių pakeles šienauti reikia“, - akcentavo Ūkio skyriaus vedėjas. Rajono meras Juozas Bertašius administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio bei jo pavaduotojo Algimanto Damijonaičio teiravosi, kur yra žadėtas nupirkti specialus autobokštelis, kuriam ir lėšos seniai surastos. O bokštelio kaip nėra, taip nėra. „Tai kur jis randasi? Ar prie sienos ar anapus sienos“, - neslėpdamas sarkazmo teiravosi J. Bertašius. Aišku, su juo pakelių nenušienausi, bet jis seniūnams reikalingas kitiems darbams nudirbti.
siuksliavezisGiedrė PLEČKAITYTĖ

Nuo liepos 1 dienos Šakių rajono savivaldybė, solidarizuodamasi su kitomis apskrities savivaldybėmis, nusprendė suvienodinti vietinės rinkliavos mokestį už atliekų tvarkymą. Be to, rajono valdžia sprendė ir kitus atliekų tvarkymo klausimus, kaip padėti žmonėms sutaupyti.

Nuotr. Ketvirtadienį Šakių rajono savivaldybės taryba patvirtino naujas vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą kainas. Nuo šiol už 100 kv. metrų ploto būstą mokėsime ne 23, o 28 litus.


Didės vietinės rinkliavos mokestis

Šią savaitę visų komitetų posėdžiuose buvo sprendžiamas vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą tarifo didinimo klausimas. Beje, kitos Marijampolės apskrities savivaldybės didesnius vietinės rinkliavos  mokesčius už atliekų tvarkymą pasitvirtino nuo balandžio 1 dienos. Vietinė rinkliava gyventojams brango nuo 23 iki 28 litų už 100 kv. metrų. Marijampolės atliekų tvarkymo centras (toliau MAATC) šio mokesčio didinimą Šakių rajono savivaldybei leido nukelti iki liepos 1 dienos, mat savivaldybė centrui buvo gerokai permokėjusi, nes rajone buvo taikomi didesni mokesčiai nei kitose savivaldybėse. Per metus už atliekų tvarkymą Šakių rajone surenkama 2,3 mln. litų. Pasak savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio, visos apskrities savivaldybės už atliekas turi mokėti vienodai. Atrodo, jog labiausiai mokesčių kėlimas palies daugiabučių namų gyventojus, kurie dažniausiai ir renkasi vietinę rinkliavą. „Pavyzdžiui, turime dviejų kambarių, 50 kv. metrų, butą, kuriame gyvena trijų asmenų šeima. Buto kvadratūrą padauginkime iš 28 centų ir gausis, kad šeima mokės mažiau nei pagal sutartį. Jeigu gyvena trijų ir daugiau asmenų šeima, tai vietinę rinkliavą pasirinko visi daugiabučių gyventojai. Daugiabutyje žmonės šiandien moka nedaug“,- teigė K. Kuncaitis. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu pritarta, kad rajone vietinė rinkliava didės nuo 23 iki 28 litų už 100 kv. metrų būsto plotą.  „Argumentuotai galiu pasakyti, kad daugiabutyje atliekų susikaupimo norma yra didesnė negu privačioje valdoje“,- tvirtino K. Kuncaitis.
skaizgirysAsta GVILDIENĖ

Jau eina antri metai, kai dirba naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į kasdieninį gyvenimą, šiandien kalbamės su Tomu Skaizgiriu, rajono taryboje dirbančiu jau 15 pirmosios kadencijos mėnesių.  

Nuotr. T.Skaizgirys į ateitį žvelgia su optimizmu ir tiki, kad esame didvyrių, o ne vagių ir sukčių tauta.

Ar dirbant taryboje nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?

Nuomonė, be abejo, pasikeitė. Maniau, kad čia bus sprendžiama daugiau ūkinių rajono reikalų, tačiau, pasirodo, kad visa tarybos veikla stiprokai persmelkta politika. Pamačiau politinius užkulisius. Kartais labai stebina įvairios kai kurių žmonių nuomonės, kartais atrodo, kad duota priesaika dirbti Tėvynės ir žmonių labui yra tik nereikšmingi žodžiai.
jurjonieneAsta GVILDIENĖ

Gegužės 14 dieną savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius pasipildė dar viena jauna specialiste. Čia pradėjo dirbti konkursą laimėjusi, Šakiuose gimusi ir augusi, teisininkės išsilavinimą turinti Indrė Jurjonienė. Sėkmingai savo tikslų siekianti teisės magistrantė savo gyvenimą ir darbą sieja tik su gimtuoju miestu - Šakiais.

Nuotr. I.Jurjonienė mano, kad ne tik didžiuosiuose šalies miestuose ar užsienio šalyse, bet ir tokiame nedideliame provincijos miestelyje yra galimybė dirbti ir siekti užsibrėžtų tikslų.

Svajojo dirbti teisininke

Pasak I.Jurjonienės, ją visuomet traukė teisininko, kurį įsivaizduodavo kaip kažkokį teisybės ieškotoją, profesija. Be to, šalia turėdama gyvų pavyzdžių – artimųjų ir pažįstamų, dirbančių ir gerai išmanančių šį darbą, ji tikslingai pasirinko studijas Mykolo Romerio universitete. Čia 2009 metais jaunoji specialistė įgijo teisės bakalauro, o dar po dvejų metų ir teisės magistro laipsnį.
gatvePagaliau šaligatvių tvarkymo eilė atėjo ir Šakių miesto Kęstučio gatvei. Šakių rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimui anksčiau numatytas kitų dviejų miesto gatvių šaligatvių tvarkymui skirtas lėšas paskirti Kęstučio gatvės šaligatvių tvarkymui.   

Nuotr. Netrukus bus pradėti tvarkyti Kęstučio gatvės šaligatviai, kurie, reikia pripažinti, seniai ne pačios geriausios būklės.   

Akivaizdu, jog Šakių mieste netrūksta šaligatvių, kur būtinas remontas. Pagal patvirtintą Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2012-2014 metų programą buvo numatyta išasfaltuoti Liepų gatvę ir asfalto dangą atnaujinti įrengiant pėsčiųjų taką Gimnazijos gatvėje, Šakių mieste. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, numatyta, jog Liepų ir Gimnazijos gatvių atstatymo darbų netikslinga vykdyti, nes pagal UAB „Šakių vandenys“ pateiktą informaciją minėtose gatvėse gyventojai nėra prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų tinklų. Todėl nuspręsta šaligatvių tvarkymo darbus pradėti Kęstučio gatvėje. Kaip žinia, šios gatvės šaligatviai jau seniai yra ne pačios geriausios būklės. Pasak savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio, ši gatvė priklauso VĮ „Marijampolės regiono keliams“, todėl buvo tikimasi, kad jos šaligatvius ši įmonė ir sutvarkys. Tačiau šaligatviais teks pasirūpinti savivaldybei. Numatyta Liepų ir Gimnazijos gatvių atnaujinimo darbų lėšas - 265,2 tūkst. litų skirti pėsčiųjų takų Kęstučio gatvėje atstatymo darbams. Pasak savivaldybės K. Kuncaičio, viešąjį konkursą šaligatvių tvarkymo darbams atlikti laimėjo UAB „Parama“, ji planuoja samdyti subrangovą.

„Draugo“ inf.
Rajono savivaldybė parėmė nukentėjusius nuo gaisrų bei stichinių nelaimių. Toks sprendimas priimamas atsižvelgiant į Paramos teikimo komisijos rekomendacijas, pateiktas apsvarsčius gautus prašymus.

Lukšių seniūnijoje, Matijošiškės kaime, gyvenančiam Arūnui Gudaičiui skirta 2 tūkst. litų vienkartinė parama. Dėl neatsargaus rūkymo sukelto gaisro metu nudegė namo stogas, medinė perdanga, išdegė pirmojo aukšto kambariai. Sudegė namo viduje buvęs benzininis pjūklas, šaldytuvas, šaldiklis, televizorius, muzikinis centras, skalbimo mašina, dujinė viryklė, lova, spinta ir kiti namų apyvokos daiktai. Turtas ir pastatai buvo nedrausti.

Kriūkiečiui Juozui Masteikai teks 1 tūkst. litų parama. Vyriškiui priklausančiame gyvenamajame name gaisras kilo gegužės 12 dieną. Gaisro metu sudegė elektrinė siuvimo mašina, spinta, rašomasis stalas, užuolaidos, aprūko trijų kambarių sienos ir lubos, sugadinti įvairūs buitiniai namų apyvokos daiktai, išdužo plastikinių durų stiklo paketas, pirmajame aukšte vandeniu sulieti du kambariai. Gaisrą sukėlė žaibo iškrova, sugadinusi elektros instaliaciją. Pastatas draustas.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos