baneris leidinys

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai jau pradėjo pagrindinę brandos egzaminų sesiją. Jie išlaikė visiems privalomą lietuvių kalbos įskaitą, o tie, kas pasirinko užsienio kalbų egzaminus, neseniai išlaikė ir tų kalbų įskaitas. Be to, praėjusio mėnesio pabaigoje moksleiviai žinias pasitikrino savo noru pasirinktoje kompiuterinio raštingumo įskaitoje. Kitą mėnesį jau prasidės egzaminų sesija.

Vienintelę privalomą lietuvių kalbos įskaitą turėjo laikyti 472 rajono abiturientai, tačiau net 11 į ją neatvyko: penki – Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje, trys – Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasėje, du – Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje, vienas – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje. Beje, šioje mokymo įstaigoje vienam abiturientui įskaitos nepavyko išlaikyti. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, jei bus pripažinta, kad į įskaitą abiturientai negalėjo atvykti dėl pateisinamų priežasčių, jiems bus sudarytos sąlygos kitu laiku laikyti įskaitą. Neišlaikę lietuvių kalbos įskaitos, moksleiviai egzamino laikyti negalės. Taigi išeitų, kad neišlaikę privalomojo egzamino, jie negaus ir brandos atestato.

Visų laikiusiųjų lietuvių kalbos įskaitą žinios vidutiniškai buvo įvertintos 8,67 balo, tai yra 0,28 balo geriau nei praėjusiais metais. Didžiausius vidutinius balus gavo Griškabūdžio gimnazijos (9,73), Kriūkų (9,53) ir Gelgaudiškio (9,36) vidurinių mokyklų moksleiviai. Mažiausiais vidutiniais balais įskaitą išlaikė Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus (7,09) abiturientai. Birželio 1 dieną valstybinį  lietuvių kalbos brandos egzaminą laikys 327, o mokyklinį  – 149  abiturientai.
Balandžio 12 dieną vyko socialinių pedagogų  pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Pasitarime dalyvavę  Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rūta Lebedžinskienė, savivaldybės socialinio skyriaus specialistė Virginija Ratkevičienė, pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė, Vaikų darželio - mokyklos direktorė Lina Viliūšienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranskevičienė ir rajono mokyklų socialiniai pedagogai įsitikinę, kad tik komandinis darbas gali duoti gerų rezultatų.

V.Pranskevičienė kvietė socialinius pedagogus siūlyti šeimoms, kad vaikai kuo ankščiau būtų įtraukiami į ikimokyklinį ugdymą, ypač tie, kurie turi didesnę ar mažesnę negalią. Anksčiau pradėjus teikti specialistų pagalbą negalių turintiems vaikams, jie lengviau įsitrauktų į socialinį gyvenimą.

Socialinių pedagogų metodinio ratelio pirmininkės Jūratės Arštikaitienės iniciatyva į pasitarimą buvo pakviesta  ir buvusi Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Galina Murauskienė. Jai socialiniai pedagogai padėkojo už ilgametį ir nuoširdų darbą,  įteikė gėlių.

„Draugo“ inf.
bitinieneBalandžio 4 dieną Šakių rotušės posėdžių salėje rajono vadovams ir visuomenei buvo pristatytas savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų  inicijuotas projektas „Lyderių laikas 2“, į kurį įsitraukė Plokščių ir Kriūkų vidurinės bei Sintautų pagrindinė mokyklos, Šakių „Žiburio“ ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos. Jos vykdys unikalias pedagoginių programų kūrimo veiklas.

Nuotr. „Lyderių laikas 2“ koordinatorė N.Bitinienė tiki, kad šis projektas bus gaivus vėjo gūsis rajono švietimo sistemoje.

Tai antrasis Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“ etapas. Žinant tai, kad šį finansavimą gavo tik 15 šalies savivaldybių, nors pretendavo kelis kartus daugiau, galima drąsiai teigti: ši idėja šiandien itin svarbi.

Projekto „Lyderių laikas“ koordinatoriai jame dalyvaujančių rajono mokymosi įstaigų atstovams suteiks intensyvią konsultacinę pagalbą kuriant unikalų lyderystės plėtros savivaldybėje modelį ir mokyklų pedagoginės veiklos programas. Keturi  savivaldybės švietimo darbuotojai baigs nemokamas švietimo lyderystės magistrantūros studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, net penkiolika savivaldybės švietimo darbuotojų galės dalyvauti neformaliosiose švietimo lyderystės studijose, suteiksiančiose magistro laipsnį.
Kovo 29 dieną rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai tarpusavyje varžėsi matematikos olimpiadoje. Iš gausaus jaunųjų matematikų būrio šį kartą išsiskyrė ir daugiausiai prizinių vietų laimėjo Šakių „Varpo“ ir Gelgaudiškio vidurinių mokyklų 5 – 8 klasių moksleiviai.

Tarp penktokų daugiausiai taškų surinko ir pirmąją vietą užėmė Šarūnė Kriaučiūnaitė iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos (mokytoja A.Vaičaitienė). Antroje vietoje liko vos vienu tašku nuo jos atsilikęs tos pačios mokyklos penktokas Tomas Ignatavičius (mokytoja A.Vaičaitienė). Trečioji vieta atiteko Gabrielei Razmickaitei iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos (mokytoja V.Gurgždaitienė).

Tarp šeštokų pirmąją vietą laimėjo Airidas Bublaitis iš Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos (mokytoja R.Kučiauskienė). Antrąją vietą užėmė Griškabūdžio gimnazijos moksleivė Akvilė Stankevičiūtė (mokytojas R.Stremaitis). Trečiąją vietą pasidalijo vienodą taškų skaičių surinkę Deimantas Čekauskas iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos (mokytoja V.Valaitienė) ir Gintarė Stanislovaitytė iš Griškabūdžio gimnazijos (mokytojas R.Stremaitis).
Jau keturiasdešimt antrą kartą Šiaulių universitete vyko tradicinės 9 - 12 klasių moksleivių matematikos varžybos. Šiais metais jose dalyvavo 402 Lietuvos ir 50 Latvijos moksleivių, tarp jų ir mūsų rajono jaunieji matematikai.

Matematikos varžybos gabiausiems  – tarsi tarpinė stotelė prieš nacionalinę olimpiadą. Sėkmė čia lydėjo vienuoliktoką Paulių Plaušinaitį iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos, užėmusį trečiąją vietą, ir dvyliktokę Gintarę Vaičaitytę iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos, užėmusią antrąją vietą. Dešimt asmeninėje įskaitoje geriausius rezultatus pasiekusių moksleivių pakviesti į respublikinę olimpiadą. Nors varžybų nugalėtoja paskelbta Vilniaus miesto moksleivių komanda, užėmusi pirmąją vietą tarp 9 ir 10 klasių komandų, 12 klasių tarpe Šakių rajono komanda kartu su Kauno miesto komanda surinko vienodą balų skaičių ir užėmė pirmąją vietą.

„Draugo“ inf.
Balandžio 4 dieną  Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Darbo pagal atnaujintas pradinio ugdymo programas patirtis“. Joje dalyvavo Klaipėdos Martyno Mažvydo,  Vilkaviškio rajono Alvito ir Paežerių pagrindinių, Kazlų Rūdos pradinės mokyklų, Marijampolės Mokolų darželio - mokyklos bei mūsų rajono pradinių klasių mokytojai.

Atvyko ir lietuvių kalbos vadovėlių ,,Šaltinėlis“ autorė Elena Marcelionienė ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijos psichologė Žydrė Arlauskaitė bei mūsų rajono pedagoginės -psichologinės tarnybos specialistės.

Lektoriai dalijosi patirtimi, kaip vesti šiuolaikinę pamoką, kaip vertinti mokinių žinias, kalbėjo apie įvykdytus projektus, kūrybiškumo ugdymą, atkreipė dėmesį į psichologinę ir fizinę moksleivių sveikatą, darbą su specialiųjų poreikių mokiniais.

Konferenciją organizavo rajono pradinio ugdymo asociacija, vadovaujama Gelgaudiškio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės Virginijos Kasparaitienės, Gelgaudiškio vidurinė mokykla, Šakių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius.

„Draugo“ inf.
verpsteKovo 30 dieną nuo pat ryto Šakių „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje šurmuliavo tradicinė, jau 12 – oji ir, deja, paskutinioji etnografinė šventė „Verpstė“. Ji šiemet buvo tylesnė nei įprastai, be svečių, skirta tik mokyklos bendruomenei, tačiau čia tikrai netrūko lietuvių liaudies dainų ir šokių, geros nuotaikos ir šmaikščių interpretacijų scenoje. Didelio dalyvių dėmesio sulaukė priešvelykinė mugė ir kiaušinių marginimas vašku.

Nuotr. Jaunatviškas entuziazmas trykšte tryško scenoje - dainų interpretacijos buvo viena už kitą šmaikštesnės.

Praėjusiais metais Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir šios gražios šventės organizatorė Alina Staniulienė džiaugėsi, kad atidėjus Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą mokyklų reformą iki 2015 metų, ši graži tradicija bus pratęsta dar ne vienerius metus. Tačiau taip jau susiklostė, jog šiemet ji čia buvo švenčiama paskutinį kartą. Nuo rugsėjo mėnesio „Aukuras“ bus prijungtas prie „Varpo“, išsikels į kitas patalpas ir jo vardo nebeliks. Ar bus tęsiama „Vepstės“ tradicija naujoje mokykloje, šiandien dar sunku pasakyti.

Žvelgiant į šurmuliuojančią pavasarinę mugę, dalijamas verbų puokšteles ir nuotaikingus pasirodymus scenoje, liūdesio nesimatė. Ateinančių Šv.Velykų dvasią mokykloje sukūrė Irena Drazdauskienė ir Ingrida Jonuškienė, mokiusios jaunimą marginti kiaušinius ištirpintu vašku. Mugės metu buvo galima nusipirkti ne tik pačių mokinių sukurtų įvairiausių rankdarbių, bet ir pasmaližiauti pyragais. Šiems skanėstams abejingų nebuvo – jie buvo išgraibstyti pirmiausiai. Tikriausiai nebuvo nei vieno šventės dalyvio, kuris nesusigundė už simbolinę kainą įsigyti nors ir mažytę smulkmenėlę savo namų papuošimui. Moksleiviai dar kartą įrodė, kaip kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną galime vieni kitiems suteikti daug gerų emocijų ir džiaugsmo.
Kovo 13 dieną geografijos žinias pasitikrino rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Aštuoni šeštokai, penkiolika septintokų ir dvylika aštuntokų geografines užduotis atliko tik savo amžiaus grupėse, o vyresnieji 9 – 12 klasių moksleiviai susirungė tarpusavyje.

Šeštokų tarpe pirmąsias vietas laimėjo net du moksleiviai, surinkę vienodą taškų skaičių. Tai Feliksas Remeika iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos (mokytoja L.Ūsienė) ir Akvilė Sutkaitytė iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos (mokytoja J.Puidokienė). Antrąją vietą užėmė Lekėčių vidurinės mokyklos šeštokas Justas Vaitkus (mokytoja G.Pocevičienė). Trečioje vietoje liko Gabrielė Zubrickytė iš Plokščių vidurinės mokyklos (mokytoja L.Virbauskienė).

Tarp septintokų geriausiai pasirodė trys vienodą balų skaičių surinkę moksleiviai. Tai Modestas Matusevičius iš Kriūkų vidurinės mokyklos (mokytoja D.Jėčienė), Eimina Dirvelytė iš Kidulių pagrindinės mokyklos (mokytoja A.Baranauskienė) ir Dominykas Staugaitis iš Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos (mokytoja L.Virbauskienė). Antrąją vietą pasidalijo Paluobių pagrindinės mokyklos moksleivė Justina Kaminskaitė (mokytoja K.Senkienė) ir Griškabūdžio gimnazijos septintokas Tautvydas Riauza (mokytoja M.Senkienė). Trečioje vietoje liko Aušrinė Bacevičiūtė iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos (mokytoja I.Sakienė).

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos