baneris leidinys

Birželio 7 – 8 dienomis Druskininkuose vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės  konkursas  „Čiurlionio krašto spalvos“. Jame mūsų rajono garbę gynė Šakių rajono meno mokyklos moksleivės Reda Baranauskaitė, Vaiva Frančiakaitė ir Aušrinė Bacevičiūtė (mokytoja Lolita Rūgytė).

Konkurso susipažinimo parodoje jaunosios dailininkės pristatė savo kūrinius - namų darbus, atliktus įvairiomis technikomis. Po parodos atidarymo jaunųjų piešėjų laukė konkursinės užduotys. Buvo traukiami burtai, kuriuose buvo nurodyta kiekvieno dalyvio piešimo vieta: prie Druskonio ežero, miesto skvere arba Druskininkų bažnyčioje. Po penkių valandų įtempto kūrybinio darbo gimė daugybė unikalių piešinių.

Mūsų kraštietes lydėjo sėkmė. Savo amžiaus grupėje Reda Baranauskaitė laimėjo antrąją, o Aušrinė Bacevičiūtė – trečiąją vietą. Jos buvo apdovanotos diplomais ir asmeniniais prizais -apsilankymu Druskininkų vandens parke.

„Draugo“ inf.
Jau baigėsi priėmimas į Šakių rajono meno mokyklos Muzikos, Dailės ir Choreografijos skyrius, tačiau mokyklos direktoriaus Einaro Martinaičio teigimu, jis dar kartą bus skelbiamas rugsėjo mėnesį. Mat šiemet, kaip niekada, pritrūko norinčiųjų mokytis groti akordeonu. Taip pat planuojama pratęsti priėmimą į Dailės ir Choreografijos skyrius.

Pasak E.Martinaičio, šių metų stojimai buvo šiek tiek netikėti. „Jei ankstesniais metais nesusirinkdavo pilna kanklininkų klasė, tai šiemet jų turime pakankamai, tačiau pritrūkom akordeonistų, - stebėjosi jis. –  Sulaukėme  daug tėvų skambučių dėl priėmimo į Choreografijos skyrių pratęsimo. Kadangi sprendimą dėl skyriaus steigimo rajono taryba priėmė tik gegužės 31 dieną, ne visi tėvai žinojo apie priėmimą. Galime priimti 20, o prašymų buvo pateikta tik 12, tai rugsėjo mėnesį į šį skyrių planuojame skelbti papildomą priėmimą.“

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet,  populiariausia - fortepijono klasė. Nors į ją buvo priimta 15 moksleivių, tačiau visi norintys vis tiek netilpo. Chorinio dainavimo mokysis  septyni, pučiamųjų klasėje  - keturi,  smuiko klasėje – trys, lietuvių liaudies instrumentų klasėje – keturi nauji mokiniai.  Meno mokyklos direktoriaus teigimu, į akordeono klasę, kaip ir į Dailės skyrių, kur šiuo metu priimta 16 menui prijaučiančių naujokų, dar galima priimti po keturis mokinius.   

„Draugo“ inf.
mozoraitieneAsta GVILDIENĖ

Baigėsi prašymų priėmimas į 1 – 3 Šakių „Žiburio“ gimnazijos klases. Birželio 13 – oji buvo paskutinė prašymų mokytis trečioje gimnazijos klasėje priėmimo diena. Kaip informavo direktorė Jūratė Mozūraitienė, į gimnaziją šiemet visi norintys nepateko - buvo priimti tik patys geriausi mokiniai. Jie atrinkti pagal metinių pažymių vidurkį.

Nuotr. Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė J.Mozūraitienė apgailestavo, kad į pirmąją klasę negalėjo priimti visų norinčių, net ir gerai besimokančių aštuntokų.

Pasak J.Mozūraitienės, šiemet kaip niekad daug prašymų, net 140, buvo gauta iš rajono aštuntokų, pareiškusių norą mokytis pirmoje gimnazijos klasėje.  Kadangi rajono taryba gimnazijoje leido formuoti tik 3 pirmąsias klases, todėl nebuvo galimybės visų priimti. 92 laimingieji buvo atrinkti atsižvelgiant į jų metinių
pažymių vidurkį. Aukščiausias balas – 9,86, o žemiausias – 8,13. „Tėvai žada daryti žygius pas rajono merą, kad leistų suformuoti ir ketvirtą pirmokų klasę“, - pasakojo direktorė.
Praėjusį savaitgalį prie Griškabūdžio tvenkinio susirino „kiečiausi“ Griškabūdžio gimnazijos ir Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos žvejai. Čia vyko penktosios, jau tradicija tapusios, jaunųjų žvejų varžybos, kurių iniciatoriai mokytojai ir jau patyrę žvejai Romanas Laurinaitis ir Ričardas Bacevičius.

Kai meškerės jau buvo pailsėję, o žvejų pilvai sotūs, varžybų teisėjai susumavo rezultatus. Pirmuoju ir „kiečiausiu“ metų žveju buvo tituluotas griškabūdietis Justas Staneika,  kurio laimikis svėrė 2,92 kg. Antruoju tapo Tadas Baltrušaitis, sužvejojęs 2,44 kg ir pagavęs didžiausią žuvį. Trečioji vieta atiteko po 2,4 kg karosų ištraukusiems Edgarui Venskaičiui ir Ugniui Valenskui. Gerai sekėsi ir Tautvydui Riauzai, Viliui Baranauskui, Mariui Naujokaičiui. Nuskriaustų šiose varžybose nebuvo – nei vienas neliko be dovanos. Nugalėtojai buvo apdovanoti Padėkos raštais ir vertingais varžybų rėmėjų prizais.

„Draugo“ inf.
skaisgirieneAsta GVILDIENĖ

Birželio 8 dieną Griškabūdžio gimnazijoje minimas lietuvių kalbos mokytojos Danutės Skaisgirienės 40 metų darbo mokykloje Jubiliejus. Šia proga ją pagerbs kolegos, mokiniai, mokyklos bei rajono savivaldybės vadovai. Apie mokykloje prabėgusius metus, mokinius ir ateities svajones kalbiname mokytoją, kuri šiandien  atsisveikina su mokykla, užleisdama vietą jauniems kolegoms.

Nuotr. Keturiasdešimt metų mokykloje išdirbusi mokytoja ilgėsis rugsėjo 1-ųjų, šimtadienių, išleistuvių.

Ar greitai prabėgo 40 metų mokykloje?

Laikas prabėgo fantastiškai greitai – kaip viena diena. Mano mamytė sakydavo: „Laikas iš žmogaus pasijuokia. Sielą palieka jauną, o kūną pasendina...“ Atrodo, visai neseniai atėjau dirbti į mokyklą, o jau reikia susiprasti ir užleisti vietą. Tegul jauni dirba, kad nereikėtų išvykti į užsienį. Dirbdama su vaikais, aš nepasenau. Tai kas, kad plaukai pražilo, kad veide viena kita raukšlelė atsirado, bet širdyje likau tokia pat.
Gegužės 31 dieną bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokai baigė pagrindinio ugdymo programą. Daugeliui iš jų šią ar kitą savaitę bus įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Šiais metais, priešingai nei praėjusiais, visiems dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikra (PUPP) buvo privaloma. Į ją buvo registruoti 432 kandidatai.

Nors lietuvių kalbos PUPP testą turėjo laikyti 432 dešimtokai,aštuoni į patikrą neatvyko. Tik 12 dešimtokų žinios buvo įvertintos nepatenkinamais balais. Aštuntukais testą išlaikė 89, devintukais – 60, o dešimtukais - 24 moksleiviai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 6,80. Kaip ir kiekvienais metais, daugiausiai – net 113, šią patikrą laikė Šakių „Žiburio“ gimnazijos antrokų. Bendras jų vidurkis  - 7,92. Tai aukščiausias vidutinis balas iš visų bendrojo lavinimo mokyklų dešimtokų pasiekimų. Žemiausiu vidurkiu – 4,18 įvertintos Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos patikrą laikiusių 12 dešimtokų žinios.

Į matematikos PUPP neatvyko 9 kandidatai. Bendras patikrą laikiusių dešimtokų vidutinis balas – 5,96. 57 dešimtokai testą išlaikė nepatenkinamais pažymiais. Aštuntukais patikrą išlaikė 41, devintukais – 47, dešimtukais – 38 moksleiviai. Aukščiausiu vidutiniu balu – 7,94 įvertintos Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivių žinios. Žemiausiu – 2,64 balo matematikos PUPP išlaikė Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus dešimtokai.

Dėl svarbių priežasčių neatvykusiems į lietuvių kalbos ir matematikos PUPP birželio 22 ir 25 dienomis bus vykdoma pakartotinė sesija.

„Draugo“ inf.
Gegužės 31 dienos posėdyje rajono taryba nuo ateinančių mokslo metų nustatė Šakių meno mokyklos mokinių skaičių, mokesčių už mokslą ir instrumentų nuomą kainas bei nuolaidas socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, vaikams su negalia, daugiavaikių šeimų vaikams, jei trys vienos šeimos vaikai lanko Meno mokyklą.

Tarybos narių nutarimu bendras Meno mokykloje besimokančių vaikų skaičius negalės viršyti 465. Muzikos skyriuje galės mokytis iki 230, dailės skyriuje - iki 95, choreografijos skyriuje - iki 140 mokinių.

Pasirinkę vieną ugdymo programą dailės, muzikos ar choreografijos skyriuje mokiniai mokės  40 Lt per mėnesį, pasirinkę dvi ugdymo programas muzikos skyriuje  -  60 Lt per mėnesį. Besimokantys muzikos ir dailės, muzikos ir choreografijos ar dailės ir choreografijos skyriuose turės sumokėti  80 Lt per mėnesį. Už mokyklos instrumento nuomą nustatytas 10 Lt mokestis per mėnesį.

Kad muzikos ir meno galėtų mokytis ir sunkiau besiverčiančių šeimų vaikai, nuspręsta taikyti 50 proc. nuolaidą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams, jei Meno mokykloje mokosi 3 vienos šeimos vaikai, taip pat neįgaliems vaikams.

„Draugo“ inf.
pranskaitisAsta GVILDIENĖ

Gegužės 31 diena Žvirgždaičių bendruomenei tapo išskirtine – rajono savivaldybės taryba nusprendė pertvarkyti Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos struktūrą. Nuo ateinančių mokslo metų ji taps pirmąja ir bene vienintele progimnazija rajone. Šį sprendimą žvirgždaitiečiai sutiko plojimais.

Nuotr. Direktoriaus G.Pranskaičio teigimu, nors ateinantį rugsėjį moksleivius pasitiks nauja mokyklos iškaba, tačiau ugdymo turinys nesikeis.

Ruošėsi tapti progimnazija

Pasak Žvirgždaičių pagrindinės mokyklos direktoriaus Gintauto Pranskaičio, vadovaujančio šiai mokyklai jau 26 metus, tai nebuvo staigmena. Apie tapimą progimnazija buvo pradėta galvoti nuo praėjusių metų spalio mėnesio, kai vyriausybė patvirtino Mokyklų, vykdančių bendrojo lavinimo ugdymą, tinklo pertvarkos taisykles. „Logiškai mąstant, mokykla, turinti aštuonias klases, negali vadintis pagrindine, - teigė mokyklos direktorius. – Pagrindinė mokykla – tai ta, kuri komplektuoja dešimt klasių. Kadangi mes nei devintos, nei dešimtos klasės neturim – mums vienintelė išeitis tapti kurios nors didesnės mokyklos skyriumi arba progimnazija. Kiek gali gyvuoti? Dvejus – trejus metus? Patys suprantat. Žvirgždaičiuose be seniūnijos jau nieko neliko. Kas bus, jei neliks mokyklos? Nieko neliks...“

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos