baneris leidinys

Praėjusią savaitę Šakių „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė kvietė moksleivių tėvelius į  Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovės psichoterapeutės Ainos Adomaitytės paskaitą  apie priklausomybę sukeliančių medžiagų platinimo ir vartojimo problemas, neaplenkiančias ir provincijos miestelių.

Pasak lektorės, rizikingas yra ne tik rūkymas (beje, prie tabako priprantama greičiausiai), alkoholis bei narkotikai, bet ir energetiniai gėrimai, lošimai. Paskaitoje buvo atsakyta, ką daryti, kad mūsų vaikai elgtųsi protingai, kaip atpažinti priklausomybę turintį vaiką?

A.Adomaitytė teigė, kad norėdami apsaugoti savo vaikus tėvai turi būti ne tik budrūs, bet ir turėti tam tikrų žinių. Ji pateikė priklausomybės požymius, kuriuos turi mokėti atpažinti kiekvienas suaugęs. Geriausias būdas patvirtinti ar paneigti įtarimus – narkotinių medžiagų vartojimo nustatymo testai, kurių galima rasti kiekvienoje vaistinėje.

„Draugo“ inf.
Po Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriaus Alvydo Puodžiuko atsakymo, kad išimtys akredituojant programą nenumatytos, gelgaudiškiečiai nenuleido rankų. Spalio 20 dieną Gelgaudiškio vidurinės mokyklos ir bendruomenės narių grupė susitiko su Švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi.

Pasak Gelgaudiškio bendruomenės centro pirmininkės pavaduotojos Valdos Valaitienės, G.Steponavičius pažadėjo 2012 metų pradžioje įtraukti Gelgaudiškio vidurinę mokyklą į akredituojamų mokyklų sąrašą su sąlyga, jei 2012 metų rugsėjo 1 dieną mokykloje bus sukomplektuotos dvi vienuoliktos klasės. Iki tol jis įpareigojo mokyklos bendruomenę pateikti veiklos planą dėl šios sąlygos išpildymo.

„Draugo“ inf.
maisto_gamybaGiedrė PLEČKAITYTĖ

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymu, iki rugsėjo 20 dienos šalies mokyklose  buvo atliekamas mokinių maitinimo tikslinis patikrinimas. Jo metu paaiškėjo, jog rajono mokyklų valgyklose mokiniai maitinami kokybiškai, tačiau valgyklų šimtaprocentinei tvarkai koją kiša nuolatinis taupymas.  

Nuotr. Mokinių tėvelių ir, žinoma, pačios mokyklos bendruomenės džiaugsmui, rajono mokyklose visas maistas gaminamas vietoje.

Šalies ir rajono mokyklų palyginimas

Naujųjų mokslo metų pradžioje Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino, kaip vykdomas mokinių maitinimas šalies mokyklose. Tarnyba praneša, jog iš viso patikrinta 66 % (835) mokyklų valgyklų. Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė – maisto produktų inspektorė Birutė Bacevičienė tvirtino, jog toks patikrinimas buvo atliktas ir rajono mokyklų valgyklose, kurios atitiko beveik visus keliamus reikalavimus. „Visi klausimai, kurie buvo klausimyne atitinka keliamus reikalavimus. Neleistinų priedų, kurie yra apraše, tikrai nėra“, - tikino inspektorė. Šalies mastu 38 % mokyklų maitinimo skyrių pilnai atitiko reikalavimus.

Dar visai neseniai nemažai buvo diskutuojama apie mokyklose atsiradusius prekybos automatus, jų naudą ir žalą vaikų mitybai. Po šiųmečio patikrinimo nustatyta, jog prekybos automatai yra 7,4 % šalies mokyklų, jų asortimentai suderinti su teritoriniais Visuomenės sveikatos centrais. B. Bacevičienės teigimu, mūsų rajono mokyklose tokių automatų jau nėra. Rajono mokyklų valgyklose nerasta draudžiamų maisto priedų maisto žaliavose. Tik 14 % šalies bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų patiekalų gamybai naudojami ekologiški maisto produktai. Šakių rajone, pasak B. Bacevičienės, ekologiškų produktų maisto gaminimui virėjos nenaudoja, nenaudoja ir išskirtinės kokybės maisto produktų.
age_daiktaiSpalio 14 dieną Plokščių vidurinėje mokykloje vyko netradicinė istorijos pamoka, skirta danų istoriko, etnologo ir kalbininko Age Meyer Benedictsen 145-osioms gimimo metinėms. Daugiau kaip prieš šimtmetį A.M. Benedictsen lankėsi Plokščiuose lietuvių kalbos studijų reikalais ir susipažino su Zofija bei Petru Kriaučiūnais. Čia, kaip vėliau pats rašė, patyrė „nepaprastų žmonių nepaprastą meilę savo tėvynei“.

Nuotr. Vieninteliai asmeniniai Age Meyer Benedictsen daiktai Lietuvoje bus saugomi Plokščių vidurinės mokyklos muziejuje.

Pasak Plokščių vidurinės mokyklos bibliotekos vedėjos Vidos Sederevičienės, galbūt šie viešnagės įspūdžiai ir buvo A.M. Benedictsen knygos „Lietuva. Bundanti tauta“ atsiradimo priežastis. Kai šiandien skaitome 1896 metais Kopenhagoje išleistą  knygą, atrodo, kad ji parašyta mūsų kartai. 1918 metais, pristatant pasauliui Lietuvos valstybę, taip pat buvo pasirinkta knyga „Lietuva. Bundanti tauta“ (angliškas leidimas). Beje, lietuvių kalba knyga išleista tik 1997 metais.

Mokinių žodžiais, dalyvavimas istorijos pamokoje, kurioje galėjo išgirsti prieš šimtmetį  Plokščiuose rašytų laiškų ištraukas, galimybė vertinti Lietuvos istorijos faktus ir šių dienų darbui sukuria nuoširdaus pasididžiavimo savo kraštu ir jo istorija jausmą.

Plokščių vidurinės mokyklos bendruomenė džiaugėsi, kad netradicinėje istorijos pamokoje dalyvavo ir asociacijos NORDEN LIETUVA klubo „Benedictseno bičiuliai“ atstovai. Garbaus amžiaus profesorių, kultūros istorijos puoselėtojų bendravimas su mokiniais paliko abipusiai prasmingus įspūdžius. „Toks bendravimas - tikrojo pilietiškumo pamokos“, - mano V.Sederevičienė.
siesartenuSpalio pradžioje Siesartėnų pagrindinės mokyklos koridoriaus erdvė pražydo įvairiaspalviais rudens žiedais bei mokinių išradingumo ir kūrybiškumo vaisiais. Čia, tarsi pasakų pasaulyje, cukinijos, moliūgai, morkos, burokėliai, bulvės virto plaukiančiais laivais, prašmatniais automobiliais, daugiaaukščiais namais.

Nuotr. Siesartėnų pagrindinės mokyklos pradinukai krepšinį moka žaisti ne tik su kamuoliu, bet ir su kaštonais.


Pasak Siesartėnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Laimos Bendžiūnaitės visa mokykla šventė Rudenėlio šventę. Aišku, labiausiai auksaspalviu rudeniu ir jo turtais džiaugėsi mokyklos mažiausieji - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai. Auklėtoja  Laima Juškienė juos išmokė eilėraštukų ir dainelių apie rudenėlį. Mažieji ne tik deklamavo eilėraščius ir dainavo daineles apie raudonskruostį pomidorą ar dygliuotąjį ežiuką, bet ir žaidė žaidimą „Kiškis ilgaausis“, šoko ratelį „Graži mūsų šeimynėlė šiandien susirinko...“, visiems parodė  nuotaikingą „Ropės“ inscenizaciją. Jiems lygių nebuvo ir kaštonų „krepšinyje“ bei margaspalvių medžių lapų piešime.

Su visa mokyklos bendruomene linksmai bendravo ir kartu su vaikais žaidė čia trumpam užsukęs dėdė Rudenėlis, kuris negalėjo atsistebėti gražia mokinių darbelių paroda ir nuotaikingais žaidimais.

„Draugo“ inf.
Spalio 21 dieną Šakiuose vyko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) mokymai, kurių metu Šakių rajono moksleivių taryba prisijungė prie LMS ir tapo Šakių mokyklų savivaldų informavimo centru. Susitikimo metu buvo pristatyta LMS, visuomeninės, savarankiškos ir savanoriškos organizacijos veikla, tikslai ir galimybės jaunimui. Susitikimo metu vyko paskaita – diskusija „Galimybės bendradarbiaujant“.

Didžioji mokymų dalis vyko darbo grupėse, kuriose buvo ieškoma ne tik problemų, bet ir Šakių mieste esančių privalumų jaunimui. Pasirodo, jog šių yra daugiau negu dažnai linksniuojamų problemų. Išskirtos pagrindinės problemos - maža pramogų pasiūla, jaučiamas informacijos sklaidos apie renginius ir popamokinę veiklą trūkumas ir mokinių nemotyvuotumas dalyvauti visuomenėje veikloje. Viena iš jų - finansavimo trūkumas jaunimo idėjoms realizuoti. Darbo grupėse buvo bandoma kurti planus, kaip juos spręsti.Pavasarį turėtų vykti projektų rašymo ir vadybos kursai, kur bus konsultuojama, kaip tinkamai prašyti paramos iš rėmėjų.

Kaip po susitikimo kalbėjo Šakių jaunimo „Apskritasis stalas“ pirmininkė Milda Kuraitė, privalumų gausa tikriausiai nustebino kiekvieną susitikimo dalyvį. Nors jaunimas bendrauja su daugeliu įvairių organizacijų bei įstaigų, jie nusprendė, kad bendradarbiavimas su Šakių rajono savivaldybe, Šakių kultūros centru ir jaunimo koordinatore Danute Jurgutiene, pats svarbiausias dalykas, kurio galėtų pavydėti kitų rajonų jaunimas.

Susitikimo metu buvo nuspręsta suvienyti moksleiviją, kad kiekviena mokyklos savivalda galėtų nevaržomai išreikšti save rajone ir jaunimo politikoje.

„Draugo“ inf.
Spalio 14 dieną rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyrius gavo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktoriaus Alvydo Puodžiuko vienareikšmį atsakymą - Gelgaudiškio vidurinė mokykla nebus įtraukta į šių metų akreditacijos planus.

Rašte teigiama, kad išimtys akredituojant programas nenumatytos, o vidurinio ugdymo programą, įgyvendinamą Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje, būtų galima akredituoti, kai mokykla bus sukomplektavusi dvi 11 – ąsias klases.

Gelgaudiškiečių siekis tapti gimnazija šiandien neįgyvendinamas dėl vieno „nelemto“ ir paties svarbiausio kriterijaus - ne mažiau kaip dviejų vienuoliktųjų klasių komplektacijos tris artimiausius metus. Žinant šiandieninę situaciją, kad realios tokios galimybės be 2013 – 2014 metų Gelgaudiškio vidurinė mokykla neturės ir ateinančius dvejus metus iš eilės mokykla komplektuos tik po vieną vienuoliktą klasę, ir buvo galima tikėtis, kad net pritarus savivaldybės tarybai, akreditacinės komisijos atsakymas gali būti neigiamas.

Gelgaudiškio vidurinės mokyklos direktorius Romas Dumbliauskas apgailestavo dėl tokio Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymo, tačiau tikino, kad mokyklos bendruomenė rankų nenuleis ir, kai tik sulauks realios galimybės išpildyti visus privalomus kriterijus, vėl kreipsis dėl mokyklos įtraukimo į akreditavimo planus.

„Draugo“ inf.
meno_dienosAsta GVILDIENĖ

Praėjusį penktadienį Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos bendruomenė įveikė „Ilgą distanciją“. Čia vyko tradicinis, jau keturioliktasis, Meno dienų renginys, apjungęs bendrą moksleivių ir dvylikos menininkų, šakiečių ir atvykusių iš kitų Lietuvos miestų, kūrybinį darbą.  

Nuotr. Mūsų kraštiečiai menininkai V.Kaunas ir K.Dovydaitis sutvėrė grandioziškiausią skulptūrą „Kam skambina varpai?“.

Mintis „Ilga distancija“, pasak Meno dienų organizatoriaus Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos dailės mokytojo Algimanto Vorevičiaus, gimė perskaičius žymaus vokiečių mąstytojo Fridricho Nyčės žodžius: „Jei nori pagimdyti žaibą, turi ilgai būti debesiu...“. „Išvertus į meno kalbą – tai reikštų, kad kiekviena kūrybinė idėja, kol pasiekia savo materialią išraišką,  kurį laiką būna brandinama menininko viduje. Be to, keturiolika metų mūsų mokykloje vykstantys kūrybiniai renginiai jau užaugino vieną moksleivių kartą, o dabar sėkmingai auga ir antroji, - mintimis dalijosi A.Vorevičius. – „Ilga distancija“ – tai ne akimirka, tai ganėtinai ilgas laiko tarpas, tai galimybė pamatyti, kas vyksta aplinkui, kad galėtum neskubėdamas užbaigti tai, ką pradėjai.“

Meno dienų organizatoriaus nuomone, renginys pavyko, net oras palaikė kūrėjų iniciatyvas – lietus prapliupo tik pabaigus visus darbus ir jų pristatymą. „Džiugu, kad vaikai labai noriai dalyvauja bendrų meninių idėjų kūrime, - teigė jis. – Aišku, visų nesudominsi, nepadarysi tokio renginio visai mokyklos bendruomenei. Čia, kaip ir sporte, vieniems patinka krepšinis, o kitiems – futbolas. Tačiau kiekvienais metais bandome ieškoti naujovių ir daryti kitaip nei praėjusiais metais, kad nesikartotume ir renginiai netaptų rutina.“

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos