baneris leidinys

Gegužės 31 dienos posėdyje rajono savivaldybės taryba, remdamasi patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programą tinklo kūrimo taisyklėmis, nusprendė nuo šių metų rugsėjo 1 dienos pertvarkyti Šakių rajono mokyklos-darželio „Berželis“ struktūrą, pakeičiant jos tipą iš pradinės mokyklos (mokykla-darželis) į pagrindinės mokyklos.

Mokyklos-darželio „Berželis“ tapimas pagrindine mokykla leis įteisinti pagal šalyje galiojančius teisės aktus įstaigoje esančią specialiąją lavinamąją klasę, padėti itin didelę negalią turintiems mokiniams ugdytis arčiau namų. Taip ne tik bus užtikrintas lavinamosios klasės mokinių mokymo ir ugdymo tęstinumas, bet ir galimybė pretenduoti ne tik į mokinio krepšelio, bet ir į išlaikymo (aplinkos) lėšas, kurias nuo 2013 metų sausio 1 dienos planuoja skirti Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokykloje bus vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, pritaikytos specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, ugdymui.

Šiuo metu švietimo įstaigoje ugdomi du vyresni nei 21-erių metų mokiniai, besimokantys 7-oje klasėje. Jiems rajono savivaldybės tarybos sprendimu leista pagrindinio ugdymo programą baigti 2013 metais.

„Draugo“ inf.
lawsAsta GVILDIENĖ

Mokslo metų pradžioje į Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenę nelauktai įsiliejusi amerikietė Shey Laws, savo spindinčiomis akimis ir užburiančia šypsena iš karto papirko ir vaikus, ir mokytojus. Gimnazijos ir visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų istorijoje tai pirmas atvejis, kai moksleivius anglų kalbos mokė amerikietė mokytoja, kuri mielai užsiėmė ir savanoriška veikla. Baigiantis Shey Laws savanorystei Lietuvoje, kalbiname ją apie čia prabėgusius metus.

Nuotr. Kalbantis su Shey Laws negali nesižavėti jos paprastumu, užburiančia šypsena ir nesuvaidintomis emocijomis. Rodos, ant kaktos parašyta – amerikietė.


Ar išsipildė jūsų lūkesčiai atvykus į Lietuvą?

Prieš atvykdama čia neturėjau jokių didelių vilčių. Tiesiog norėjau susipažinti su nauja kultūra, naujais žmonėmis, padirbėti jūsų švietimo įstaigoje. Pirmasis įspūdis pranoko visus mano lūkesčius – nustebino žmonių nuoširdumas, dėmesys, draugiškumas. Čia suradau daug draugų, su kuriais norėčiau palaikyti ryšius visą likusį gyvenimą. Pirmas labai geras ir šiltas įspūdis apie Lietuvą ir jos žmones per metus nepasikeitė. Kad geriau juos suprasčiau, galėčiau lengviau bendrauti ir tapti tos šalies, į kurią atvykau dalimi, važinėjau į Kauną mokytis lietuvių kalbos. Man sekėsi sunkiai - jūsų kalba yra labai sudėtinga.
palukaitieneGegužės 28 dieną Šakių „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos, verslo ir vadybos technologijų mokytoja Daiva Palukaitienė buvo viena iš dešimties šalies pedagogių, pakviestų į susitikimą su ūkio ministru Rimantu Žyliumi ir VšĮ „Lietuvos Junior  Achievement“  direktoriumi Eugenijumi Savičiumi.

Nuotr. D.Palukaitienei buvo malonu gauti Padėką iš ūkio ministro rankų, tačiau svarbiausias jos darbo įvertinimas – mokinių rezultatai.  

D.Palukaitienės teigimu, šis renginys vainikavo gražų VšĮ „Lietuvos Junior  Achievement“  (LJA) ir Ūkio ministerijos bendradarbiavimą,  propaguojant Lietuvos jaunimo verslumo idėjas, kuriant ir vykdant LJA įgyvendinamus projektus, skatinant verslo įmonių dalyvavimą jaunimo verslumo ugdymo programose. Ūkio ministras, apžvelgdamas metų rezultatus, dešimčiai Lietuvos mokytojų, tarp jų ir D.Palukaitienei, įteikė Padėkos raštus už jų indėlį  ugdant jaunosios kartos verslumą. LJA direktorius  dėkojo jiems už dalyvavimą jaunimo verslumo ugdymo projektuose, kuriant mokyklose bandomąsias verslo bendroves.
gaubasNuo ankstyvo pavasario Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje  įgyvendinamas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas, pavadintas „Susitikimų sodu“. Į bendrą kūrybinę veiklą kartu su mokyklos septintokais ir skulptoriais Žilvinu Landzbergiu bei Martynu Gaubu įsitraukė ir miestelio bendruomenė.

Nuotr. „Prisiminimų sodo“ viziją Gelgaudiškio vidurinės mokyklos septintokai kartu su skulptoriumi M.Gaubu pirmiausiai nubraižė popieriuje.

Pirmojo susitikimo su skulptoriumi Ž.Landzbergiu metu mokiniai ir juos kuruojanti mokytoja Rita Murauskienė nusprendė, kad labiausiai mokyklos aplinkoje jiems trūksta poilsio zonos, ypatingos vietos, kurioje būtų galima susitikti ir smagiai praleisti laiką. Šiam jų sprendimui pritarė ir mokyklos vadovybė - projektą administruoti ėmėsi direktoriaus pavaduotoja Lilija Ūsienė. Džiugu, kad ši mokinių idėja uždegė ir kitus gelgaudiškiečius. Projekto dalyvius visais iškilusiais klausimais mielai konsultuoja technologijų mokytojas Vidas Senkus, dailės mokytoja Eglė Dragūnaitytė,  mokyklos ūkinės dalies darbuotojai, UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“ direktorius Edmundas Rinkevičius bei  vyriausiasis technologas Kęstutis Jesiūnas.
paskutinis_skambutisLietuvos mokyklos šėlioja – daugelyje iš jų praėjusį penktadienį nuskambėjo Paskutinis skambutis. Mūsų rajono abiturientus jis išlydės jau šį trečiadienį. Šiais mokslo metais rajono bendrojo lavinimo mokyklas baigia 481 moksleivis, 60 iš jų – Marijampolės profesinio rengimo Kudirkos Naumiesčio skyriuje. Visoje Lietuvoje su mokykla atsisveikins 46 tūkst. abiturientų,  9,3 tūkst. iš jų - profesinio mokymo įstaigose.

Nors paskutinioji pamoka dvyliktokams vyks tik rytoj, egzaminų maratonas jau prasidėjo prieš tris savaites. Didžioji dalis abiturientų jau laikė pirmuosius užsienio kalbų brandos egzaminus. Po kuo išradingesnio klasės auklėtojų atvežimo į mokyklą ir šventės šėlsmo moksleivių lauks didžiausi išbandymai jų gyvenime – brandos egzaminai ir tolimesnio kelio pasirinkimas. Rytoj rajono bendrojo lavinimo mokyklose skambės patys gražiausi palinkėjimai, padėkos, dvylikos mokyklinių metų prisiminimai. Juk mokykla – tai ne tik vadovėliai, pamokos ir kontroliniai. Tai ir bendravimas, ir draugystės džiaugsmas, ir pirmoji meilė...

Sveikindamas šalies jaunąją kartą su Paskutinio skambučio švente, ministras išreiškė viltį, kad mokykla ne tik suteikė žinių, bet padėjo tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis, dėkojo dvylika metų pažinimo ir atradimų keliu abiturientus  lydėjusiems mokytojams. Prie šių sveikinimų prisidedame ir mes, linkėdami mūsų rajono abiturientams sėkmingai išlaikyti visus brandos egzaminus ir įgyvendinti savo svajones.

„Draugo“ inf.
Gegužės 25 dieną savivaldybės posėdžių salėje vyko paskutinis šiais mokslo metais švietimo įstaigų vadovų susirinkimas, kuriame dalyvavo rajono meras Juozas Bertašius, jo pavaduotoja Rima Rauktienė bei Švietimo ir sporto skyriaus specialistai. Direktorių tarybos pirmininko kadenciją baigęs Vytautas Strolys perdavė regalijas per vasarą pasaugoti Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Vydai Pranckevičienei.

„Būkite garbingi, protingi ir mokyti žmonės, atstovaujantys švietimui mūsų rajone, - kreipėsi į švietimo įstaigų vadovus J.Bertašius, kalbėdamas apie prasidėjusią rajono mokyklų tinklo reformą. – Visi taryboje priimti sprendimai suderinti su galimybėmis, visiems duota po lygiai, ne taip, kaip toje pasakoje tam davė, tam davė, o tam nieko neliko. Su pensijinio amžiaus sulaukusiais, iš mokyklų išeinančiais pedagogais bus atsiskaityta pagal įstatymą, negavusiems darbo mokytojams bus išmokėtos išeitinės.“ Jis piktinosi kai kurių direktorių iniciatyva vykdoma užkulisine veikla ir siūlė užbaigti nepagrįstas kalbas apie tai, ko nėra tarybos nutarime. Meras patikino, kad yra didesnių bėdų, kur reikės pinigų, pavyzdžiui, Kriūkų vidurines mokyklos naujai katilinei ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tualetų pertvarkymui. Tad paprašęs užbaigti nepagrįstas po rajoną sklindančias kalbas, jis palinkėjo sėkmingai užbaigti mokslo metus, gerai pailsėti ir su naujomis jėgomis rugpjūtį sugrįžti į mokyklas.

Po J.Bertašiaus kalbos klausimų mokyklų direktoriai neturėjo, todėl sprendė einamuosius klausimus dėl brandos egzaminų vykdymo ir savalaikio rezultatų pateikimo, dėl vaikų užimtumo ir direktorių pavadavimo vasaros atostogų metu, dėl vykimo į Dainų šventę, dalyvių apgyvendinimo ir maitinimo Vilniuje.

„Draugo“ inf.
piliecio_zadintuvasPraėjusių metų rugsėjo mėnesį prasidėjęs nacionalinis pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo projektas „Piliečio žadintuvas“ jau baigiasi. Gegužės 10 dieną Vilkaviškio kultūros centre vykusioje Marijampolės apskrities baigiamojoje konferencijoje dalyvavo atstovai iš 10 regiono bendrojo lavinimo mokyklų. Tarp jų ir projekto dalyviai iš Sintautų pagrindinės bei Kriūkų vidurinės mokyklų.

Nuotr. Projekte „Piliečio žadintuvas“ dalyvavę rajono moksleiviai teigė, kad pasikeitęs jų požiūris į pilietiškumą neleis sustoti – jie ir toliau mielai užsiims savanoriška veikla.

Renginio metu projekto koordinatorės Sintautų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jūratė Arštikaitienė ir Kriūkų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Daiva Naujokaitienė kartu su moksleiviais pristatė nuveiktus darbus, pasidalijo gerosiomis praktikomis bei ateities planais. Nuo rugsėjo mėnesio Menų ir mokymo namai (MMN) ir Nacionalinis socialinės integracijos institutas (NSII) keliavo po Lietuvą su „žadintuvais“ – pilietiškumą ugdančiais metodais. Mokyklų bendruomenes organizatoriai pasitiko šūkiu „POZITYVAS. Aktyvus jaunimas nesnaudžia!“. „Žadintuvai“ kėlė iš snaudulio moksleivius, kvietė būti pilietiškais ir pradėti kurti tokią aplinką, apie kokią jie svajoja.
Gegužės 15 dieną Griškabūdžio gimnazijoje startavo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projektas „Aukštosios kultūros impulsas mokykloms“. Mokyklos bendruomenė iš Vilniaus sulaukė pirmojo menininko – dailininko ir skulptoriaus Kęstučio Musteikio, kuris projekto dalyviams skaitė teorines paskaitas „Ledo ir sniego renginiai bei festivaliai“.

K.Musteikis su moksleiviais pasidalijo patirtimi apie ledo skulptūrų kūrimą, įspūdžiais iš kūrybinių projektų. Jau daugiau nei dešimt metų skulptoriaus rankose ledas virsta meno kūriniais. „Žinote, yra rimta muzika ir dainuškos. Kurti skulptūras iš akmens man yra muzika, o iš ledo – tik dainuškos, – palygino jis. – Tačiau ledas pati dėkingiausia medžiaga. Nepavyko skulptūra – išstūmei laukan, ir tiek žinių.“

Griškabūdiečiai ypač žavėjosi Mergelių salose 9,5 m aukščio ir beveik 500 kv. m ploto šaldytuve įkurto ledo muziejaus skulptūromis, Švedijos ir Norvegijos ledo viešbučiais, sulaukusiais didelio turistų susidomėjimo. Pasak projekto koordinatorės dailės mokytojos Rimutės Amonienės, kitais mokslo metais moksleiviai sulauks dar penkių meno sričių atstovų: architekto Gintaro Balčyčio, fotomenininko Aleksandro Ostašenkovo, kinematografininko Augio Kepežinsko, muziko Dominyko Vyšniausko, teatro meno kūrėjų Algimanto Butvilo, Vaivos Mainelytės ir Ramučio Rimeikio.

Projekto vykdytojai tikisi, kad tikslingas ir nuoseklus aukštosios kultūros ir jos kūrėjų atėjimas į Lietuvos mokyklas atvers platesnį kultūros suvokimą, kels mokinių kultūrinį ir pilietinį sąmoningumą ir skatins juos įsijungti į kultūros procesą. Net 226 projekte dalyvaujančių šalies mokyklų 8 – 12 klasių moksleiviai ir jų mokytojai dvejus metus galės nemokamai skaityti lietuviškus kultūros žurnalus - „Kultūros barai“, „Naujasis židinys“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“ ir bendrauti su šalies menininkais, kurie ves ne tik teorinius, bet ir praktinius užsiėmimus.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos