baneris leidinys

keliu_brokas2Gintarė MARTINAITIENĖ

Penktadienį savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio kabinete buvo sušauktas komisijos ir rangovų bei techninių prižiūrėtojų posėdis, kuriame aptarta Šakių ir Lukšių gatvių būklė po įgyvendintų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektų. Savivaldybė, norėdama pasiekti norimą rezultatą, ketina imtis ir itin griežtų priemonių.

Nuotr. Iš dešinės: V. Cikana ir A. Jakas rangovams ir techniniams prižiūrėtojams vieną po kito žėrė konkrečius darbų trūkumus, tačiau generalinio rangovo „Kamesta“ atstovai susitikime eilinį kartą nedalyvavo.

Begalė trūkumų

„Laikas baigiasi, o defektai ne tik neištaisyti, bet ir naujų atsirado. Yra net eismo saugumui pavojingų vietų, kai automobiliai karterius prasimuša“, - tikino Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis. Jam pritardami komisijos nariai tikino, kad situacija turės būti ištaisyta. „Mes neturime tokių pinigų, kad ištaisytume jūsų defektus“, - konstatavo administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis. Tuo tarpu Lukšių seniūnas Vidas Cikana kalbėjo, kad jei reikės, bus iškviesta ir europinė komisija, nes darbus atlikinėti taip, kaip įgyvendinant vandentiekio ir nuotekų tinklų projektus, negalima. „Juk pinigai didžiuliai, o darbai nepadaryti. Mes jau kalbame apie kosmetinius dalykus, bet kodėl niekas nežiūrėjo, kai buvo tiesiamos tranšėjos ir kaip, nesilaikant jokių reikalavimų, tai buvo daroma. Kaip jūs išanalizavot situaciją, jei prie padarytų tinklų žmonėms neina pasijungti. Juodžemis, kur turėjo būti užpiltas, visai neužpiltas, tai ar čia padaryti darbai“, - vieną po kito klausimus ir pastabas žėrė V. Cikana. Jis reikalavo paaiškinti ir darbų technologijas, nes tikino, kad tiesiog ant paklotų vamzdžių buvo verčiamos velėnos ir nesilaikoma jokių reikalavimų, tad ir nereikia tikėtis, kad asfaltas „nevaikščiotų“ ar netrūkinėtų. Ūkio skyriaus vedėjas K. Kuncaitis, Šakių seniūnas Alfonsas Jakas taip pat pasakojo apie po projekto įgyvendinimo likusius akivaizdžius trūkumus, iškilusius ar sukritusius šulinius, netvarkingą kelio dangą. UAB „Sweko Lietuva“ statybos techninis prižiūrėtojas Gediminas Meldeikis ragino nesimėtyti nepagrįstais kaltinimais prie spaudos, tačiau V. Cikana akcentavo, kad jei darbai neatlikti, tai neatlikti, jei nekokybiški, tai nekokybiški ir nieko čia nepakeisi – reikia tik prisiimti atsakomybę.
kulturos_centras2Gintarė MARTINAITIENĖ

Maždaug prieš porą mėnesių rašėme apie tai, kad Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, pasinaudojant europine parama, bus šiuolaikiškai sutvarkytas ir renovuotas. Dabar paaiškėjo, kad įgyvendinus projektą pastatas liks neapšiltintas. Tad kaip taip gali būti?

Nuotr. Nors kultūros centras bus išplėstas ir šiuolaikiškai sutvarkytas, lėšų vėjo perpučiamų sienų apšiltinimui neužteko.

Jau prieš kurį laiką viename iš susitikimų rajono meras Juozas Bertašius stebėjosi, kaip įgyvendinus projektą pastatas gali likti neapšiltintas. Pasirodo, gali. Nors projekto vertė 2.5 mln. litų, tačiau sienų apšiltinimui pinigų nepakanka. Kudirkos Naumiesčio kultūros centro direktorė Laima Mockevičienė tikino, jog tai tiesiog absurdas ir sužinojusi šį faktą jautėsi apgailėtinai. „Tai jei klausiate, kaip vertinu, tai sakau, absurdas. Dabar pasikuriame, pasišildome, o kaip bus tada, kaip šiluma laikysis? Geriau šia tema pakalbinkite projekto vadovę“, - rekomendavo l. Mockevičienė.
Ir taip nemažas rajono nedarbas didėja toliau. Vasario mėnesį Šakių rajone užregistruota 319 naujų bedarbių. Mėnesio pabaigoje rajono nedarbas sudarė 13.4 proc. nuo darbingo amžiaus žmonių.

Lyginant sausio ir vasario mėnesius Šakių rajone bedarbių registracija sumažėjo 23 proc., tačiau lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo dvigubai. Iš viso Šakių darbo biržoje registruota 2793 bedarbiai. Marijampolės teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje mažiausias bedarbių procentas užfiksuotas Marijampolės savivaldybėje, Šakių rajonas pagal bedarbystę yra trečias apskrityje.

Iš Šakių rajone užsiregistravusių bedarbių 11.6 proc. niekur nedirbę, 37 proc. – iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, 16.3 proc. rajono bedarbių yra vyresni nei 50 m., 20.4 proc. sudaro jaunimas iki 25 m. amžiaus.

Per mėnesį Šakių skyriuje užregistruotos 43 laisvos darbo vietos, iš jų 22 skirtos neterminuotiems ir 21 terminuotiems darbams. Per vasarį rajone įsidarbino 55 darbo ieškoję asmenys – 37 gavo nuolatinį, 18 laikiną darbą. Palyginus su praėjusiu mėnesiu, laisvų darbo vietų sumažėjo 18.9 proc., o lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu – sumažėjo 2.3 proc. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 23 žmonės – 26 mažiau nei sausį. Pasinaudojus valstybės teikiama parama darbo įgūdžiams įgyti, subsidijuojamam įdarbinimui, darbo rotacijai ir viešiesiems darbams, į darbo rinką integruoti 34 asmenys.

Didžiausia bedarbystė spaudžia Barzdų seniūniją. Čia bedarbių nuo 18.5 proc. sausį, padaugėjo iki 20.4 proc. vasario mėnesį. Antroje vietoje pagal bedarbių skaičių yra Gelgaudiškio seniūnija – 19.1 proc., nuo jos mažai atsilieka Slavikų seniūnija – 19 proc. (sausio mėnesį buvo 17.2 proc.). Griškabūdžio seniūnijoje vasario mėnesį bedarbystė buvo vienu procentu didesnė nei sausį ir sudarė 16.1 proc. Nors mažiausias nedarbas išliko tose pačiose seniūnijose, tačiau procentaliai jis didėjo. Pavyzdžiui, Kriūkų seniūnijoje nuo 6.6 proc. sausį iki 7.7 proc. vasarį. Lekėčių seniūnijoje nuo 8.8 proc. iki 9.8 proc. praėjusį mėnesį. Didžiausioje, Šakių seniūnijoje, lyginant du paskutinius mėnesius, bedarbių padaugėjo nuo 11.8 proc. iki 12.7 proc.

„Draugo“ inf.
gimnazijos_pastatasGintarė MARTINAITIENĖ

Atrodė jau viskas aišku, kad dabartiniame Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastate bus įkurtas Šakių rajono policijos komisariatas. Nors galutinio sprendimo dar nėra, rajono vadovas Juozas Bertašius patikino, kad tikrai persigalvota ir svarstomi kiti variantai. Tad kas taip greitai ir kardinaliai pakeitė, atrodė, gana tvirtą rajono valdžios poziciją?

Nuotr. Paskutinėmis žiniomis, rajono policijos komisariatas galėtų įsikurti gimnazijos bendrabučio patalpose. Manoma, kad šios patalpos būtų netgi tinkamesnės.

Kai tik paaiškėjo, kad po švietimo reformos gimnazijos pastatas liks laisvas, pasipylė įvairiausių svarstymų, kas galėtų įsikurti miesto centre esančiose patalpose. Labiausiai aptartas ir, kaip atrodė, realiausias variantas yra tas, kad čia galėtų būti policijos komisariatas. Rodos, nelabai kas ir abejojo, kad galėtų būti kitaip. Reikėjo tik rajono tarybos pritarimo. Visgi jau šią savaitę viskas apvirto aukštyn kojom.

Atsirado iniciatorių grupė, pasisakanti prieš policijos komisariato įkurdinimą gimnazijos patalpose. Jie rinko parašus ir galiausiai sėdo prie bendro derybų stalo su rajono vadovu. „Neskaičiavau, kiek tų parašų, bet daug, ir tai yra postūmis ieškoti kitų sprendimo variantų“, - tikino meras. Jis sakė, kad išklausęs pasisakymus ir siūlymus tiesiog privalo į juos atsižvelgti ir turi ieškoti optimaliausio varianto.
Pasigirdo kalbų, kad seniūnijos, kuriose gyvena iki vieno tūkstančio gyventojų, nelabai reikalingos ir reikėtų galvoti apie tokių seniūnijų apjungimą ar naikinimą. Rajono meras Juozas Bertašius pripažino, kad nors toks siūlymas ir yra, bent jau kol kas, jo tikrai neketinama įgyvendinti.

„Manau, kad griauti tai, kas sukurta yra visiškai netikslinga. Seniūnija – itin svarbus rajono padalinys, kur susiformavę tam tikros tradicijos, teikiamos socialinės paslaugos. Žmonėms tai itin svarbu“, - teigė J. Bertašius.

Visgi, jeigu tektų įgyvendinti siūlymus apjungti ar išvis naikinti mažas seniūnijas, pirmiausiai, pasak rajono vadovo, būtų ieškoma kitų finansinių resursų ir būdų, kaip išgyventi. Be to, jis mąsto ir apie tai, kad taip pasielgus susilauktų tiek atskirų seniūnų, tiek paprastų žmonių nepasitenkinimo.

Kaip vienas mažiausių rajono seniūnijų meras išskyrė Sudargo, Plokščių, Barzdų, Slavikų, Žvirgždaičių, Lekėčių seniūnijas. Iš viso rajone yra 14 seniūnijų. Teigiama, kad pagal tokį gyventojų skaičių, koks šiuo metu yra Šakių rajone, optimalus variantas jei būtų nuo aštuonių iki dešimties seniūnijų.

„Draugo“ inf.
svedaiAsta GVILDIENĖ

Kovo 14 dieną mero kabinete vyko ataskaitinis Šakių vaikų globos namų susirinkimas. Jame dalyvavo visi keturi šios įstaigos dalininkai ir steigėjai: rajono savivaldybės, Švedijos Simrisham ir Šakių evangelikų liuteronų parapijų bei Šakių evangelikų liuteronų religinės bendruomenės diakonija „Šakių sandora“ atstovai.

Nuotr. Supratę  naujų vaikų globos namų statybos svarbą, Simrisham evangelikų liuteronų parapijos atstovai savo teises perdavė Šakių evangelikų liuteronų parapijai, tačiau bendradarbiavimo nenutraukė.

Daugiausiai diskusijų švedams Ulf Johansson, Leif Krafft ir Mats Hagelin sukėlė netikėta žinia, kad dėl  Vaikų globos namų ateities jiems reikėtų  atsisakyti savo, kaip steigėjo ir dalininko, teisių.

Šakių vaikų globos namų direktorius Virginijus Kelertas, trumpai pristatęs praėjusių metų Šakių vaikų globos namų ataskaitą, informavo, kad šiandien yra galimybė pasinaudoti ES lėšomis naujų, europinio pavyzdžio šeimyninių vaikų globos namų statybai. Pasirodo, kad  2007 metų spalio 31 dieną  patvirtinta Vaiko globos reorganizavimo strategija yra reali tikimybė, kad po dvejų metų gali būti uždaryti šiuo metu Šakiuose veikiantys Vaikų globos namai.
lebedzinskieneAsta GVILDIENĖ

Nuo vasario 20 dienos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius turi naują vedėją. Ja administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio įsakymu patvirtinta, nuo praėjusių metų birželio mėnesio laikinai šias pareigas ėjusi, Rūta Lebedžinskienė. Iš tiesų, nauja, bet nenaujokė vedėja, nes šiame skyriuje dirba jau septintus metus. Vedėja tvirtino, kad paaukštinimas pareigose turi ir savo pliusų, ir minusų.

Nuotr. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja R.Lebedžinskienė teigė, kad paaukštinimas pareigose – tai ir visos atsakomybės prisiėmimas - jau nebepasislėpsi už kito nugaros.

„Kai esi tik darbuotojas – vykdai paliepimus ir, reikalui esant, visada gali už kito pečių pasislėpti. Visa atsakomybė tenka vadovui: visų akys į jį krypsta, jo galutinis žodis ir parašas ant dokumento, - tvirtino vedėja, dar visai neseniai šiame skyriuje dirbusi specialiste. – Dienos šiame darbe nesusiplanuosi – vienas skambutis, įvykis ar situacija ir visi numatyti darbai gali apsiversti aukštyn kojom. Būna ir taip, kad turi viską mesti ir skubiai spręsti problemą. Iš tiesų, galima sakyti, kad, dirbdamas šį darbą, gyveni kitų gyvenimus. Turi ir svetimas situacijas mokėti išspręsti, ir surasti, kaip padėti, o tuo pačiu ir emocijas visas per širdį perleidi.“
Nors rajono meras Juozas Bertašius neseniai pareiškė, kad dėl šakiečio Antano Vinco Bacevičiaus įžeidinėjimų kreipsis į teismą, tačiau neaišku, ar savo ketinimus iš tikrųjų įvykdys.

Praėjusią savaitę J. Bertašius susitikimo su advokatu metu konsultavosi, ką daryti su A. V. Bacevičiumi. Jis ne vieno rajono tarybos posėdžio metu drabstėsi kaltinimais ir įžeidinėjimais rajono tarybai ir merui. Tokio šakiečio elgesio išvestas iš kantrybės J. Bertašius pareiškė kreipsęsis į teismą, tačiau dabar nežino, ar tikrai taip pasielgs. „Susitikau su advokatu, pateikiau jam visą surinktą medžiagą ir iškart pasakė, kad aš laimėsiu, bet patarė pagalvoti, ar verta tai daryti ir pribaiginėti vargšą žmogų, kuris neturtinę žalą turėtų mokėti visą savo likusį gyvenimą“, - pasakojo rajono vadovas. Kol kas J. Bertašius svarsto, kokį sprendimą priimti. Nors šakiečio ir gaila, bet jo elgesys netoleruotinas.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

StiprusKartu1
 

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos