baneris leidinys

nuotekos_trasaAplinkos projektų valdymo agentūra informavo, kad iki metų pabaigos rajone prie nuotekų tinklų neprisijungus tiek vartotojų, kiek planuota, savivaldybei gali būti pritaikyta 4 mln. litų korekcija. Dėl susiklosčiusios situacijos Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis ir UAB „Šakių vandenys“ direktorius Vaidas Litinskas kreipėsi į Ūkio komitetą. 
 
Nuotr. „Šakių vandenys” neblogai padirbėjo ir prijungti reiktų tik apie 40 – 50 valdų, o ne kelis šimtus, kaip rašo Agentūra. 
 
Aplinkos projektų valdymo agentūra pažymi, kad projekto „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos 1 etapas“ tikslas -  Šakių rajono savivaldybėje prie nuotekų tinklų prijungti 1215 gyventojų. Agentūros atsiųstame rašte konstatuojama, kad, jų žiniomis, iki šių metų rugpjūčio 31 dienos buvo prisijungę 995 gyventojai. Agentūros nuomone, rajone vykdomos priemonės nėra efektyvios, todėl kyla rizika dėl Europos komisijos sprendime numatytų projekto tikslų, kurie turi būti pasiekti iki šių metų gruodžio 31 dienos. Už projekto tikslų neįvykdymą Šakių rajono savivaldybei gali būti pritaikytos 4 mln. litų finansinės korekcijos. Be to, Aplinkos ministerijoje rengiami finansavimo sąlygų pakeitimai dėl lėšų skyrimo projektams pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo programą ir nesilaikantiems projektinių įsipareigojimų bus taikomas finansinės paramos skyrimo apribojimas. Tad tarp „pretendentų“ gauti mažesnę paramą yra ir Šakių rajonas. Suprantama, to niekas nenori.

Spręsdami susiklosčiusią situaciją, Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis ir UAB „Šakių vandenys“ direktorius Vaidas Litinskas kreipėsi į Ūkio komitetą, kad šis priimtų protokolinį sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo. Tai turėtų būti numatyta ir tvirtinant rajono biudžetą. Pasak K. Kuncaičio, kad būtų įvykdyta projekte numatyta užduotis, reikėtų 60-70 tūkst. litų. „Šakių vandenys” neblogai padirbėjo ir prijungti reiktų tik apie 40 – 50 valdų, o ne kelis šimtus, kaip rašo Agentūra. Be to, pirmajame etape projekto vykdytojai buvo ne tik ,,Šakių vandenys”, bet ir savivaldybė, o antrajame etape tik jie, tad dabar atsakomybę turime prisiimti ir mes“, - aiškino Ūkio skyriaus vedėjas. Be to, jis pabrėžė, kad labai svarbu viską suspėti iki šių metų pabaigos, nes situacija, kai pradės tikrinti pati Europos komisija, gali būti dar blogesnė. Tuomet bus vėlu kažką pakeisti, nes ji galės taikyti ir sankcijas. Buvo nuspręsta, kad su gyventojais „Šakių vandenys“ pasirašys sutartis ir per tam tikrą laikotarpį gyventojai pinigus grąžins. „Reikia pateikti atsakymą Agentūrai, ką mes darome. „Šakių vandenys“ skubos tvarka turi imtis darbų“, - ne kartą pabrėžė K. Kuncaitis.

„Draugo“ inf.
ugniagesys_gelbetojasVakar posėdžiavusi rajono taryba iš keturių planuotų nusprendė panaikinti tik Briedžių ir Barzdų seniūnijų ugniagesių gelbėtojų komandas.

Nors iš pradžių buvo planuota naikinti keturias komandas, po ilgų derybų pavyko įrodyti, kad Sintautuose punktą palikti būtina, o esantį Kiduliuose nelogiška naikinti dėl įgyvendinamo projekto. Tokiam planuojamam savivaldybės ugniagesių gelbėtojų komandų veiklos organizavimo pakeitimui pritaria ir palaiko Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos departamento direktorius Remigijus Baniulis. Tai jis patvirtino raštu, teigdamas, kad gavus papildomus asignavimus departamentas pasistengs užtikrinti reikiamą finansavimą.

Komandos bus panaikintos nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. Dabar ugniagesiams gelbėtojams ir vyriausiesiems ugniagesiams gelbėtojams turi būti įteikti įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą.

„Draugo“ inf.
rankaAsta GVILDIENĖ

Spalio 24 dieną Šakių policijos komisariato suvestinėje registruotas beveik prieš du mėnesius įvykęs atvejis. Į VšĮ ,,Šakių ligoninė“ atvežtai mažametei iš Griškabūdžio seniūnijos medikai diagnozavo išsekimą. Ją po keleto dienų pervežė į Kauno klinikas, čia mergaitė gydoma iki šiol. Trejų metukų neturinti mergaitė svėrė truputį daugiau nei šešis kilogramus. Tai, pirmasis tokio lygio vaiko išsekimo ir nepriežiūros atvejis, užfiksuotas mūsų rajone.

Nuotr. Išsekusi mažametė iki šiol gydoma Kauno klinikose.

Šeimoje buvo girtaujama

Griškabūdžio seniūnas  Saulius Naumavičius teigė, kad šeima yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, todėl buvo nuolat tikrinama. Ją prižiūrėjusi seniūnijos socialinė darbuotoja ne vieną kartą vežė mergaitę pas gydytojus, bet tokia diagnozė niekada nebuvo nustatyta. Pasak seniūno, tik į Šakių ligoninę su gydytojų siuntimu papuolusiai neįgaliai mažametei buvo diagnozuotas išsekimas.

„Visa esmė tame, kad tėvai neturi įgūdžių auginti vaikus, - mano S.Naumavičius. – Juo labiau, kad mergaitė nuo gimimo neįgali ir jai buvo reikalinga papildoma priežiūra, specialūs kūno masažai. Abu vaikus ne kartą matė ir Griškabūdžio, ir Šakių medikai. Nebuvo taip, kad palikom likimo valiai, o vieną dieną pykšt ir išlindo.“ Nuolat girtaujantiems tėvams nedarant jokių išvadų dėl alkoholio vartojimo, seniūno teigimu, buvo imtasi priemonių. „Iš šeimos buvo paimti abu vaikai, kol neduok Dieve, neįvyko nelaimė“, - aiškino Griškabūdžio seniūnas.
gudelevicius_rinkeviciusGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, prie kurio ne vieną mėnesį plušėjo specialiai sudaryta komisija. Opozicijoje dirbantis ir Kontrolės komitetui vadovaujantis Edmundas Rinkevičius, nors ir priklauso minėtai darbo grupei, siūlė tam tikrus papildymus, kuriuos daugelis traktavo, kaip jo paties ir vadovaujamo komiteto susireikšminimą, o darbo metodus pavadino diktatoriškais. Pats E. Rinkevičius yra kitokios nuomonės.

Nuotr. Nors K. Gudelevičius (kairėje) dirba Kontrolės komitete, tačiau komiteto pirmininko darbo metodus vadina diktatoriškais ir pats nelabai mato realią komiteto darbo naudą.

„Nežinau, ar galiu taip sakyti ir nenoriu, nes pats esu ne tik Ūkio, bet ir Kontrolės komiteto narys, bet tikrai jis (E. Rinkevičius – red.) darosi kaip tironas“, - Ūkio komitete pratrūko Kęstutis Gudelevičius. Kalba apie E. Rinkevičių pasisuko po to, kai vicemerė Rima Rauktienė pristatė siūlomas gelgaudiškiečio pataisas parengtam svarbiausiam savivaldybės tarybos veiklos dokumentui – reglamentui. Jis pats į paskutinį reglamento svarstymą vėlavo tiek, kad pasimatė tik su vicemere, o padiskutuoti su visa darbo grupe jau neturėjo galimybės.

Nevardijant visų smulkmenų, galima paminėti, kad E. Rinkevičius, kaip teigė R. Rauktienė, jausdamas tam tikrą jo komiteto ignoravimą kitų atžvilgiu, siūlė reglamente Kontrolės komitetą įrašyti ne atskirai, kaip buvo anksčiau, o prirašyti prie visų. Esmė, kad komitetas dokumente būtų minimas keliose vietose ir kartu su visais, o ne šiek tiek vėliau ir atskirai. Kitas siūlymas buvo sumažinti jo vadovaujamame komitete dalyvaujančiųjų skaičių, kad sprendimas galėtų būtų priimtas. Dar E. Rinkevičius siūlė suteikti galimybę visus komitetų posėdžius transliuoti internetu, tačiau taryba visus šiuos siūlymus atmetė.
domeikieneGiedrė PLEČKAITYTĖ

Praėjusį penktadienį posėdžiavęs Kontrolės komitetas svarstė pačių teiktą siūlymą dėl Kontrolės ir audito tarnybos išplėtimo. Jau nuo kitų metų savivaldybėje siūloma didinti kontrolierių skaičių. Tuo tarpu dabartinė savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė sako, kad suspėja atlikti jai pavestus darbus.

Nuotr. Savivaldybės kontrolierė A. Domeikienė sako, kad, kiek spėja, tiek ir dirba, bet viršvalandžių tikrai nedirba.

Svarstė pasiūlymą

Penktadienį vykusiame Edmundo Rinkevičiaus vadovaujamo Kontrolės komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl  kontrolės ir audito tarnybos išplėtimo bei reikalingų asignavimų 2012 metų veiklai vykdyti įvertinimas ir išvadų pateikimas savivaldybės tarybai. Šį klausimą svarstė komiteto pirmininkas E. Rinkevičius, nariai Kęstutis Gudelevičius, Aurelija Maksvytienė, taip pat vienintelė savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė, savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis. Klausimą pristatęs komiteto pirmininkas akcentavo faktus, pagrindžiančius, kodėl savivaldybei reikia dar bent vieno ar dviejų naujų kontrolierių. E. Rinkevičius kalbėjo, jog prieš teikiant šį siūlymą buvo išanalizuota pagal biudžetą panašių į Šakių rajoną 12 savivaldybių padėtis. Paaiškėjo, jog apžvelgtose savivaldybėse vidutiniškai dirba po tris kontrolierius. Tad E. Rinkevičiaus skaičiavimais, papildomam naujų kontrolierių išlaikymui reikėtų nuo 84 tūkst. iki 138 tūkst. litų. A. Domeikienės buvo pasiteirauta, ar tokios pinigų sumos pakaktų trims etatams. „Būtų mažai. Mažai todėl, kad mano alga yra pakankamai aukšta, todėl, kad aš dirbu jau 17 metų. Yra priedas. Jeigu priimtume žmogų bent su 12 kategorija, gal užtektų“, - teigė A. Domeikienė.
viesulasLiepos pradžioje rajone praūžęs viesulas pridarė didžiulės žalos. Dėl paramos nukentėjusiems buvo kreiptasi į Vyriausybę, tačiau iki šiol savivaldybė negavo jokio atsakymo. Savivaldybės administracija piktinasi, kad mūsų rajonas diskriminuojamas kitų atžvilgiu.

Vasarą rajone praūžusi vėtra daužė pastatų langus, plėšė stogus, laužė ir rovė medžius, griovė pastatus, traukė elektros laidus. Ne vienas pirmą kartą matydamas tokią stichinę nelaimę tik stebėjosi ir gūžčiojo pečiais. Vėtra stipriai nusiaubė septynis rajono vienkiemius.

Rajono Ekstremalių situacijų komisija nustatė, kad nuostoliai siekia pusę milijono litų. Dėl jų bent dalinio atlyginimo savivaldybė kreipėsi į Vyriausybę, tačiau iki šiol jokio oficialaus atsakymo negavo. „Kodėl mes esame kitokie, nei gyvenantys prie Neries ar Nemuno. Jei jie užtvinsta ar vėtra nusiaubia, tai atlygina, o pas mus vėtra gal kitokia buvo? Kodėl mūsų žmonės kitokie?”, - retorinius klausimus kėlė meras Juozas Bertašius. Jis piktinosi ne tik todėl, kad savivaldybė diskriminuojama kitų rajonų atžvilgiu, bet ir todėl, kad institucijos, į kurias buvo kreiptasi, taip ir nesugeba parašyti raštiško atsakymo. „Finansų ministerija neva pasako, kad svarstys iš naujo, žiūrės, bet raštiškai nepatvirtina. Tegul man juodu ant balto parašo, kodėl mums negali skirti, o kitiems skiria“, - dėstė rajono vadovas. Jis teigė, kad dėl šios situacijos į aukščiausią valdžią kreipsis dar kartą.

„Draugo“ inf.
onusaitisGintarė MARTINAITIENĖ

„Labiausiai pasiilgau savo lovos“, - prisipažino penktadienį iš Santariškių klinikų po operacijos grįžęs sunkiausias ne tik rajono, bet tikriausiai ir visos Lietuvos žmogus Rolandas Onusaitis. Jis džiaugiasi, kad už geraširdžių žmonių suaukotus pinigus pagaliau jam buvo atlikta gyvybiškai svarbi operacija. Jo žmona Kristina tikina, kad jei ne operacija, Rolandas ilgai būtų negyvenęs, nes kritinė riba jau buvo pasiekta.

Nuotr. Ir prieš operaciją, ir dabar, ištikimiausia Rolando palydovė – žmona Kristina, pavyzdingai besirūpinanti beveik 300 kg sveriančiu vyru.

Praėjęs penktadienis Onusaičiams buvo ypatingas. Į Vaiguviškių kaime, Plokščių seniūnijoje, esančius namus po operacijos grįžo tėtis, vyras. Sūnų sutikti atvyko ir mama bei svainis. Iš Vilniaus Santariškių klinikų jį parvežė Žmonių su negalia sąjungos autobusiukas. Kartu į sostinę parsivežti Rolando vyko ne tik žmona Kristina, bet ir visi vaikai: septyniolikmetė Rūta, penkiolikmetis Deividas, trylikametė Lina ir devynmetis Saulius. „Dabar taip gera ir lengva ant dūšios, kad negaliu“, - apkabindama vyrą Rolandą sakė Kristina. Ji pripažino, kad laukimas ir nežinojimas, kaip pavyks operacija, buvo siaubingai sunkūs, nes šeima buvo įspėta ir apie galimą grėsmę prarasti mylimą žmogų.

Operacija, kurios metu ant skrandžio buvo uždėtas žiedas, Santariškėse atlikta spalio 18 dieną. Būtent ši diena, kaip pripažino šeima, bus laikoma Rolando antrąja gimimo diena. Ar operacija buvo sudėtinga, tikriausiai reikėtų klausti ją atlikusio profesoriaus Gintauto Brimo. Kaip pasakojo pats Rolandas, ji išskirtinė vien tuo, kad tokio sunkaus žmogaus jie tikrai nebuvo operavę. Prieš operaciją jis svėrė 297 kg, kūno masės indeksas (KMI) buvo 95, o chirurgų sunkiausias operuotas pacientas yra turėjęs iki 80 KMI. R. Onusaičio svorį planuojama sumažinti iki 100 – 120 kg. Žinoma, laukia nelengvas kelias, bet pirmasis ir svarbiausias žingsnis jau žengtas. Dabar Rolandas laukia, kada pradės kristi svoris, vėliau vėl vyks į Santariškes suveržti žiedą, po kurio laiko reikės atlikti plastinę operaciją.
labdara_JAVAsta GVILDIENĖ

Spalio 19 dieną VĮ „Šakių vaikų globos namai“ kiemas sujudo kaip skruzdėlynas – iš rankų į rankas darbuotojai ir vaikai leido pirmosios „Orphan Grain Train“ organizacijos paramos siuntos dėžes. Šakių evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas teigė, kad tai didelė parama ne tik Vaikų namų globotiniams, bet ir daugeliui sunkiai besiverčiančių rajono šeimų.

Nuotr. Organizacijai „Orphan Grain Train“ vadovaujantis Misūrio Sinodo liuteronų bažnyčios kunigas J.Reehlas ne tik domisi evangelikų parapijos vykdoma socialine veikla, bet ir pats ją aktyviai remia.

„Orphan Grain Train“ pagrindinis tikslas – remti vaikų globos namus ir įkalinimo įstaigas įvairiose pasaulio vietose. „Savanoriai, atsižvelgdami į žmonių poreikius, gabena rūbus, medikamentus, maisto produktus, krikščionišką literatūrą ir kitus labai reikalingus daiktus, - pasakojo kunigas. -  Šis judėjimas – tai meilės atsakas į Jėzaus Kristaus pavyzdį ir tarnavimas savo artimui.“

Pasak V.Kelerto, organizacijai ,,Orphan Grain Train“ vadovaujantis Misūrio Sinodo liuteronų bažnyčios kunigas Johnas Reehlas numatęs teikti Šakių parapijai didžiulę paramą rūbais, avalyne ir kompensacine technika bei slaugos priemonėmis neįgaliesiems. Per dešimt parapijos socialinės veiklos metų, realios pagalbos kasmet sulaukia daugiau kaip 600 šeimų.  Pirmoji labdaros siunta – vaikiški drabužiai. Jie dar šiais metais bus išdalinti Vaikų globos namų auklėtiniams, socialiai remtinų ir sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos