baneris leidinys

bertasius_uleckasGintarė MARTINAITIENĖ

Apie savivaldybės tarybos narių norą uždirbti daugiau rašėme prieš mėnesį, kai jie svarstė klausimą dėl užmokesčio koeficientų didinimo. Tuomet šis sprendimas nebuvo priimtas. Šį kartą, nors ir kritikuojami Vyriausybės atstovo bei raginami nesididinti algų ir atsižvelgti į kitų savivaldybių patirtį, kai tokie siekiai baigėsi teismais, tarybos nariai nepakluso ir nusistatė ne tik didesnius, bet ir diferencijuotus išmokų dydžius. Vyriausybės atstovas tik gūžčiojo pečiais ir stebėjo nevaldomą politikų minią.

Nuotr. Mero J. Bertašiaus neįtikino Vyriausybės atstovo P. Ulecko (dešinėje) patarimai nediferencijuoti išmokų, nes teisiškai taip tiesiog negalima. Rajono vadovas svečiui rekomendavo ramiai pasėdėti ir gerbti tarybos apsisprendimą.

Nepakluso teismo išvadai

„Jūs norite komitetų pirmininkams ir pavaduotojams didesnių atlyginimų, bet, deja, negalite. Šiais metais Molėtų savivaldybėje buvo precedentas, kai jie irgi norėjo didinti, bet teismo išvada tokia, kad tam tikrų pareigų ėjimas nereiškia didesnio išlaidų turėjimo ir neleidžia nustatyti didesnio atlyginimo dydžio“, - tarybos posėdžio metu akcentavo Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje Paulius Uleckas. Nors Administracinio teismo išvada galutinė, mūsų rajono tarybos nariai į ją numojo ranka. Po diskusijų ir Vyriausybės atstovo „nugesinimo“, mero Juozo Bertašiaus raginami, tarybos nariai nubalsavo už didesnes priemokas komitetų pirmininkams ir pavaduotojams. Meras komentavo, kad tie, kurie priėmė tokią išvadą, tiesiog nesuprato, ką daro.
varvarinieneAsta GVILDIENĖ

Rugsėjo mėnesį Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė kreipėsi į rajono savivaldybės administracijos direktorių Juozą Puodžiukaitį, prašydama inicijuoti Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir jo vyriausiosios specialistės Aldonos Varvarinienės tarnybinį patikrinimą dėl galimų tarnybinės veiklos pažeidimų ir kvalifikacijos trūkumų.

Nuotr. Komisija konstatavo, kad Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė A.Varvarinienė tarnybinio nusižengimo nepadarė.

Pirmųjų puslapių istorija


Istorija apie Vaikų globos namuose praėjusiais metais, prieš Kalėdas, pas seserį viešėjusią mažametę papuolė į pirmuosius spaudos puslapius. Mergaite, kurios šeimoje buvo girtaujama,  pasirūpinęs ir Vaikų globos namuose priglaudęs evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas, buvo apkaltintas savivaldžiavimu ir vaiko teisių bei interesų pažeidimu. Tačiau Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūra jo kaltės neįžvelgė, todėl pakartotiniai Vaiko teisių apsaugos kontrolierės skundai buvo atmesti, o ikiteisminė byla nutraukta. Be to, paaiškėjo, kad vaiko teisių gynėjai ne tik nesivargino ištirti situacijos, bet ir nepastebėjo, jog mergaitė patiria smurtą šeimoje. Ši byla šiandien nagrinėjama kaimyniniame Jurbarko rajono apylinkės teisme.    
saudykla2Šakių mieste prie sporto centro esanti šaudykla maždaug prieš septyniolika metų buvo perduota Šaulių sąjungos Šakių skyriui. Vakar posėdžiavusi taryba vėl savo nuosavybėn perėmė šį pastatą, nes jo dokumentacija netvarkinga, pastato niekaip neina įteisinti, tad neina jo ir tvarkyti. Šaudykla daug kam reikalinga, bet iki šiol niekas nesiėmė iniciatyvos jos tvarkyti.

Nuotr. Sutvarkius šaudyklą, ja galėtų naudotis platesnis žmonių ratas. Dabar ji reikalingiausia policijai ir pasieniečiams.

Šaudykla maždaug prieš septyniolika metų savivaldybės sprendimu buvo perduota Šaulių sąjungos Šakių skyriui, tačiau savivaldybė tuomet iš valdomų objektų sąrašo šaudyklą išbraukė, o šauliai jos neįregistravo. Be to, inventorizacinė byla sena, netvarkinga ir net nenurodytas adresas, kur yra šaudykla, tad pastato niekaip nepavyksta įteisinti. Savivaldybė tai galėtų padaryti, jei šaudykla vėl grįžtų jos nuosavybėn. Taip ir buvo nuspręsta. Savivaldybė, tarybos sprendimu, perėmė turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise, apskaitant jį Šakių seniūnijos balanse.

Šaudykla labiausiai reikalinga šauliams, policijai ir pasieniečiams, nors tiek metų jos niekas netvarkė, remontas 1970 metais statytam pastatui jau būtinas. Tiesa, kaip aiškinama dabar, šauliai šaudykla nesinaudoja ir neplanuoja to daryti. Šakių policijos komisariato viršininkas Mindaugas Skruibis sakė net nežinantis, kaip reikėtų spręsti klausimą, jei jos nebūtų. „Tikrai susidurtume su didžiule problema, nes šaudykla mums labai reikalinga. Mes čia periodiškai vykdome pratybas, be to, organizuojame fizinio kovinio pasirengimo įskaitas“, - kalbėjo M. Skruibis. Be to, ja naudojasi pasieniečiai, varžybas kartą per metus rengia švietimiečiai.
nuotekos_trasaAplinkos projektų valdymo agentūra informavo, kad iki metų pabaigos rajone prie nuotekų tinklų neprisijungus tiek vartotojų, kiek planuota, savivaldybei gali būti pritaikyta 4 mln. litų korekcija. Dėl susiklosčiusios situacijos Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis ir UAB „Šakių vandenys“ direktorius Vaidas Litinskas kreipėsi į Ūkio komitetą. 
 
Nuotr. „Šakių vandenys” neblogai padirbėjo ir prijungti reiktų tik apie 40 – 50 valdų, o ne kelis šimtus, kaip rašo Agentūra. 
 
Aplinkos projektų valdymo agentūra pažymi, kad projekto „Nemuno vidurupio baseino investicinės programos 1 etapas“ tikslas -  Šakių rajono savivaldybėje prie nuotekų tinklų prijungti 1215 gyventojų. Agentūros atsiųstame rašte konstatuojama, kad, jų žiniomis, iki šių metų rugpjūčio 31 dienos buvo prisijungę 995 gyventojai. Agentūros nuomone, rajone vykdomos priemonės nėra efektyvios, todėl kyla rizika dėl Europos komisijos sprendime numatytų projekto tikslų, kurie turi būti pasiekti iki šių metų gruodžio 31 dienos. Už projekto tikslų neįvykdymą Šakių rajono savivaldybei gali būti pritaikytos 4 mln. litų finansinės korekcijos. Be to, Aplinkos ministerijoje rengiami finansavimo sąlygų pakeitimai dėl lėšų skyrimo projektams pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo programą ir nesilaikantiems projektinių įsipareigojimų bus taikomas finansinės paramos skyrimo apribojimas. Tad tarp „pretendentų“ gauti mažesnę paramą yra ir Šakių rajonas. Suprantama, to niekas nenori.

Spręsdami susiklosčiusią situaciją, Ūkio skyriaus vedėjas Kęstutis Kuncaitis ir UAB „Šakių vandenys“ direktorius Vaidas Litinskas kreipėsi į Ūkio komitetą, kad šis priimtų protokolinį sprendimą dėl finansinės paramos skyrimo. Tai turėtų būti numatyta ir tvirtinant rajono biudžetą. Pasak K. Kuncaičio, kad būtų įvykdyta projekte numatyta užduotis, reikėtų 60-70 tūkst. litų. „Šakių vandenys” neblogai padirbėjo ir prijungti reiktų tik apie 40 – 50 valdų, o ne kelis šimtus, kaip rašo Agentūra. Be to, pirmajame etape projekto vykdytojai buvo ne tik ,,Šakių vandenys”, bet ir savivaldybė, o antrajame etape tik jie, tad dabar atsakomybę turime prisiimti ir mes“, - aiškino Ūkio skyriaus vedėjas. Be to, jis pabrėžė, kad labai svarbu viską suspėti iki šių metų pabaigos, nes situacija, kai pradės tikrinti pati Europos komisija, gali būti dar blogesnė. Tuomet bus vėlu kažką pakeisti, nes ji galės taikyti ir sankcijas. Buvo nuspręsta, kad su gyventojais „Šakių vandenys“ pasirašys sutartis ir per tam tikrą laikotarpį gyventojai pinigus grąžins. „Reikia pateikti atsakymą Agentūrai, ką mes darome. „Šakių vandenys“ skubos tvarka turi imtis darbų“, - ne kartą pabrėžė K. Kuncaitis.

„Draugo“ inf.
ugniagesys_gelbetojasVakar posėdžiavusi rajono taryba iš keturių planuotų nusprendė panaikinti tik Briedžių ir Barzdų seniūnijų ugniagesių gelbėtojų komandas.

Nors iš pradžių buvo planuota naikinti keturias komandas, po ilgų derybų pavyko įrodyti, kad Sintautuose punktą palikti būtina, o esantį Kiduliuose nelogiška naikinti dėl įgyvendinamo projekto. Tokiam planuojamam savivaldybės ugniagesių gelbėtojų komandų veiklos organizavimo pakeitimui pritaria ir palaiko Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos departamento direktorius Remigijus Baniulis. Tai jis patvirtino raštu, teigdamas, kad gavus papildomus asignavimus departamentas pasistengs užtikrinti reikiamą finansavimą.

Komandos bus panaikintos nuo ateinančių metų sausio 1 dienos. Dabar ugniagesiams gelbėtojams ir vyriausiesiems ugniagesiams gelbėtojams turi būti įteikti įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą.

„Draugo“ inf.
rankaAsta GVILDIENĖ

Spalio 24 dieną Šakių policijos komisariato suvestinėje registruotas beveik prieš du mėnesius įvykęs atvejis. Į VšĮ ,,Šakių ligoninė“ atvežtai mažametei iš Griškabūdžio seniūnijos medikai diagnozavo išsekimą. Ją po keleto dienų pervežė į Kauno klinikas, čia mergaitė gydoma iki šiol. Trejų metukų neturinti mergaitė svėrė truputį daugiau nei šešis kilogramus. Tai, pirmasis tokio lygio vaiko išsekimo ir nepriežiūros atvejis, užfiksuotas mūsų rajone.

Nuotr. Išsekusi mažametė iki šiol gydoma Kauno klinikose.

Šeimoje buvo girtaujama

Griškabūdžio seniūnas  Saulius Naumavičius teigė, kad šeima yra įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą, todėl buvo nuolat tikrinama. Ją prižiūrėjusi seniūnijos socialinė darbuotoja ne vieną kartą vežė mergaitę pas gydytojus, bet tokia diagnozė niekada nebuvo nustatyta. Pasak seniūno, tik į Šakių ligoninę su gydytojų siuntimu papuolusiai neįgaliai mažametei buvo diagnozuotas išsekimas.

„Visa esmė tame, kad tėvai neturi įgūdžių auginti vaikus, - mano S.Naumavičius. – Juo labiau, kad mergaitė nuo gimimo neįgali ir jai buvo reikalinga papildoma priežiūra, specialūs kūno masažai. Abu vaikus ne kartą matė ir Griškabūdžio, ir Šakių medikai. Nebuvo taip, kad palikom likimo valiai, o vieną dieną pykšt ir išlindo.“ Nuolat girtaujantiems tėvams nedarant jokių išvadų dėl alkoholio vartojimo, seniūno teigimu, buvo imtasi priemonių. „Iš šeimos buvo paimti abu vaikai, kol neduok Dieve, neįvyko nelaimė“, - aiškino Griškabūdžio seniūnas.
gudelevicius_rinkeviciusGintarė MARTINAITIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje buvo patvirtintas savivaldybės tarybos veiklos reglamentas, prie kurio ne vieną mėnesį plušėjo specialiai sudaryta komisija. Opozicijoje dirbantis ir Kontrolės komitetui vadovaujantis Edmundas Rinkevičius, nors ir priklauso minėtai darbo grupei, siūlė tam tikrus papildymus, kuriuos daugelis traktavo, kaip jo paties ir vadovaujamo komiteto susireikšminimą, o darbo metodus pavadino diktatoriškais. Pats E. Rinkevičius yra kitokios nuomonės.

Nuotr. Nors K. Gudelevičius (kairėje) dirba Kontrolės komitete, tačiau komiteto pirmininko darbo metodus vadina diktatoriškais ir pats nelabai mato realią komiteto darbo naudą.

„Nežinau, ar galiu taip sakyti ir nenoriu, nes pats esu ne tik Ūkio, bet ir Kontrolės komiteto narys, bet tikrai jis (E. Rinkevičius – red.) darosi kaip tironas“, - Ūkio komitete pratrūko Kęstutis Gudelevičius. Kalba apie E. Rinkevičių pasisuko po to, kai vicemerė Rima Rauktienė pristatė siūlomas gelgaudiškiečio pataisas parengtam svarbiausiam savivaldybės tarybos veiklos dokumentui – reglamentui. Jis pats į paskutinį reglamento svarstymą vėlavo tiek, kad pasimatė tik su vicemere, o padiskutuoti su visa darbo grupe jau neturėjo galimybės.

Nevardijant visų smulkmenų, galima paminėti, kad E. Rinkevičius, kaip teigė R. Rauktienė, jausdamas tam tikrą jo komiteto ignoravimą kitų atžvilgiu, siūlė reglamente Kontrolės komitetą įrašyti ne atskirai, kaip buvo anksčiau, o prirašyti prie visų. Esmė, kad komitetas dokumente būtų minimas keliose vietose ir kartu su visais, o ne šiek tiek vėliau ir atskirai. Kitas siūlymas buvo sumažinti jo vadovaujamame komitete dalyvaujančiųjų skaičių, kad sprendimas galėtų būtų priimtas. Dar E. Rinkevičius siūlė suteikti galimybę visus komitetų posėdžius transliuoti internetu, tačiau taryba visus šiuos siūlymus atmetė.
domeikieneGiedrė PLEČKAITYTĖ

Praėjusį penktadienį posėdžiavęs Kontrolės komitetas svarstė pačių teiktą siūlymą dėl Kontrolės ir audito tarnybos išplėtimo. Jau nuo kitų metų savivaldybėje siūloma didinti kontrolierių skaičių. Tuo tarpu dabartinė savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė sako, kad suspėja atlikti jai pavestus darbus.

Nuotr. Savivaldybės kontrolierė A. Domeikienė sako, kad, kiek spėja, tiek ir dirba, bet viršvalandžių tikrai nedirba.

Svarstė pasiūlymą

Penktadienį vykusiame Edmundo Rinkevičiaus vadovaujamo Kontrolės komiteto posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl  kontrolės ir audito tarnybos išplėtimo bei reikalingų asignavimų 2012 metų veiklai vykdyti įvertinimas ir išvadų pateikimas savivaldybės tarybai. Šį klausimą svarstė komiteto pirmininkas E. Rinkevičius, nariai Kęstutis Gudelevičius, Aurelija Maksvytienė, taip pat vienintelė savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė, Biudžeto ir turto skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė, savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis. Klausimą pristatęs komiteto pirmininkas akcentavo faktus, pagrindžiančius, kodėl savivaldybei reikia dar bent vieno ar dviejų naujų kontrolierių. E. Rinkevičius kalbėjo, jog prieš teikiant šį siūlymą buvo išanalizuota pagal biudžetą panašių į Šakių rajoną 12 savivaldybių padėtis. Paaiškėjo, jog apžvelgtose savivaldybėse vidutiniškai dirba po tris kontrolierius. Tad E. Rinkevičiaus skaičiavimais, papildomam naujų kontrolierių išlaikymui reikėtų nuo 84 tūkst. iki 138 tūkst. litų. A. Domeikienės buvo pasiteirauta, ar tokios pinigų sumos pakaktų trims etatams. „Būtų mažai. Mažai todėl, kad mano alga yra pakankamai aukšta, todėl, kad aš dirbu jau 17 metų. Yra priedas. Jeigu priimtume žmogų bent su 12 kategorija, gal užtektų“, - teigė A. Domeikienė.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos