baneris leidinys

Jau šeštus metus visą rugpjūčio mėnesį vyksta vaikų paramos akcija „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“, kurios tikslas – parama sunkiai besiverčiančių šeimų vaikams, kad prasidėjus mokslo metams jie į mokyklas iškeliautų aprūpinti visomis reikiamomis priemonėmis.

Maltos ordino pagalbos tarnybos paramos akcijos laikas pasirinktas specialiai prieš mokslo metus, kad vaikai iš socialinių rizikos šeimų, daugiavaikių šeimų, našlaičiai ir neįgalieji, gyvenantys specialiuose namuose, taip pat maltiečių vaikų dienos centrų auklėtiniai rugsėjo 1-ąją mokslo metus pasitiktų pilnomis kuprinėmis, nepatirtų bendraamžių patyčių ir galėtų oriai kibti į mokslus.
Po skandalingo įvykio Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, kai paaiškėjo, jog septynių jos moksleivių apeliacijos nepasiekė Nacionalinio egzaminų centro (NEC), gimnazijos direktorė Jūratė Mozūraitienė buvo įpareigota rajono merui Edgarui Pilypaičiui pateikti raštišką pasiaiškinimą. Ji pripažino, kad, perduodant duomenis KELTO sistemoje, buvo padaryta klaida.

Šiandien jau nuslūgus emocijoms į situaciją žiūrima kiek ramiau. Juo labiau kad abiturientai neliko nuskriausti – jų darbai peržiūrėti ir du gimnazistai gali džiaugtis geresniais rezultatais. Galbūt labai didelės įtakos tolimesniam jų gyvenimui tai neturės, tačiau gimnazijos darbuotojams, atsakingiems už apeliacijų perdavimą, ši klaida bus tiesiog atidumo pamoka.
darzelis remontas
Nuotr. Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėje „Pumpurėlis“ didžiausi vamzdynų keitimo darbai jau padaryti, liko tik sukloti plyteles ir įrengti tualetus bei prausyklas.  


Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Griškabūdžio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Pumpurėlis“ virte verda darbai – čia nuo birželio vidurio vyksta kapitalinis sanitarinių mazgų remontas. Didžioji dalis darbų jau padaryta, liko pabaigti kloti plyteles, įrengti grindis, prijungti naujus unitazus ir vandens kriaukles. Planuojama viską suspėti užbaigti iki rugsėjo 1-osios.
Liepos 27 d. rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės Nijolės Bitinienės prašymui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, išmokant jai šešių mėnesių tarnybinio atlygimo dydžio kompensaciją.

Nuo rugpjūčio 21 d. iš pareigų besitraukianti Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė prašyme nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu nurodė esant galimybei išmokėti išeitinę kompensaciją, taip pat kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Kaip tarybos komitetuose narius informavo rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, pagal stažą direktorei priklausytų šešių mėnesių išeitinė kompensacija – kartu su mokesčiais tai sudarytų 10 tūkst. 419 eurų.
Liepos 27 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje vienbalsiai nuspręsta nuo rugpjūčio 31 d. nutraukti darbo sutartį su Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriumi Algirdu Buragu, kadangi balandžio 25 d. savivaldybės taryba nutarė minėtą švietimo įstaigą reorganizuoti prijungiant prie Griškabūdžio gimnazijos.

Paluobių mokyklai-daugiafunkciam centrui panaikinus savarankiško juridinio asmens statusą, jis tampa Griškabūdžio gimnazijos Paluobių mokyklos-daugiafunkcio centro skyriumi, tad vadovo pareigybė tapo nebereikalinga. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės A. Buragui buvo įteiktas gegužės 28 d. Direktoriui bus išmokėta dviejų vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, taip pat trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio ilgalaikio darbo išmoka, jei per trijų mėnesių laikotarpį po atleidimo su darbdaviu nebus sudaryta nauja darbo sutartis. A. Buragas Paluobių mokyklai vadovavo nuo 1989 m. sausio 1 d.
simtukininkai apdovanojo
Nuotr.  Rajono savivaldybėje pagerbti šimtukininkai įsiamžino nuotraukoje su vicemeru Bernardinu Petru Vainiumi ir meru Edgaru Pilypaičiu (stovi antroje eilėje). Pirmoje eilėje iš kairės : Matas Grigošaitis, Gabrielė Zubrickytė, Gabija Endzelytė, Monika Markevičiūtė, Kamilė Danielevičiūtė, (antroje eilėje) Naglis Gudiškis, Feliksas Remeika.


Liepos 27 dieną vykusiame Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje pagerbti 100 balų įvertinimą iš valstybinių brandos egzaminų gavę abiturientai. Deja, į savivaldybės salę iš vienuolikos šimtukininkų atvyko tik septyni. Jiems įteikti padėkos raštai ir saldžios dovanėlės. Tarybos narių sprendimu kiekvienam šimtą balų gavusiam abiturientui skirta ir 150 eurų premija. Visiems moksleiviams skirtų premijų suma – 1 tūkst. 650 eurų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostatomis, nuo liepos 1 d. jau galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2018/2019 mokslo metams gauti.
edukacine erdve bibliotekoje
Nuotr. Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė įrodė, kad biblioteka – tai nėra tik knygos, tai įvairūs užsiėmimai, stovyklos ir mokymai.


Praėjusį penktadienį Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje oficialiai atidaryta naujai įrengta edukacinė erdvė. Bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė pakvietė susipažinti su čia vykstančiomis veiklomis.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos