baneris leidinys

Kovo 9 dieną  Vinco Kudirkos muziejuje (Kudirkos Naumiestis) jau trečius metus iš eilės vykusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime buvo apdovanoti piešinių konkurso „Kovo 11 – oji“ nugalėtojai.

Šiemet gražiausiu buvo pripažintas Agnės Simanavičiūtės iš Griškabūdžio gimnazijos (mokytoja Rimutė Amonienė) atvirukas. Plakato  nugalėtoja tapo Auksė Grudzinskaitė iš Beržynų pagrindinės mokyklos (mokytoja Galina Sniečkuvienė). Lietuvos nacionalinis muziejus jau atspausdino šių piešinių plakatus ir atvirukus.

Gerai įvertinti ir kitų konkurse dalyvavusių rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių darbai. Pagyrimo raštais ir knygomis taip pat buvo apdovanotos Šakių „Žiburio“ gimnazijos mokinės Morta Burdiliauskaitė, Ligita Stasytytė, Iveta Ignatjevaitė ir Ugnė Bavaraitė (mokytoja A.Vorevičienė);  Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos mokinės Gabrielė Bendžiūnaitė ir Emilija Puidokaitė (mokytoja J.Žalnorienė), Lukšių Vinco Grybo gimnazijos mokinė Vilma Geršvaltaitytė (mokytoja J.Žalnorienė), Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokinė Jovita Galinskaitė (mokytoja B. Adomavičienė).

Šiuo metu muziejuje veikia šio konkurso darbų paroda.

„Draugo“ inf.
Dvejus metus MAXIMALISTO programą išbandžiusi įmonės viduje, bendrovė MAXIMA LT pradėjo ją vystyti visoje Lietuvoje. Galime pasidžiaugti, kad ir mūsų rajone yra didelis būrys labai gerai besimokančių moksleivių, kuriems kas mėnesį skiriama fiksuota 50 litų vertės stipendija.

Tai Austėja Dapkutė, Brigita Laurinaitytė, Dovydas Stanaitis, Gema Dimaitytė, Giedrius Jomantas, Greta Pakalkaitė, Ieva Dovydė, Ignas Girdauskas, Ilma Mozūraitytė, Indrė Jančiūtė, Julija Vidžiūnaitė, Samanta Pinaitytė, Saulė Starkauskaitė, Vytenis Vaičiūnas, Žaneta Šnipaitė ir Vėjūnė Bataitytė.

MAXIMALISTO programos tikslas - motyvuoti Lietuvos vaikus mokytis, siekti aukščiausių įvertinimų ir savo užsibrėžtų tikslų. Ši programa skirta dešimtos (arba antros gimnazijos) klasės mokiniams, kurių visų dėstomų dalykų trimestro / pusmečio pažymiai yra 9 ir 10 balų. Būtent šiais metais vaikai priima vieną svarbiausių savo gyvenimo sprendimų - turi išsirinkti, kokius dalykus jie norės mokytis ateityje, apgalvoti, kokią specialybę studijuos, baigę mokyklą, tad gerai mokytis jiems tampa dar svarbiau.

„Draugo“ inf.
seneliaiŠakių lopšelyje – darželyje „Klevelis“ vasario 27 – kovo 2 dienomis vyko savaitė be patyčių. Su vaikais buvo kalbama apie draugiškumą, santarvę, supratimą, pagalbą, šiltą dėmesį seneliams. Būtent juos darželio vaikučiai ir aplankė.

Nuotr. Darželinukai aplankė globos namuose gyvenančius senelius, dovanojo jiems savo dovanėles, eilėraštukus.

Kovo 1 dieną priešmokyklinių grupių auklėtiniai kartu su auklėtojomis vyko į Šakių parapijos globos namus aplankyti senelių. Prieš tai vaikai ir jų tėveliai nuo pirmadienio iki trečiadienio nešė dovanėles į grupes, darželinukai piešė šiltas ir meilės kupinas atvirutes. Susitikimo su seneliais metu vaikai padainavo dainelių apie Lietuvą, padeklamavo eilėraščių, atnešė darželyje surinktas dovanas, padovanojo savo pieštus atvirukus.

„Draugo“ inf.
griskabudzio_mokytojaiAsta GVILDIENĖ

Jau aštuntus metus „Microsoft“ organizuojamame renginyje „Lietuvos novatoriško švietimo forumas“ dalyvavo 250 aktyviausių šalies pedagogų. Vasario 24 dieną diskusijai buvo pakviesti ir aštuoni Griškabūdžio gimnazijos mokytojai bei direktorius Arūnas Šalnaitis. Dvi mokytojos Neringa Stravinskienė ir Jolanta Laurinaitienė apdovanotos švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus bei „Microsoft Lietuva“ generalinio direktoriaus Mindaugo Glodo Padėkos raštais.

Nuotr. Griškabūdžio gimnazijos mokytojos ir direktorius dalyvavo Lietuvos novatoriško švietimo forume ir tiki, kad naujos technologijos skatins mokinių norą mokytis.

Šiemet Griškabūdžio gimnazijos mokytojai aktyviai dalyvavo novatoriškame, jau tradiciniu tapusiame, konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ ir pateikė net tris darbus: „Žemė – žydroji planeta“, „Mano šeimos medis“ ir „Kuo toliau į mišką...“. Pastarasis darbas, atliktas Glogster EDU platformoje, integravus gamtos, lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokas, pateko tarp 30 geriausių konkurso darbų. Pagal balsavimą internete, jis užėmė antrąją vietą. Biologijos mokytojos Neringos Stravinskienės pamokose šeštokai susipažino su medžiais, o lietuvių kalbos mokytojos Jolantos Laurinaitienės pamokose rašė sakmes apie savo pasirinktą medį. Jas mokiniai atspausdino ir paruošė savo sakmių knygos popierinį variantą. Informacinių technologijų dėka medžių paveikslai ir sakmės buvo sukelti į Glogster platformą.
Nuo kovo 1 dienos pradeda veiklą Gelgaudiškio specialiosios mokyklos neįgaliųjų dienos užimtumo centras. Numatytoms globos kainoms vienbalsiai pritarė ir trečiadienį posėdžiavusi rajono taryba.

Šiame centre bus teikiamos paslaugos sutrikusio intelekto ir kitokią sunkią negalią turintiems asmenims. Neįgaliems asmenims per darbinę, meno terapijos veiklas bus lavinami socialiniai ir savarankiško gyvenimo įgūdžiai, kurie skatins pasitikėjimą, palengvins adaptaciją kolektyve ir visuomenėje.

Šiuo metu paslaugas sutrikusio intelekto asmenims teikia VšĮ Šakių vaikų globos namai dienos užimtumo centras. Jį lanko 10 neįgaliųjų ir traktuojama, kad šių paslaugų poreikis nepatenkinamas. Gelgaudiškio specialiosios mokyklos neįgaliųjų dienos užimtumo centre šiais metais paslaugas numatoma teikti 15 asmenų.

Gelgaudiškio specialiosios mokyklos neįgaliųjų dienos užimtumo centro dienos socialinės globos kaina suaugusiems asmenims su negalia – 1015 Lt/mėn., suaugusiems asmenims su sunkia negalia – 1273 Lt/mėn.

„Draugo“ inf.
Vasario 15 dieną Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje vyko II – asis Jaunųjų matematikų olimpiados etapas. Jame dalyvavo rajono bendrojo lavinimo mokyklų  9 – 12 klasių moksleiviai. Daugiausiai prizinių vietų laimėjo Šakių „Žiburio“ gimnazijos jaunieji matematikai. Po dvi vietas užėmė Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos, Šakių „Varpo“ ir Gelgaudiškio vidurinių mokyklų moksleiviai.

9 klasių tarpe geriausiai pasirodė ir pirmąją vietą laimėjo Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Inga Višinskaitė (mokytoja A.Grumulaitienė). Antroji vieta atiteko tos pačios švietimo įstaigos gimnazistei Kotrynai Simonavičiūtei (mokytoja L.Pauliukėnienė). Trečioje vietoje liko Gabija Pašiūnaitė iš Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos (mokytoja A.Demenienė).

Tarp dešimtokų daugiausiai balų surinko ir pirmąją vietą užėmė Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos moksleivė Austėja Dapkutė (mokytoja R.Grybienė). Antroje vietoje liko Povilas Dainelis iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos (mokytoja A.Grumulaitienė). Trečioji vieta atiteko Lukšių Vinco Grybo gimnazijos moksleiviui Sauliui Kazokui (mokytoja L.Rutkauskienė).

11 klasių tarpe nepralenkiamas buvo ir pirmąją vietą laimėjo Laurynas Žievys iš Šakių „Žiburio“ gimnazijos (mokytoja I.Piečiukaitienė). Antroje vietoje liko tos pačios mokyklos moksleivis Paulius Plaušinaitis (mokytoja I.Piečiukaitienė). Trečiąją vietą užėmė Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos moksleivė Vilija Alkimavičiūtė (mokytoja K.Urbaitienė).

Tarp rajono dvyliktokų daugiausiai balų surinko Gelgaudiškio vidurinės mokyklos moksleivė Gintarė Vaičaitytė (mokytoja A.Vaičaitienė). Antroje vietoje liko Mindaugas Meškevičius iš Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos (mokytoja R.Girdauskienė). Trečiosios vietos verta buvo gelgaudiškietė Aušra Višinskaitė (mokytoja  A.Vaičaitienė).

„Draugo“ inf.
rinkevicius_dumbliauskasAsta GVILDIENĖ

Trečią kartą įtraukus Gelgaudiškio vidurinės mokyklos nuostatų papildymo klausimą į tarybos posėdžio darbotvarkę, komitetuose vėl užvirė aistros. Lyg kas benzino į ugnį būtų šliūkštelėjęs. Tiek aistrų nekilo nei dėl vienos mokyklos vidaus struktūros pertvarkos, kiek emocijų sukėlė gelgaudiškiečių reikalavimas papildyti mokyklos nuostatus. Vienas po kito, kaip grybai po lietaus, kilo klausimai ir Ūkio komiteto nariams. Ar Gelgaudiškio mokykla išpildys visus reikalavimus, būtinus mokant nuotoliniu būdu?

Nuotr. Tarybos narys E.Rinkevičius, net ir patvirtinus mokyklų pertvarkos tinklo projektą, laikosi savo vizijos, kad Gelgaudiškio mokykla gali tapti gimnazija, kurioje mokysis vaikai iš viso pasaulio.

Kokia gali būti kalba apie suaugusiųjų ir vairavimo mokymą, jei pagal bendrą rajono mokyklų pertvarkymo tinklą ši mokykla reorganizuojama į pagrindinę?

Ar nesikerta viešieji ir privatūs interesai?

Tarybos narys Henrikas Zaremba informavo klausimo dėl Gelgaudiškio vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo pranešėją E.Rinkevičių, kad jis susijęs su viešaisiais ir privačiais interesais. Taigi, pagal H.Zarembą, jis kaip velnias kryžiaus turėtų bijoti ir išeiti už durų svarstant šį projektą, nes kaip jis negali atstovauti Šilumos tinklams, taip E.Rinkevičius negali atstovauti Gelgaudiškio mokyklai, nors ne kartą tiek vienas, tiek kitas tai darė ir daro.
100Asta GVILDIENĖ

Šį savaitgalį daugelyje rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų abiturientai buvo pakviesti į pačią gražiausią, jaunatviškiausią ir linksmiausią mokyklos šventę, simbolizuojančią veržlumą, polėkį ir svajones... Dvylika mokykliniame suole praleistų metų... Kokie jie buvo? Bausmė? Atostogos? Ar laimingiausias gyvenimo etapas? Beje, jau pats laikas susikaupti ir pagalvoti apie brandos egzaminų sesiją, po kurios jie visam laikui užvers mokyklos duris. Apie artėjančius egzaminus, Šimtadienio nuotaikas bei ateities planus ir kalbiname rajono abiturientus.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos