baneris leidinys

mikelionis darius2Socialinių paslaugų centre nereikalingos administratoriaus pareigos, kurias eina Darius Mikelionis. Jų, įteikdama pareiškimą administracijos direktoriui Juozui Puodžiukaičiui, nusprendė atsisakyti centro direktorė Vilma Bielskienė. Koks sprendimas bus priimtas, turėtų paaiškėti jau šią savaitę.
 
Nuotr. Administracijos direktorius turės nuspręsti, ar palikti D. Mikelionį centro administratoriaus pareigose, ar ne.
 
Jau kelintas mėnuo Socialinių paslaugų centre tvyranti įtampa neslūgsta. Susidariusią situaciją bei pažeidimus čia tyrė ir specialiai sudaryta savivaldybės komisija. Ne vienas tikėjosi, kad po vasario 21 dieną pateiktų komisijos išvadų bus aiški ir susiklosčiusios situacijos baigtis. Tiesa, tuomet ne vienas rajono valdžios atstovas viešai kalbėjo, kad du direktoriai po vienu stogu dirbti tiesiog negali ir abejojo, ar esant tokiai konfliktinei situacijai centre gali vykti produktyvus darbas. Nors kalbėjo ne vienas, tačiau iki šiol Socialinių paslaugų centro steigėja – savivaldybė, nepriėmė jokio sprendimo, kad kažkas pasikeistų. Administracijos direktorius J. Puodžiukaitis tuomet aiškino, kad galutinį sprendimą turės priimti kovo mėnesį posėdžiausianti rajono taryba. Dabar jis jau kalba kitaip. „Išsiaiškinome, kad tai ne tarybos, o mano kompetencija“, - teigė administracijos direktorius. Be to, kaip po išvadų pateikimo kalbėjo centro direktorė V. Bielskienė, kuri dėl konfliktinės situacijos kaltino vienintelį žmogų – centro administratorių D. Mikelionį, sakė, kad šis žmogus tinkamai ir kvalifikuotai neatlieka savo darbo. Tada ji teigė mąstanti apskritai atsisakyti šių pareigybių. Praėjusios savaitės pradžioje ji administracijos direktoriui ir pateikė tokį pareiškimą. „Greičiausiai šią savaitę priimsiu sprendimą. Reikės mano įsakymo, kad arba lieka darbe, arba ne“, - sakė valdininkas. Koks sprendimas bus priimtas, jis teigė, jog prognozuoti anksti.
dienos centras3Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė finansavimą projektams, kuriuos įgyvendinant savivaldybėse toliau veiks vaikų dienos centrai. Tiesa, rajone finansavimą gavo ne visi dienos centrai.
 
Nuotr. Šiais metais finansavimas neskirtas vieninteliam Lukšių vaikų dienos centrui.
 
Atsižvelgiant į Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos komisijos pateiktus pasiūlymus, rajone bus finansuojami penki, o ne šeši projektai.

VšĮ „Gelbėkit   vaikus“ Šakių vaikų dienos centro projektui „Šypsena“ skirta 45.3 tūkst. litų. Iš rajone pateiktų projektų šis įvertintas aukščiausiais balais, tad ir skirta suma – didžiausia. Griškabūdžio seniūnijos projektui „Ištiesk   gerumo ranką - vaikui ir šeimai“ – 44.6 tūkst. litų, Kudirkos  Naumiesčio bendruomenės centro „Santaka“ projektas „Kudirkos Naumiesčio   vaikų dienos centras“ gaus 32.7 tūkst. litų, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ projektui „Gauti sparnus padėti kitiems“ numatyta 22.5 tūkst. litų, labdaros fondo Lekėčių bendruomenės centro projektui „Antrieji   namai“ skirta 38.7 tūkst. litų.
Penktadienį Aplinkos ministerijoje su šalies savivaldybėmis pasirašytos partnerystės sutartys dėl daugiabučių namų renovacijos ir paskelbta, kiek namų bus renovuojama.
 
Sutartys pasirašytos su 56 savivaldybėmis, kurios Aplinkos ministerijai pateikė duomenis apie renovuotinus namus ir juose gyvenančių žmonių sutikimus imtis modernizavimo. Iš Šakių rajono buvo pateikti 38 daugiabučių namų gyventojų sutikimai. Pagal penktadienį paskelbtą informaciją, iš jų į pirmąjį etapą patenka 16.

Pasak Ūkio skyriaus specialistės Astos Cikanienės, namai parinkti pagal didžiausią suvartotą šilimos kiekį vienam kvadratiniam metrui. Taip pat buvo svarbus gyventojų apsisprendimas. Iš pirminio sąrašo atkrito trys daugiabučiai, tad eilės tvarka pateko 19 pirmųjų. „Manome, kad tų namų gyventojai, kurie suvartoja daugiausiai šilumos, labiau ją ir taupys. Nieko neskriaudėme, nedarėme kitokių išlygų. Tie, kurie pateko, tai pateko, o kitiems teks palaukti kito etapo“, - teigė A. Cikanienė.

Lietuvoje atnaujinti namus panoro 1459 daugiabučių gyventojai, o pirmame etape laimė nusišypsos 840.
Planuojama, kad į pirmąjį etapą nepatekusiems daugiabučiams bus galimybė dalyvauti antrajame, kuris turėtų startuoti šių metų viduryje.
 
„Draugo“ inf.
cikaniene2Pasak Ūkio skyriaus vyresniosios specialistės Astos Cikanienės, ji priblokšta, gerąja prasme, rajono gyventojų aktyvumu teikiant preliminarius protokolus dėl sutikimo dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje. Šakiai tarp aktyviausiųjų ir šalyje.
 
Nuotr. A. Cikanienė teigė, kad gerąja prasme buvo tiesiog priblokšta gyventojų aktyvumu.
 
Buvo prašoma, kad iki kovo 13 dienos gyventojai pateiktų pasirašytus preliminarius protokolus, kur būtų aiški gyventojų pozicija, kaip jie žiūri į siūlomą renovacijos modelį. Ūkio skyriaus vyresnioji specialistė A. Cikanienė juokavo, kad ji buvo tiesiog priblokšta tokiu aktyvumu. „Arba mes buvome labai geri ragintojai, arba žmonės tikrai to labai laukė“, - svarstė specialistė. Ji teigė, kad gyventojai noriai organizavo susitikimus, rinko parašus ir nešė į savivaldybę, kad tik jų namas papultų tarp renovuotinų.

Iš Šakių miesto preliminarius sutikimus renovuoti daugiabučius pateikė 17 namų gyventojai, iš Gelgaudiškio – 12, iš Kudirkos Naumiesčio – trys, iš Lekėčių – penki. Pasak A. Cikanienės, daugeliu atvejų apsisprendimas viršija 60 proc., o yra tokių namų, kur 90 proc. namo gyventojų sutinka dalyvauti daugiabučių modernizavimo programoje. Tik keletas pavienių namų, kur gyventojų apsisprendimas mažesnis nei 60 proc. Specialistės nuomone, tokiam aktyvumui įtakos galėjo turėti tai, kad siūlomas modelis patrauklus, be to, yra savotiška drausminimo priemonė gaunantiems kompensacijas už šildymą, nes dažniausiai būtent šių butų gyventojai būdavo stabdis norint imtis renovacijos.
Kovo 6 dieną Vilkaviškyje vyko Kalvarijos, Vilkaviškio ir Šakių krašto vietos veiklos grupių (VVG) atstovų pasitarimas dėl bendrai rengiamo tarpregioninio projekto, finansuojamo ES lėšomis. Jame dalyvavo mūsų krašto VVG pirmininkas Algimantas Damijonaitis.
 
Daugiau nei 400 tūkst. litų vertės projektas apjungs tris regionus. Pasak A.Damijonaičio, Kalvarijos VVG planuoja įsigyti kilnojamąją sceną su visa įgarsinimo įranga, Vilkaviškio krašto VVG – stalelius su ratukais lauko prekybai, o Šakių krašto VVG  - visą įrangą, reikalingą leidinukų spausdinimui. Šio projekto lėšomis regionai prisidės prie savo krašte organizuojamų didžiausių vasaros švenčių. Mūsų rajone VVG planuoja paremti žemdirbių šventę, bendruomenių sąskrydį ir jaunimo renginį „Įjunk šviesą“. „Projekto metu įsigyta įranga bus dalijamasi. Galėsime savo šventėse pasinaudoti ir kalvarijiečių scena ar vilkaviškiečių staliukais. Jie galės pas mus atsispausdinti reklamų ar lankstinukų savo renginiams, - teigė VVG pirmininkas. – Be to, planuojame keistis ir meno kolektyvais. Kai mes organizuosime šventę, Vilkaviškio ir Kalvarijos krašto muzikantai atvyks pas mus, kai jie švęs – važiuos koncertuoti mūsiškiai.  Kol bus sutvarkyti visi dokumentai ir formalumai, dar užtruks, todėl pradėti projekto įgyvendinimą planuojama tik šių metų pabaigoje.“
 
„Draugo“ inf.
darbo birza2Gintarė MARTINAITIENĖ
 
Kovo 1 dieną Šakių rajone nedarbo lygis sudarė 14.1 proc. Marijampolės teritorinės darbo biržos (MTB) specialistės, pristačiusios situaciją bei pokyčius darbo rinkoje, prognozes bei įsidarbinimo galimybes teigė, kad šiais metais esminio pagerėjimo nenusimato, padėtis išliks sudėtinga, nors nedarbo lygis turėtų stabilizuotis. Tikimasi, kad daugiausiai darbo vietų bus įsteigta kvalifikuotiems darbininkams.
 
Nuotr. Iš kairės: Z. Naruševičienė ir V. Parulienė pristatė situaciją bei prognozes darbo rinkoje, apie tai su susirinkusiais diskutavo ir K. Šnipas bei V. Tamošaitienė.
 
Daugėjo besiregistruojančių
 
Situaciją ir pokyčius darbo rinkoje pristačiusi MTB Darbo išteklių skyriaus vedėja Zita Naruševičienė informavo, kad 2012 metais išaugo biržoje besiregistruojančių asmenų skaičius. Pavyzdžiui, Šakių skyriuje šis skaičius išaugo trečdaliu, jei 2011 metais tokių asmenų buvo 3213, tai 2012 metais – 4268. Manoma, kad didžiausios įtakos tam turėjo Socialinės paramos įstatymo pakeitimas, nes nemaža dalis besikreipiančiųjų registravosi ne todėl, kad iš tikrųjų nori dirbti, o dėl socialinių pašalpų, kompensacijų, sveikatos draudimo. Tai didžiulė problema, nes tokie bedarbiai, nusiųsti pas darbdavį, nesutinka dirbti, yra visiškai nemotyvuoti. Taip pat, kaip rodo duomenys, didelė dalis registravosi pakartotinai. „Jei per tris mėnesius tenka atleisti 11 žmonių, tai ką aš žinau. Jei jau gauname žmogų, tai norime, kad jis dirbtų, nes būna, kad reikia sekioti, kad ne vyną gertų, o kažką padarytų. Tad gal reikėtų ir lankstesnio požiūrio, nes mes vietoje geriau žinome, iš kurio žmogaus ko galime tikėtis“, - kalbėjo Kidulių seniūnas Algirdas Stankevičius. Tuo tarpu biržos pozicija, kad reikia visus bedarbius stengtis integruoti į darbo rinką. Išvis išbraukti juos iš bedarbių sąrašų, kaip siūlė kai kurie seniūnai, neleidžia įstatymas. Tad vėlgi atsiremiama į itin ydingą socialinę šalies politiką, visiškai neskatinančią žmonių dirbti.
saves pazinimoAsta GVILDIENĖ
 
Praėjusią savaitę Šakiuose pagaliau įkurta pirmoji ir kol kas  vienintelė „Savęs pažinimo studija“. Ši seniai puoselėta Daivos Piečaitytės, Jūratės Arštikaitienės ir Aušros Štrimaitienės idėja – sukurti tokią vietą, kur galėtų ir pačios tobulėti, ir bendraminčius pasikviesti, pagaliau tapo realybe. Juo labiau, kad iki šiol mūsų krašte nebuvo galimybių, neišvažiuojant į didmiesčius, lankytis kvėpavimo ar gongų praktiniuose užsiėmimuose.
 
Nuotr. Kiekvieną ketvirtadienį nuo 16 valandos į „Savęs pažinimo studiją“ kviečiami senjorai.
 
„Turbūt viskas vyko taip, kaip turėjo vykti, -  atviravo Daiva. – Kiekviena turime sukaupusios daug energijos, idėjų ir patirties.

Atėjo diena, kai supratome, kad tuo, ką sukaupėme, turime pasidalinti su kitais. Aišku, nesitikėjome, kad taip greitai susiburs mūsų bendraminčių grupė, bet pasirodo Šakiuose yra žmonių, kuriems reikia to, ko ir mums. Šiuo metu užsiėmimus lanko apie dvidešimt žmonių. Labai noriu jiems parodyti, kad joga – tai nėra tik atskiri mankštos pratimai. Tai gyvenimo būdas, susijęs su mityba, dienos režimu, santykiais su aplinkiniais žmonėmis.“  
Iki kovo 21 dienos šakiečiai ir Šakių miestui neabejingi žmonės kviečiami pareikšti savo nuomonę, kuris naujai pateiktas projektas labiausiai tiktų miesto skvero atnaujinimui.

Šakių rajono savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą supaprastinto atviro projekto konkurso būdu „Šakių miesto skvero rekonstravimo projektinių pasiūlymų ir projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. Šakių miesto skvero rekonstravimo projektiniai pasiūlymai eksponuojami Šakių rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje nuo kovo 12 iki 21 dienos. Žmonės kviečiami apsilankyti ir pareikšti savo nuomonę, kuris iš naujai pateiktų penkių projektų labiausiai tiktų miesto skverui. Juos taip pat vertins speciali komisija. Metų pradžioje svarstytieji projektai atmesti kaip neatitikę šakiečių lūkesčių.

„Draugo“ inf. 

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos