baneris leidinys

Šiais mokslo metais psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programoje „Gyvai“ dalyvaus Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 6 – 7 klasių moksleiviai.  Šios programos efektyvumą lemia tai, kad „Gyvai“ pamokose ne tik suteikiama informacija apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą, bet ir ugdomi moksleivių sveiko gyvenimo įgūdžiai.

Programoje dalyvaujančių moksleivių tėveliai taip pat kviečiami dalyvauti trijuose praktiniuose seminaruose. Svarbiausias jų tikslas – suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų apsaugoti vaikus nuo tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo paauglystėje. Prieš pradėdami vesti minėtas pamokas, pedagogai – klasių auklėtojai Edvardas Grigošaitis, Vitalija Gudzinevičienė, Vilma Naujokaitienė, Elena Pocevičienė išklausė specialius mokymus, kuriuose buvo išsamiai pristatyta programos metodinė medžiaga, suteikta informacijos apie psichiką veikiančias medžiagas.

„Draugo“ inf.
telefonas_vaikasAsta GVILDIENĖ

Šiandien neįsivaizduojame vaiko ar paauglio be mobiliojo telefono, tapusio jo neatskiriamu palydovu ir viena iš pagrindinių bendravimo priemonių, rankose. Tačiau vaikai, o, galbūt, ir jų tėvai dažnai nežino, kokią žalą daro šis stebuklingas XXI amžiaus išradimas. Maždaug prieš porą savaičių respublikinėje spaudoje pasipylė straipsniai apie Sveikatos apsaugos ministerijos išplatintas rekomendacijas, apsvarstyti mobiliųjų telefonų naudojimo uždraudimą mokyklose.

Nuotr. Įvairių šalių gydytojai bei už visuomenės sveikatą atsakingos institucijos ragina riboti naudojimąsi mobiliaisiais prietaisais.

Po šį pavasarį Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros paskelbtų duomenų, kad intensyvus naudojimasis mobiliuoju telefonu gali padidinti smegenų vėžio riziką, ir ypač vaikams, daugelis Europos valstybių ypatingą dėmesį skyrė mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos apsaugai, drausdami jiems švietimo įstaigose naudotis telefonais.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija rugsėjo mėnesį pateikė savo poziciją, rekomenduodama mokyklų bendruomenėms pačioms apsvarstyti, ar drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais ir sulaukė kritiško žiniasklaidos dėmesio dėl nenumatytų nurodymų apie vaikų ir tėvų švietimą, operatorių įpareigojimo atskleisti informaciją apie mobiliųjų telefonų žalą, reklamos draudimą vaikams.
mokyklu_direktoriaiRugsėjo 19 – 24 dienomis rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai, švietimo įstaigų vadovai lankėsi Vokietijos Fiuseno ir Rotenburgo pagrindinėse mokyklose bei Miuncheno gimnazijoje. Čia jie susipažino su švietimo sistema, pasidalijo edukacinio darbo patirtimi, dalyvavo seminaruose apie gabių ir talentingų vaikų ugdymo galimybes.

Nuotr. Rajono švietimiečiai galėjo tik pavydėti puikios mokyklų materialinės bazės, apsirūpinimo visomis reikalingomis priemonėmis ir sporto inventoriumi.

Pasak Kriūkų vidurinės mokyklos direktorės Lilijos Liutvinienės, didelį įspūdį paliko švietimo ugdymo proceso organizavimas ir darbo metodikos, teorijos ir praktikos derinimas tarpusavyje, puiki Vokietijos mokyklų materialinė bazė: kabinetai aprūpinti visais reikiamais įrengimais ir mokymosi priemonėmis, čia sukurtos individualios darbo vietos praktiniams darbams, ypač biologijos, fizikos, chemijos, technologijų kabinetuose. Daug dėmesio skiriama sportui, sveikatai, saugumui. Mokyklos puikiai aprūpintos sporto inventoriumi, kokybiškai įruošti aikštynai.

L.Liutvinienė teigė, kad Vokietijos mokyklose labai didelis dėmesys skiriamas profesiniam informavimui ir konsultavimui. Čia organizuojamos profesinio mokymosi dienos, kad mokiniai galėtų iš anksto pasirinkti karjeros kryptį, pažinti savo gabumus ir talentus. Vokietijos mokyklose pastebimas ir skatinamas vaiko talentas, bet didžiausią vaidmenį jo ateities planavime visgi atlieka tėvai.  
gelgaudiskio_vidurinePo ilgų diskusijų ir nesutarimų rugsėjo 23 dienos posėdyje rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą kreiptis į  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl Gelgaudiškio vidurinės mokyklos įtraukimo išimties tvarka į vidurinio ugdymo programos, įgyvendinamos mokyklose, 2011 metų akreditavimo planą.

Savivaldybės taryba atsižvelgė į Švietimo, kultūros ir sporto komiteto rugpjūčio 4 dienos sprendimą dėl Gelgaudiškio vidurinės mokyklos statuso, Gelgaudiškio bendruomenės centro „Atgaiva“ rugpjūčio 5 dienos prašymą „Dėl Gelgaudiškio gimnazijos“ bei Gelgaudiškio gyventojų susirinkimo, vykusio rugpjūčio 11 dieną, rezoliuciją „Gelgaudiškio gimnazijai 2011 metais – Taip!“ bei 1400 gelgaudiškiečių parašų, siekiant įgyti Gelgaudiškio vidurinei mokyklai gimnazijos statusą 2011 metais. Ji įpareigojo  rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių skubos tvarka parengti ir pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai visus dokumentus, susijusius su šio sprendimo įgyvendinimu.

Posėdyje buvo išdėstyti motyvai, kodėl Gelgaudiškio vidurinė mokykla nori dar šiais metais įgyti gimnazijos statusą, nors mokykla neišpildo vieno pagrindinių ir privalomų akreditacijos kriterijų – tris artimiausius metus turėti ne mažiau kaip dvi vienuoliktąsias klases.

Kadangi Gelgaudiškio vidurinė mokykla atitinka absoliučią daugumą mokyklai keliamų reikalavimų gimnazijos statusui gauti – tai parodė ir šių metų pavasarį atlikto išorės audito išvados, o pati mokykla pasiryžusi užtikrinti moksleivių pasirinkimo (mokymo modulių) galimybes net esant dabartiniam finansavimui, tarybos nariai savo balsais patvirtino, kad tai yra pakankamas pagrindas 2011 metais įtraukti Gelgaudiškio vidurinę mokyklą į akreditavimo planą gimnazijos statusui gauti.

„Draugo“ inf.
Net 109 Lietuvos mokyklos, pasisakančios už sveiką mitybą ir gyvenseną, prisijungė prie projekto „Sveikatiada“. Tarp jų ir mūsų rajono Paluobių, Žvirgždaičių, Sudargo Martyno Sederevičiaus, Kidulių ir Slavikų pagrindinės mokyklos bei Griškabūdžio gimnazija.

Projektas “Sveikatiada” - socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis - žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas ir pertraukas ar po pamokų - ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą, kad sveikai gyventi irgi gali būti smagu.

Pasak projekto vadovės Jūratės Nakaitės, šiais mokslo metais rugsėjo 23 dieną startavo pirma veikla - „Vaisių ir daržovių mitingas“, kuriame dalyvavo tik Paluobių pagrindinė mokykla. Jaunųjų mitinguotojų tikslas - per dieną suvalgyti daugiau nei paprastai sodo bei daržo gėrybių ir puikiai išmanyti jų vertingąsias savybes, suteikiančias gardžiosioms gamtos dovanoms neabejotiną pranašumą kovoje su populiariais, bet nesveikais užkandžiais.

„Draugo“ inf.
pozityvas_mokykloseAsta GVILDIENĖ

Rugsėjo 23 dieną milžiniško užtaiso žadintuvas sučirškė ir iš snaudulio geriems darbams žadino Sintautų ir Paluobių pagrindinių bei Kriūkų vidurinės mokyklos bendruomenes, kurios pasiruošusios savo mieste kurti tokią aplinką, apie kurią svajoja, ir įrodyti visuomenei, kad šiuolaikinis jaunimas nori, gali ir daro!

Nuotr. „Piliečio žadintuvas“ koordinatorė D.Girčienė tvirtino, kad šiuo projektu pilietiškumas bus įsisąmoninamas ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.

Šiuo metu šalies mokyklose didžiausias dėmesys skiriamas formaliajam švietimui, tačiau greta jo, kaip neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis, funkcionuoja ir neformalusis švietimas, skatinantis asmenybės tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą. Todėl pirmą kartą Lietuvoje inicijuojamas projektas „Piliečio žadintuvas“ – tai ne teorinės pilietinio ugdymo pamokos mokykloje, o savęs išbandymas visuomenei naudingoje veikloje.

Mūsų rajono moksleivius iš Sintautų, Paluobių ir Kriūkų, projekto organizatoriai, Nacionalinio Socialinės Integracijos Instituto bei VšĮ „Menų ir mokymo namai“ darbuotojai, sutiko šūkiu, šį mėnesį nuvilnijusiu per visą Lietuvą, „POZITYVAS. Aktyvus jaunimas nesnaudžia!“.
luksiu_gimnazija_1bPirmosios naujųjų mokslo metų šventės metu, laikantis ilgamečių Lukšių Vinco Grybo gimnazijos tradicijų, buvo paskelbtos „Šauniausios klasės“ nugalėtojos. Gimnazijos  seniūnų taryba nepamiršo savo pavasarinio pažado: rudenį apdovanoti 2010 – 2011 mokslo metų šauniausiųjų klasių.

Nuotr. Šauniausioji praėjusių mokslo metų Lukšių V.Grybo gimnazijos 1bg klasė apdovanota nemokama ekskursija į pačių mokinių pasirinktą vietą.

Visus praėjusius mokslo metus buvo renkama informacija apie kiekvienos klasės popamokinę veiklą, pasiekimus, nuobaudas, aktyvumą, pažangumą ir pamokų lankymą. Paskutinėmis vasaros dienomis susumavus visus rezultatus, rugsėjo 1 –ąją buvo paskelbtos dvi šauniausios gimnazijos klasės: tarp 5 – 7 klasių šauniausia buvo pripažinta 5b klasė (auklėtoja Virginija Dailidienė), o vyresniųjų klasių grupėje „Šauniausios klasės“ nominaciją laimėjo 1bg klasė (auklėtoja Audronė Maceikienė).

„Draugo“ inf.
jaunimas4Praėjusį šeštadienį Šakių kultūros centro „Jaunystė“ vadinamajame akvariume rinkosi aktyvus rajono jaunimas. Jaunuolių susitikimą inicijavo aktyvistė, dabar jau aukštuosius mokslus kremtanti Bernadeta Domeikaitė. Susirinkime buvo aptarti jaunimo veiklos rezultatai.

Nuotr. Praėjusį šeštadienį Šakių kultūros centre „Jaunystė“ vyko aktyvaus rajono jaunimo susitikimas. Jo metu jaunuoliai aptarė nuveiktus darbus ir ateities planus.

Bernadeta Domeikaitė šiuo metu studijuoja, tačiau Šakių rajono nepamiršta. Praėjusį šeštadienį ji sukvietė aktyvius rajono jaunuolius į bendrą susitikimą, vykusį kultūros centre „Jaunystė“. Šiais metais (ypač vasarą) vyko daug įvairių jaunimo projektų. B. Domeikaitė įsitikusi, jog dažniausiai jaunimo stovyklų metu kyla daug idėjų, tačiau jų neišsakius, dalis lieka užsimirštos. Susitikime buvo dalijamasi patirtimi, kaip sekėsi vykdyti projektus bei juose dalyvauti. Buvo rodomos projektų nuotraukos, filmukai. Šakių rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkė Milda Kuraitė ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Jurgutienė pristatė tarptautinę vasaros stovyklą „Kūrybiškumas be sienų”, kurioje dalyvavo Šakių ir Vokietijos jaunimas. Taip pat buvo pristatyti tokie renginiai kaip „Susitinkam vakare”, Šakių „Žiburio“ gimnazijos organizuojamos meno dienos „Plyta“. Apie Lietuvos mokinių parlamento veiklą kalbėjo parlamentarė, varpietė Modesta Domeikaitė.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos