baneris leidinys

berzelis direktore
Pirmadienį gausiai susirinkusi darželio „Berželis“ bendruomenė aktyviai kėlė rūpimus klausimus, tik atsakymai jų netenkino. Štai įstaigos vadovė Lina Viliūšienė (antra iš kairės) nesuprato, kodėl akcentuojami ir buhalteriniai rodikliai, jeigu buhalterija nuo 2022 m. ir taip bus centralizuota. Ji turėjo paaiškinimų ir apie darželyje veikiančią  etatų struktūrą. D. Pavalkio nuotr.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Pirmadienį Šakių darželio „Berželis“ bendruomenė surengė susirinkimą, kurio metu tikėjosi išgirsti daugiau paaiškinimų, kaip konkrečiai vyktų Šakių darželių sujungimas, kas keistųsi ar liktų nepakitę, mat daugiausiai informacijos jie tikino gaunantys iš spaudos, bet ne iš reorganizacijos sumanytojų. Visgi darželio atstovai susitikimo pabaigoje reziumavo, kad daugelis atsakymų migloti ir neramina, tad jie pabrėžė, kad jokiais būdais nesutiks su numatytu darželių sujungimu ir visais įmanomais būdais kovos už galimybę išlikti savarankiška įstaiga.

Susirinkimą pradėjusi „Berželio“ meninio ugdymo pedagogė ir tarybos pirmininkė Lina Bakaitienė pateikė trumpą reziumė: gegužės pabaigoje konferencijoje išreikšta mintis dėl darželių reorganizacijos, birželio 1 d. kalbėta su darželio vadovais, birželio 8 d. sumanymas pristatytas darželio taryboje, tačiau L. Bakaitienė sakė kaip pirmininkė nelabai ką galėjusi pasakyti, nes tiesiog nežinojo detalių, tik patį faktą; birželio 15 d. surengtas abiejų darželių atstovų susitikimas su vicemeru Dariumi Jakavičium bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Dariumi Aštrausku, po jo darželio bendruomenė feisbuko grupėse informavo tėvus ir galiausiai iš spaudos sako sužinoję apie vykusį pertvarkos komisijos posėdį, kurio metu buvo pritarta reorganizacijai.

berzelis astrauskas
Poziciją atlaikyti ir į bendruomenės klausimus atsakyti bandė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas (centre), nemanantis, kad sujungus darželius bus blogiau, ir vyriausiasis specialistas Gintaras Demenius. D. Pavalkio nuotr.

„Todėl šiandien, liepos 12 d., ir skelbiame šį susitikimą su bendruomene ir tikimės, kad bus daugiau paaiškinta, kaip vyks visa darželio reorganizacija, kaip ji palies kiekvieną iš mūsų, kaip palies mūsų administracinį vienetą ir mūsų bendruomenę“, – sakė L. Bakaitienė ir kvietė svečius – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją D. Aštrauską ir skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Demenių – pristatyti programą, teiravosi, kur būtų galima susipažinti su visa numatyta pertvarkos programa, tikslais, uždaviniais, nes pasigenda tokios informacijos, ji nėra viešai randama.

Atsakymo į šį klausimą nebuvo. D. Aštrauskas aiškino, kad tiesiog norima pasinaudoti pasibaigusia ir besibaigiančia vadovių kadencija, o darželių sujungimo esmė – bandyti sumažinti tam tikrą skaičių etatų, kurie susiję su tam tikra ūkine, bet ne su ugdomąja veikla, nors susitikimo metu išsikristalizavo, kad jeigu naujas vadovas per abu darželius matys, jog, jo manymu, per daug, tarkim, muzikos pedagogų, niekas negarantuos, kad kažkam nebus pasakyta „viso gero“.

„Tarkim, per du darželius esam trys muzikos vadovės, o naujas vadovas pasakys, kad mums reikia tik dviejų ir bac“, – nuogąstavo L. Bakaitienė.

„Nu, ir bac“, – sutiko D. Aštrauskas.

berzelis darbuotojai
Susitikimo būta gana emocingo, ne vienas valdžios paaiškinimas palydėtas replikomis bei juoku, o darželio tarybos pirmininkė Lina Bakaitienė (dešinėje) susitikimo pabaigoje patikino, kad bendruomenė darželio savarankiškumą gins visomis išgalėmis – liepos 14 d. jos vardu pasirašytas argumentuotas nepritarimas ir siūloma reformą atidėti. D. Pavalkio nuotr.

Kita darbuotoja tikino viena auginanti dukrytę ir norėtų iš anksto žinoti savo galimybes likti darbe, tačiau D. Aštrauskas paaiškino, kad niekas iš karto, jau kitą dieną neatleidžia, tai daroma pagal įstatymus, tačiau toks vedėjo paaiškinimas palydėtas replikomis, kad sumanymo pradžioje apskritai buvo kalbėta, jog reorganizacija palies tik vadovus.

„Tai netinka jūsų ankstesni teiginiai, kad niekas nesikeis“, – sakė pavaduotoja ugdymui Dovilė Kazakauskienė.

Darželio darbuotojos nenorėtų eiti į kitą korpusą, tai yra į dabartinį „Klevelį“ vaduoti kolegių, bet niekas negarantuoja, kad esant vienai įstaigai to nereikės. Apskritai, jų manymu, čia įstaigų sukiršinimas, o apie gerą mikroklimatą nėra nė kalbos. Jos tikino žinančios didžiausią atvejį, kai darželiai buvo jungiami turint viename 10, kitame šešias grupes, o Šakių atveju aštuonios vieno darželio grupės būtų jungiamos prie 12-os kito darželio.

„Mums reikia konkrečių atsakymų, o jūs sakot – pasakys naujas vadovas. Mes nelinkčiosim galvom ir nesakysim, kad pritariam, nes daug ko nežinom, mus neramina. Mes sakome, kad bus blogiau, negerės ugdymo kokybė, kodėl mūsų neklausote?“ – piktinosi viena iš darbuotojų.

D. Aštrauskas bandė kalbėti ir konkrečiais skaičiais: jei vietoj dviejų vadovių lieka viena, sutaupoma 29 tūkst. 300 eurų per metus, o apskritai per įvairius etatus sutaupymas galėtų siekti ir iki 86 tūkst. eurų per metus.

„Taip pat dvi buhalterinės apskaitos sistemos, dar po 0,25 etato apskaitininko, taigi išlaidos šiam visam reikalui per metus gaunasi 46 tūkst. 120 eurų, o apjungus apskaitą ir priežiūrą tam tikras skaičius susitaupo. Higienos specialistas, manau, per du darželius užtektų vieno etato, taupytųsi apie 9 tūkst.“, – vardijo vedėjas ir sakė peržiūrėjęs ir kitų darželių pareigybes ir vienur sandėlininką radęs, kitur ne, vienur apskaitininkas yra, kitur neradęs tokio etato nė su žiburiu. Sutaupymą vedėjas matytų ir sandėlininko etato kaina – per metus būtų galima sutaupyti dar apie 6 tūkst. eurų.

„Ar apskritai toks dalykas reikalingas?“ – teiravosi vedėjas ir siūlė, kad galbūt sandėlininko darbą galėtų dirbti virėja, tačiau toks jo pasakymas palydėtas juoku ir replikomis bei pasiūlymais pačiam vedėjui ateiti į darželį ir realiai pasižiūrėti, kaip dirbama, kas ir kokias funkcijas atlieka.

Darželio bendruomenės atstovai aiškino, kad sandėlininkas ne tik priima maisto produktus, juos užsako, bet visus duomenis suveda į sistemą ir čia buhalteris jau nefigūruoja. Be to, jeigu nuo 2022 m. buhalterija vis tiek turės būti centralizuota, direktorės Linos Viliūšienės manymu, šie rodikliai dabar išvis turėtų būti eliminuojami.

„Jūs peržiūrėjote etatus, bet ar pareigybines nuostatas peržiūrėjote?“ – klausė ūkio dalies vedėja Vilma Greičienė.

„Ne iš tos pusės taupote. Ne atleisti žmones reikia, o naujų priimti. Žmonės vos spėja suktis. Ar paklausėte mūsų, kiek vaikų į darželį netelpa? O netelpa. Jeigu akcentuojate, kad ikimokyklinis ugdymas prioritetas, tai ir parodykite, o kas dabar... Kažkuri vadovė blogai dirba? Darželis nuostolingas?“ – replikavo darželio bendruomenės moterys ir teigė, kad jeigu tik tokia kaina ir tokiomis sąlygomis galima gauti papildomų lėšų priemonėms (nors sakė, kad jų netrūksta), logopedui ar dar kažkuriam specialistui, tai viso to jiems nereikia, nes jiems svarbu likti savarankiška įstaiga.

„Ar svarstėte kitus variantus? Gal galima padidinti ugdymo mokestį pakeliant po penkis eurus ir bus sutaupyta pinigų ir įstaigos liktų?“ – skambėjo pasiūlymas.

„Ne, tikrai apie tai negalvojau“, – sutiko skyriaus vedėjas, nekart pabrėžęs, kad struktūrą ir kitus įstaigos niuansus dėliosis būsimas vadovas, o tai, apie ką kalbėta susitikimo metu, daugeliu atvejų, jo teigimu, techninės detalės, į kurias nereikėtų leistis. Detalės, anot G. Demeniaus, nusimatomos reorganizavimo sąlygose, o ne dabar, bet darbuotojai sakė, jog jiems tai aktualu būtent dabar ir dažnai girdėti pasakymai – esą vieną ar kitą dalyką spręs naujas vadovas, jų netenkino.

Pasak į diskusiją įsiterpusios direktorės L. Viliūšienės, buhalterija nuo 2012 m. darželyje visiškai kompiuterizuota, palengva sukurta ir struktūra.

„Man atrodo – efektyviai, ekonomiškai funkcionuoja“, – sakė darželio vadovė ir aiškino apie etatų sandarą, mat viešai girdimi pasisakymai – esą jeigu būtų viena įstaiga, tai būtų pilni etatai ir būtų pliusas, o dabar esą blogai, kad jie nepilni, ne visai atitinka tikrovę.

„Tai noriu paaiškinti, kodėl nepilni etatai. Turim mokytojo padėjėjus, bet jie reikalingi visose grupėse vienu metu, nėra, kad vienas etatas, vienas žmogus. Pavyzdžiui, žmogus dirba raštinėje, o dvi–tris valandas dirba grupėje mokytojo padėjėja. Mūsų skalbėja dirba skalbėja nepilnu krūviu, bet eina į grupę dirbti ir mokytojo padėjėja. Mūsų apskaitininkė dirba ketvirtį etato apskaitininke, bet dvi valandas eina į grupę padėti auklėtojai. Tai nieko blogo, kad dirba ketvirčiu. Kaip tik čia pliusas“, – įsitikinusi L. Viliūšienė.

Darželio pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė teigė, jog savivaldybės administracijos vadovai turi savo argumentus, darželio bendruomenė savo, ir akivaizdu, kad bendras sutarimas nebus rastas. Bendruomenė patikino kovosianti už savo įstaigą iki galo – liepos 14 d. jie pateikė vicemerui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui bei tarybos nariams adresuotą bei argumentuotą nepritarimą, o kadangi su pertvarka jie nesutinka, žodį čia tarti turėtų Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Galvą davė, kad neprilytų, bet... atrodo, tos galvos prilytos“, – sumanymą vertino viena iš darbuotojų, o kita kolegė juokavo, kad įstaigą būtų galima pavadinti „Du kelmai“, mat nupjovus beržą ir klevą tik tiek ir belieka.

Švietimo tinklo pertvarkos komisijos pirmininkas bei vicemeras D. Jakavičius, nekart akcentavęs, jog tiki šiuo sumanymu, atostogauja, tad susitikime nedalyvavo.

„Klevelio“ direktorė Vilija Butikienė informavo, kad darželio bendruomenė irgi organizuoja susitikimą su vedėju bei nori išgirsti rūpimus atsakymus.

„Tiek pavaduotoja, tiek aš stengiamės nesikišti, nes paskui skamba lyg norime tik savo kėdes išsaugoti. Darželio taryba organizuoja, kiek žinau, rengia raštą“, – komentavo V. Butikienė ir pridūrė, kad visgi, ko gero, nuo pačių bendruomenių norų čia mažai kas tepriklauso.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos