baneris leidinys

suolas2Vykdant tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, rugsėjo - lapkričio mėnesiais buvo tikrinamos Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigos. Kontrolės tikslas – įvertinti bendrojo lavinimo mokyklų atitiktį Lietuvos mokyklų higienos normų reikalavimams.

Nuotr. Klasės visose rajono bendrojo lavinimo mokyklose įrengtos pagal higienos normų reikalavimus, nors atstumas nuo pirmo suolo iki lentos kai kur dar vis išlieka neišsprendžiama problema.

Pasak Marijampolės visuomenės sveikatos centro vyr.specialistės ryšiams su visuomene Daivos Klimavičienės, kontrolė buvo atlikta 17 švietimo įstaigų: 4 gimnazijose, 4 vidurinėse mokyklose, 6 pagrindinėse mokyklose, 1 pagrindinio ugdymo skyriuje ir 3 pradinio ugdymo skyriuose. Vienuolikoje rajono švietimo įstaigų veikia ikimokyklinės - priešmokyklinės grupės. Tai Lekėčių, Plokščių vidurinėse, Beržynų, Kidulių, Paluobių, Siesartėnų, Slavikų, Žvirgždaičių, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinėse mokyklose, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriuje.

Lyginant su praėjusiais metais, D.Klimavičienės teigimu, rajono švietimo įstaigų higieninė būklė ženkliai pagerėjo. Tačiau atliekant visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatyti higienos normų neatitikimai. Mokslo metų pradžioje leidimo - higienos paso dar neturėjo: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyrius, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyrius, Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos Išdagų pradinio ugdymo skyrius ir Siesartėnų pagrindinė mokykla. Taip pat neįvykdytas rajono savivaldybės mero 2010 m. gruodžio 6 d. raštiškas įsipareigojimas šioje mokykloje 2011 m. pirmajame pusmetyje įrengti atskirą įėjimą į pašto skyriaus patalpas, esančias mokykloje.
dovydaityte_gretaLapkričio 26 dieną  Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso antrajame ture dalyvavo 48 bendrojo lavinimo mokyklų skaitovai – pirmojo turo nugalėtojai. Jų tarpe dvi mūsų rajono gimnazistės: griškabūdietė Emilija Kirvelaitytė ir lukšietė Greta Dovydaitytė.

Komisija, išrinkdama antrojo turo laureatus, turėjo nemažai vargo, nes visi dalyviai buvo ištaisę pirmajame ture pasitaikiusias artikuliacijos klaidas, atsižvelgę į visas anksčiau girdėtas komisijos pastabas. Gretai ir vėl nusišypsojo sėkmė - ji tarp 25 skaitovų konkurso laureatų. Visa Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė džiaugiasi Gretos ryžtu ir drąsa bei linki nesustoti ir toliau siekti  pergalių.

Tačiau konkursai ir lieka konkursais. Visi laimėti negali. Emilija, pasak jos mokytojos Eglės Černauskienės, susidūrė su stipriais varžovais ir šį kartą būti tarp geriausiųjų jai nepavyko. Tačiau ji nenusivylė. Juk patekimas į antrąjį turą – jau taip pat laimėjimas.

„Draugo“ inf.
ziburieciaiRodos, dar visai neseniai į plenarinį posėdį Europos Parlamente Strasbūre (Prancūzija) suvažiavo apie 600 moksleivių iš 19 Europos Sąjungos valstybių. Tarp Lietuvos atstovų ir pirmą kartą tokiame renginyje dalyvaujantys 24 Šakių „Žiburio“ gimnazistai bei trys jų mokytojai: Asta Urbaitienė, Darius Jakavičius ir Inesa Merčaitienė.

Nuotr. Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai  ir juos lydėję mokytojai turėjo galimybę pasėdėti Europos parlamentarų kėdėse.

Į Europos Parlamento organizuojamą „Euroscola“ dieną buvo pakviesti visi  „Euroscola“ konkurso nugalėtojai. Po trijų bandymų šiais metais finale pagaliau pasisekė ir Šakių „Žiburio“ gimnazistams. Jie turėjo galimybę užimti parlamentarų vietas Didžiojoje posėdžių salėje Strasbūre ir padiskutuoti visiems aktualiomis temomis. Moksleiviai, imituodami tikrų parlamentarų posėdį, nagrinėjo aplinkosaugos, savanorystės, jaunimo sudominimo, informacijos sklaidos klausimus.

Be to, jie išbandė savo jėgas dalyvaudami „Eurogame“ žaidime. Net 27 žaidimo klausimai buvo užrašyti visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis. Moksleiviai, sudarę komandą iš keturių skirtingų valstybių, dalijosi informacija ir žiniomis dar gerai neįvaldyta anglų ar vokiečių kalba. Laimėtojai, tarp kurių ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinė Toma Virbauskaitė, buvo apdovanoti kepuraitėmis bei taurėmis. A.Urbaitienės teigimu, didžiausias laimėjimas – čia užsimezgęs glaudus moksleivių ryšys su bendraamžiais iš kitų Europos Sąjungos valstybių.
Lapkričio 24 dieną savivaldybės posėdžių salėje į metodinį pasitarimą rinkosi Šakių rajono bendrojo lavinimo mokyklų socialiniai pedagogai.

Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje eksperimento tvarka atsirado pirmieji socialiniai pedagogai, ir dešimt metų, kai buvo pradėti steigti socialinių pedagogų etatai šalies mokyklose. Šiuo metu socialinio pedagogo mūsų rajone neturi tik Žvirgždaičių pagrindinė mokykla.  Socialinis pedagogas telkia mokyklos bendruomenę prevenciniam darbui, dirba tiesiogiai su vaikais ir šeimomis. Tai dar gana jauna, bet labai reikalinga pareigybė mokykloje.

Pasitarimo metu socialinius pedagogus pasveikino savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranskevičienė. Naujausias socialinių pedagogų darbo aktualijas pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė. Socialinių pedagogų metodinio ratelio pirmininkė Jūratė Arštikaitienė  kalbėjo apie planus ir darbus, kuriuos ruošiamasi nuveikti  šiais mokslo metais.

„Draugo“ inf.
Lapkričio 19 – 20 dienomis Lietuvos Junior Achievement į verslumo ir inovacijų stovyklą pakvietė tris Šakių „Žiburio“ gimnazistus: Jovitą Grybauskaitę, Karolį Adomaitį ir Vytautą Palukaitį ir jų verslo bei vadybos technologijos mokytoją Daivą Palukaitienę.

Pagrindiniai stovyklos tikslai -  skatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokomosiose mokinių bendrovių programose, pasisemti patirties net trijuose verslo eksperimentuose. Pirmasis – sukurti savo verslo idėjas, jas pristatyti, apginti, atsakant į komisijos ir konkurentų klausimus. Atrinkus geriausias ir patraukliausias idėjas, dalyviai gavo užduotį šioms idėjoms sukurti rinkodaros planą: įvertinti rinką, paskirstymo ir rėmimo galimybes, įvardinti savo pranašumus. Antrasis verslo eksperimentas – išradingas reklamos klipo pristatymas. Pats sudėtingiausias, trečiasis - verslo įgyvendinimo plano kūrimas. Nors nebuvo lengva suformuluoti įmonės viziją, misiją ir konkrečius veiklos tikslus, realistiškai pagrįsti savo pranašumus ir etapais išdėstyti idėjos įgyvendinimą, bet visos komandos su tuo susidorojo.  

Pasibaigus visiems verslo konkursams buvo susumuoti rezultatai, apdovanoti nugalėtojai. Antrąją vietą užėmusioje komandoje labai sėkmingai dalyvavo ir Šakių “Žiburio“ gimnazistė J.Grybauskaitė, besimokanti verslo ir vadybos technologijos.

„Draugo“ inf.
simanaviciuteLapkričio 18 dieną Kauno Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje vyko baigiamoji respublikinio projekto „Čiurlionio miražai“ šventė.  Čia vyko ne tik moksleivių darbų paroda, bet ir nugalėtojų apdovanojimai. Tarp apdovanotųjų ir Griškabūdžio gimnazijos septintokė Agnė Simanavičiūtė bei jos dailės mokytoja Rimutė Amonienė.

Nuotr. Griškabūdžio gimnazijos septintokė A.Simanavičiūtė ir jos dailės mokytoja R.Amonienė džiaugiasi projekto laimėjimais.

Kadangi šiame projekte dalyvavo daug gabių šalies meno mokyklų mokinių, Agnė nesitikėjo, kad yra nors kiek vilties laimėti. Tačiau griškabūdietę ir šįsyk lydėjo sėkmė. Ji užėmė antrąją vietą. Septintokei buvo įteiktas diplomas ir atminimo dovanėlė. Tai jau trečiasis respublikinis konkursas, kuriame ji laimėjo prizinę vietą.

Už konkurso nugalėtojos paruošimą mokytoja Rimutė Amonienė apdovanota Padėkos raštu bei dar viena padėka už mokinių paruošimą šalies projekto „Čiurlionio miražai“ zodiako ženklų konkursui. Už dalyvavimą projekte Padėkos raštais apdovanotos ir dar dvi Griškabūdžio gimnazijos moksleivės – Andželika Rapulskytė bei Jovita Baziliauskaitė.

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti mokinius labiau domėtis Lietuvos vardą garsinančia asmenybe – Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, analizuoti menininko dailės ir muzikos kūrinius, pajausti jo savitą mąstyseną, unikalų pasaulio suvokimą. Taip pat padėti Lietuvos mokiniams pažinti miražų pasaulius, pajusti visatos galią, susitapatinti su gamta ir ieškoti tobulybės savo kūrybiniuose darbuose.

„Draugo“ inf.
gamtukaiLapkričio 11 dieną Šakių „Žiburio“ gimanazijoje vyko jau tradiciniu tapęs regioninis gimnazistų konkursas „Gamtukai 2011“. Šiemet konkurse dalyvavo aštuonios moksleivių komandos iš  Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Griškabūdžio, Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, Pilviškių „Santakos“, Marijampolės Rygiškių Jono ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų.

Nuotr. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ,,tiksliukai” Vėjūnė Bataitytė, Auksė Gaižauskaitė, Gintarė Raudžiūtė, Saulius Kazokas ir Liudas Štrimaitis džiaugėsi iškovota pirmąja vieta.

Kiekvienai komandai, kurią sudarė po penkis narius, reikėjo parodyti iš anksto paruoštus namų darbus – savo prisistatymą. Konkurso metu moksleiviai turėjo pasirinkti klausimus iš gamtos bei tiksliųjų mokslų: chemijos, fizikos, matematikos, informatikos arba biologijos už 5 arba 10 taškų. Komandos turėjo galimybę papildomai pelnyti taškų papildydamos priešininkų atsakymus bei atlikdamos pasirinkto dalyko praktinę užduotį. „Žaibo turnyras“ komandų kapitonams šiemet buvo konkurso staigmena, tačiau kapitonai ir su šiuo iššūkiu susidorojo.
ciulkinyteAsta GVILDIENĖ

Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos spec.pedagogė Rasuolė Čiulkinytė kartu su 40 specialisčių iš visos Lietuvos dalyvauja Specialiosios pedagogikos centro vykdomame projekte „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ bei vienoje iš sudedamųjų jo dalių „Specialiųjų mokymo priemonių vertintojų rengimas“.

Nuotr. Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos spec.pedagogė R.Čiulkinytė ruošiasi tapti 40 specialiųjų mokymo priemonių vertintoja.

R.Čiulkinytės teigimu, šis projektas tai ne tik 88 privalomos seminarų ir praktinių užsiėmimų valandos, bet ir tarptautiniai vizitai. Vienas jų vyko spalio 17 – 21 dienomis Švedijos Karalystėje. Tarp dvylikos laimingųjų projekto dalyvių, galėjusių susipažinti su šios šalies specialiojo ugdymo priemonėmis, buvo ir „Varpo“ vidurinės mokyklos spec. pedagogė.

Ji teigė, kad tai buvo labai naudingas vizitas. Jo metu lietuvių delegacija turėjo galimybę susitikti su Švedijos specialiojo ugdymo agentūros atstove Agneta Gustafsson, kuri supažindino juos su Švedijos švietimo sistema ir specialiojo ugdymo vieta bei svarba, specialiųjų mokymo priemonių taikymu, parinkimu ir pagalba dirbant su jomis.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos