baneris leidinys

senjoru_pagerbimasPraėjusių metų pabaigoje Sintautų pagrindinėje mokykloje miestelio senjorams buvo surengta popietė „Pasibelskim gerumu į širdį“. Jį inicijavo moksleivių aktyvas, dalyvaujantis projekte „Piliečio žadintuvas“ ir  Valančiukų būrelio nariai.

Nuotr. Į šventinę popietę susirinko gausus Sintautų miestelio garbaus amžiaus sulaukusių senjorų būrys.

Smagu, kad savanorystės idėjos šioje mokykloje nėra svetimos. Valančiukai kartu su jiems vadovaujančia mokytoja Irmanta Bakiene visą rudenį noriai darė gerus darbus, kuriuos pristatė renginio miestelio senjorams metu. Projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai ir jų veiklą koordinuojanti socialinė pedagogė Jūratė Arštikaitienė, didindami visuomenei naudingų darbų kraitį, nepamiršo pagerbti garbaus amžiaus senelių.

Renginyje dalyvavo Sintautų parapijos klebonas Donatas Rolskis, sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė mokyklos direktorius Vytautas Strolys, kalėdinėm dainom visus džiugino muzikos mokytojos Aidos Rėčkuvienės vadovaujami dainorėliai.

J.Arštikaitienės teigimu, mokyklos ir miestelio bendruomenė tikisi, kad šis renginys taps tradiciniu, o aktyvūs projekto „Piliečio žadintuvas“  dalyviai jau kuria naujus planus geriems prasidėjusių metų darbams.

„Draugo“ inf.
varpo_mokyklaAsta GVILDIENĖ

Paskutinėmis praėjusių metų dienomis Vyriausybė, nusprendusi sumažinti mokinio krepšelio lėšas ir padidinti vaikų skaičių klasėse, įpareigojo savivaldybių vadovus iki vasario 1 dienos patvirtinti Švietimo sistemos pertvarką rajone. Savivaldybės mero Juozo Bertašiaus teigimu, pradėti reformas mokyklose, nelaukiant 2015 metų, labai sunku, tačiau neišvengiama.

Nuotr. Jei taryba sausio pabaigoje patvirtins rajono Švietimo sistemos pertvarką, tai ateinantį rugsėjį „Varpo“ vidurinė mokykla taps dešimtmete.

Finansinė padėtis nepalieka išeities

Naujausi statistiniai duomenys parodė, kad per paskutinįjį dešimtmetį rajone sumažėjo 8 – 10 tūkst. gyventojų. Šiuo metu Šakių mieste gyvena apie 6, o visame rajone apie 32 tūkst. žmonių. „Tai nori ar nenori mokyklų pajėgumai tampa per dideli. Be to, mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų krūviai taip pat mažėja. Iki šiol, turėdami finansines galimybes, rėmėme mokyklas ir leidome  joms išgyventi“, - kalbėjo rajono meras, pabrėždamas, kad šiais metais savivaldybės biudžetui sumažėjus vienu, o mokinio krepšelio lėšoms dviem milijonais litų, tiesiog kitos išeities neliko, kaip tik pradėti Švietimo sistemos pertvarkas, nelaukiant 2015 metų.
skruzdelynasGruodžio 23 dieną tradiciniame Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos kalėdiniame renginyje pirmą kartą mokyklos tėvų komiteto nariai surengė geriausių mokytojų rinkimo konkursą. Prieš mėnesį moksleivių tėvams buvo išdalintos anketos su mokytojų pavardėmis. Iš jų tėvai turėjo išrinkti mėgstamiausią, geriausiai savo dalyką išmanantį ir geriausiai savo mokinius suprantantį mokytoją.

Nuotr. UAB „Gulbelė“ mokytojams dovanojo įspūdingo dydžio skruzdėlyną - didesnis nei vieno metro aukščio kepinys svėrė maždaug 25 kilogramus.

Kadangi į sąvoką „geriausias“ įeina daug asmeninių savybių, tai mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Rima Vasaitienė paprašė į tas pačias anketas surašyti ir visus su jomis susijusius komentarus. Po ilgų svarstymų ir skaičiavimų pagaliau buvo paskelbti geriausieji iš geriausiųjų. Pradinių klasių mokytojų tarpe pagerbtos net penkios dažnai mažųjų mamomis vadinamos moterys. Tai Virginija Čereškevičienė, Aurina Bernotienė, Aušra Gudiškienė, Lilija Žurauskienė ir Jūratė Daniliauskienė.

Be to, buvo išrinkta ir dešimt geriausių dalykų mokytojų. Jų tarpe Vilija Meškaitienė, Liudas Jurgaitis, Teresė Kymantienė, Jolanta Janušaitytė, Rita Grybienė, Violeta Gurgždaitienė, Jolanta Simokaitienė, Rita Mauzienė, Ingira Jakienė ir Algimantas Vorevičius. Visiems geriausiems mokytojams buvo įteiktos knygelės su auksinėmis tėvų mintimis – gražiausiais jų asmeninių savybių komentarais ir rožės žiedais.
svietimas_direktoriaiPraėjusį penktadienį į šventinį ir paskutinį šiais metais susitikimą rinkosi rajono švietimo įstaigų vadovai. Jie pasidžiaugė besibaigiančiais metais ir vylėsi, kad ateinantys bus lengvesni ir geresni.

Nuotr. Švietimo ir sporto skyriaus vardu simbolinės dovanėlės buvo įteiktos visų švietimo įstaigų vadovams.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė džiaugėsi, kad tiek darbiniuose, tiek šventiniuose susitikimuose juos palaiko rajono valdžia. Ne išimtis ir paskutinysis susitikimas.

Susirinkusius vadovus sveikino rajono meras Juozas Bertašius, vicemerė Rima Rauktienė, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis. Jie linkėjo, kad tarp žmonių būtų mažiau pavydo, pykčio, o ateinantys metai būtų geresni, prasmingesni. Kad metai nebuvo iš lengviausių, pripažino ir Švietimo ir sporto skyrius, įteikdamas simbolines dovanėles rajono vadovams, mokyklų direktoriams. Direktorių vardu sveikinimo žodžius administracijai išsakė mokyklų direktorių tarybos pirmininkas Vytautas Strolys.

„Draugo“ inf.
„Kūrybinių partnerysčių“ programoje 2011–2012 mokslo metais išrinktos dalyvauti 43 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos iš 135 pateikusių paraiškas. Tarp jų ir dvi mūsų rajono mokyklos - Gelgaudiškio vidurinė mokykla ir Griškabūdžio gimnazija.

Netrukus į šias mokyklas atvyks dirbti kūrėjai, atliksiantys kūrybos agentų vaidmenį. Kūrybos agentai – tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai parengti dirbti su mokyklomis. Daugelis jų – aktyvūs kūrėjai, kurie tiki, kad mokymasis gali būti prasmingas ir įdomus.

Pagrindinis kūrybos agentų tikslas – bendradarbiauti su mokykla, įvardinti nepatogias situacijas, skatinant diskutuoti, ginčytis, ieškoti optimalaus sprendimo, eksperimentuoti ir vertinti. Tai padės apsibrėžti mokyklos poreikius, išplėtoti ir įgyvendinti kūrybiško mokymosi projektą, analizuoti ir vertinti gautus rezultatus.

Mokytojai, mokiniai bei kūrėjai kartu kurs ir įgyvendins unikalius projektus, kurie padės atsiskleisti moksleivių kūrybingumui, o mokykloms suaktualinti ir plačiau taikyti kūrybiško mokymosi metodus. Šio bendradarbiavimo tikslas – skatinti moksleivius mokytis tais būdais, kurie jiems labiausiai tinka.

„Kūrybinių partnerysčių“ programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą. Ji adaptuojama sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Jungtinėje Karalystėje „Kūrybinių partnerysčių” programoje jau dalyvavo daugiau nei milijonas vaikų iš daugiau nei 4000 mokyklų.

„Draugo“ inf.
sintautu_lyderesAsta GVILDIENĖ

Rugsėjo pabaigoje Sintautų pagrindinėje mokykloje sučirškęs milžiniško užtaiso žadintuvas iš snaudulio geriems darbams žadino mokyklos bendruomenę. Galima tik pasidžiaugti, kad projektinė veikla šioje mokykloje sparčiai įsibėgėja. Moksleiviai ne tik pasiruošę savo mieste kurti tokią aplinką, apie kokią svajoja, bet ir organizuoja užsiėmimus, įrodančius, kad šiuolaikinis jaunimas nori, gali ir daro!

Nuotr. Projekto „Piliečio žadintuvas“ veikla sudomino daug Gretos ir Justės bendraamžių.

Sintautų pagrindinės mokyklos dešimtokės Greta Unguvaitytė ir Justė Kamaitytė, pabuvojusios bendrojo lavinimo mokyklų lyderių projekto „Piliečio žadintuvas“ mokymuose, gruodžio 5 dieną „Jundulos“ konferencijų salėje pristatė jaunimui užsiėmimą „Bendraamžis bendraamžiui“.

Šiame renginyje dalyvavo ne tik Sintautų pagrindinės mokyklos 7 - 10 klasių moksleiviai, bet ir Šakių „Varpo“ vidurinės bei „Aukuro“ pagrindinės mokyklų atstovai, besidomintys naujomis kovos prieš patyčias mokyklose formomis. Beje, šiuo renginiu susidomėjo ir Šakių policijos komisariato Prevencinio skyriaus pareigūnės Vida Kutkaitytė bei Ieva Kucinaitė.

Į projekto lyderius, skatinančius užsiimti savanoriška veikla ir duodančius stimulą tobulėti, išbandyti savo jėgas tiek švietėjiškoje veikloje, tiek gerų, visuomenei naudingų darbų organizavime nusprendė įsijungti dvi dešimtokės - Greta ir Justė. Merginos sako, kad nebuvo sunku apsispręsti, nes sulaukė ne tik mokytojų, bet ir didelio draugų bei bendraamžių palaikymo.
antikorupcijos_dienaGruodžio 9 dieną Plokščių vidurinės mokyklos bendruomenė paminėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną. Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas Arturas Rauktys 10 – 12 klasių moksleivius ir mokytojus supažindino su korupcijos sąvoka ir istorine jos raida.

Nuotr. Šakių rajono apylinkės teismo pirmininkas A.Rauktys moksleiviams pateikė daug naujos informacijos ir žinių apie visame pasaulyje ir mūsų šalyje plintančią korupciją.

Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena siekiama atkreipti dėmesį į visame pasaulyje plintančią korupciją ir skatinti žmones su ja nesitaikstyti. Pasak renginio iniciatorės ir organizatorės mokyklos soc.pedagogės Neringos Pilypaitienės, korupcija - tai ir mūsų šalyje aktuali bei sparčiai plintanti galia, siekiant asmeninės naudos.

Dispute su renginio dalyviais A.Rauktys analizavo korupcijos priežastis bei sąlygas, supažindino su pagrindiniais korupcijos prevencijos uždaviniais ir priemonėmis, taip pat pateikė naujausių tyrimų duomenis apie suvokiamą korupcijos paplitimą tarp viešojo sektoriaus tarnautojų ir politikų mūsų šalyje.
saugi_mokyklaPraėjusį penktadienį Švietimo ir mokslo ministerijoje visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ pristatė pilotinio projekto „Saugi mokykla“ rezultatus. Renginyje dalyvavo ir mūsų rajono atstovai: savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė, Sintautų pagrindinės mokyklos direktorius Vytautas Strolys, soc. pedagogė Jūratė Arštikaitienė ir mokyklos moksleivės.

Nuotr. „Saugios mokyklos“ rezultatais džiaugėsi į šį projektą įsijungusi Sintautų pagrindinės mokyklos bendruomenė ir jiems pritariantis Švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

Nuo praėjusių metų pradžios Sintautų pagrindinė mokykla, viena iš 12 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų, vykdo projektą „Saugi mokykla“, kurio tikslas – veiksmingo prevencinio plano prieš patyčias ir smurtą parengimas ir įgyvendinimas. Pasak J.Arštikaitienės, tai projektas, kuris tikrai duoda realių rezultatų.

Renginyje dalyvavęs psichologas Evaldas Karmaza akcentavo, kaip žmonių savižudybės  siejasi su patyčiomis ir emigracija. Jo teigimu, suaugusieji, negalėdami susitvarkyti su esama situacija, emigruoja. O ką daryti vaikams? Per metus Lietuvoje nusižudo 450 jaunų žmonių. Kas turėtų už tai atsakyti? Be abejo, pirmiausiai tėvai. Tačiau ne mažą atsakomybės dalį prisiima ir mokyklos.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos