baneris leidinys

Lapkričio 30 dieną Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus 12 klasės mokiniai dalyvavo kiek neįprastoje ekskursijoje. Mokytojai Diana Duobaitė ir Gediminas Ruočkus pravedė jiems netradicinę, integruotą vokiečių kalbos ir istorijos pamoką „Vokiečių tautos ir Širvintos miestelio likimas“.

Mokiniai ir mokytojai aplankė Kudirkos Naumiestyje Irenos ir Antano Spranaičių įkurtą Širvintos miesto muziejų ,,Širvintos kampelis“. Čia muziejaus puoselėtojai parodė daug nuotraukų, knygų, žemėlapių, paveikslų, kraštotyros darbų ir buities daiktų, kurie vaizdžiai atspindėjo dviejų miestų Širvintos (Schirwindt) ir Naumiesčio (Wladislawow, Neustadt) gyventojų, gyvenusių prie  Širvintos ir Šešupės (Ostfluß) upių, brolystę.

Moksleiviai sužinojo, kaip gyveno abiejų miestų gyventojai, kaip jie kartu šventė ir liūdėjo, prekiavo, gynėsi nuo gaisrų ir priešų. Nors miesto jau nebėra - jį sugriovė karas, žmonės ir laikas, bet jis vis dar gyvas žmonių atmintyje. Tai bene vienintelis po Antrojo pasaulinio karo neatstatytas Europos miestas.

Didelė dalis informacijos muziejuje pateikta vokiečių kalba, todėl mokiniams buvo nesunku įgyvendinti netradicinėje aplinkoje vykstančios pamokos uždavinius. Jie rinko istorinius faktus vokiečių kalba, sudarinėjo žodyną istorine tematika.

D.Duobaitės teigimu, bendras tikslas, tobulinti istorijos supratimą, raiškos ir komunikacijos, informacijos atrankos ir perteikimo įgūdžius, buvo pasiektas.

„Draugo“ inf.
jaunimo_linijaAsta GVILDIENĖ

Praėjusį sekmadienį Kudirkos Naumiestyje lankėsi „Jaunimo linijos“ savanoriai Tomas Armoška, Dovilė Genutytė ir Joana Leonavičiūtė. Vizito metu jie susitiko su Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomene, pasakojo apie emocinės paramos galimybes, pagalbą palūžusiems ir galvojantiems apie savižudybę, dalijo informacinę medžiagą ir populiarino savanorišką veiklą.

Nuotr. „Jaunimo linijos“ savanoriai Kudirkos Naumiesčio gimnazistams ir mokytojams papasakojo apie savo savanorišką veiklą, dalyvavimą akcijose ir naktinius budėjimus prie nemokamos pagalbos linijos telefono.

Mokytoja Onutė Povilaitienė apgailestavo, kad į renginį susirinko nedaug moksleivių, nes sekmadienio vakaras labai netinkamas laikas. Tą patį patvirtino ir Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centro „Santaka“ pirmininkas Edvardas Belevičius. Tačiau savanoriai yra studentai ir mokosi, todėl išvykti gali tik savo laisvo laiko sąskaita. „Šis projektas labai reikalingas, - tvirtino O.Povilaitienė. – Graži savanorystės idėja prigytų ir mūsų mokykloje, nes tikrai atsirastų norinčiųjų užsiimti savanoriška veikla.“

Plačiau apie naują savanoriškos veiklos projektą ir savanorystę kalbėjomės su „Jaunimo linijos“ savanoriu Simonu Narvydu.
suolas2Vykdant tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, rugsėjo - lapkričio mėnesiais buvo tikrinamos Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigos. Kontrolės tikslas – įvertinti bendrojo lavinimo mokyklų atitiktį Lietuvos mokyklų higienos normų reikalavimams.

Nuotr. Klasės visose rajono bendrojo lavinimo mokyklose įrengtos pagal higienos normų reikalavimus, nors atstumas nuo pirmo suolo iki lentos kai kur dar vis išlieka neišsprendžiama problema.

Pasak Marijampolės visuomenės sveikatos centro vyr.specialistės ryšiams su visuomene Daivos Klimavičienės, kontrolė buvo atlikta 17 švietimo įstaigų: 4 gimnazijose, 4 vidurinėse mokyklose, 6 pagrindinėse mokyklose, 1 pagrindinio ugdymo skyriuje ir 3 pradinio ugdymo skyriuose. Vienuolikoje rajono švietimo įstaigų veikia ikimokyklinės - priešmokyklinės grupės. Tai Lekėčių, Plokščių vidurinėse, Beržynų, Kidulių, Paluobių, Siesartėnų, Slavikų, Žvirgždaičių, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinėse mokyklose, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriuje.

Lyginant su praėjusiais metais, D.Klimavičienės teigimu, rajono švietimo įstaigų higieninė būklė ženkliai pagerėjo. Tačiau atliekant visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatyti higienos normų neatitikimai. Mokslo metų pradžioje leidimo - higienos paso dar neturėjo: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyrius, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyrius, Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos Išdagų pradinio ugdymo skyrius ir Siesartėnų pagrindinė mokykla. Taip pat neįvykdytas rajono savivaldybės mero 2010 m. gruodžio 6 d. raštiškas įsipareigojimas šioje mokykloje 2011 m. pirmajame pusmetyje įrengti atskirą įėjimą į pašto skyriaus patalpas, esančias mokykloje.
dovydaityte_gretaLapkričio 26 dieną  Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso antrajame ture dalyvavo 48 bendrojo lavinimo mokyklų skaitovai – pirmojo turo nugalėtojai. Jų tarpe dvi mūsų rajono gimnazistės: griškabūdietė Emilija Kirvelaitytė ir lukšietė Greta Dovydaitytė.

Komisija, išrinkdama antrojo turo laureatus, turėjo nemažai vargo, nes visi dalyviai buvo ištaisę pirmajame ture pasitaikiusias artikuliacijos klaidas, atsižvelgę į visas anksčiau girdėtas komisijos pastabas. Gretai ir vėl nusišypsojo sėkmė - ji tarp 25 skaitovų konkurso laureatų. Visa Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė džiaugiasi Gretos ryžtu ir drąsa bei linki nesustoti ir toliau siekti  pergalių.

Tačiau konkursai ir lieka konkursais. Visi laimėti negali. Emilija, pasak jos mokytojos Eglės Černauskienės, susidūrė su stipriais varžovais ir šį kartą būti tarp geriausiųjų jai nepavyko. Tačiau ji nenusivylė. Juk patekimas į antrąjį turą – jau taip pat laimėjimas.

„Draugo“ inf.
ziburieciaiRodos, dar visai neseniai į plenarinį posėdį Europos Parlamente Strasbūre (Prancūzija) suvažiavo apie 600 moksleivių iš 19 Europos Sąjungos valstybių. Tarp Lietuvos atstovų ir pirmą kartą tokiame renginyje dalyvaujantys 24 Šakių „Žiburio“ gimnazistai bei trys jų mokytojai: Asta Urbaitienė, Darius Jakavičius ir Inesa Merčaitienė.

Nuotr. Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai  ir juos lydėję mokytojai turėjo galimybę pasėdėti Europos parlamentarų kėdėse.

Į Europos Parlamento organizuojamą „Euroscola“ dieną buvo pakviesti visi  „Euroscola“ konkurso nugalėtojai. Po trijų bandymų šiais metais finale pagaliau pasisekė ir Šakių „Žiburio“ gimnazistams. Jie turėjo galimybę užimti parlamentarų vietas Didžiojoje posėdžių salėje Strasbūre ir padiskutuoti visiems aktualiomis temomis. Moksleiviai, imituodami tikrų parlamentarų posėdį, nagrinėjo aplinkosaugos, savanorystės, jaunimo sudominimo, informacijos sklaidos klausimus.

Be to, jie išbandė savo jėgas dalyvaudami „Eurogame“ žaidime. Net 27 žaidimo klausimai buvo užrašyti visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis. Moksleiviai, sudarę komandą iš keturių skirtingų valstybių, dalijosi informacija ir žiniomis dar gerai neįvaldyta anglų ar vokiečių kalba. Laimėtojai, tarp kurių ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinė Toma Virbauskaitė, buvo apdovanoti kepuraitėmis bei taurėmis. A.Urbaitienės teigimu, didžiausias laimėjimas – čia užsimezgęs glaudus moksleivių ryšys su bendraamžiais iš kitų Europos Sąjungos valstybių.
Lapkričio 24 dieną savivaldybės posėdžių salėje į metodinį pasitarimą rinkosi Šakių rajono bendrojo lavinimo mokyklų socialiniai pedagogai.

Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje eksperimento tvarka atsirado pirmieji socialiniai pedagogai, ir dešimt metų, kai buvo pradėti steigti socialinių pedagogų etatai šalies mokyklose. Šiuo metu socialinio pedagogo mūsų rajone neturi tik Žvirgždaičių pagrindinė mokykla.  Socialinis pedagogas telkia mokyklos bendruomenę prevenciniam darbui, dirba tiesiogiai su vaikais ir šeimomis. Tai dar gana jauna, bet labai reikalinga pareigybė mokykloje.

Pasitarimo metu socialinius pedagogus pasveikino savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranskevičienė. Naujausias socialinių pedagogų darbo aktualijas pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė. Socialinių pedagogų metodinio ratelio pirmininkė Jūratė Arštikaitienė  kalbėjo apie planus ir darbus, kuriuos ruošiamasi nuveikti  šiais mokslo metais.

„Draugo“ inf.
Lapkričio 19 – 20 dienomis Lietuvos Junior Achievement į verslumo ir inovacijų stovyklą pakvietė tris Šakių „Žiburio“ gimnazistus: Jovitą Grybauskaitę, Karolį Adomaitį ir Vytautą Palukaitį ir jų verslo bei vadybos technologijos mokytoją Daivą Palukaitienę.

Pagrindiniai stovyklos tikslai -  skatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokomosiose mokinių bendrovių programose, pasisemti patirties net trijuose verslo eksperimentuose. Pirmasis – sukurti savo verslo idėjas, jas pristatyti, apginti, atsakant į komisijos ir konkurentų klausimus. Atrinkus geriausias ir patraukliausias idėjas, dalyviai gavo užduotį šioms idėjoms sukurti rinkodaros planą: įvertinti rinką, paskirstymo ir rėmimo galimybes, įvardinti savo pranašumus. Antrasis verslo eksperimentas – išradingas reklamos klipo pristatymas. Pats sudėtingiausias, trečiasis - verslo įgyvendinimo plano kūrimas. Nors nebuvo lengva suformuluoti įmonės viziją, misiją ir konkrečius veiklos tikslus, realistiškai pagrįsti savo pranašumus ir etapais išdėstyti idėjos įgyvendinimą, bet visos komandos su tuo susidorojo.  

Pasibaigus visiems verslo konkursams buvo susumuoti rezultatai, apdovanoti nugalėtojai. Antrąją vietą užėmusioje komandoje labai sėkmingai dalyvavo ir Šakių “Žiburio“ gimnazistė J.Grybauskaitė, besimokanti verslo ir vadybos technologijos.

„Draugo“ inf.
simanaviciuteLapkričio 18 dieną Kauno Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje vyko baigiamoji respublikinio projekto „Čiurlionio miražai“ šventė.  Čia vyko ne tik moksleivių darbų paroda, bet ir nugalėtojų apdovanojimai. Tarp apdovanotųjų ir Griškabūdžio gimnazijos septintokė Agnė Simanavičiūtė bei jos dailės mokytoja Rimutė Amonienė.

Nuotr. Griškabūdžio gimnazijos septintokė A.Simanavičiūtė ir jos dailės mokytoja R.Amonienė džiaugiasi projekto laimėjimais.

Kadangi šiame projekte dalyvavo daug gabių šalies meno mokyklų mokinių, Agnė nesitikėjo, kad yra nors kiek vilties laimėti. Tačiau griškabūdietę ir šįsyk lydėjo sėkmė. Ji užėmė antrąją vietą. Septintokei buvo įteiktas diplomas ir atminimo dovanėlė. Tai jau trečiasis respublikinis konkursas, kuriame ji laimėjo prizinę vietą.

Už konkurso nugalėtojos paruošimą mokytoja Rimutė Amonienė apdovanota Padėkos raštu bei dar viena padėka už mokinių paruošimą šalies projekto „Čiurlionio miražai“ zodiako ženklų konkursui. Už dalyvavimą projekte Padėkos raštais apdovanotos ir dar dvi Griškabūdžio gimnazijos moksleivės – Andželika Rapulskytė bei Jovita Baziliauskaitė.

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti mokinius labiau domėtis Lietuvos vardą garsinančia asmenybe – Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, analizuoti menininko dailės ir muzikos kūrinius, pajausti jo savitą mąstyseną, unikalų pasaulio suvokimą. Taip pat padėti Lietuvos mokiniams pažinti miražų pasaulius, pajusti visatos galią, susitapatinti su gamta ir ieškoti tobulybės savo kūrybiniuose darbuose.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!


BlueYellow-baneris

StiprusKartu1
 

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos