baneris leidinys

Tik tarybai patvirtinus šių metų rajono biudžetą, paaiškės, kokia dalis pinigų teks kelių tvarkymui seniūnijose. Prognozuojama, jog jų nebus daugiau nei pernai. Be to, žadama seniūnams perleisti teisę nuspręsti, kuriuos kelius tvarkyti pirmiau.  
 
Seniūnų susirinkime dalyvavusi laikinoji rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vedėja I. Rudzkienė kalbėjo, kad svarstant, kuriuos kelius tvarkyti, bus pasikliaujama tik seniūno sprendimu. Į gyventojų klausimus, kodėl nesutvarkytas vienas ir kitas kelias, skyriaus specialistai neatsakinės. „Tai yra seniūnų funkcija. Mes galėsime tik padėti parengti programą“, - tvirtino I. Rudzkienė.

Savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis pridūrė, kad seniūnijoms bus išdalintos lėšos pagal gyventojų skaičių ir kelių ilgį, o seniūnai patys spręs, kur jas realizuoti. „Jokių kompromisų, kad prašė tą ar aną kelią sutvarkyti, nebus“, - tvirtino direktorius.

„Draugo“ inf.
Vasario 4 dieną  Kaune vyko Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje informacinis seminaras. Jo metu buvo pristatomos biuro administruojamos Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programos, skirtos meno ir kultūros srities darbuotojams, valstybės tarnautojams, nevyriausybinėms organizacijoms bei verslo ir pramonės atstovams. Seminare dalyvavo ir keletas mūsų rajono bendruomenių pirmininkų, panorusių sužinoti galimybes ir būdus, kaip  pasinaudoti rėmimo lėšomis.
 
Plokščių bendruomenės centro pirmininkė Odeta Urbaitienė, Panovių bendruomenės centro pirmininkas Bernardinas Vainius, Baltrušių bendruomenės centro pirmininkas Jonas Būtautas ir Šakių rajono bendruomenių centrų asociacijos sekretorė Onutė Rakauskienė informaciniame seminare susipažino su penkiomis mobilumo programomis bei galimybėmis jose dalyvauti, supaprastintas paraiškas pateikiant elektroniniu paštu.
Ketvirtadienį rajono taryba patvirtino aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo Šakių rajono savivaldybės teritorijos specialųjį planą. Tai reiškia, kad atsiveria durys UAB „Žvirgždaičių energija“ statyti galingą atsinaujinančios energetikos jėgainių parką.
 
L. Stonkuvienės agroserviso įmonės 50 proc. akcijų valdoma UAB „Žvirgždaičių energija“ rajone užsimojo pastatyti net 27 vėjo jėgaines, kurių vienos nominali galia nuo 2 MW iki 3,6 MW. Taip rajone būtų pastatyta 60 MW suminės galios vėjo jėgainių parkas. Į vėjo jėgainių statybą planuojama investuoti daugiau nei du šimtus milijonų litų.

Tokius planus užsimojusi įgyvendinti UAB „Žvirgždaičių energija“ susidūrė su rajono valdžios abejingumu. Jie tikino, kad Šakių rajono savivaldybė neigiamai žiūri į atsinaujinančių išteklių plėtrą bei Lietuvos energetinės nepriklausomybės nuo iškastinio kuro užtikrinimą.

Mat vėjo jėgainių statytojai metus laiko nesulaukė, kol bus patvirtintas specialusis planas, kuris leistų pradėti vykdyti realius darbus. Po kreipimosi, praėjus dviem mėnesiams, rajono taryba patvirtino Aukštybinių statinių (inžinerinių statinių – vėjo elektrinių ir jų grupių bei elektroninio ryšio perdavimo bokštų, stiebų) išdėstymo rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą.

„Draugo“ inf.
Praėjusių metų lapkričio mėnesį Lietuvos laisvosios rinkos institutas antrą kartą atliko Lietuvos savivaldybių indeksą, kuriame pagal įvairius savivaldybių rodiklius įvertino visų šalies savivaldybių veiklą. Šakių rajone situacija buvo įvertinta blogiausiai. Savivaldybės administracija aiškina, kodėl tuomet susiklostė tokia situacija.
 
Viename iš susitikimų laikinoji merė Rima Rauktienė pripažino, kad iš tikrųjų Šakių rajone nėra taip blogai, kaip buvo galima susidaryti vaizdą iš paskelbto indekso rezultatų. Todėl tam tikrą atsakomybę dėl blogo įvertinimo linkusi prisiimti ir savivaldybės administracija. „Mes tikrai atmestinai pažiūrime į daugelį atsiunčiamų lentelių ir jų neužpildome arba padarome atmestinai. Dažnai atsakydami į jas nesulaukiame jokio rezultato. Aišku, šiuo atveju rezultatas buvo ir gana blogas“, - pripažino vicemerė. Tarybos narys Edmundas Rinkevičius ragino nenumoti ranka į gaunamas lenteles ir į tai žiūrėti rimčiau, nes anksčiau ar vėliau jų rezultatai vis vien pasirodo žiniasklaidoje. „Kai ta informacija nueina į žiniasklaidos priemones ir keletą kartų per dieną pasakoma, kad Šakiai yra blogiausi, tai tas žmogus, kuris abejoja, ar eiti į Šakius ar kitur, tikrai mūsų rajono nepasirinks“, - nuomonę dėstė E. Rinkevičius. Taigi jis patarė „namų darbus“ atlikinėti taip, kaip priklausytų, nes dėl to plačiojoje erdvėje vienaip ar kitaip formuojasi nuomonė apie Šakius.

„Draugo“ inf.
Praėjusį mėnesį rajone mirė 64 žmonės, gimė 19 naujagimių. Tarp praėjusį mėnesį gimusiųjų -12 mergaičių ir septyni berniukai. Vienas mažylis pasaulį išvydo užsienyje. Šakių seniūnijoje registruota daugiausiai – šeši gimimai, keturi – Kudirkos Naumiesčio, trys – Sintautų, du – Kriūkų seniūnijose. Po vieną naują gyventoją pasipildė Gelgaudiškio, Lekėčių, Žvirgždaičių seniūnijos ir Šakių miestas. Likusiose seniūnijose sausio mėnesį negimė nė vienas žmogus.

Pirmąjį metų mėnesį gerokai padaugėjo mirčių. Iš viso mirė 64 žmonės – 17 daugiau nei gruodį. Daugiau nei pusė visų mirusių rajono gyventojų buvo iš Šakių miesto – net 43. Šešerias laidotuves turėjo Kudirkos Naumiesčio, keturias – Gelgaudiškio, po trejas – Gelgaudiškio ir Lukšių seniūnijos. Tik Barzdų, Lekėčių, Sintautų ir Šakių seniūnijose praėjusį mėnesį nemirė nė vienas žmogus.

Šaltuoju metų laiku tuoktis nepopuliaru. Galbūt dėl šios priežasties sausio mėnesį susituokė tik trys poros. Santuoką nutraukė – 11 šeimų.

„Draugo inf.
Nors tik šiomis dienomis baigiamas dėlioti šiųmetis Šakių rajono savivaldybės biudžetas, kuris bus tvirtinamas vasario mėnesio tarybos posėdyje, aiškėja, kiek lėšų atiteks kiekvienai sričiai. Rajono seniūnai raminami, kad mažiausiai nukentės finansavimas aplinkotvarkai.
 
Praėjusią savaitę vykusiame seniūnų susirinkime dalyvavusi Biudžeto ir turto skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė aptarė šių metų rajono biudžetą. „Biudžetas praėjusių metų lygio. Iš biudžeto reikės atseikėti papildomus 1,5 mln. litų minimaliai algai apmokestinti. Mūsų savivaldybės biudžetas didžiąja dalimi išlaikomas iš valstybės. Savomis lėšomis surenkame tik 28 proc. biudžeto“,- kalbėjo E. Grigaitienė, pridurdama, kad kasmet padėtis tik blogėja.

Pasak E. Grigaitienės, didžioji rajono biudžeto dalis atitenka švietimo sistemai. Iš savivaldybės turimų 27 mln.litų švietimo įstaigoms šiemet bus skiriama 15 mln. litų. „Vykdomos reformos, o švietimo sistemai reikia 850 tūkst. daugiau. Mokyklos uždarinėtos, o pastatai likę ir visa našta tenka savivaldybės biudžetui. Per mano darbo metus vaikų skaičius sumažėjo beveik dvigubai, bet išlaidos liko tos pačios ir dar išaugo“, - kalbėjo E. Grigaitienė.
reprezentacijaGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
Iš Šakių rajono savivaldybės biudžeto reprezentacijai kasmet skiriama apie 50 tūkst. litų. Pasiteiravus, kaip ši pinigų suma panaudojama ir ar jos pakanka metams rajono reprezentacijai, kalbintos savivaldybės atstovės tikino nesuprantančios tokių klausimų. Pasirodo, savivaldybės biudžeto mastu reprezentacinės lėšos nėra labai reikšmingos, todėl jų kontroliuoti neskubama.
 
Nuotr. Kasmet iš savivaldybės biudžeto rajono reprezentacijai skiriama apie 50 tūkst. litų. Dažniausiai šiomis lėšomis disponuoja aukščiausi savivaldybės valdžios atstovai. Nuotraukoje - vicemerė R. Rauktienė ir administracijos direktorius J. Puodžiukaitis.   
 
Susirūpino reprezentacinėmis lėšomis
 
Artėjančios biudžeto dalybos bene jautriausiai paliečia rajono seniūnijas, kurios metai iš metų turi išgyventi kur kas skurdesnėmis sąnaudomis nei daugelis biudžetinių įstaigų. O lėšų reikia ir ūkiniams reikalams, ir problemoms išspręsti bei šventėms rengti. Ne viename seniūnų susirinkime Lukšių seniūnas kėlė klausimą apie galimybę visuomeniškiau panaudoti savivaldybės reprezentacines lėšas. Pasak seniūno, pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo šventė daugelį metų rengiama iš privačių ir iš rėmėjų surinktų lėšų. „Nejaugi mes, seniūnai, tiek politiškai nustumti nuo šios šventės, kad tam neskiriama reprezentacinių lėšų. Kodėl formuojant savivaldybės biudžetą seniūnijoms nėra išskiriama lėšų reprezentacijai? Nejaugi rajone tik du trys asmenys gali disponuoti reprezentacinėmis lėšomis?“, - seniūnų susirinkime klausė V. Cikana.
supynesAsta GVILDIENĖ
 
Sausio 31dienos rajono tarybos posėdyje buvo paviešinta graži iniciatyva. Gerai visiems žinomi šakiečiai verslininkai -brolis ir sesuo Algirdas ir Živilė Unguvaičiai savo asmeninėmis lėšomis J.Lingio parke nori įkurti vaikų žaidimų aikštelę ir lauko treniruoklių aikštyną. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė tokiai vizijai, o laikinai mero pareigas einanti Rima Rauktienė pažadėjo suteikti visą reikiamą administracinę pagalbą.
 
Nuotr. Jau atgyvenusių parko sūpynių vietoje verslininkų A. ir Ž. Unguvaičių asmeninėmis lėšomis bus įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė.
 
Užsiima labdaringa veikla
 
Ne tik mūsų rajone ar visoje šalyje, bet ir tarptautinėje erdvėje jaunieji verslininkai gerai žinomi kaip UAB „Jumsoft“ ir UAB „Graphic node“ įkūrėjai bei puoselėtojai. Abi šios bendrovės registruotos Šakių rajone. Ne kartą laikraštyje garsinome gražią „Graphic node“ iniciatyvą – savo įmonėje įdarbinti kuo daugiau jaunų savo krašto žmonių. Kadangi abiejų bendrovių veikla tarptautinėje informacinių technologijų rinkoje pelninga, kasmet vyksta tiek pačių įmonių, tiek verslininkų veiklos plėtra. Tai sudaro sąlygas kaupti ne tik sau, bet ir duoti kitiems: kurti socialinę rajono gerovę, steigiant naujas darbo vietas, pritraukiant į provinciją naujas verslo formas, mažinti socialinę atskirtį, visame pasaulyje garsinti  mūsų rajoną, savanoriškai užsiimti labdaringa veikla. Tam ir buvo 2012 metų kovo 30 dieną sukurta nepelno siekianti viešoji įstaiga „Mano skveras“, apie kurios gerus darbus ir pagalbą labiausiai jos laukiantiems rajono gyventojams jau ne kartą rašėme savo laikraštyje.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos