Ona: „Dirbu seniūnijoje 19 metų socialinio darbo organizatore. Trūksta 5 metų iki pensijos ir "valdžia" "pastatė" sąlygas būtinai mokyti. Jei 4 metus mokysiuos, tai, gavus diplomą, po metų išeisiu į pensiją. Mano išsilavinimas aukštesnysis režisūra, klubinių įstaigų darbuotoja. Visada visur važiavau į kursus, bet šiuo metu nuo 2007m.esu dispancerizuota kaip turinti aukštą kraujo spaudimą, vartoju vaistus. Jis yra nuo įtampos ir emocinio nuovargio. Jei aš mokysiuos, man tai gali kainuoti sveikatą, nes dar didesnis krūvis galvai. Kažin ar galiu būti atleista?“

Atsakymas. 2011 m. balandį LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išaiškino, kad vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi ir 37 straipsnio 1 dalimi, dirbti socialiniu darbuotoju po 2011 m. liepos 1 d. turės teisę asmenys, įgiję aukštąjį (universitetinį ar koleginį, kaip šios sąvokos suprantamos pagal Mokslo ir studijų įstatymą) socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą. Minėtame įstatyme numatyta, kad jeigu per 5 metus nuo įstatymo įsigaliojimo (2006 m. liepos 1 d.) asmuo neįgyja reikiamo išsilavinimo, jis netenka teisės eiti socialinio darbuotojo pareigų.

Išimtis taikoma, t.y. teisę dirbti socialiniu darbuotoju po 2011 m. liepos 1 d. turi socialiniai darbuotojai, kurie šiandien studijuoja ir siekia įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą ir kuriems 2011 m. liepos 1 d. liks studijuoti mažiau nei 2,5 metų.

Reikalavimas įgyti išsilavinimą netaikomas ir tiems socialiniams darbuotojams, kuriems nuo šio įstatymo įsigaliojimo (2006-07-01) iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 7 metai. Socialiniai darbuotojai, kurie jau šiandien yra pensinio amžiaus ar šis amžius sueis iki 2013 m. liepos 1 d., turės teisę dirbti socialiniu darbuotoju ir po 2011 m. liepos 1 d.
 
Vadovaujantis Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu A1-92 (Žin., 2006, Nr., 43-1569; 2009, Nr. 149-6684), 5 punktu, socialiniam darbui prilygintu išsilavinimu laikomas: 1) kitas aukštasis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje (toks reikalavimas netaikomas socialiniams darbuotojams, turintiems socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją ir dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais); 2) kitas aukštasis ne socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje.

Atsižvelgiant į šias nuostatas, asmenys, kurie neįgijo reikalaujamo išsilavinimo ar nepateko į Socialinių paslaugų įstatyme numatytas išimtis, turės būti atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį, kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva, nesant jo kaltės, atsiradus svarbioms aplinkybėms, susijusioms su darbuotojo kvalifikacija.

Atleidimo procedūra turi būti pradėta iki 2011 m. liepos 1 d. Įstaigų vadovai, vadovaudamiesi Darbo kodekso 130 straipsniu, turi prieš du ar keturis mėnesius įteikti įspėjimus apie galimą darbo sutarties nutraukimą. Įspėjime turi būti nurodyta darbo sutarties nutraukimo data birželio 30 d. Tačiau prieš įteikdamas įspėjimus, darbdavys turi: 1)vadovaudamasis Darbo kodekso 130 straipsnio 4 dalimi, surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais. Konsultacijose turėtų būti aptariamos priemonės, kurių reikia imtis, kad atleidžiamųjų skaičius būtų minimalus. Pirmiausiai turima galvoje kito darbo pasiūla atleidžiamiems darbuotojams, taip pat jų perkvalifikavimas ir permokymas. Konsultacijų išvados turi būti įforminamos protokolu; 2) jeigu planuoja atleisti grupę darbuotojų kaip numatyta Darbo kodekso 130-1 straipsnyje, pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais, Vyriausybės nustatyta tvarka raštu pranešti teritorinei darbo biržai.

Darbdavys turi pareigą siūlyti kitą darbą nuo įspėjimo momento, todėl jau įspėjimo metu darbuotojas turi būti informuojamas, kokių yra laisvų darbo vietų ir jos turi būti siūlomos darbuotojui. Ši pareiga turi būti vykdoma iki pat darbuotojo atleidimo momento.

Jeigu yra galimybė, socialiniam darbuotojui, netenkančiam teisės eiti socialinio darbuotojo pareigas, turi būti siūloma užimti socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas, kadangi socialinio darbuotojo padėjėjui nėra keliamas reikalavimas išsilavinimui, jeigu tokios galimybės nėra – siūlyti kitas pareigas.

Žinotina , kad socialiniais darbuotojais laikomi: socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms); socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms); socialinių paslaugų įstaigos padalinio vedėjo pavaduotojas socialiniams reikalams (socialiniam darbui, socialinėms paslaugoms); socialinis darbuotojas; socialinio darbo organizatorius; socialinių programų koordinatorius; socialinio darbo vadybininkas; specialistas socialiniam darbui (dirbantis seniūnijoje). Pagrindas: socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu  Nr. A1-401 (Žin.;2008, Nr.142-5667; 2009, Nr. 9-334)

 

Prenumeruok E-laikraštį!

BlueYellow-baneris

Reklama

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

200x100 banAUDRA

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2022 Visos teisės saugomos