baneris leidinys

kriukai susirinkimasGiedrė PLEČKAITYTĖ
 
Įpusėjus naujų nuotekų tinklų, valymo įrenginių statybai, ypač padaugėjo besiskundžiančiųjų dėl chaotiškai atliekamų darbų. Antradienio popietę Kriūkų gyvenvietėje, kur šiuo metu intensyviai tiesiamos trasos, įvyko susitikimas su gyventojais dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ eigos aptarimo. Po nesusišnekėjimo nestokojusio susirinkimo gyventojai išsiskirstė skėsčiodami rankomis.    
 
Nuotr. Kad prie naujai nutiestų nuotekų tinklų negalės prisijungti vienas kitas gyventojas, pasak UAB „Sumeda“ atstovo G. Uldinsko (dešinėje), kaltas užsakovas.
 
Prašė nesiskųsti - pakentėti
 
Antradienio popietę Kriūkų kultūros centre, į projekto vykdytojo UAB „Šakių vandenys“ organizuotą susitikimą su užsakovais, rangovais, techninės priežiūros vykdytojais, rinkosi vietos gyventojai, labiausiai besidomintys naujais nuotekų tinklų, valymo įrenginių statybos darbais. Rajone vykdomas valymo įrenginių statybas, nuotekų tinklų tiesimo darbus organizuoja rangovai UAB „LitCon“ ir UAB „Sumeda“. Pastarosios atstovas Gintautas Uldinskas susirinkusiųjų kriūkiečių prašė būti kantriems ir kylančius nesutarimus darniai spręsti vietoje su čia dirbančio subrangovo UAB „Hidrokesta“ darbuotojais. „Atsiprašome už visus nepatogumus. Supraskite ir mus, ir rangovus. Pakentėkite, nes dabar vykdomi darbai nevyksta kasmet. Labai prašau nesiskųskite merui, savivaldybės administracijos direktoriui, geriau problemas spręskime vietoje“, - prašė UAB „Sumeda“ atstovas G. Uldinskas.
Šalies žemdirbiai birželio 7-ąją buvo susirinkę į XXV Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) suvažiavimą, kuris vyko Kėdainių rajone įsikūrusiame Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos mokymų centre.
 
 Šis suvažiavimas žemdirbiams buvo ypač svarbus dėl to, jog čia aptarti svarbiausi ir šiuo metu Europos Sąjungoje aktyviai svarstomi Bendrosios žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimo reglamentai bei jų projektai 2014–2020 metų laikotarpiui.  Suvažiavime dalyvavo ir grupė šakiečių: rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfridas Vigelis, mero padėjėjas Rimantas Valiukas, ūkininkai Juozas Šuopys ir Ramūnas Kaunas. Suvažiavime dalyvavę žemdirbiai pritarė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto parengtai rezoliucijai dėl tolesnių šalies žemės ūkio politikos prioritetų.

„Draugo“ inf.
lauko dienaVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Viename stambiausių bei pažangiausias technologijas įdiegusiame augalininkystė ūkyje „Barzdų agroservisas“ surengta Lauko diena. Renginio metu pristatyti vokiečių firmos „Güttler“ prizminiai volai, plačiai naudojami ruošiant dirvą javų, rapsų, kukurūzų, cukrinių runkelių ir kitų žemės ūkio kultūrų sėjai. Lauko dienoje dalyvavo ne tik šakiečiai ūkininkai, bet ir žemdirbiai iš Marijampolės, Vilkaviškio, kitų apskrities rajonų. Ūkininkus taip pat konsultavo Rumokų bandymo stoties direktorius Antanas Marcinkevičius bei Lietuvos žemės ūkio instituto (LŽŪI) Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, dr.Virginijus Feiza.
 
Nuotr. Lauko dienos dalyviai galėjo akivaizdžiai įsitikinti „Güttler“ prizminių volų vokiška kokybe.
 
Kokybę garantavo pats įmonės savininkas
 
Tinkamas, kokybiškas dirvos paruošimas sėjai - viena iš pagrindinų sąlygų, norint sulaukti gero derliaus. Gamybinės įmonės „Güttler“  atstovas Lietuvoje, UAB „Vikersas“ direktorius Kęstutis Tamošaitis akcentavo, jog Lauko dienoje pristatomų vokiškų prizminių volų panaudojimas žemdirbystėje gana platus. Jie naudojami kaip frontaliniai volai po arimo sulyginti dirvą, ją įdirbti ir privoluoti. Į Lauko dieną Barzduose iš Vokietijos atvyko ir pats firmos „Güttler“ savininkas ponas Hansas Giutleris su žmona ponia Gisela. Daugiau nei prieš 30 metų įkurtam šeimos verslui vadovaujantis ponas H.Giutleris su vertėjo pagalba ūkininkams pats pristatė prizminių volų technologinius veikimo principus, komentavo laukuose suvoluotų plotų kokybę.
Praėjusį ketvirtadienį rajono savivaldybės taryba patvirtino naują Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų redakciją. Greta visų kitų paramos formų atnaujintas jaunimo verslo idėjų finansavimas. Paraiškos paramai gauti priimamos nuo birželio 3 iki 28 dienos Šakių verslo informacijos centre.
 
Per ketverius metus nuo Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo rajone verslo srityje pasikeitė daugelis dalykų: pati verslo aplinka, ekonominės sąlygos verslui kurti ir plėtoti, demografinė situacija, verslo veiklų prioritetai, įstatyminė bazė ir kt. Tad atsirado objektyvios  sąlygos iš esmės koreguoti Fondo nuostatus. Pasak Verslo plėtros fondo pirmininko Dariaus Mikelionio, keisti kai kuriuos nuostatų punktus privertė ir pastarųjų dvejų metų Fondo tarybos veikla, kurios metu, svarstant paraiškas paramai gauti, buvo galima įžvelgti pareiškėjų nekompetentingumo, nesąžiningumo ar net piktnaudžiavimo atvejų.

Fondo tarybos posėdžių metu prieita nuomonės, kad itin svarbu skatinti ir jaunimo (iki 29 metų) verslumą, todėl naujoje Fondo nuostatų redakcijoje numatyta atskira remiama priemonė – jaunimo verslo idėjų finansavimas. Maksimali galimos paramos suma – 10 tūkst. litų. Paraiškoje pateiktą idėją privaloma pagrįsti konkrečiu verslo planu, kuriame atsispindėtų jos inovatyvumas, tikslingumas, rinkos situacijos matymas, minimali finansų prognozė ir kiti aspektai. Kadangi paramos sutartis bus pasirašoma tik su juridiniu asmeniu, jaunas žmogus privalės įkurti savo įmonę, kurioje  bus sukurta bent viena darbo vieta, išskyrus vadovo (iki 29 metų) ir finansininko, konkrečiai verslo idėjai įgyvendinti. Jei šios sąlygos nebus įgyvendintos, tai iki kito paraiškų paramai gauti rinkimo etapo pabaigos, parama bus grąžinama atgal į Fondą. Apie šį sprendimą paraiškos teikėjas bus informuojamas raštu per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo.
Praėjusiame posėdyje rajono savivaldybės taryba patvirtino verslo plėtros tarybos narius, tarp kurių vietoj seniai nedirbančios buvusios Verslo informacijos centro direktorės Aurelijos Baužaitės pasiūlytas šakietis verslininkas Nerijus Mileris.
 
Patvirtintoje savivaldybės Verslo plėtros fondo taryboje nuo šiol dirbs UAB „Liunera“ direktorius Nerijus Mileris bei visi anksčiau tarybai priklausę nariai: Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės pirmininkas Petras Puskunigis, Jaunučio Bugvilo individualios įmonės savininkas Jaunutis Bugvilas, rajono savivaldybės Biudžeto ir turto skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė, tarybos narys Darius Mikelionis, ūkininkas Raimondas Maksvytis, Marijampolės valstybinės mokesčių inspekcijos Šakių skyriaus vedėjas Aidas Poderys, Marijampolės darbo biržos Šakių skyriaus vedėja Aldona Stasiulienė ir UAB „Lauksva“ direktorė Loreta Valaitienė.
 
„Draugo“ inf.
karveBesibaigiant pavasariui ir prasidedant vasarai, Šakių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai nori priminti rajono gyvūnų laikytojams apie tinkamą gyvūnų apsaugą  vasaros karščių metu.
 
Nuo karštų saulės spindulių patys prisidengti galvas nepamirštame, o savo gyvūnus paliekame saulės atokaitoje visai dienai. Todėl karščių metu nereti gyvūnų perkaitimo atvejai, dažnai gyvūnai patiria saulės ir šilumos smūgius. Tiek ganyklose ganomi, tiek ir laikomi tvartuose gyvuliai turi turėti galimybę atsigerti arba bent būti reguliariai pagirdomi. Jų šeimininkai privalo pasirūpinti, kad karščiausiu dienos metu gyvūnai nebūtų laikomi saulės atokaitoje. Esant galimybei, patariama gyvulius perkelti į medžių paunksmę, palikti laisvus įėjimus į tvartus, apšlakstyti vandeniu. Pagal galimybes savininkams rekomenduojama įrengti pavėsines, kad gyvuliai galėtų pasislėpti nuo tiesioginių saulės spindulių, jei jie aptvaruose laikomi palaidi. Šios stoginės pravers gyvulių apsaugai nuo lietaus,  krušos, žvarbaus vėjo ir kitų nepageidaujamų atmosferos reiškinių. „Karvių galvas rekomenduojama aprišti šviesios spalvos audeklo skarelėmis,  arkliams galima uždėti kepuraites ar skrybėles. Pastatuose, kuriuose laikomi gyvuliai, paukščiai , turi būti užtikrinama pakankamai efektyvi vėdinimo sistema“, - kalbėjo už gyvūnų gerovę atsakingas veterinarijos gydytojas Alvydas Pilipauskas.
viltrakis mindaugasGintarė MARTINAITIENĖ
 
UAB „Šakių vandenys“ maždaug per mėnesį turi įkurti atskirą padalinį, kuris administruos daugiabučių renovavimą, vėliau atliks ir kitus darbus. Rajono valdžios paskaičiavimais, pirminiame etape tam prireiks apie 200 tūkst. litų. Lėšų reikės keturių žmonių išlaikymui, įrangos įsigijimui. Be to, svarstoma, kur šį padalinį įkurdinti, nes bendrovė tam neturi reikiamų patalpų.
 
Nuotr. Bendrovės direktoriaus pavaduotojas M. Viltrakis bus padalinio vadovas. Jis teigė, kad dabar pagrindinis uždavinys – suburti kompetentingą komandą.
 
Padaliniui – keturi etatai
 
Vasario pabaigoje rajono taryba įpareigojo UAB „Šakių vandenys“ vykdyti daugiabučių namų modernizavimo programos administratoriaus funkcijas. Nors šiame procese jau nemažai kas padaryta, UAB „Šakių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Viltrakis pripažino, kad net ir su geriausiais norais viena bendrovė nepajėgi tinkamai ir iki galo atlikti šio darbo. „Mes patys nepajėgūs. Vienas žmogus tokios veiklos taip pat neišjudins“, - Ūkio komiteto posėdžio metu kalbėjo M. Viltrakis. Jis su direktoriumi buvo nuvykęs į kitus miestus, kur vykdoma daugiabučių renovacija, kad pasižiūrėti, kaip ten tvarkomasi. Bendrovės direktoriaus pavaduotojo pasakojimu, šioje srityje dirba po kelis žmones, kai kurias funkcijas perduodant kitiems darbuotojams, nes neišardytas komunalinis ūkis. „Pas mus jis išardytas, sistema nenusistovėjusi ir neišspręsta. Dėl šios priežasties mes pateikėme ir merui, ir komitetui, kad padaliniui sustiprinti būtų skiriami keturi etatai. Sukūrę šią komandą, mes būtume pajėgūs įvykdyti iškeltus uždavinius“, - tikino M. Viltrakis, pabrėždamas, kad visa renovavimo atsakomybė guls būtent ant UAB „Šakių vandenys“ pečių, o savivaldybė bus tik partnerė.
elevatoriusBridžių kaime, buvusių fermų teritorijoje, kyla nauji grūdų supirkimo elevatoriai, priklausantys UAB „Agrokoncernas“. Tikimasi, kad rajono ūkininkų derlių elevatoriai galės priimti jau šių metų javapjūtės metu. 
 
Nuotr. Iki šių metų rugiapjūtės Bridžiuose turėtų iškilti  nauji grūdų elevatoriai, priklausantys UAB „Agrokoncernas“.
 
Kaip patikino UAB „Agrokoncernas“ atstovas Tomas Urbonas, šiuo metu Bridžių kaime numatytoje elevatorių statybos aikštelėje atliekami paruošiamieji darbai. „Matome perspektyvas Šakių rajone. Iki šiol labai daug grūdų perveždavome bendrovės transportu. Pastačius elevatorius, tikimės, bus patogiau ir ūkininkui, ir bendrovei“, - teigė  T. Urbonas. Manoma, kad su laboratorija ir svarstyklėmis statomi elevatoriai iškils dar iki šių metų rugiapjūtės. Pasak T. Urbono, iš pradžių bus pastatytos iki 9 tūkst. tonų grūdų talpyklos. Jeigu bus poreikis, yra galimybė elevatorius gerokai išplėsti. Bendrovė žada priimti rapsą, kviečius ir kvietrugius.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos