baneris leidinys

Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, Šakių skyriuje praėjusį mėnesį registruoti 356 nauji darbo ieškantys asmenys. Šakių rajone bedarbių skaičius per mėnesį padidėjo 0.2 proc., nuo metų pradžios – sumažėjo dviem procentais.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyriuje registruota 87 bedarbiais daugiau nei birželį, tačiau mėnesio pabaigoje bendras darbo ieškančiųjų skaičius nuo 2428 birželį sumažėjo iki 2414.

Praėjusį mėnesį įregistruota 50 laisvų darbo vietų daugiau nei ankstesnįjį – 140. Iš jų 92 skirtos terminuotam ir 48 neterminuotam darbui.

Liepos mėnesį Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius įdarbino 139 bedarbius. Iš jų 63 įdarbinti pagal terminuotas, 76 – pagal neterminuotas darbo sutartis. 123 bedarbiai pradėjo dirbti pagal remiamo įdarbinimo programą, 158 asmenys įdarbinti subsidijuojant, aštuoni – pagal darbo įgūdžių rėmimą. Iš viso į aktyvias darbo rinkos priemones liepą nusiųsti 132 asmenys. Veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 40 rajono gyventojų.

Iš visų darbo vietų, kurias teritorinės darbo biržos specialistai 2012 metų I pusmetį galėjo pasiūlyti darbo ieškantiems asmenims, daugiausiai, 51.3 proc. buvo paslaugų sektoriuje. Palyginus su 2011 metų pirmuoju pusmečiu laisvų darbo vietų skaičius išaugo pramonėje – 2.1 proc. ir žemės ūkyje – 1.7 proc. Sumažėjo laisvų darbo vietų statyboje – 2 proc. ir paslaugų sferoje – 1.8 proc.

„Draugo“ inf.
atostogosGintarė MARTINAITIENĖ

Vasaros atostogų sezonas eina į pabaigą, tad kas jau pailsėjo, kas šiuo metu atostogauja, o kas nuo darbų planuoja pabėgti artimiausiu metu. Domėjomės, kaip nuo kasdienio darbo rutinos atitrūksta rajono valdžios atstovai?

Nuotr. Rajono valdžios atstovai nelinkę atostogauti užsienyje, dažniausiai jie traukia į Lietuvos pajūrį.

Rajono meras Juozas Bertašius šiuo metu atostogauja ir į darbą planuoja grįžti nuo rugsėjo 3 dienos. Tačiau rajono vadovas negali pasigirti ištaigingomis ar egzotiškomis kelionėmis, nes kiek save pamena, tiek jo atostogos darbinės. „Daug ko galima norėti, bet neleidžia galimybės. Kaip ir anksčiau, taip ir šiais metais atostogas leisiu šeimos ūkyje, nuiminėsime derlių“, - teigė J. Bertašius.
rinkimu_komisijaPenktadienį Šakių apygardos rinkimų komisijos pirmininkei Irenai Haase rašytinius pasižadėjimus davė komisijos nariai, pasižadėję būti ištikimi Lietuvos Respublikai bei nuo tos dienos juridiškai pradėję darbą rinkimų komisijoje.

Nuotr. Pirmininkės I. Haase (kairėje) pavaduotoja rinkimų komisijoje dirbs J. Šneideraitienė.

Pirmiausiai susirinkusius komisijos narius: Juozą Gabraitį (pasiūlytas Teisingumo ministro), vilkaviškietę Nijolę Juraitienę (pasiūlyta mero), Rūtą Lebedžinskienę (Lietuvos socialdemokratų partija), Giedrę Merčaitytę (Partija Tvarka ir teisingumas), Ingridą Pališkienę (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Liliją Sniečkuvienę (Darbo partija), Jūratę Šneideraitienę (pasiūlyta mero) komisijos pirmininkė I. Haase pasveikino pasiryžus dirbti spalio 14 dieną vyksiančių Seimo rinkimų ir referendumo komisijoje. Joje dirbs ir Sofija Marijona Liudžiuvienė, kuri dėl pateisinamų priežasčių penktadienį susirinkime nedalyvavo. Dalyvavusieji prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgio, pažeidžiančio įstatymus ir žmogaus teises. Pasirašius rašytinius pasižadėjimus pirmininkė nariams įteikė pažymėjimus ir nuo to laiko jie juridiškai pradėjo savo darbą rinkimų komisijoje. I Haase nariams priminė, kad pasirašius pasižadėjimus jiems draudžiama bet kokia politinė reklama. Nesilaikant šios nuostatos jie gali būti atleisti iš rinkimų komisijos nario pareigų ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Šakių rajono Vietos bendruomenių tarybos (VBT) jau įsisavina III ketvirčio vietos iniciatyvoms skirtas lėšas. Nors, kaip anksčiau minėjome, visos 62,1 tūkst. litų paramos iš karto gauti ir nepavyko, nes ji buvo išskirstyta ketvirčiais, tačiau daugelis VBT atsiraitojusios rankoves kibo į darbus. Kitos gi laukė kito ketvirčio piniginės paramos dalies. Paskutiniai pinigai bendruomenes pasieks spalio pabaigoje.

Kaip informavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, vietos iniciatyvoms bendruomenės panaudojo tik 8 632 litus. Į III ketvirtį prie pervestų 21 100 litų perkeltas ir nepanaudotas 11 867 litų likutis. Mat visus II ketvirčiui skirtus pinigus įsisavino tik Kriūkų, Lekėčių ir Sudargo VBT, kitos bendruomenės, numačiusios didesnius darbus, pinigus persikėlė į kitą ketvirtį. A.Damijonaičio teigimu, VBT sukūrimas buvo naudingas bendruomenėms ne tik finansavimo, bet ir  bendrų, gyvenimo kokybę gerinančių iniciatyvų atžvilgiu.

„Draugo“ inf.
eimutisAsta GVILDIENĖ

Jau eina antri metai, kai dirba naujai išrinkta rajono savivaldybės taryba. Skaitytojų pageidavimu apie tai, kaip sekasi dirbti žmonėms, stojusiems prie valdžios vairo, kaip jie vertina kolegų ir savo darbo rezultatus, su kokiomis nuotaikomis žvelgia į kasdieninį gyvenimą, šiandien kalbamės su Martinu Eimučiu, rajono taryboje dirbančiu pirmą, tačiau galbūt ne paskutinę kadenciją.  

Nuotr. M.Eimutis tvirtina, kad žmonės tiki populistiniais pažadais ne todėl, kad yra buki, o todėl, kad iš tikrųjų nori geriau gyventi.


Ar dirbant taryboje nepasikeitė nuomonė apie jos darbą?

Nuomonė apie tarybos darbą keičiasi nuolatos, nes atsiranda situacijos, kai gali pažvelgt į jos darbą kitu kampu, taip pat daug duoda bendravimas su kitų savivaldybių tarybų nariais. Be abejonės, yra įdomu stebėti ir išgirsti suvokimą apie tarybos darbą iš kitų miestų ir rajono savivaldybių tarybose esančių bičiulių. Mano pirminis suvokimas apie tarybą buvo vadovėlinis, nupieštas universitete. Realybėje yra visai kitaip. Dažnai iškyla tokios darbinės situacijos, apie kurias vadovėliuose net neužsimenama.
komisijaSekmadienį praūžusi vėtra Kiduliuose plėšė pastatų stogus, laužė ir rovė medžius. Specialiai sudaryta komisija įvertino, kad padaryta žala yra 67 tūkst. 520 litų. Kokią dalį sumos galės padengti savivaldybė, kol kas neaišku.

Nuotr. Komisija apsvarstė visus paramos prašančiųjų prašymus, tačiau A. Damijonaitis (kairėje) pripažino, kad neaišku, kokią paramą savivaldybė galės suteikti.

Komisija, kuriai vadovauja administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, taip pat priklauso Ūkio skyriaus specialistas Antanas Margelis bei Kidulių seniūnas Algirdas Stankevičius jau pirmadienį važinėjo po seniūniją, lankė gyventojus ir skaičiavo vėtros padarytus nuostolius. Pasak seniūno, iš viso dėl žalos atlyginimo pateikti devyni prašymai. Labiausiai, kaip ir informavome pirmadienį, nuniokotas Antano ir Reginos Mažikų gyvenamasis namas. Čia vėtra įsisuko ir nuplėšė ne tik namo stogą, bet ir nugriovė dalį antrojo aukšto sienos, neaplenkė ir ūkinio pastato stogo dangos. Komisija skaičiuoja, kad A. ir R. Mažikams padaryta žala siekia daugiau nei 41 tūkst. litų. Pensininkai turto draudę nebuvo, tad iš lėto patys bando šalinti vėtros padarytus nuostolius - kai kur jau užkalta plėvelė, kitur dar nespėjo to padaryti. Pasak seniūno A. Stankevičiaus, nugriauto antrojo aukšto gyventojai neplanuoja atstatyti, o tik uždengti dvišlaitį stogą ir jį paleisti žemyn.
Tarybai pritarus Šakių rajono savivaldybė bendradarbiaus su Baltarusijos respublikos Klecky rajonu. Bendradarbiavimo sutartis bus pasirašyta penkeriems metams.

Šio bendradarbiavimo sritys - pramonė, žemės ūkis, transportas, prekyba, mokslas, technika, švietimas, kultūra, turizmas, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga, racionalus gamtinių išteklių panaudojimas, vietos savivalda. Teigiama, kad abi pusės plėtos prekybą, gamybą ir kitas ekonominio bendradarbiavimo sritis, kurs palankias sąlygas ūkininkavimui, skatins bendrų įmonių kūrimą. Taip pat numatyta organizuoti parodas, konferencijas, muges, keistis informacija, dalintis patirtimi.

Šakių rajono savivaldybė taip pat bendradarbiauja su Gusevu ir Kraznomensku Kaliningrado srityje bei Goldapu Lenkijoje.

„Draugo“ inf.
kamestaGintarė MARTINAITIENĖ

Cirkas be pinigų. Taip būtų galima apibūdinti trečiadienį organizuotą susitikimą, kuriame eilinį kartą nepasirodė joks UAB „Kamesta“ atstovas. Ši įmonė niekaip neįstengia pašalinti po projektų įgyvendinimo atsiradusio darbo broko ir į raštus bei raginimus faktiškai nereaguoja. Administracijos direktoriui pasiteiravus, kodėl savivaldybėje nepasirodė bendrovės atstovas, jos generalinis direktorius Egidijus Kevelaitis atsakė klausimu, o kodėl turėtų? Kuriozų yra ir daugiau...

Nuotr. Administracijos direktorius J. Puodžiukaitis (kairėje) ir jo pavaduotojas A. Damijonaitis net nežino kaip kalbėti su broką turinčia ištaisyti UAB „Kamesta“, kurios vadovai į kvietimus atvykti tiesiog nereaguoja.

Nesusikalbėjimai ir bėdos dėl įgyvendintų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektų, po kurių atsirado daugybė defektų gatvėse, su generaliniu rangovu UAB „Kamesta“ tęsiasi nuo praėjusių metų. Pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo Algimanto Damijonaičio, trečiadienį suorganizuotas susitikimas jau ketvirtasis, bet trijuose iš jų joks bendrovės atstovas, nors ir buvo kviestas, nepasirodė. Kaip nesirodo, taip ir defektų netaiso, o tik kartkartėmis projekto vykdytojui - UAB „Šakių vandenys“ kokį raštą atsiunčia ir vis žada, žada, žada. Tiesa, ne viename rašte UAB „Kamesta“ rašydavo ir teberašo, kad pažeidimai ištaisyti, nors realiai niekas nieko nedarė ir nedaro.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos