baneris leidinys

antikorupcijos_dienaGruodžio 9 dieną Plokščių vidurinės mokyklos bendruomenė paminėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną. Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas Arturas Rauktys 10 – 12 klasių moksleivius ir mokytojus supažindino su korupcijos sąvoka ir istorine jos raida.

Nuotr. Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas A.Rauktys moksleiviams pateikė daug naujos informacijos ir žinių apie visame pasaulyje ir mūsų šalyje plintančią korupciją.

Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena siekiama atkreipti dėmesį į visame pasaulyje plintančią korupciją ir skatinti žmones su ja nesitaikstyti. Pasak renginio iniciatorės ir organizatorės mokyklos soc.pedagogės Neringos Pilypaitienės, korupcija - tai ir mūsų šalyje aktuali bei sparčiai plintanti galia, siekiant asmeninės naudos.

Dispute su renginio dalyviais A.Rauktys analizavo korupcijos priežastis bei sąlygas, supažindino su pagrindiniais korupcijos prevencijos uždaviniais ir priemonėmis, taip pat pateikė naujausių tyrimų duomenis apie suvokiamą korupcijos paplitimą tarp viešojo sektoriaus tarnautojų ir politikų mūsų šalyje.
saugi_mokyklaPraėjusį penktadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ pristatė pilotinio projekto „Saugi mokykla“ rezultatus. Renginyje dalyvavo ir mūsų rajono atstovai: savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė, Sintautų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Strolys, soc. pedagogė Jūratė Arštikaitienė ir mokyklos moksleivės.

Nuotr. „Saugios mokyklos“ rezultatais džiaugėsi į šį projektą įsijungusi Sintautų pagrindinės mokyklos bendruomenė ir jiems pritariantis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Nuo praėjusių metų pradžios Sintautų pagrindinė mokykla, viena iš 12 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, vykdo projektą „Saugi mokykla“, kurio tikslas – veiksmingo prevencinio plano prieš patyčias ir smurtą parengimas ir įgyvendinimas. Pasak J.Arštikaitienės, tai projektas, kuris tikrai duoda realių rezultatų.

Renginyje dalyvavęs psichologas Evaldas Karmaza akcentavo, kaip žmonių savižudybės  siejasi su patyčiomis ir emigracija. Jo teigimu, suaugusieji, negalėdami susitvarkyti su esama situacija, emigruoja. O ką daryti vaikams? Per metus Lietuvoje nusižudo 450 jaunų žmonių. Kas turėtų už tai atsakyti? Be abejo, pirmiausiai tėvai. Tačiau ne mažą atsakomybės dalį prisiima ir mokyklos.
Jau penktus metus iš eilės Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai „Jaunieji maltiečiai“organizuoja konkursą „Idėjos padėjėjos“, kuriame pernai aktyviai dalyvavo ir mūsų rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai.

Šiais metais pagal pateiktą organizatorių informaciją dalyvauti konkurse kol kas užsiregistravo tik Griškabūdžio ir Šakių „Žiburio“ gimnazistai. Tikimės, kad ir kitos mokyklos ras daug šaunių idėjų ir surengs originalių labdaros renginių.

Moksleiviai varžysis šiose tradicinėse konkurso kategorijose: originaliausios, daugiausiai lėšų surinkusios, daugiausiai organizatorių - dalyvių įtraukusios, daugiausiai balsų socialiniame tinkle „Facebook“ surinkusios idėjos. Be to, šiemet pristatyta nauja konkurso kategorija  – „Idėjos iš oro“, specialiai tiems, kurie jau yra baigę mokyklas.

Idėjas pagal renginio aprašymą, nuotraukas, dalyvių skaičių, surinktą sumą, bei užpildytą ataskaitos formą vertins Gabrielius Liaudanskas – Svaras, Ilona Balsytė ir Vaida Genytė.

Praeitais metais moksleiviai iš visos Lietuvos įgyvendino 75 labdaros idėjas. Akcijos metu surinkti 34 tūkst. litų pavirto 5000 maisto porcijų alkaniems senoliams. Nuo šių metų visi gerumo akcijos dalyviai galės pasirinkti, kokiai Maltos ordino veiklai paremti bus skirtos suaukotos lėšos: Vaikų dienos centrams, skurstančių senolių maitinimui, jų priežiūrai namuose ar jaunimo socialinės veiklos skatinimui.

„Draugo“ inf.
Griškabūdžio gimnazistai dalyvavo Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuojamame geologiniame – gamtosauginiame konkurse  „Iš mokyklos suolo į žemės gelmes“.  

Gruodžio 8 dieną jie buvo pakviesti į apdovanojimų  šventę. Šeštokėms Emilijai Stravinskaitei, Agnei Stalioraitytei ir Gintarei Simanavičiūtei nusišypsojo sėkmė. Jos konkurse užėmė antrąją vietą ir buvo apdovanotos diplomais. Gimnazistei Sandrai Dakinevičiūtei buvo įteiktas Padėkos raštas už šalies jaunimo turistiniams žygiams ir foto maratonui „Lietuvos saugojamos teritorijos“ paruoštus darbus. Pasak geografijos mokytojos Marijos Senkienės, tokie konkursai skatina mokinių domėjimąsi gamta, jos apsauga, žemės gelmėmis, ištekliais, racionaliu jų naudojimu. Be to, ugdomas jaunimo ekologinis sąmoningumas, domėjimasis geologiniu paveldu ir jo išsaugojimu.

„Draugo“ inf.
geologai2Gruodžio 2 – 3 dienomis Vilniuje vyko jau XXII – oji šalies Jaunųjų geologų olimpiada, kurioje jau daugelį metų dalyvauja Griškabūdžio gimnazijos Jaunųjų geologų būrelio „Kreidukai“ nariai ir niekada nepavargstanti jų vadovė Marija Senkienė.

Nuotr. Olimpiadoje šiais metais dalyvavo penkios geologų būrelio narės ir jų vadovė M. Senkienė (kairėje).
 
Šie metai – ne išimtis. Į olimpiadą vyko šeštokės: Silvija Petrauskaitė, Karolina Išganaitytė, Asta Laurinaitytė, Emilija Stravinskaitė ir aštuntokė Donata Laurinaitytė.
 
Pasak M.Senkienės, jų tikslas ne laimėti, bet dalyvauti. Be to, tokie renginiai praturtina moksleivių žinias apie žemės plutą sudarančias uolienas, praplečia kultūrinį akiratį. Mergaitės ne vien sprendė užduotis ir dalyvavo Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykdomoje edukacinėje programoje „Akmens amžius Lietuvoje“. Jos apsilankė dar tik tris mėnesius veikiančiame, pirmajame Rytų Europoje Deimantų muziejuje, pasigrožėjo Katedros aikštėje įžiebta Kalėdų eglute, pasivaikščiojo po Vilniaus Katedrą.

Tad nors prizinių vietų ir neužėmė, tačiau olimpiados dalyvės grįžo nei kiek nenusiminusios, bet pasisėmusios naujų įspūdžių ir nuoširdžiai pabendravusios su senais savo bičiuliais.

Olimpiadą, kaip ir kitus įvairius renginius: vasaros mokomąsias stovyklas, konferencijas ir parodas, organizavo Lietuvos jaunimo turizmo centras kartu su Lietuvos geologų sąjunga.

„Draugo“ inf.
pauliukenas2Asta GVILDIENĖ

Lapkričio 30 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko respublikinė konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo kaitos procesas“. Jos tikslas – pristatyti planuojamus neformaliojo vaikų švietimo sistemos pokyčius, aptarti naująją finansavimo tvarką, paremtą principu „pinigai seka paskui vaiką“. Mūsų rajonui konferencijoje atstovavo savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas ir jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė.

Nuotr. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas E.Pauliukėnas pritaria papildomam neformalaus vaikų švietimo finansavimui, tačiau abejoja, ar nebus sunkumų jo įsisavinimui.


Nuo ateinančių metų vasario mėnesio naująjį neformalaus ugdymo projektą  išbandys Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos. Nuo rugsėjo mėnesio krepšelio principu popamokinė moksleivių veikla bus finansuojama ir visoje Lietuvoje, tame tarpe ir mūsų rajono mokyklose. „Svarbiausia, kad nebūtų sunkumų juos įsisavinti, kad nesugalvotų mechanizmų, dėl kurių negalėtume jų pasiimti, kaip šiuo metu yra su europiniais pinigais“, - mintimis dalijosi E.Pauliukėnas.   

Naujojo finansavimo privalumas – plati užsiėmimų pagal pomėgius pasiūla ir galimybė įtraukti į prasmingas ugdymo veiklas apie 50 proc. visų bendrojo lavinimo mokyklas lankančių vaikų. Šiuo metu popamokinėje veikloje dalyvauja vos 23 proc. moksleivių. Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas tvirtino, kad kai kurie moksleiviai nelanko būrelių ne todėl, kad nenori, o todėl, kad iš karto po pamokų yra pavėžėjami namo.  
Lapkričio 30 dieną Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus 12 klasės mokiniai dalyvavo kiek neįprastoje ekskursijoje. Mokytojai Diana Duobaitė ir Gediminas Ruočkus pravedė jiems netradicinę, integruotą vokiečių kalbos ir istorijos pamoką „Vokiečių tautos ir Širvintos miestelio likimas“.

Mokiniai ir mokytojai aplankė Kudirkos Naumiestyje Irenos ir Antano Spranaičių įkurtą Širvintos miesto muziejų ,,Širvintos kampelis“. Čia muziejaus puoselėtojai parodė daug nuotraukų, knygų, žemėlapių, paveikslų, kraštotyros darbų ir buities daiktų, kurie vaizdžiai atspindėjo dviejų miestų Širvintos (Schirwindt) ir Naumiesčio (Wladislawow, Neustadt) gyventojų, gyvenusių prie  Širvintos ir Šešupės (Ostfluß) upių, brolystę.

Moksleiviai sužinojo, kaip gyveno abiejų miestų gyventojai, kaip jie kartu šventė ir liūdėjo, prekiavo, gynėsi nuo gaisrų ir priešų. Nors miesto jau nebėra - jį sugriovė karas, žmonės ir laikas, bet jis vis dar gyvas žmonių atmintyje. Tai bene vienintelis po Antrojo pasaulinio karo neatstatytas Europos miestas.

Didelė dalis informacijos muziejuje pateikta vokiečių kalba, todėl mokiniams buvo nesunku įgyvendinti netradicinėje aplinkoje vykstančios pamokos uždavinius. Jie rinko istorinius faktus vokiečių kalba, sudarinėjo žodyną istorine tematika.

D.Duobaitės teigimu, bendras tikslas, tobulinti istorijos supratimą, raiškos ir komunikacijos, informacijos atrankos ir perteikimo įgūdžius, buvo pasiektas.

„Draugo“ inf.
jaunimo_linijaAsta GVILDIENĖ

Praėjusį sekmadienį Kudirkos Naumiestyje lankėsi „Jaunimo linijos“ savanoriai Tomas Armoška, Dovilė Genutytė ir Joana Leonavičiūtė. Vizito metu jie susitiko su Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomene, pasakojo apie emocinės paramos galimybes, pagalbą palūžusiems ir galvojantiems apie savižudybę, dalijo informacinę medžiagą ir populiarino savanorišką veiklą.

Nuotr. „Jaunimo linijos“ savanoriai Kudirkos Naumiesčio gimnazistams ir mokytojams papasakojo apie savo savanorišką veiklą, dalyvavimą akcijose ir naktinius budėjimus prie nemokamos pagalbos linijos telefono.

Mokytoja Onutė Povilaitienė apgailestavo, kad į renginį susirinko nedaug moksleivių, nes sekmadienio vakaras labai netinkamas laikas. Tą patį patvirtino ir Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centro „Santaka“ pirmininkas Edvardas Belevičius. Tačiau savanoriai yra studentai ir mokosi, todėl išvykti gali tik savo laisvo laiko sąskaita. „Šis projektas labai reikalingas, - tvirtino O.Povilaitienė. – Graži savanorystės idėja prigytų ir mūsų mokykloje, nes tikrai atsirastų norinčiųjų užsiimti savanoriška veikla.“

Plačiau apie naują savanoriškos veiklos projektą ir savanorystę kalbėjomės su „Jaunimo linijos“ savanoriu Simonu Narvydu.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos