baneris leidinys

gelgaudiskio_vidurineAsta GVILDIENĖ

Dar iki praėjusį ketvirtadienį vykusio tarybos posėdžio daug diskusijų sukėlė prieštaringai kolegų vertinamas tarybos nario Edmundo Rinkevičiaus prašymas skubiai į darbotvarkę įtraukti ir svarstyti papildomą klausimą „Dėl Gelgaudiškio vidurinės mokyklos nuostatų papildymo“. Tačiau rajono valdžia daryti kokias nors išlygas šiai mokyklai atsisakė.

Nuotr. Gelgaudiškio vidurinė mokykla šiandien skubos tvarka siekia papildyti nuostatus nuotoliniu, suaugusiųjų ir vairavimo mokymu.    

E.Rinkevičius, atstovaujantis Gelgaudiškio vidurinei mokyklai, prašo jos nuostatus papildyti trim punktais, įrašant leidimą teikti tokias paslaugas kaip savarankišką mokymąsi nuotoliniu būdu, vairavimo kursus ir suaugusiųjų bendrajį, vidurinį mokymą. Komitetų tarybos nariai stebėjosi, kodėl direktorius Romas Dumbliauskas tyli, o už jį kalba E.Rinkevičius. Be to, ne vienas garsiai klausė, ar jis nepažeidžia viešųjų ir privačių interesų, kadangi šioje mokykloje jo žmona dirba mokytoja, mokosi duktė? Buvo besiteiraujančių, ar taip nenorima ir vėl apkvailinti savivaldybę, kad ši neturėtų kur trauktis ir būtų priversta leisti šiai mokyklai siekti gimnazijos statuso.
kuciauskasAsta GVILDIENĖ

Naujieji metai, prasidėję mokyklų tinklo optimizavimu, sukėlė sumaištį rajono mokyklose. Švietimo įstatymo pataisos, teigiančios, kad vidurinės mokyklos galės veikti iki 2015 metų, mokytojams ir mokiniams leido lengviau atsikvėpti tik iki šių metų. Prieštaringos nuomonės sklando Šakių miesto mokyklose. Vieną iš jų pertvarkos palies skaudžiausiai. Dėl neišvengiamai mažėjančio mokinių skaičiaus, rugsėjo 1 dieną iš trijų mokyklų liks tik dvi.

Nuotr. „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus R.Kučiausko manymu, pats teisingiausias ir sąžiningiausias pertvarkos būdas būtų dviejų mokyklų sujungimas, o ne vienos prijungimas prie kitos.

Tie, kurie išlieka, lengviau atsikvėpė ir gyvena kaip įprastai. Na, o tie, kurių nebeliks, siūlo ir kitą, jų nuomone, pakankamai logišką ir teisiškai teisingą pertvarkos variantą, prašydami valdžios nenumoti į jį ranka. Aišku, beveik per vieną mėnesį, skubos tvarka, priimtas sprendimas pakeis daugelio žmonių rytojų, sujauks ateities planus. Apie tai ir kalbiname visų trijų mokyklų vadovus.
Jau keletą metų iš eilės Griškabūdžio gimnazijos mokytojai ruošia metodinę medžiagą ir dalyvauja konkurse „Virtuali kelionė klasėje“.

Šiemet, ekspertams įvertinus konkurso kriterijus atitinkančius darbus, buvo atrinkti 156 darbai, kuriuos numatoma publikuoti kaip tinkamus IKT taikymo pavyzdžius mokytojams. Tarp šių darbų ir visi trys konkursui pateikti griškabūdiečių mokytojų projektai: „Žemė – žydroji planeta“ (Marija Senkienė, Edita Kurienė, Lina Laurinaitienė, Neringa Stravinskienė, Rima Apanavičiūtė), „Mano šeimos medis“ (Neringa Stravinskienė, Jolanta Laurinaitienė, Virginija Puskunigienė, Rimutė Amonienė, Rima Apanavičiūtė) ir „Mokausi kurdamas blogą“ (Neringa Stravinskienė, Jolanta Laurinaitienė). Šis integruotas gamtos ir žmogaus bei lietuvių kalbos projektas pateko tarp 30 darbų, iš jų, papildomai įvertinus, bus atrinkti geriausi, kurie bus apdovanoti korporacijos „Microsoft” prizais.

„Draugo“ inf.
dragunaityteGelgaudiškio vidurinė mokykla atsiliepė į Lietuvos meno kūrėjų asociacijos kvietimą dalyvauti projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“. Dailės mokytoja Eglė Dragūnaitytė skatins  vyresniųjų klasių moksleivius domėtis aukštąja kultūra: skaityti nemokamai prenumeruojamus solidžiausius šalies kultūros leidinius ir susitikti su garsiais menininkais.

Nuotr. Projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ koordinatorė E.Dragūnaitytė mano, kad jis ne tik sudomins moksleivius, bet ir suteiks jiems vertingos informacijos bei patirities.

Pasak projekto koordinatorės E.Dragūnaitytės, tikslingas kultūros kūrėjų bendravimas su mokiniais ir vienuolikos kultūros žurnalų atėjimas į biblioteką mokyklos bendruomenei bus labai naudingas. „Į dialogą su mokykla bus įtraukti patys įdomiausi menininkai, - trumpai projektą pristatė mokytoja.  - Jų pavardes jau žinome ir galime pasirinkti, su kuo norėsime bendrauti. Galime rinktis žmones iš tokių meno šakų, kaip literatūra, dailė, muzika ir t.t. Kadangi pati esu dailės mokytoja, rinksimės daugiau menininkų iš dailininkų tarpo, kurie bus pasirengę pravesti meninės kūrybos pamokas ir praktinius užsiėmimus dailės ir fotografijos mėgėjams.

Kadangi temas siūlys patys menininkai, E.Dragūnaitytė mano, kad jos bus labai įvairios. Tačiau toks ir yra projekto tikslas – sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, plėsti jų suvokimą, kas tai yra menas, ir galbūt sugriauti kai kuriuos stereotipus apie menininkus, nes menininkai irgi gali būti patys įvairiausi žmonės.
senjoru_pagerbimasPraėjusių metų pabaigoje Sintautų pagrindinėje mokykloje miestelio senjorams buvo surengta popietė „Pasibelskim gerumu į širdį“. Jį inicijavo moksleivių aktyvas, dalyvaujantis projekte „Piliečio žadintuvas“ ir  Valančiukų būrelio nariai.

Nuotr. Į šventinę popietę susirinko gausus Sintautų miestelio garbaus amžiaus sulaukusių senjorų būrys.

Smagu, kad savanorystės idėjos šioje mokykloje nėra svetimos. Valančiukai kartu su jiems vadovaujančia mokytoja Irmanta Bakiene visą rudenį noriai darė gerus darbus, kuriuos pristatė renginio miestelio senjorams metu. Projekto „Piliečio žadintuvas“ dalyviai ir jų veiklą koordinuojanti socialinė pedagogė Jūratė Arštikaitienė, didindami visuomenei naudingų darbų kraitį, nepamiršo pagerbti garbaus amžiaus senelių.

Renginyje dalyvavo Sintautų parapijos klebonas Donatas Rolskis, sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė mokyklos direktorius Vytautas Strolys, kalėdinėm dainom visus džiugino muzikos mokytojos Aidos Rėčkuvienės vadovaujami dainorėliai.

J.Arštikaitienės teigimu, mokyklos ir miestelio bendruomenė tikisi, kad šis renginys taps tradiciniu, o aktyvūs projekto „Piliečio žadintuvas“  dalyviai jau kuria naujus planus geriems prasidėjusių metų darbams.

„Draugo“ inf.
varpo_mokyklaAsta GVILDIENĖ

Paskutinėmis praėjusių metų dienomis Vyriausybė, nusprendusi sumažinti mokinio krepšelio lėšas ir padidinti vaikų skaičių klasėse, įpareigojo savivaldybių vadovus iki vasario 1 dienos patvirtinti Švietimo sistemos pertvarką rajone. Savivaldybės mero Juozo Bertašiaus teigimu, pradėti reformas mokyklose, nelaukiant 2015 metų, labai sunku, tačiau neišvengiama.

Nuotr. Jei taryba sausio pabaigoje patvirtins rajono Švietimo sistemos pertvarką, tai ateinantį rugsėjį „Varpo“ vidurinė mokykla taps dešimtmete.

Finansinė padėtis nepalieka išeities

Naujausi statistiniai duomenys parodė, kad per paskutinįjį dešimtmetį rajone sumažėjo 8 – 10 tūkst. gyventojų. Šiuo metu Šakių mieste gyvena apie 6, o visame rajone apie 32 tūkst. žmonių. „Tai nori ar nenori mokyklų pajėgumai tampa per dideli. Be to, mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų krūviai taip pat mažėja. Iki šiol, turėdami finansines galimybes, rėmėme mokyklas ir leidome  joms išgyventi“, - kalbėjo rajono meras, pabrėždamas, kad šiais metais savivaldybės biudžetui sumažėjus vienu, o mokinio krepšelio lėšoms dviem milijonais litų, tiesiog kitos išeities neliko, kaip tik pradėti Švietimo sistemos pertvarkas, nelaukiant 2015 metų.
skruzdelynasGruodžio 23 dieną tradiciniame Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos kalėdiniame renginyje pirmą kartą mokyklos tėvų komiteto nariai surengė geriausių mokytojų rinkimo konkursą. Prieš mėnesį moksleivių tėvams buvo išdalintos anketos su mokytojų pavardėmis. Iš jų tėvai turėjo išrinkti mėgstamiausią, geriausiai savo dalyką išmanantį ir geriausiai savo mokinius suprantantį mokytoją.

Nuotr. UAB „Gulbelė“ mokytojams dovanojo įspūdingo dydžio skruzdėlyną - didesnis nei vieno metro aukščio kepinys svėrė maždaug 25 kilogramus.

Kadangi į sąvoką „geriausias“ įeina daug asmeninių savybių, tai mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Rima Vasaitienė paprašė į tas pačias anketas surašyti ir visus su jomis susijusius komentarus. Po ilgų svarstymų ir skaičiavimų pagaliau buvo paskelbti geriausieji iš geriausiųjų. Pradinių klasių mokytojų tarpe pagerbtos net penkios dažnai mažųjų mamomis vadinamos moterys. Tai Virginija Čereškevičienė, Aurina Bernotienė, Aušra Gudiškienė, Lilija Žurauskienė ir Jūratė Daniliauskienė.

Be to, buvo išrinkta ir dešimt geriausių dalykų mokytojų. Jų tarpe Vilija Meškaitienė, Liudas Jurgaitis, Teresė Kymantienė, Jolanta Janušaitytė, Rita Grybienė, Violeta Gurgždaitienė, Jolanta Simokaitienė, Rita Mauzienė, Ingira Jakienė ir Algimantas Vorevičius. Visiems geriausiems mokytojams buvo įteiktos knygelės su auksinėmis tėvų mintimis – gražiausiais jų asmeninių savybių komentarais ir rožės žiedais.
svietimas_direktoriaiPraėjusį penktadienį į šventinį ir paskutinį šiais metais susitikimą rinkosi rajono švietimo įstaigų vadovai. Jie pasidžiaugė besibaigiančiais metais ir vylėsi, kad ateinantys bus lengvesni ir geresni.

Nuotr. Švietimo ir sporto skyriaus vardu simbolinės dovanėlės buvo įteiktos visų švietimo įstaigų vadovams.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranckevičienė džiaugėsi, kad tiek darbiniuose, tiek šventiniuose susitikimuose juos palaiko rajono valdžia. Ne išimtis ir paskutinysis susitikimas.

Susirinkusius vadovus sveikino rajono meras Juozas Bertašius, vicemerė Rima Rauktienė, administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis. Jie linkėjo, kad tarp žmonių būtų mažiau pavydo, pykčio, o ateinantys metai būtų geresni, prasmingesni. Kad metai nebuvo iš lengviausių, pripažino ir Švietimo ir sporto skyrius, įteikdamas simbolines dovanėles rajono vadovams, mokyklų direktoriams. Direktorių vardu sveikinimo žodžius administracijai išsakė mokyklų direktorių tarybos pirmininkas Vytautas Strolys.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

StiprusKartu1
 

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos