baneris leidinys

uleckas2Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas baigė savo ketverių metų kadenciją ir paskutiniojo rajono tarybos posėdžio metu atsisveikino su rajono valdžios atstovais.

Nuotr. P. Uleckas teigė, kad Šakių savivaldybė – pavyzdys, kaip iš tikrųjų turi dirbti savivalda.

P. Uleckas ketverius metus eiti Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje pareigas buvo paskirtas 2008 metais balandžio 28 dieną. Valstybės tarnautojas Šakių, Vilkaviškio, Kalvarijos, Marijampolės ir Kazlų Rūdos savivaldybėse vykdė savivaldybių administracinę priežiūrą, domėjosi, ar savivaldybės laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

Paskutiniojo rajono tarybos posėdžio metu P. Uleckas kalbėjo, kad dirbdamas šį darbą jis įgijo įvairiapusės patirties – matė ir gerų, ir blogų darbo pavyzdžių savivaldybėse. „Jūsų tarybą visuomet nurodydavau kaip pavyzdį, kaip iš tikrųjų reikia organizuoti tarybos darbą, konstruktyviai ir operatyviai dirbti. Tokia ir turi būti savivalda. Ne vienoje savivaldybėje sakydavau, kad nuvažiuokite ir pažiūrėkite, kaip dirba Šakiuose“, - atsisveikindamas su rajono valdžios atstovais sakė valstybės tarnautojas. Gerų žodžių jis negailėjo ir savivaldybės administracijai, su kuria visuomet rasdavo bendrą kalbą.
zanavyku_bankelisPirmadienį savivaldybės posėdžių salėje buvo paskelbti Kredito unijos Zanavykų bankelio inicijuotos savanoriškos veiklos programos „Zanavykai - zanavykų kraštui“ dalyviai. Bankelio valdybos pirmininkė Aušrelė Pukinskienė įteikė programos dalyviams dokumentus, liudijančius apie jiems suteikiamą paramą.

Nuotr. Programos dalyviams buvo įteikti patvirtinimai apie suteikiamą paramą bei reitinginis sąrašas, kuriame galima matyti, kurioje vietoje konkretus pareiškėjas atsidūrė.

Pirmadienį savivaldybės posėdžių salėje Kredito unijos Zanavykų bankelio valdybos pirmininkė A. Pukinskienė bankelio administracijos darbuotojų vardu pasveikino visus programos „Zanavykai - zanavykų kraštui“ dalyvius, panorusius pasinaudoti bankelio siūloma parama aplinkos puoselėjimui. Beje, paramos iniciatorius nustebino rajono gyventojų aktyvumas. Bankelio administracijos direktorės Meilės Mikelionienės spėjimas, kad programa pasinaudos daugiausiai 20 atskirų objektų, nepasiteisino. Bankelis sulaukė net 50 paraiškų iš 15 seniūnijų. Iš Šakių seniūnijos gautos aštuonios paraiškos, po penkias paraiškas gauta iš Griškabūdžio ir Lukšių, po keturias - iš Barzdų, Kidulių, Plokščių ir Lekėčių seniūnijų. Daugiausiai - 27 paraiškas parašė rajone veiklą vykdantys bendruomenių centrai. Dvi paraiškos buvo gautos iš viešųjų įstaigų. Likusios bankelį pasiekė iš įvairių organizacijų, parapijų, klubų.
pinigaiRajono taryba skyrė vienkartines paramas trims rajono gyventojams, nukentėjusiems nuo gaisrų. Iš viso išdalinta 6800 litų.

Mažiausia, 300 litų vienkartinė parama skirta Elenai Žilaitienei, gyvenančiai Gelgaudiškio seniūnijoje, Daukantiškių kaime. Gaisras gyvenamajame name kilo vasario 11 dieną. Jo metu apdegė nedidelė dalis vonios kambario ir tualeto lubų, nuardyta apie 3 kv. m šių patalpų plastikinių apdailos lentelių.

1500 litų parama paskirta Narkūnų kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje gyvenančiam Vaidui Šakaliui.

Vasario 5 dieną gaisras kilo jam priklausančiame ūkiniame pastate. Nelaimės metu sudegė daržinė ir tvartas, apdegė likusio pastato dalis, sudegė senovinės arklinės rogės, apie 8 kub.m sukirstų malkų, įvairūs smulkūs įrankiai ir namų apyvokos daiktai. V. Šakalio teigimu, sudegė jo įmonės dokumentai. Nei turtas, nei pastatai nebuvo drausti.
Administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis ragino seniūnus netvarkingų namų gyventojus įspėti dėl krosnių, kaminų tinkamos eksploatacijos, nes būtent tokiuose namuose kyla daugiausiai gaisrų.

„Gal kartais užtektų tik paraginti, pasižiūrėti, ar įtarimą keliančiuose namuose yra tvarkingos krosnys, kaminai, nes jūs savo gyventojus geriausiai žinote“, - į seniūnus su raginimu kreipėsi J. Puodžiukaitis. Pasak jo, atšilus orams įvairius pažeidimus būtų galima sutvarkyti, kad prasidėjus šildymo sezonui tokiuose objektuose būtų kuo mažesnė gaisrų tikimybė.

Šakių seniūnas Alfonsas Jakas kalbėjo: „Tarkim, mūsų seniūnijoje yra 143 socialiniai būstai ir visi namai yra mediniai. Krosnys mūsų rūpestis, elektra mūsų rūpestis, o pinigai? Kiek įmanoma rūpinamės, bet viskam yra ribos“.

Tiesa, kiekvienais metais Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistai lanko kai kurias socialinės rizikos šeimas, tikrina jų namuose esančią kūrenimo sistemą, aiškina bei pataria, kaip pagerinti namų priešgaisrinę būklę, atkreipia dėmesį, kur ir kaip reikėtų pakeisti ar sutvarkyti krosnis, kaminus, elektros instaliaciją.

„Draugo“ inf.
pinigai_lupaGintarė MARTINAITIENĖ

Seniūnai raginami imtis seklių darbo ir griežčiau kontroliuoti savo seniūnijų socialiai remtinus asmenis bei apie galimus pažeidimus pranešti atitinkamoms institucijoms. Seniūnijų vadovai piktinasi, kad valstybė išleidžia neapgalvotus įstatymus, o vėliau kitų rankomis nori užkamšyti jų spragas ir sumažinti socialinėms pašalpoms žarstomus milijonus.

Nuotr. Seniūnai piktinosi, kad išleidžiami netobuli įstatymai, o paskui būtent jie turi mažinti socialinėms pašalpoms skiriamas lėšas.

Pasikeitus Piniginės paramos įstatymui, pašalpų poreikis auga akyse. Jei vasario mėnesį socialinėms pašalpoms rajone buvo išmokėta 680 tūkst., kovą – 760 tūkst., tai balandį ši suma šoktelėjo iki 820 tūkst. litų. „Jei taip sparčiai piniginė parama didės toliau, tai tuoj pasieksime milijoną per mėnesį. Pernai mėnesiui pakakdavo 500 – 600 tūkst. litų, o kas darosi dabar“, - seniūnų pasitarimo metu kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė. Ji minėjo, kad pastaruoju metu padaugėjo prašymų, kai žmonės išvis nenurodo jokių pajamų. Tiksliau nurodo, jog jos yra nulinės. „Tačiau yra kaimynai, bendruomenės, kurie žino, jog tie žmonės dirba nelegaliai, gauna pajamas ir dar ateina pašalpos. Visi viską žino, kalba, bet tarsi užsimerkia ir nieko nedaro“, - teigė L. Pocevičiūtė. Todėl ji ragino seniūnus imtis griežtesnės kontrolės, nes būtent seniūnijose yra priimami prašymai paramai gauti. „Nesame už tai, kad žmonės negautų, bet tegul sąžiningai nurodo gaunamas pajamas, o visus įtartinus atvejus reikia tikrinti“, - aiškino vedėja. Ji kalbėjo, kad seniūnai, žinodami įtartinus atvejus, apie tai turėtų informuoti vieną iš penkių atsakingų institucijų – Valstybinę darbo inspekciją, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, Mokesčių inspekciją, Policijos departamentą ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, tai yra „Sodrą“.
rakauskiene_laukaitieneGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį pirmadienį Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (PASPC) vyriausioji gydytoja Rima Laukaitienė sutiko norvegų klubų „Lions“ delegaciją. Jie poliklinikai dovanojo 10 tūkst. litų paramą vaikų procedūrinio kabineto remontui.

Nuotr. Šakių „liūtų“ pirmininkė O. Rakauskienė (kairėje) ir R. Laukaitienė pasirašė paramos sutartį ir džiaugėsi prasidėjusiu bendradarbiavimu.

Prieš kurį laiką Šakių klubo „Lions“ nariai, vadovaujami Onos Rakauskienės, tikėdamiesi finansinės paramos, parengė keletą projektų Norvegijoje veikiantiems „liūtų“ klubams. Norvegai pasirinko Šakių klubo narės ir poliklinikos gydytojos Gintarės Dapkienės projektą dėl vaikų procedūrinio kabineto remonto. Tiesa, kaip tikino Šakių „liūtų“ pirmininkė, neatmetama galimybė, kad jie prisidės ir prie kitų projektų, tai yra nenaudojamo buvusio mokyklos pastato Liepalotuose sutvarkymo bei pastato sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės reikmėms Gerdžiūnuose.  
januskeviciaiAsta GVILDIENĖ

Gyvenimas – tai kelionė. Vieniems ji būna lengva ir pilna džiaugsmo, kitiems sunki, reikalaujanti daug pastangų, pasiaukojimo, praradimų. Martina ir Vytautas Januškevičiai iš Daukantiškių kaimo, kartu per gyvenimą keliauja jau pusę amžiaus. Balandžio 28 dieną jie švenčia savo auksines vestuves. Visus 50 metų ėję tėvelių pėdomis, jie savo gyvenimą grindė išmintimi, tarpusavio supratimu ir atsakomybe šeimai. Aukso „šliūbu“ Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje sukaktį paminėję sukaktuvininkai savo šventę švęs vaikų  surengtoje puotoje ant Nemuno kranto.

Nuotr. Martina ir Vytautas Januškevičiai, kartu per gyvenimą keliaujantys jau 50 metų, savo gyvenimą grindė išmintimi, tikėjimu, tarpusavio supratimu ir atsakomybe šeimai.

Kaip išmatuoti, kaip pasverti tas drauge  nugyventas akimirkas? Visada smalsu sužinoti, kokie takai takeliai suvedė tokią darnią ir tvirtą porą, kuri jų penkiems vaikams lyg tvirčiausia siena, lyg patikimiausia užuovėja ir džiaugsme, ir nesėkmės valandą. „Rodos dar viskas taip neseniai buvo, - pasakoja Martina. – Aš iš Sibiro tremties grįžau, o Vytautas - iš tarnybos tarybinėje armijoje. Mes gyvenome gretimuose kaimuose - vienas Mozūriškiuose, kitas Kregždančiuose, eidavome kartu į šokius ir taip įsižiūrėjome vienas kitą.“
zenklasLikus vos porai dienų iki duoto termino UAB „Kamesta“ pagaliau sureagavo ir pradėjo tvarkyti po vandentvarkos projektų įgyvendinimo likusį darbo broką – duobėtas ir nelygias gatves. Tačiau vis vien abejojama, ar su šia bendrove pavyks pasiekti norimą rezultatą. Be to, vis sunkiau bendrą kalba eina rasti ir su kita, Kudirkos Naumiestyje darbus atliekančia įmone.

Tik tuomet, kai savivaldybė ir projekto vykdytojas UAB „Šakių vandenys“ parengė konkretų raštą ir pagrasino teismais, generalinis rangovas - UAB „Kamesta“ sureagavo, nors prieš tai neatvyko nė į vieną iš organizuotų susitikimų. Tiesa, sureagavo taip pat ne iš karto, o iki duoto termino likus vos porai dienų. Nuo praėjusios savaitės ši bendrovė pradėjo tvarkyti po projektų įgyvendinimo suniokotas gatves. Visgi UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus Vaido Litinsko tai neguodžia. „Užtaiso duobę duobėje, bet nieko daugiau, o esmė nesikeičia“, - Ūkio komiteto posėdžio metu kalbėjo bendrovės vadovas suabejojęs, ar su šia bendrove be teismų įsikišimo eis pasiekti norimą rezultatą. Ne kartą ir ne vieno susitikimo metu buvo išsakyta ir savivaldybės pozicija, kad gatvės turėtų būti ne tik „užlopytos“, bet ir atstatyta kelio danga, išlyginti nelygumai. Kol kas, kaip rodo patirtis, tiek savivaldybė, tiek projekto vykdytojas apie tai tik svajoja.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos