baneris leidinys

Lapkričio 24 dieną savivaldybės posėdžių salėje į metodinį pasitarimą rinkosi Šakių rajono bendrojo lavinimo mokyklų socialiniai pedagogai.

Šiemet sukanka dvidešimt metų, kai Lietuvoje eksperimento tvarka atsirado pirmieji socialiniai pedagogai, ir dešimt metų, kai buvo pradėti steigti socialinių pedagogų etatai šalies mokyklose. Šiuo metu socialinio pedagogo mūsų rajone neturi tik Žvirgždaičių pagrindinė mokykla.  Socialinis pedagogas telkia mokyklos bendruomenę prevenciniam darbui, dirba tiesiogiai su vaikais ir šeimomis. Tai dar gana jauna, bet labai reikalinga pareigybė mokykloje.

Pasitarimo metu socialinius pedagogus pasveikino savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranskevičienė. Naujausias socialinių pedagogų darbo aktualijas pristatė Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė. Socialinių pedagogų metodinio ratelio pirmininkė Jūratė Arštikaitienė  kalbėjo apie planus ir darbus, kuriuos ruošiamasi nuveikti  šiais mokslo metais.

„Draugo“ inf.
Lapkričio 19 – 20 dienomis Lietuvos Junior Achievement į verslumo ir inovacijų stovyklą pakvietė tris Šakių „Žiburio“ gimnazistus: Jovitą Grybauskaitę, Karolį Adomaitį ir Vytautą Palukaitį ir jų verslo bei vadybos technologijos mokytoją Daivą Palukaitienę.

Pagrindiniai stovyklos tikslai -  skatinti mokinius aktyviau dalyvauti mokomosiose mokinių bendrovių programose, pasisemti patirties net trijuose verslo eksperimentuose. Pirmasis – sukurti savo verslo idėjas, jas pristatyti, apginti, atsakant į komisijos ir konkurentų klausimus. Atrinkus geriausias ir patraukliausias idėjas, dalyviai gavo užduotį šioms idėjoms sukurti rinkodaros planą: įvertinti rinką, paskirstymo ir rėmimo galimybes, įvardinti savo pranašumus. Antrasis verslo eksperimentas – išradingas reklamos klipo pristatymas. Pats sudėtingiausias, trečiasis - verslo įgyvendinimo plano kūrimas. Nors nebuvo lengva suformuluoti įmonės viziją, misiją ir konkrečius veiklos tikslus, realistiškai pagrįsti savo pranašumus ir etapais išdėstyti idėjos įgyvendinimą, bet visos komandos su tuo susidorojo.  

Pasibaigus visiems verslo konkursams buvo susumuoti rezultatai, apdovanoti nugalėtojai. Antrąją vietą užėmusioje komandoje labai sėkmingai dalyvavo ir Šakių “Žiburio“ gimnazistė J.Grybauskaitė, besimokanti verslo ir vadybos technologijos.

„Draugo“ inf.
simanaviciuteLapkričio 18 dieną Kauno Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje vyko baigiamoji respublikinio projekto „Čiurlionio miražai“ šventė.  Čia vyko ne tik moksleivių darbų paroda, bet ir nugalėtojų apdovanojimai. Tarp apdovanotųjų ir Griškabūdžio gimnazijos septintokė Agnė Simanavičiūtė bei jos dailės mokytoja Rimutė Amonienė.

Nuotr. Griškabūdžio gimnazijos septintokė A.Simanavičiūtė ir jos dailės mokytoja R.Amonienė džiaugiasi projekto laimėjimais.

Kadangi šiame projekte dalyvavo daug gabių šalies meno mokyklų mokinių, Agnė nesitikėjo, kad yra nors kiek vilties laimėti. Tačiau griškabūdietę ir šįsyk lydėjo sėkmė. Ji užėmė antrąją vietą. Septintokei buvo įteiktas diplomas ir atminimo dovanėlė. Tai jau trečiasis respublikinis konkursas, kuriame ji laimėjo prizinę vietą.

Už konkurso nugalėtojos paruošimą mokytoja Rimutė Amonienė apdovanota Padėkos raštu bei dar viena padėka už mokinių paruošimą šalies projekto „Čiurlionio miražai“ zodiako ženklų konkursui. Už dalyvavimą projekte Padėkos raštais apdovanotos ir dar dvi Griškabūdžio gimnazijos moksleivės – Andželika Rapulskytė bei Jovita Baziliauskaitė.

Šiuo projektu buvo siekiama skatinti mokinius labiau domėtis Lietuvos vardą garsinančia asmenybe – Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, analizuoti menininko dailės ir muzikos kūrinius, pajausti jo savitą mąstyseną, unikalų pasaulio suvokimą. Taip pat padėti Lietuvos mokiniams pažinti miražų pasaulius, pajusti visatos galią, susitapatinti su gamta ir ieškoti tobulybės savo kūrybiniuose darbuose.

„Draugo“ inf.
gamtukaiLapkričio 11 dieną Šakių „Žiburio“ gimanazijoje vyko jau tradiciniu tapęs regioninis gimnazistų konkursas „Gamtukai 2011“. Šiemet konkurse dalyvavo aštuonios moksleivių komandos iš  Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Griškabūdžio, Šakių „Žiburio“, Lukšių Vinco Grybo, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus, Pilviškių „Santakos“, Marijampolės Rygiškių Jono ir Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų.

Nuotr. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ,,tiksliukai” Vėjūnė Bataitytė, Auksė Gaižauskaitė, Gintarė Raudžiūtė, Saulius Kazokas ir Liudas Štrimaitis džiaugėsi iškovota pirmąja vieta.

Kiekvienai komandai, kurią sudarė po penkis narius, reikėjo parodyti iš anksto paruoštus namų darbus – savo prisistatymą. Konkurso metu moksleiviai turėjo pasirinkti klausimus iš gamtos bei tiksliųjų mokslų: chemijos, fizikos, matematikos, informatikos arba biologijos už 5 arba 10 taškų. Komandos turėjo galimybę papildomai pelnyti taškų papildydamos priešininkų atsakymus bei atlikdamos pasirinkto dalyko praktinę užduotį. „Žaibo turnyras“ komandų kapitonams šiemet buvo konkurso staigmena, tačiau kapitonai ir su šiuo iššūkiu susidorojo.
ciulkinyteAsta GVILDIENĖ

Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos spec.pedagogė Rasuolė Čiulkinytė kartu su 40 specialisčių iš visos Lietuvos dalyvauja Specialiosios pedagogikos centro vykdomame projekte „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ bei vienoje iš sudedamųjų jo dalių „Specialiųjų mokymo priemonių vertintojų rengimas“.

Nuotr. Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos spec.pedagogė R.Čiulkinytė ruošiasi tapti 40 specialiųjų mokymo priemonių vertintoja.

R.Čiulkinytės teigimu, šis projektas tai ne tik 88 privalomos seminarų ir praktinių užsiėmimų valandos, bet ir tarptautiniai vizitai. Vienas jų vyko spalio 17 – 21 dienomis Švedijos Karalystėje. Tarp dvylikos laimingųjų projekto dalyvių, galėjusių susipažinti su šios šalies specialiojo ugdymo priemonėmis, buvo ir „Varpo“ vidurinės mokyklos spec. pedagogė.

Ji teigė, kad tai buvo labai naudingas vizitas. Jo metu lietuvių delegacija turėjo galimybę susitikti su Švedijos specialiojo ugdymo agentūros atstove Agneta Gustafsson, kuri supažindino juos su Švedijos švietimo sistema ir specialiojo ugdymo vieta bei svarba, specialiųjų mokymo priemonių taikymu, parinkimu ir pagalba dirbant su jomis.
kriauciuniene_danaSpalio 28 dieną rajono savivaldybės salėje švietimo įstaigų vadovai susirinko aptarti liepos mėnesį priimtų švietimo įstatymo naujovių. Susirinkime dalyvavo rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius ir Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė.

Nuotr. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė D.Kriaučiūnienė švietimo įstaigų vadovus supažindino su švietimo įstatymo naujovėmis.

Pasidžiaugęs gražia kolegų sveikinimo jų asmeninių švenčių proga tradicija, J.Bertašius patikino, jog, kol bus vaikų, nei viena mokykla nebus uždaryta. Tačiau papildomų klasių komplektacija, kurią šiais metais leido rajono taryba visose to pageidavusiose bendrojo lavinimo mokyklose, papildomai kainuoja. Rajono meras pabrėžė, kad šiuo klausimu ruošiama griežta tvarka, kurios turės laikytis visos rajono mokyklos.
Didele betvarke, kurios niekur kitur nėra, J.Bertašius pavadino mokinių pavėžėjimo tvarką, kuri taip pat artimiausiu metu bus peržiūrėta. „Šiandien yra maršrutų, kai mokiniai pravažiuoja jau net ne dvi, o tris artimiausias mokyklas, - teigė jis. – Pavėžėjimas bus organizuojamas pagal įstatymą, o kas norės važiuoti toliau, turės tai daryti savo transportu.“

Rajono meras pagyrė mokyklose veikiančias valgyklas, dėl kurių po patikros negavo jokių pastabų ir nusiskundimų. „Pats geriausias sprendimas padarytas neįsileidžiant svetimų prekybininkų, o išlaikant vietines valgyklas, kuriose gaminamas maistas ir skanus, ir kokybiškas, ir vaikų mėgiamas“, - teigė jis.
varpo_mokyklaJauniausioje rajone – Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje artimiausiu metu prasidės grandioziniai remonto darbai. Mokyklos atnaujinimui bus skiriamos milijoninės lėšos.

Praėjusį antradienį Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis lankėsi Lietuvos verslo paramos agentūroje, kur pasirašė sutartį dėl Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos remonto finansavimo. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų mokyklai bus skiriama 2 mln. 997 tūkst. 309 litai su PVM. Pasak J. Puodžiukaičio, jeigu savivaldybė prisidėtų 658 tūkst. litų, tokiu atveju Švietimo ministerija duotų 200 tūkst. litų. Už minėtas lėšas mokykla bus sutvarkyta iš pagrindų. Bus apšildintos mokyklos sienos, sutvarkyta vidaus ventiliacija ir elektros tinklai, rekonstruota mokyklos šildymo sistema. Projekto vykdymui numatytas 18 mėnesių terminas. Planuojama, jog mokykla bus sutvarkyta iki 2013 metų vasario 1 dienos.

„Draugo“ inf.
Praėjusią savaitę Šakių „Žiburio“ gimnazijos bendruomenė kvietė moksleivių tėvelius į  Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centro vadovės psichoterapeutės Ainos Adomaitytės paskaitą  apie priklausomybę sukeliančių medžiagų platinimo ir vartojimo problemas, neaplenkiančias ir provincijos miestelių.

Pasak lektorės, rizikingas yra ne tik rūkymas (beje, prie tabako priprantama greičiausiai), alkoholis bei narkotikai, bet ir energetiniai gėrimai, lošimai. Paskaitoje buvo atsakyta, ką daryti, kad mūsų vaikai elgtųsi protingai, kaip atpažinti priklausomybę turintį vaiką?

A.Adomaitytė teigė, kad norėdami apsaugoti savo vaikus tėvai turi būti ne tik budrūs, bet ir turėti tam tikrų žinių. Ji pateikė priklausomybės požymius, kuriuos turi mokėti atpažinti kiekvienas suaugęs. Geriausias būdas patvirtinti ar paneigti įtarimus – narkotinių medžiagų vartojimo nustatymo testai, kurių galima rasti kiekvienoje vaistinėje.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos