baneris leidinys

Jau penktus metus iš eilės Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai „Jaunieji maltiečiai“organizuoja konkursą „Idėjos padėjėjos“, kuriame pernai aktyviai dalyvavo ir mūsų rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai.

Šiais metais pagal pateiktą organizatorių informaciją dalyvauti konkurse kol kas užsiregistravo tik Griškabūdžio ir Šakių „Žiburio“ gimnazistai. Tikimės, kad ir kitos mokyklos ras daug šaunių idėjų ir surengs originalių labdaros renginių.

Moksleiviai varžysis šiose tradicinėse konkurso kategorijose: originaliausios, daugiausiai lėšų surinkusios, daugiausiai organizatorių - dalyvių įtraukusios, daugiausiai balsų socialiniame tinkle „Facebook“ surinkusios idėjos. Be to, šiemet pristatyta nauja konkurso kategorija  – „Idėjos iš oro“, specialiai tiems, kurie jau yra baigę mokyklas.

Idėjas pagal renginio aprašymą, nuotraukas, dalyvių skaičių, surinktą sumą, bei užpildytą ataskaitos formą vertins Gabrielius Liaudanskas – Svaras, Ilona Balsytė ir Vaida Genytė.

Praeitais metais moksleiviai iš visos Lietuvos įgyvendino 75 labdaros idėjas. Akcijos metu surinkti 34 tūkst. litų pavirto 5000 maisto porcijų alkaniems senoliams. Nuo šių metų visi gerumo akcijos dalyviai galės pasirinkti, kokiai Maltos ordino veiklai paremti bus skirtos suaukotos lėšos: Vaikų dienos centrams, skurstančių senolių maitinimui, jų priežiūrai namuose ar jaunimo socialinės veiklos skatinimui.

„Draugo“ inf.
Griškabūdžio gimnazistai dalyvavo Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuojamame geologiniame – gamtosauginiame konkurse  „Iš mokyklos suolo į žemės gelmes“.  

Gruodžio 8 dieną jie buvo pakviesti į apdovanojimų  šventę. Šeštokėms Emilijai Stravinskaitei, Agnei Stalioraitytei ir Gintarei Simanavičiūtei nusišypsojo sėkmė. Jos konkurse užėmė antrąją vietą ir buvo apdovanotos diplomais. Gimnazistei Sandrai Dakinevičiūtei buvo įteiktas Padėkos raštas už šalies jaunimo turistiniams žygiams ir foto maratonui „Lietuvos saugojamos teritorijos“ paruoštus darbus. Pasak geografijos mokytojos Marijos Senkienės, tokie konkursai skatina mokinių domėjimąsi gamta, jos apsauga, žemės gelmėmis, ištekliais, racionaliu jų naudojimu. Be to, ugdomas jaunimo ekologinis sąmoningumas, domėjimasis geologiniu paveldu ir jo išsaugojimu.

„Draugo“ inf.
geologai2Gruodžio 2 – 3 dienomis Vilniuje vyko jau XXII – oji šalies Jaunųjų geologų olimpiada, kurioje jau daugelį metų dalyvauja Griškabūdžio gimnazijos Jaunųjų geologų būrelio „Kreidukai“ nariai ir niekada nepavargstanti jų vadovė Marija Senkienė.

Nuotr. Olimpiadoje šiais metais dalyvavo penkios geologų būrelio narės ir jų vadovė M. Senkienė (kairėje).
 
Šie metai – ne išimtis. Į olimpiadą vyko šeštokės: Silvija Petrauskaitė, Karolina Išganaitytė, Asta Laurinaitytė, Emilija Stravinskaitė ir aštuntokė Donata Laurinaitytė.
 
Pasak M.Senkienės, jų tikslas ne laimėti, bet dalyvauti. Be to, tokie renginiai praturtina moksleivių žinias apie žemės plutą sudarančias uolienas, praplečia kultūrinį akiratį. Mergaitės ne vien sprendė užduotis ir dalyvavo Lietuvos nacionaliniame muziejuje vykdomoje edukacinėje programoje „Akmens amžius Lietuvoje“. Jos apsilankė dar tik tris mėnesius veikiančiame, pirmajame Rytų Europoje Deimantų muziejuje, pasigrožėjo Katedros aikštėje įžiebta Kalėdų eglute, pasivaikščiojo po Vilniaus Katedrą.

Tad nors prizinių vietų ir neužėmė, tačiau olimpiados dalyvės grįžo nei kiek nenusiminusios, bet pasisėmusios naujų įspūdžių ir nuoširdžiai pabendravusios su senais savo bičiuliais.

Olimpiadą, kaip ir kitus įvairius renginius: vasaros mokomąsias stovyklas, konferencijas ir parodas, organizavo Lietuvos jaunimo turizmo centras kartu su Lietuvos geologų sąjunga.

„Draugo“ inf.
pauliukenas2Asta GVILDIENĖ

Lapkričio 30 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko respublikinė konferencija „Neformaliojo vaikų švietimo kaitos procesas“. Jos tikslas – pristatyti planuojamus neformaliojo vaikų švietimo sistemos pokyčius, aptarti naująją finansavimo tvarką, paremtą principu „pinigai seka paskui vaiką“. Mūsų rajonui konferencijoje atstovavo savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Elvydas Pauliukėnas ir jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė.

Nuotr. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas E.Pauliukėnas pritaria papildomam neformalaus vaikų švietimo finansavimui, tačiau abejoja, ar nebus sunkumų jo įsisavinimui.


Nuo ateinančių metų vasario mėnesio naująjį neformalaus ugdymo projektą  išbandys Anykščių, Klaipėdos, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos. Nuo rugsėjo mėnesio krepšelio principu popamokinė moksleivių veikla bus finansuojama ir visoje Lietuvoje, tame tarpe ir mūsų rajono mokyklose. „Svarbiausia, kad nebūtų sunkumų juos įsisavinti, kad nesugalvotų mechanizmų, dėl kurių negalėtume jų pasiimti, kaip šiuo metu yra su europiniais pinigais“, - mintimis dalijosi E.Pauliukėnas.   

Naujojo finansavimo privalumas – plati užsiėmimų pagal pomėgius pasiūla ir galimybė įtraukti į prasmingas ugdymo veiklas apie 50 proc. visų bendrojo lavinimo mokyklas lankančių vaikų. Šiuo metu popamokinėje veikloje dalyvauja vos 23 proc. moksleivių. Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas tvirtino, kad kai kurie moksleiviai nelanko būrelių ne todėl, kad nenori, o todėl, kad iš karto po pamokų yra pavėžėjami namo.  
Lapkričio 30 dieną Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus 12 klasės mokiniai dalyvavo kiek neįprastoje ekskursijoje. Mokytojai Diana Duobaitė ir Gediminas Ruočkus pravedė jiems netradicinę, integruotą vokiečių kalbos ir istorijos pamoką „Vokiečių tautos ir Širvintos miestelio likimas“.

Mokiniai ir mokytojai aplankė Kudirkos Naumiestyje Irenos ir Antano Spranaičių įkurtą Širvintos miesto muziejų ,,Širvintos kampelis“. Čia muziejaus puoselėtojai parodė daug nuotraukų, knygų, žemėlapių, paveikslų, kraštotyros darbų ir buities daiktų, kurie vaizdžiai atspindėjo dviejų miestų Širvintos (Schirwindt) ir Naumiesčio (Wladislawow, Neustadt) gyventojų, gyvenusių prie  Širvintos ir Šešupės (Ostfluß) upių, brolystę.

Moksleiviai sužinojo, kaip gyveno abiejų miestų gyventojai, kaip jie kartu šventė ir liūdėjo, prekiavo, gynėsi nuo gaisrų ir priešų. Nors miesto jau nebėra - jį sugriovė karas, žmonės ir laikas, bet jis vis dar gyvas žmonių atmintyje. Tai bene vienintelis po Antrojo pasaulinio karo neatstatytas Europos miestas.

Didelė dalis informacijos muziejuje pateikta vokiečių kalba, todėl mokiniams buvo nesunku įgyvendinti netradicinėje aplinkoje vykstančios pamokos uždavinius. Jie rinko istorinius faktus vokiečių kalba, sudarinėjo žodyną istorine tematika.

D.Duobaitės teigimu, bendras tikslas, tobulinti istorijos supratimą, raiškos ir komunikacijos, informacijos atrankos ir perteikimo įgūdžius, buvo pasiektas.

„Draugo“ inf.
jaunimo_linijaAsta GVILDIENĖ

Praėjusį sekmadienį Kudirkos Naumiestyje lankėsi „Jaunimo linijos“ savanoriai Tomas Armoška, Dovilė Genutytė ir Joana Leonavičiūtė. Vizito metu jie susitiko su Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos bendruomene, pasakojo apie emocinės paramos galimybes, pagalbą palūžusiems ir galvojantiems apie savižudybę, dalijo informacinę medžiagą ir populiarino savanorišką veiklą.

Nuotr. „Jaunimo linijos“ savanoriai Kudirkos Naumiesčio gimnazistams ir mokytojams papasakojo apie savo savanorišką veiklą, dalyvavimą akcijose ir naktinius budėjimus prie nemokamos pagalbos linijos telefono.

Mokytoja Onutė Povilaitienė apgailestavo, kad į renginį susirinko nedaug moksleivių, nes sekmadienio vakaras labai netinkamas laikas. Tą patį patvirtino ir Kudirkos Naumiesčio miesto ir seniūnijos bendruomenės centro „Santaka“ pirmininkas Edvardas Belevičius. Tačiau savanoriai yra studentai ir mokosi, todėl išvykti gali tik savo laisvo laiko sąskaita. „Šis projektas labai reikalingas, - tvirtino O.Povilaitienė. – Graži savanorystės idėja prigytų ir mūsų mokykloje, nes tikrai atsirastų norinčiųjų užsiimti savanoriška veikla.“

Plačiau apie naują savanoriškos veiklos projektą ir savanorystę kalbėjomės su „Jaunimo linijos“ savanoriu Simonu Narvydu.
suolas2Vykdant tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, rugsėjo - lapkričio mėnesiais buvo tikrinamos Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigos. Kontrolės tikslas – įvertinti bendrojo lavinimo mokyklų atitiktį Lietuvos mokyklų higienos normų reikalavimams.

Nuotr. Klasės visose rajono bendrojo lavinimo mokyklose įrengtos pagal higienos normų reikalavimus, nors atstumas nuo pirmo suolo iki lentos kai kur dar vis išlieka neišsprendžiama problema.

Pasak Marijampolės visuomenės sveikatos centro vyr.specialistės ryšiams su visuomene Daivos Klimavičienės, kontrolė buvo atlikta 17 švietimo įstaigų: 4 gimnazijose, 4 vidurinėse mokyklose, 6 pagrindinėse mokyklose, 1 pagrindinio ugdymo skyriuje ir 3 pradinio ugdymo skyriuose. Vienuolikoje rajono švietimo įstaigų veikia ikimokyklinės - priešmokyklinės grupės. Tai Lekėčių, Plokščių vidurinėse, Beržynų, Kidulių, Paluobių, Siesartėnų, Slavikų, Žvirgždaičių, Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinėse mokyklose, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyriuje ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriuje.

Lyginant su praėjusiais metais, D.Klimavičienės teigimu, rajono švietimo įstaigų higieninė būklė ženkliai pagerėjo. Tačiau atliekant visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatyti higienos normų neatitikimai. Mokslo metų pradžioje leidimo - higienos paso dar neturėjo: Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyrius, Griškabūdžio gimnazijos Barzdų pradinio ugdymo skyrius, Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos Išdagų pradinio ugdymo skyrius ir Siesartėnų pagrindinė mokykla. Taip pat neįvykdytas rajono savivaldybės mero 2010 m. gruodžio 6 d. raštiškas įsipareigojimas šioje mokykloje 2011 m. pirmajame pusmetyje įrengti atskirą įėjimą į pašto skyriaus patalpas, esančias mokykloje.
dovydaityte_gretaLapkričio 26 dieną  Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso antrajame ture dalyvavo 48 bendrojo lavinimo mokyklų skaitovai – pirmojo turo nugalėtojai. Jų tarpe dvi mūsų rajono gimnazistės: griškabūdietė Emilija Kirvelaitytė ir lukšietė Greta Dovydaitytė.

Komisija, išrinkdama antrojo turo laureatus, turėjo nemažai vargo, nes visi dalyviai buvo ištaisę pirmajame ture pasitaikiusias artikuliacijos klaidas, atsižvelgę į visas anksčiau girdėtas komisijos pastabas. Gretai ir vėl nusišypsojo sėkmė - ji tarp 25 skaitovų konkurso laureatų. Visa Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenė džiaugiasi Gretos ryžtu ir drąsa bei linki nesustoti ir toliau siekti  pergalių.

Tačiau konkursai ir lieka konkursais. Visi laimėti negali. Emilija, pasak jos mokytojos Eglės Černauskienės, susidūrė su stipriais varžovais ir šį kartą būti tarp geriausiųjų jai nepavyko. Tačiau ji nenusivylė. Juk patekimas į antrąjį turą – jau taip pat laimėjimas.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos