baneris leidinys

Rugsėjo 16 dieną Žemės ūkio ministerija skyrė paramą 154 kaimo bendruomenių projektams, kuriuos finansuos valstybės biudžeto lėšomis. Džiugu, kad tarp jų yra ir 5 mūsų rajono bendruomenių projektai.

Po 25 tūkst. Lt bus skirta Kriūkų bendruomenės centro „Patrauklios aplinkos kūrimas, atnaujinant sporto aikštyną“ ir Lukšių bendruomenės centro „Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ projektams finansuoti.

Tarpučių bendruomenės centras gaus 24 700 Lt valstybės paramą projektui „Kuriame materialinę techninę bazę – bendruomenės gyvenimo kokybės garantą“. Veršių bendruomenės centras galės įgyvendinti 21 167 Lt vertės projektą „Stipri bendruomenės bazė – puikios veiklos garantas“. Bendruomenei „Naujasis Sudargas“ iš valstybės biudžeto lėšų bus skirta 16 199 Lt projekto „Sudargo kaimo „naujasis Sudargas“ bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas“ įgyvendinimui.

Kaip teigia projektų vertintojai, ne vienam bendruomenių projektui koją pakišo paramos teikimo taisyklių nežinojimas, ar tiesiog jų neskaitymas. Administracinės atitikties vertinimo metu atmestos 57 paraiškos t.y. 12 proc. visų gautų paraiškų.

Kaimo bendruomenė galėjo pateikti ne daugiau kaip vieną projektą, o maksimali paramos suma vienam projektui – 25 tūkst. Lt. Šiais metais planuojant remiamas veiklos sritis buvo atsižvelgiama į bendruomenių poreikius, skiriant daugiau dėmesio kaimo bendruomenių verslumui  ugdyti, remiant maisto produktų gamybos cechų įrengimą. Nustatant paraiškų vertinimo kriterijus, prioritetas suteiktas bendruomenėms, kurios dar nebuvo gavusios nacionalinės paramos.  

„Draugo“ inf.
Įgyvendinant projektą Kidulių seniūnijoje esantys Kukarskės globos namai turėtų gerokai pasikeisti. Čia numatoma naujo pastato statyba, reikia remontuoti ir dabar esantį. Dalyvavimui projekte pritarė ir praėjusį penktadienį posėdžiavusi rajono taryba.

Nuo 2013 metų visos šalies socialinės globos įstaigos galės funkcionuoti tik turėdamos specialias veiklos licencijas - iki šiol tai nebuvo privaloma. Būtent dėl to buvo pritarta ir Kukarskės globos namų dalyvavimui projekte. Preliminari projekto vertė apie 1.54 mln. litų. Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus pastatytas naujas pastatas, kuriame galėtų gyventi apie 20 senelių. Be to, tikimasi, kad bus remontuojami ir dabar esantys globos namai, nes norint įgyti licenciją reikės atitikti keliamus reikalavimus. Šiuo metu Kukarskės globos namuose gyvena 41 senelis. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Leonoros Pocevičiūtės, rajono gyventojų amžius sparčiai senėja ir gana ženkliai auga globos namų poreikis. Senelių išlaikymas globos namuose finansuojamas jų pačių lėšomis, taip pat pridedant valstybės ir savivaldybės dalinį finansavimą. Įgyvendinus projektą Kukarskėje, iš viso rajone būtų apie 120 globos vietų. Pasak L. Pocevičiūtės, šiuo metu laisvų vietų nėra nė vienoje globos įstaigoje. Eilėje į Kukarskės globos namus šiuo metu laukia 3 asmenys. Parapijiniuose namuose apgyvendinimo klausimas derinamas per tos įstaigos vadovybę, bet ne per Socialinės paramos skyrių.

„Draugo“ inf.
suo2Giedrė PLEČKAITYTĖ

Gyvenimas parodė, kad Šakių rajone gana aktuali netvarkingai laikomų, valkataujančių šunų problema. Jos sprendimas paprastai primetamas tiesiog seniūnams, veterinarijos tarnybos specialistams ar netgi policijai. Rajono seniūnų susirinkime buvo kalbama apie šios problemos sprendimo galimybes.  

Nuotr. Pakalbinti didžiųjų Šakių rajono seniūnijų seniūnai kalbėjo, jog palaidi ir neprižiūrimi keturkojai - nuolatinė seniūnijų problema.

Neišsprendžiama problema

„Iš Gelgaudiškio gavome skundą apie septynis valkataujančius šunis, kėlusius grėsmę aplinkiniams. Apie tai buvo informuoti policijos pareigūnai, kurie mūsų klausia, ką daryti“, - situacijos aplinkybes pasakojo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algimantas Damijonaitis. Paskutiniajame rajono seniūnų susirinkime savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas viešai kėlė šią problemą. Seniūnai piktinosi dėl jiems neretai tenkančios didžiausios atsakomybės. Direktoriaus pavaduotojas teigė, jog ši problema egzistuoja jau daugelį metų. Ji visuomet vienaip ar kitaip sprendžiama, tačiau iki galo taip ir neišspręsta.

Pakalbinti didžiųjų Šakių rajono seniūnijų seniūnai kalbėjo, jog palaidi ir neprižiūrimi keturkojai - nuolatinė seniūnijų problema. Nors šiuo metų laiku, pasak Gelgaudiškio seniūno Vinco Dabravolskio, retai gali pamatyti būriais valkataujančius šunis. „Pasitaiko vienas kitas šuo, kurį atveža ir paleidžia. O taip jie turi šeimininkus“, - teigė seniūnas. Anot jo, valkataujantys šunys daugiau problemų kelia pavasarį, kai prasideda jų ruja. Apskritai nuo to laiko, kai keturkojai buvo pradėti žymėti, tapo lengviau nustatyti jų šeimininkus ir už jų nepriežiūrą jiems skirti įspėjimą.
stepsysGintarė MARTINAITIENĖ

Nors teismas, kaip rašėme praėjusiame laikraščio „Draugas“ numeryje, padėjo tašką ginčuose tarp savivaldybės ir UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, pastarieji nerimsta ir bando įrodyti, kad savivaldybė, ketindama nepratęsti sutarties, daro klaidą. Taip teigė penktadienį vykusiame posėdyje kalbėjęs bendrovės atstovas Vytautas Stepšys.

Nuotr. „Kas prisiims atsakomybę, jei nuotekos bus išleistos į Nemuną? Bus padaryta didžiulė žala gamtai“, - tarybos posėdžio metu kalbėjo V. Stepšys.

Prieš tvirtinant sprendimo projektą dėl įgaliojimo suteikimo administracijos direktoriui, kad šis nepratęstų sutarties tarp savivaldybės ir UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, prieš tarybos narius ir kitus dalyvavusius tarybos posėdyje, stojo bendrovės atstovas Vytautas Stepšys. Jis teigė, jog, prieš priimant sprendimą, susirinkusiesiems nori pateikti informaciją. Kalbėdamas jis priminė bendrovės priešistorę, apžvelgė bendrovės veiklą, pajėgumą, atsiskaitymą už paslaugas ir pan. Bene labiausiai visus nustebino V. Stepšio teiginys, kad nevalytos nuotekos, kurios, kaip jis teigė, kaupsis, nes bus nutraukta sutartis ir UAB „Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“, neteikdami šios paslaugos gali būti priversti neišvalytas nuotekas tiesiog išleisti į Nemuną. „Kas prisiims atsakomybę, jei nuotekos bus išleistos į Nemuną? Bus padaryta didžiulė žala gamtai“, - tarybos posėdžio metu kalbėjo V. Stepšys. Tačiau tiek rajono meras, tiek daugelis kitų tarybos narių pabrėžė, kad kol nebus pastatyti nauji valymo įrenginiai, nuotekų valymą ir vandens tiekimą, kaip ir atsakomybę už galimai išleistas nuotekas į Nemuną turės prisiimti tik pati bendrovė. „Jūs turite licenciją teikti tą paslaugą ir teiksite, kol to reikės. To netgi niekas neleis jums nutraukti. Tiesiog jūsų sutartis gėdinga, kurios ir nepratęsime. Pagalvokite, kad tik 20 procentų sumoka vartotojai, o visa kita savivaldybė. Kur tai matyta“, - teiravosi tarybos narys Henrikas Zaremba. Meras pabrėžė, kad bendrovė, kuriai tiek laiko buvo mokama už perteklinį vandenį, tiesiog išnaudojo savivaldybę. Tiesa, V. Stepšys aiškino, kad bendrovė jau yra nusprendusi ir žino, kaip atskirti perteklinį vandenį nuo nuotekų, tačiau šis teiginys, kaip pasirodė, nieko nesudomino.
policijos_akcijaRugsėjo 21 dieną VĮ „Šakių miškų urėdija“ kartu su Šakių rajono policijos komisariatu, bei socialiniais partneriais dalyvavo jų pačių inicijuotoje miško tvarkymo akcijoje, skirtoje Angelų sargų dienai paminėti.

Nuotr. Pasitikdami Angelų sargų dieną, rajono pareigūnai antrus metus gražino gamtą.

Artėjant Lietuvos policijos pareigūnų profesinei šventei antrus metus dėmesys buvo skiriamas gamtai. Pernai, prieš profesinės dienos minėjimo šventę, rajono pareigūnai dalyvavo ąžuoliukų sodinimo akcijoje. Plokščių girininkijoje policijos pareigūnai pasodino 2010 ąžuoliukų. Šiemet buvo nuspręsta švarinti pamiškes ir miško poilsiavietes. Talka trečiadienio popietę sėkmingai vyko Batiškių miško masyve. Tvarkyti miško aplinką į organizuotą akciją susirinko per 100 dalyvių. Su policininkais ir miškininkais taip pat dirbo apylinkės teismo, prokuratūros, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkosaugos, pasienio, Šakių seniūnijos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno 2-osios rinktinės 205 – osios kuopos nariai. Prie šios akcijos taip pat prisidėjo ir vaikų globos namų auklėtiniai.  

Darbų pabaigtuvės vyko miškininkų atminimo Ąžuolyno poilsiavietėje, Bisiškėse. Čia buvo vaišinamasi ant laužo virta sriuba.

Beje, tos pačios dienos ryte iš Zanavykų krašto muziejaus kiemelio apie 30 asmenų grupelė, kurią sudarė policijos, teismo, prokuratūros, pasienio, savivaldybės ir urėdijos atstovai, dviračiais pajudėjo Knygnešių keliais. Keliautojai, važiuodami per Sintautus, Kudirkos Naumiestį, Slavikus, įveikė beveik 80 km atstumą.

„Draugo“ inf.
pinigaiPraėjusį penktadienį posėdžiavusi rajono taryba, skirdama vienkartines pašalpas, išdalijo 6.5 tūkst. litų nukentėjusiems nuo gaisrų.

2 tūkst. litų vienkartinė parama iš dalies gaisro nuostoliams padengti skirta Jotyškių kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje, gyvenančiai Nijolei Marijonai Rudaitienei. Liepos 18 dieną ūkiniame pastate kilusio gaisro metu  sudegė medinė daržinė, nudegė abiejų tvartų stogai, apdegė šalia ūkinio pastato stovėjęs žemės skutimo aparatas, nudegė už 30 m, stovinčios daržinės stogo dalis. Sudegė pieno šaldytuvas, melžimo aparatai, apie 15 t šieno, naujo šiferio, statybinės medienos, pieno siurblys, apie 30 kub/m malkų. Pati N. M. Rudaitienė pensininkė, našlė. Su ja  gyvena ir sūnus Vaidas, kuris dirba mamai priklausančią žemę, ūkininkauja. Turtas buvo draustas.

2 tūkst. litų parama skrta Irmantui Dovydaičiui. Liepos 12 dieną gaisras kilo Ūsų kaime, Lukšių seniūnijoje, jam priklausančiame gyvenamajame name. Gaisro metu išdegė virtuvės ir vonios kambario vidūs, sudegė buitinė technika, apdegė baldai ir sudegė virtuvėje buvęs įrengtas elektros apskaitos skaitiklis.  Pastatai bei turtas draudimo įstaigose nedrausti.

2.5 tūkst. litų parama skirta Vilijai Kazlauskienei. Moteris išsituokusi, augina mažametę dukrą. Rugpjūčio 13 dieną dėl žaibo iškrovos gaisras kilo jai priklausančiame bute, esančiame Kudirkos Naumiestyje. Gaisro metu sudegė televizorius, sekcija, minkštas baldų komplektas, plastikinis langas, lubos, aprūko kitų kambarių sienos bei visi namų apyvokos daiktai. Turtas nebuvo draustas.

„Draugo“ inf.
taryba4Reglamentas – svarbiausias tarybos darbą įforminantis dokumentas, nors ir taip gana ilgai ruoštas, tačiau paskutiniajame tarybos posėdyje nebuvo patvirtintas.

Tarybos posėdžio pradžioje rajono meras Juozas Bertašius pabrėžė, kad reglamentą tik reikia patobulinti ir jį bus galima laikyti pavyzdiniu dokumentu daugeliui Lietuvos savivaldybių, tačiau posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas teigė, kad ne tik iki tobulo, bet ir tokio, kurį apskritai būtų galima tvirtinti, dar reikia daug padirbėti. „Jūsų reglamente akivaizdūs prieštaravimai įstatymams“, - konstatavo P. Uleckas. Pastabų ir kritikos Vyriausybės atstovas turėjo ir savivaldybėje rengiamiems sprendimų bei projektų aiškinamiesiems raštams, kuriems, jo vertinimu, ypač trūksta aiškumo.

„Draugo“ inf.
ukio_komitetasGintarė MARTINAITIENĖ

Kokį atlygį už darbą turi gauti rajono taryboje dirbantys politikai? Apie tai susimąstė praėjusį antradienį posėdžiavę Ūkio komiteto nariai. Jie siūlo užmokesčio koeficientą didinti, tikindami, kad dabartinių lėšų yra per mažai. Tačiau tokiam siūlymui pritaria ne visi.

Nuotr. Ūkio komitetas inicijavo siūlymą didinti tarybos nario darbo užmokestį, kuriam pritaria ir daugelis kitų tarybos narių. Jie mano, jog suma tokia maža, kad tiesiog nereikia apie tai diskutuoti.

Nors paskutiniajame tarybos posėdyje reglamentas, kuriame nurodoma kiek ir kaip turi būti mokama tarybos nariui, nebuvo patvirtintas, jame buvo numatyta, kad tarybos nariui su jo veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį mokama 0.2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio išmoka atsiskaitytinai. Komiteto pirmininkui ši išmoka papildomai didinama 20 proc., o pirmininko pavaduotojui − 10 proc. Jei tarybos narys be svarbių priežasčių nedalyvavo tarybos ar komiteto posėdyje, išmoka, kaip traktuojama, tą mėnesį jam nemokama.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos