baneris leidinys

sviesoforasBalandžio 27 dieną Šakių mieste buvo atjungtas sugedęs šviesoforas. Laimei, tą dieną sankryžoje nelaimių išvengta, tačiau piko metu, rytais skubant į darbą, per pietus ir 17 val. spūstys tiesiog neišvengiamos. Šakiečiams šviesoforo verkiant  reikia. Pasak Šakių seniūno Alfonso Jako, trečiadienį jis jau pradėtas remontuoti ir norisi tikėti, kad savaitės pabaigoje bus „prikeltas iš mirusiųjų“.

Nuotr. Trečiadienį seniūnijos darbuotojai kasė griovį, kuriuo bus nutiestas naujas kabelis šviesoforui.

Nors Kelių policijos pareigūnai tvirtina, kad eismo pirmumą sankryžoje nurodo ženklai ir vairuotojams problemų kilti neturėtų, tačiau įpratę važiuoti pagal šviesoforo signalus šakiečiai sunkiai persiorientuoja, o gal ir šiek tiek primiršę kliūties iš dešinės taisyklę, sunkiai gaudosi nereguliuojamoje sankryžoje. Miesto šviesoforo įrengimai be pertraukos veikė jau gal 15 metų, tad yra gerokai susidėvėję. Šakių seniūno teigimu, sudegė  valdymo pultas, todėl šiuo metu jo pajungimui tiesiamas kabelis nuo kito maitinimo bloko ir labai tikimasi, kad savaitgalį galėsime džiaugtis vėl veikiančiu eismo reguliavimo įrenginiu, be kurio Šakių mieste tapo gana sudėtinga. Kiek tiksliai kainuos šviesoforo remontas, sunku pasakyti. Pasak A.Jako, galbūt ne šimtais tūkstančių, tačiau suma bus tikrai nemaža.

„Draugo“ inf.
ablacinskasKetvirtadienį buvo pristatytas Šakių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas. Tyrimo organizatoriai dalijosi įžvalgomis apie rajone įgyvendinamos jaunimo politikos pliusus ir minusus.  

Nuotr. Ketvirtadienį VšĮ „Viešosios politikos ir valdybos instituto“ specialistas M. Ablačinskas pristatė rajono jaunimo politikos įgyvendinimo planą.  

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“ atsakingas už projekto įgyvendinimo metu rengiamų jaunimo problemų sprendimo planų šešeriems metams ir priemonių plano pirmiesiems trejiems metams kiekvienoje savivaldybėje, taip pat nacionalinio plano šešeriems metams visos Lietuvos mastu parengimą bei jų įgyvendinimo stebėseną. Jaunimo problemų sprendimo planų sudarymo ir įgyvendinimo  tikslai – kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo formas tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių jaunimo politikos srityje, optimizuoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, rengti pasiūlymus ir rekomendacijas teisės aktams ir jų koregavimams, rengti veiklos (priemonių) planus, prisidėti prie ilgalaikės jaunimo politikos strategijos įgyvendinimo. Jų rengimas keletą dienų vyko ir Šakių rajone. Be to, pusę metų rajone buvo atliekama jaunimo politikos įgyvendinimo tyrimai. Jo rezultatus praėjusį ketvirtadienį aktyviam jaunimui ir jo atstovams bei pavieniams rajono tarybos nariams pristatė VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“ specialistas Marius Ablačinskas. Tiriant rajono jaunimo politikos įgyvendinimo analizę, buvo atliktas įvairių duomenų, atsakingųjų institucijų vertinimas. Paaiškėjo, jog lyginant su kitais šalies rajonais Šakiuose aiškiai reglamentuota jaunimo politika, sudarytos geros rajono jaunimo reikalų komisijos darbo sąlygos. Tačiau jaunimo politikos įgyvendinimui rajone yra per mažai darbuotojų.
Praėjusią savaitę projektų vertinimo komisijos svarstė jaunimo iniciatyvų, jaunimo mokymų ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimo projektus.

Praėjusią savaitę buvo svarstomi projektai pagal tris programas: jaunimo mokymai, jaunimo iniciatyvos ir nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas. Šiemet buvo gauti 57 projektai (pernai – 54). Net 19 projektų pateikė nevyriausybinės organizacijos iniciatyvų skatinimui. Komisijos sprendimu buvo atmesti penkių organizacijų prašymai, kadangi jie neatitiko nuostatų reikalavimų. Be to, kai kurie atmestieji projektai buvo orientuoti į aplinkos tvarkymą ir daugelis jų buvo dalyvavę Kredito unijos Zanavykų bankelis „Zanavykai zanavykų kraštui“ programoje, todėl patvirtinta 14 projektų, kurių įgyvendinimui išdalinta 8 tūkst. 300 litų. Visi likusieji projektai buvo tęstiniai. Nevyriausybinių organizacijų projektus vertino Projektų atrankos ir vertinimo komisija.

Penktadienį Šakių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba vertino 26 jaunimo iniciatyvų projektus. Iš jų patvirtinti 24 projektai, jiems išdalinti 9 tūkst. 850 litai. Sulaukta 12 projektų, nukreiptų į jaunimo mokymą, iš jų patvirtinti aštuoni projektai ir jų įgyvendinimui skirta 1 tūkst. 850 litų.

„Draugo“ inf.
jievaitisAsta GVILDIENĖ

Gegužės  10 dieną buvo paskelbti geriausiai klientus aptarnaujantys Lietuvos pašto darbuotojai. Visą balandžio mėnesį gyventojai galėjo pareikšti savo nuomonę apie laiškininkų, klientų aptarnavimo specialistų ir pašto viršininkų darbą. Tarp aktyviausių regionų gyventojų buvo ir gelgaudiškiečiai, kurių balsai lėmė, kad vienu iš geriausių Lietuvos pašto darbuotojų tapo Gelgaudiškio pašto viršininkas Kęstutis Jievaitis.

Nuotr. K.Jievaitis už ilgametę patirtį ir profesionalumą buvo apdovanotas Padėkos raštu Lietuvos pašto 90 – mečio proga.


Kadangi net penki darbuotojai surinko vienodą balsų skaičių, todėl apdovanojimui išrinkti ne dešimt, kaip buvo planuota, bet dvylika daugiausiai gerų įvertinimų sulaukusių Lietuvos pašto darbuotojų.  Pašto tinklo tarnybos direktorė Inga Dundulienė džiaugėsi, kad visų šalies regionų gyventojai aktyviai įsitraukė į šį pirmą kartą organizuojamą konkursą ir balsavimo anketas užpildė daugiau kaip 1,5 tūkst. pašto klientų. Ypač aktyvūs buvo Ignalinos, Kelmės, Alytaus, Gelgaudiškio gyventojai.
liutisAtrodo, audros bei gūsingas vėjas ne tik šalyje, bet ir rajone, tampa vis dažnesnis reiškinys. Praėjusį penktadienį rajone vėl siautėjo liūtis. Bene labiausiai šįkart ji nusiaubė Lukšius.

Nuotr. Lukšiuose šėlusi audra vartė medžius, kuriuos nuo kelio šalino specialiosios tarnybos.

Apie 19 val. stipriai prapliupęs lietus ir vėjas Lukšiuose rovė medžius, vartė stulpus, buvo nutraukti elektros laidai. Kaip informuoja AB „Lesto“, dėl vienos linijos trijų stulpų atramų išvertimo elektros tiekimas buvo nutrauktas 1200 vartotojų. Jis, pasak specialistų, atstatytas per dvi valandas. Ant kelio užvirtusius medžius ir nutrauktus laidus specialiosioms tarnyboms padėjo šalinti ir ugniagesiai gelbėtojai. Šakiuose kai kuriose vietose siautė ir kruša, ledukai stipriai suplakė dirvą. Dėl nutrūkusio elektros tiekimo nedirbo kai kurie prekybos centrai, parduotuvės. Net ir atsiradus elektrai dėl kompiuterių gedimų ne visur buvo galima tęsti darbą. Kai kuriose vietovėse elektros tiekimas atstaytas tik kitą dieną.

Prieš savaitę nuo audros nukentėjo Ritinių kaimas. Čia taip pat buvo laužomi bei verčiami medžiai, nuplaktas ūkininkų rapsas.

„Draugo“ inf.
vainiusAsta GVILDIENĖ

Visai neseniai sukako metai, kai savo veiklą pradėjo naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į šiandieninį gyvenimą jau kalbinome opozicijoje dirbančius tarybos narius. Šiandien apie tai kalbamės su dešimtį metų nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios rajono taryboje išdirbusiu Bernardinu Petru Vainiumi, kuris po dešimties metų pertraukos vėl įsijungė į rajono tarybos veiklą.  

Nuotr. Tarybos narys B.P.Vainius teigė, kad Kūrėjas sutvėrė žmogų optimistu ir suteikė jam teisę pačiam kurti savo rytojų.

Ar po šitiek metų pertraukos nepasikeitė rajono tarybos darbas?

Pačios rajono tarybos darbo principai, lyginant su laikotarpiu prieš dvidešimt metų, yra pasikeitę. Tačiau, manau, į gerąją pusę. Jeigu pirmoje kadencijoje kiekviename tarybos posėdyje vykdavo tik politinės rietenos, tai šiandieniniame tarybos narių darbe daug daugiau  ramybės ir mandagumo. Vis tobulėjančių technologijų dėka,  savo valią kiekvienu svarstomu klausimu tarybos nariai išreiškia elektroniniu balsavimu. Visos diskusijos ir ginčai dažniausiai vyksta komitetų posėdžiuose, kurie dėl to kai kada užsitęsia ilgokai. Turiu pastebėti, kad pirmosios ir šios kadencijos tarybos narių tolerancija ir pagarba vienas kitam labai skiriasi. Gal dėl to, kad per ilgą laiką natūraliai atsisijojo rėksniai ir populistai, o gal per tuos metus visuomenėje susiformavo geresnė politinė kultūra ir pagarba kitaip mąstančiam. Kadangi rajono tarybos nario pareigos iš esmės liko nepasikeitusios, tai ir po dešimties metų pertraukos taryboje jaučiuosi gerai.
Per balandžio mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje užregistruoti 1524 bedarbiai, iš jų Šakių savivaldybėje – 352. Palyginus su kovo mėnesiu, registracija Šakių savivaldybėje sumažėjo 1.7 proc., lyginant su praėjusių metų balandžio mėnesiu – padidėjo 76.9 proc.

Iš Šakių savivaldybėje užsiregistravusių bedarbių apie 10 proc. niekur nedirbę, 34 proc. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę dvejus ir daugiau metų, 25 proc. rajono bedarbių yra vyresni nei 50 m., 14 proc. sudaro jaunimas iki 25 m. amžiaus.

Gegužės 1 dieną Marijampolės teritorinėje darbo biržoje buvo registruoti 12529 bedarbiai. Mažiausiai bedarbių užregistruota Šakių skyriuje – 2575, daugiausiai, 6318 - Marijampolės skyriuje, tačiau čia bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus žmonių yra mažiausias apskrityje.

Praėjusį mėnesį gerokai padaugėjo laisvų darbo vietų. Šakių skyriuje užregistruotos 138 laisvos darbo vietos - 66 daugiau nei kovą. Iš jų 79 skirtos terminuotiems ir 59 neterminuotiems darbams. Balandį rajone įdarbinti 195 asmenys – 89 daugiau nei buvo kovo mėnesį. Neterminuotas darbas suteiktas 125, terminuotas – 70 asmenų. Praėjusį mėnesį 55 darbo ieškantys asmenys pradėjo veiklą pagal verslo liudijimus – 31 daugiau nei kovo mėnesį ir apie 5 proc. mažiau nei 2011 metais tuo pačiu laikotarpiu. Pasinaudojus valstybės teikiama parama darbo įgūdžiams įgyti, subsidijuojamam įdarbinimui ir viešiesiems darbams, į darbo rinką integruoti 132 asmenys. Daugiausiai iš jų, net 115, skirta viešiesiems darbams. Darbo paieška nutraukta 314 asmenų. Iš viso nuo metų pradžios rajone įdarbinti 443 žmonės.

Šakių rajone didžiausias bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusį mėnesį, kaip ir ankstesnįjį, buvo Barzdų seniūnijoje – 20 proc. Antroje vietoje pagal bedarbystę yra Gelgaudiškio seniūnija, tik čia bedarbių nuo 19.2 proc. kovą sumažėjo iki 18.7 proc. balandį. Per praėjusį mėnesį trim procentais bedarbių sumažėjo Slavikų seniūnijoje. Balandžio mėnesį mažiausia bedarbystė buvo Lekėčių seniūnijoje - bedarbių procentas nuo 9.4 proc. kovą sumažėjo iki 5.2 proc. balandį. Kriūkuose nedarbas sudarė 8.8 proc., Lukšiuose – 10 proc.

„Draugo“ inf.
parasaiGintarė MARTINAITIENĖ

Užmojai statyti naują atominę elektrinę, kuri Lietuvai atsieis apie devynis milijardų litų, pastaruoju metu kelia vis daugiau aistrų. Ar mūsų šaliai tikrai reikia branduolinės energetikos? Jau ir Šakių rajone renkami parašai dėl reikalavimo paskelbti privalomąjį referendumą, kad Lietuvoje būtų draudžiama statyti ir eksploatuoti atominę elektrinę.

Nuotr. Lapai su parašais Vyriausiajai rinkimų komisijai turi būti grąžinti iki liepos vidurio. Tuomet ir paaiškės, kiek rajono gyventojų pasisakė už referendumą.

Parašai – dėl referendumo

Nuo balandžio mėnesio rajone renkami parašai dėl reikalavimo skelbti privalomą referendumą. Parašų rinkimą koordinuojantis mero padėjėjas Rimantas Valiukas pripažino, kad apie tai jau prabyla ne tik Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet ir visuomenininkai, kai kurie politikai, išreikšti pilietiškumą neatsisako ir pavieniai asmenys. Pagrindinis tikslas, kaip tikino pašnekovas, kad Lietuvoje būtų uždrausta projektuoti, statyti ir eksploatuoti branduolinę (atominę) elektrinę. „Piliečiai pasirašo tik savo noru ir niekas to daryti neverčia. Tai pilietinė pareiga ir galimybė išreikšti savo nuomonę“, - aiškino koordinatorius, laukiantis visų norinčiųjų ne tik išreikšti savo valią, bet ir galinčių savanoriškai rinkti parašus. Visgi jis dalijosi pastebėjimais, kad renkant parašus yra labai griežta tvarka. „Dar tokios tvarkos nemačiau – pavardę būtinai reikia rašyti spausdintinėmis raidėmis, vardą galima rašyti bet kaip, reikalingas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gyvenamoji vieta. Sakyčiau tai trukdžiai, norint, kad referendumas neįvyktų“, - teigė R. Valiukas.  

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos