baneris leidinys

burksaitieneAsta GVILDIENĖ

Birželio 11 - 15 dienomis keturiolika lietuvių kalbos mokytojų iš visų rajono gimnazijų ir vidurinių mokyklų penkias dienas vertino 420 abiturientų valstybinio lietuvių kalbos egzamino rašto darbus. Pasak vyriausiųjų vertintojų – lietuvių kalbos mokytojų metodininkių Stasės Burkšaitienės ir Danutės Aniulienės, šie metai paskutiniai, kai lietuvių kalbos egzaminą sudaro dvi dalys. Kiti metai bus permainų metai.

Nuotr. S.Burkšaitienė patikino, kad vertintojai taiso ne savo mokinių darbus. Jie nežino nei mokinio pavardės, nei kurioje mokykloje jis mokosi.

S.Burkšaitienės teigimu, galima sakyti, kad penkerius metus gyvenome labai ramiai. Visi vertintojai – vyresniųjų klasių gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojai – jau tikri profesionalai, turintys ne vienerių metų patirtį. Šiemet komisijoje jau nebuvo nė vieno naujo žmogaus.  Rašto darbai taisomi nežinant nei mokinio pavardės, nei kurioje mokykloje jis mokosi. „Daugelis mano, kad vertintojai taiso savo mokinių darbus. Iš tiesų taip nėra, - patikino vyriausioji vertintoja. - Mes apie darbo autorių nieko nežinome. Matome tik rašto darbo kodą, stengiamės taisyti kuo objektyviau, darome viską mokinio naudai, todėl daug diskutuojame ir tariamės tarpusavyje.  Vieną rašto darbą taiso du vertintojai. Jei kyla neaiškumų ar abu įvertinimai skiriasi daugiau nei dviem balais – rašinį skaito ir vertina dar ir trečias vertintojas.“
stovykla_ZypliaiBirželio 18 – 22 dienomis Zyplių dvare rinkosi Kauno moksleivių techninės kūrybos centro (MTKC) Video studijos mokiniai bei Šakių rajono Lukšių seniūnijos jaunimas, besidomintis video filmų kraštotyrine tema kūryba.

Nuotr. „Mes nekuriame scenarijų, mes iš karto matome filmo viziją“, - pasakojo V. Jurčenko (kairėje).

MTKC Video studija, kuriai vadovauja Viktoras Jurčenko veikia jau 15 metų, ir jis čia dirba net 12 metų. V. Jurčenko pasakojo, kad tokios video stovyklos birželio mėnesį organizuojamos jau penkti metai. Stovyklos tikslas – surinkti tokius mokinius, kurie domisi filmų kūrimu ir mokyti juos šio meno gudrybių. Pirmiausia yra parenkama vieta, vėliau atvažiuojama ir mokomasi montažo, filmavimo. Šiais metais buvo pasirinktas būtent Zyplių dvaras, nes važiuodamas pro šalį V. Jurčenko pastebėjo, kad dvare vyksta statybų darbai ir beveik tuo pačiu metu, atsitiktinai laikraštyje rado pranešimą, kad dvare ruošiamasi įkurti fonoteką. Kadangi jis pats domisi šiuo dalyku, todėl ir nusprendė, kad tai būtų puiki galimybė pakeisti aplinką ir atvažiuoti būtent čia, – pasakojo iš šių kraštų kilęs Viktoras Jurčenko.
Birželio 1 dieną lietuvių kalbos mokyklinį brandos egzaminą turėjo laikyti 149 kandidatai, tačiau net 14 moksleivių į egzaminą neatvyko. .Bendras visų laikiusiųjų vidutinis balas – 6,13. Jis aukštesnis už Lietuvos vidurkį, kuris šiemet – 5,73 balo.

Daugiausiai, net 59 moksleiviai, mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą rinkosi Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje, tačiau devyni į jį neatvyko. Bendras laikiusiųjų vidurkis – 5,34 balo. Aukščiausiu vidutiniu balu – 8,57 lietuvių kalbos egzaminą išlaikė Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleiviai.  Žemiausiu vidurkiu – 5,14 balo šiemet  įvertintos Gelgaudiškio vidurinės mokyklos abiturientų žinios.

Vienas kandidatas iš Griškabūdžio vidurinės mokyklos neišlaikė mokyklinio lietuvių kalbos egzamino. Visoje Lietuvoje tokių abiturientų yra 563 iš 13 230 laikiusiųjų egzaminą.

„Draugo“ inf.
demenius2Asta GVILDIENĖ

Savivaldybės tarybai priėmus vieną iš svarbiausių ir daugiausiai žmonių likimų liečiančių rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos projektų, mokyklų bendruomenėse kilo didelė  nepasitenkinimo ir diskusijų banga. Šiandien, aistroms nurimus, rodos, visiškai neišsprendžiamas vienos mokyklos prijungimas prie kitos vykdomas išmintingai, visoms pusėms susitariant.

Nuotr. Švietimo ir sporto skyriaus atstovų V. Pranckevičienės  ir G. Demeniaus teigimu, įgyvendinant rajono mokyklų tinklo reformą su labai dideliais sunkumais nesusiduriama.

Didelių sunkumų nėra

Didelėms aistroms nurimus, rajono mokyklų tinklo pertvarka vyksta, galima sakyti, tyliai. Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus

teigimu, akivaizdesnės permainos -  prijungiant „Aukuro“ pagrindinę prie „Varpo“ vidurinės mokyklos.  Čia buvo organizuota atvirų durų diena – „Aukuro“ pagrindinės mokyklos moksleiviai ir jų tėveliai galėjo susipažinti su naująja mokykla, įvyko abiejų mokyklų mokytojų ir vadovų susirinkimas, o vėliau - ir krūvių skirstymasis. „Aukuro“ mokyklos bendruomenę turėjo nuraminti ir bendras abiejų direktorių - Rolando Kučiausko bei Vito Daniliausko susitarimas, kad „Aukuro“ pagrindinės mokyklos klasės perkeltos į „Varpo“ vidurinę mokyklą nebus išskaidytos, išskyrus devintokus, kurių yra labai nedaug.
ziburysMokyklų tinklo reformoje  Šakių „Žiburio“ gimnazijoje numatytos trys pirmokų klasės nesutalpino visų čia norinčiųjų mokytis aukštais balais aštuntąją klasę baigusių šakiečių.  Po to, kai straipsnyje „Ne visi norintys mokysis „Žiburio“gimnazijoje“ rašėme, jog tėvai surinko parašus ir kreipėsi į rajono merą su prašymu leisti formuoti gimnazijoje ketvirtą pirmąją klasę, įvyko šiokių tokių permainų.

Rajono mero Juozo Bertašiaus teigimu, remiantis tėvų prašymais ir atsižvelgiant į gerus vaikų, nepatekusių į Šakių „Žiburio“ gimnaziją,  mokymosi rezultatus, praėjusį penktadienį buvo skubiai sukviestas direktorių tarybos posėdis. „Nebuvo numatyta, kad Šakiuose turėsime tiek daug gerai besimokančių vaikų, todėl negalime uždrausti jiems mokytis išgrynintoje gimnazijoje arba versti juos važiuoti mokytis į kitą vietovę, - patikino meras. - Išnagrinėjus situaciją, nuspręsta leisti formuoti ketvirtą klasę, jei tam pritars rajono taryba. Aš manau, kad sprendimas bus teigiamas.“

„Draugo“ inf.
Birželio 5 dieną vykusiame mokykliniame dailės egzamine dalyvavo 73 moksleiviai. Septyni kandidatai į egzaminą neatvyko. Vienas Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasės moksleivis dailės egzamino neišlaikė.

Geriausiai dailės egzaminas sekėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviams. Jų bendras vidutinis balas – 9. Tik vienu balu nuo jų atsiliko Lekėčių vidurinės mokyklos abiturientai, egzaminą išlaikę aštuonetais. Žemiausias vidutinis balas – 5,75. Jį gavo Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasės moksleiviai. Bendras rajono abiturientų dailės egzamino vidurkis – 7,41. Jis tik viena šimtąja dalimi mažesnis už vidutinį Lietuvos balą – 7,42.  

Vienas Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasės moksleivis dailės egzamino neišlaikė. Mokytojas Algimantas Vorevičius paaiškino,  kad šis egzaminas susideda iš dviejų dalių – kūrybinės užduoties ir testo. Nors testą – vieną egzamino dalį jis išlaikė, tačiau kūrybinės užduoties neatliko.  Todėl egzaminas buvo pripažintas neišlaikytu. Lietuvoje dailės egzamino neišlaikė 37 iš 2907 moksleivių.

„Draugo“ inf.
zaltysBirželio 8 dieną Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje finišavo „Kūrybinių partnerysčių“ projektas. Jo pristatymas sutapo su mokslo metų užbaigimo švente, todėl mokyklos aktų salėje susirinko gausus besiruošiančių atostogauti moksleivių būrys, atvyko projektą kuriantis praktikas skulptorius Martynas Gaubas.

Nuotr. Gelgaudiškiečiai džiaugėsi ne tik galutiniu projekto rezultatu – žalčio skulptūra, bet ir galimybe fantazuoti, kurti ir dirbti kartu.

Projekto koordinatorė mokytoja Rita Murauskienė, mokyklos administracijos atstovė Lilija Ūsienė ir projektą įgyvendinę septintokai susirinkusiesiems papasakojo, kaip buvo organizuojamos šio projekto veiklos. Jie parodė pačių sukurtą filmuką, kuriame pristatė ne tik savo pomėgius ar nuomonę apie klasės kolektyvo problemas, bet ir viltį jas išspręsti projekto įgyvendinimo metu. Filme užfiksuotos ir įdomiausios projekto akimirkos  - susitikimai su kūrybos agentu skulptoriumi Žilvinu Landzbergu ir skulptūros kūrimas bei nuoširdus moksleivių bendravimas su kuriančiu praktiku skulptoriumi Martynu Gaubu.
turistinisBirželio 5 – 6 dienomis Sudargo pušyne vyko vienuoliktasis tradicinis renginys, šiais metais organizatorius nustebinęs rekordiniu dalyvių skaičiumi. Į turistinį Draugystės žygį atvyko 253 vaikai net iš septyniolikos Marijampolės regiono ir Jurbarko rajono mokyklų.

Nuotr. Konkurso „Noriu būti pareigūnu“ metu žygio dalyviai turėjo apsirengti pasieniečio, priešgaisrinės saugos ir policijos darbuotojų uniformas.

Tradiciškai žygio dalyvius sveikino ir ištvermės bei gero oro linkėjo  Sudargo seniūnė Rita  Grigaitienė ir bendruomenės pirmininkė Alberta -Natalija Dragūnaitienė,  Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinės mokyklos direktorė Alma Dragūnaitienė, Švietimo ir sporto skyriaus specialistas  Juozas Jonuška, Šakių rajono apylinkės  vyriausiasis prokuroras Raimundas Vasiliauskas, Rociškių užkardos vadas Darius Martinkevičius.

Renginio organizatoriai – Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinė mokykla ir Šakių policijos komisariato pareigūnai dalyviams pasiūlė daug įdomių sportinių veiklų ir susitikimų: orientacinį žygį, stovyklaviečių įrengimo įvertinimą, virvės traukimo ir kliūčių ruožo varžybas, plakato piešimo ir daug kitų įvairiausių konkursų. Jaunimas turėjo galimybę stebėti Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų darbą, kurie demonstravo automobilio pjaustymą, gaisro gesinimą. Jie susipažino su  Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties medikų darbo ypatumais - galėjo patys pabūti „ligoniais“.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos