baneris leidinys

gelesPraėjusį penktadienį vykusiame rajono ūkininkų susirinkime buvo pagerbti respublikinio rudeninio arimo konkurso rajoninio etapo nugalėtojai. Paskelbtų dviejų pirmųjų vietų laimėtojai keliauja į tolimesnį šio konkurso etapą, kur  jų arimą vertins respublikinė komisija.

Lietuvos žemės ūkio tarnybai paskelbus apie respublikinį arimo konkursą, rajone buvo sulaukta šešių paraiškų. Norą dalyvauti konkurse pareiškė Griškabūdžio žemės ūkio bendrovė, vadovaujama pirmininko Petro Puskunigio, Šakių seniūnijos Girėnų kaimo ūkininkas Antanas Andriuškevičius, Slavikuose ūkininkaujantis Vintautas Justinas Kasperavičius, Žvirgždaičiuose ūkininkaujantis Egidijus Kantautas bei Ramūnas Kaunas iš Girėnų (Šakių seniūnija) ir Antanas Blockis iš Šakių seniūnijos Bizierių kaimo.

Rajono ūkininkų susirinkime Žemės ūkio konsultavimo tarnybos atstovė, viena iš vertinimo komisijos narių Aušrelė Pukinskienė dėkojo visiems išdrįsusiems dalyvauti šiame konkurse. Specialistė išreiškė viltį, kad ateityje šis konkursas įgaus platesnį mastą. „Po ūkininkų laukus komisija važinėjo gražią saulėtą penktadienio popietę, todėl matė tikrai daug gražių laukų“,- pastebėjo A. Pukinskienė. Minėtųjų konkurso dalyvių pavasariui paruošta žemė buvo vertinama pagal 12 kriterijų. Apibendrinti rezultatai įvertinti 100 proc. sistemoje. Surinkę po 89,2 proc. dvi pirmąsias vietas iškovojo ūkininkas Antanas Blockis ir jo artojas Virginijus Čereškevičius, užaręs 16 ha žemės, ir ūkininkas Ramūnas Kaunas bei jo artojas Audrius Orintas, suaręs 4 ha. Apie pirmųjų vietų nugalėtojus pranešta respublikinei šio konkurso vertinimo komisijai.
Lapkričio 14-ąją pagal sutartį UAB „Klaipėdos keliai“ turėjo baigti sankryžų įrenginėjimą rajone. Nesulaukus minėtos datos sutartis buvo nutraukta anksčiau. Tai pirmasis toks atvejis Lietuvoje.

Ne kartą buvo keliamas klausimas, kad darbus atliekantys „Klaipėdos keliai“ nespėja pagal darbo grafikus ir abejota jų kompetencija, tačiau rangovas tikino, kad iš paskutiniųjų stengsis įvykdyti sutarties sąlygas. Visgi Lietuvos automobilių kelių direkcijai neliko nieko kito, kaip nutraukti sutartį su rangovu. Spalio 26 dieną direktorius Skirmantas Skrinskas pasirašė įsakymą, kuriuo nutraukė sutartį su UAB „Klaipėdos keliai“. Tokio atvejo, kai nebaigus darbų sutartis su rangovais nutraukiama anksčiau, direkcijos darbo praktikoje dar nebuvo. Kiek žinoma, tokio atvejo dar nebuvo ir Lietuvoje. Na, dabar bus.

„Klaipėdos keliams“ bus sumokėta už atliktus darbus, tačiau jiems nebus grąžinta sutarties įvykdymo garantija, kurią bendrovė sumokėjo bankui kaip užstatą. Nemaža pinigų suma įmonei grąžinama įvykdžius sutartį, tačiau dabar taip neįvyks. Be to, Viešųjų pirkimų tarnyba bus informuota, kad ši bendrovė yra nepatikima. Taigi, „Klaipėdos keliai“ patyrė ne tik finansinius, bet ir moralinius nuostolius.

Vėliau  bus skelbiamas naujas konkursas ir pavasarį turėtų paaiškėti naujas rangovas, kuris užbaigs pradėtus darbus ir Šakiuose, ir Griškabūdyje. Tačiau svarbiausia, ko ne kartą baiminosi ir „Marijampolės regiono keliai“, ir „Šakių kelių tarnyba“, kad eismo saugumas žiemos laikotarpiu sankryžose turės būti užtikrintas ir ta atsakomybė guls būtent ant šių įmonių pečių.

„Draugo“ inf.
Nuo ateinančių metų verslo liudijimai kainuos net 12 kartų daugiau nei šiemet. Tokį sprendimą spalio 27 dienos posėdyje priėmė rajono savivaldybės taryba. Pasibaigus šiais metais galiojančiai lengvatai, verslo liudijimo tarifo dydis įstatymo nustatyta tvarka grąžinamas į 2010 metų lygį. Nors rugsėjį buvo pateiktas siūlymas sumažintą mokestį palikti dar metams, tačiau šį projektą Seimas grąžino tobulinti.

Jei šiais metais verslo liudijimą buvo galima įsigyti už 120 litų, tai ateinančiais jis kainuos net 1440 litų.  Šio nutarimo nepalaikė ir prieš jį balsavo tik du rajono savivaldybės tarybos nariai - Edmundas Rinkevičius ir Martinas Eimutis. „Kadangi versle atsigavimo dar toli gražu nematyti, nereikėtų mokesčių didinti“, - savo poziciją komentavo E.Rinkevičius. Juolab, kad  ekonomistai prognozuoja sunkesnius metus, nei buvo šie.

2010 metais iš 556 rajono gyventojų, dirbančių su verslo liudijimais, į savivaldybės biudžetą įplaukė arti 200 tūkst. litų. Šiais metais iki spalio 1 dienos iš 773 liudijimus įsigijusių smulkiųjų verslininkų rajonas gavo šiek tiek daugiau nei 25 tūkst. litų pajamų. Taigi skaičiai kalba patys už save.  Verslo liudijimų įsigyta trečdaliu daugiau, o mokesčių surinkta bemaž aštuonis kartus mažiau.

Tarybos narys Vaidas Balčiūnas siūlė leisti verslo liudijimą su lengvatomis įsigyti asmenims, perkantiems jį visiems metams. Tačiau savivaldybės Biudžeto ir turto skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė teigė, bėdos čia nematanti, nes dalis gyventojų verslo liudijimus įsigyja pusei metų ar net keletui mėnesių, kiti pasinaudoja suteikiamomis 30 ar 50 proc. lengvatomis.
maatc_valdybaPaskutiniajame Kontrolės komiteto posėdyje buvo diskutuojama apie Marijampolės atliekų tvarkymo centro (MAATC) veiklos rezultatus per pirmuosius šio centro gyvavimo metus. Buvo išsakytos pastabos dėl atliekų tvarkymo rajone.

Nuotr. Bendrovės administracijos atsakingieji asmenys pripažino, jog kol kas centras dirba nuostolingai.

Kontrolės komiteto iniciatyva Šakiuose lankėsi MAATC‘o administracijos atsakingi asmenys. Susitikimo metu buvo aptarta nuo 2010 metų rugsėjo 1 dienos Marijampolės apskrityje veikiančio MAATC‘o sistema. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui buvo išleista apie 45 mln. litų. Didžioji lėšų dalis buvo skirta iš ES fondų. Per minėtąjį laikotarpį Šakių rajone vietine rinkliava buvo planuota surinkti 3 mln. 331 tūkst. 626 litų, tačiau surinkta 2 mln. 200 tūkst. 200 litų. Tai sudaro 66 proc. visų apmokėtų sąskaitų. Komiteto narys K. Gudelevičius pastebėjo, jog šių metų pirmąjį pusmetį mokesčių surinkimo rezultatai tikrai geresni.

K. Gudelevičius akcentavo, jog didžioji rajono gyventojų dalis aprūpinta konteineriais. Tačiau išlieka aktuali konteinerių pastatymo problema. Taip pat nerimą kelia šiltuoju metų laiku bloga konteinerių dezinfekcija. Per vienerius  MAATC‘o sistemos veiklos metus buvo gautos 84 pretenzijos dėl konteinerių vagysčių, sudeginimų, sulaužymų, taip pat dėl perpildytų konteinerių. Kontrolės komitetas MAATC‘o atstovus ragino peržiūrėti atliekų išvežimo grafikus, kad nebūtų perpildytų konteinerių.
radiatoriusŪkio komiteto posėdžio metu bendru sutarimu iš darbotvarkės buvo išimtas klausimas dėl UAB „Šakių šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir paaiškinta, kodėl taip pasielgta.

Rajono savivaldybės meras Juozas Bertašius teigė, kad šis klausimas į darbotvarkę buvo įtrauktas tik todėl, kad tarybos nariai galėtų susipažinti su formulių makalyne, dėl kurių valdžios žmonės  visuomenei atrodytų kaip ja nesirūpinantys parazitai.

UAB „Šakių šilumos tinklai“ abonentinės tarnybos vadovas Henrikas Zaremba pabrėžė, kad įmonės šimtaprocentinis akcininkas yra savivaldybės taryba, todėl ji ir nustato visą tvarką. „Tegul žmonės nors keletą mėnesių už šildymą moka mažiau, - kalbėjo meras. – Kodėl mes turim patys žmones „pribaiginėti“, kol jie dar gali kvėpuoti. Kai Vyriausybė nustatys kitas kainas, tuomet jos ir įsigalės, o dabar lieka galioti senoji kaina - 24,36 litai už kilovatvalandę.“

„Kažkas kažką nusprendžia, o paskui žmonės mums ant galvų kuolus tašo ir į akis spjaudo, kad atimam paskutinį duonos kąsnį. Kodėl mes turime būti atpirkimo ožiais?“, - klausė J.Bertašius.

Pasak savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės  komisija nustatė UAB „Šakių šilumos tinklai“ dedamąsias, o ne kainas. Rugsėjo 30 dieną išėjo nauja šilumos ūkio įstatymo redakcijos pataisa, kuri ir jo, ir mero teigimu, labiau aktuali didmiesčiams.
Šiemet vyksta konkursas, skirtas geriausio šalies artojo rinkimams. Artojai bus renkami ir Šakių rajone.  

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos bendrovių asociacija, šalies rajonų savivaldybės šiemet rengia rudeninio arimo konkursą. Šakių rajone rudeninio arimo konkurso dalyvius vertins Plokščių žemės ūkio bendrovės vadovas Vytautas Bitinas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Šakių skyriaus pirmininkas Rimantas Valiukas, savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Alfridas Vigelis.  Renkant geriausią artoją, bus atsižvelgta į žemės arimo kokybę. Rajono komisija  iki lapkričio 1 dienos nustatys nugalėtojus ir apie juos informuos respublikinio rudeninio arimo konkurso vertinimo komisiją.

„Draugo“ inf.
vamzdziu_tiesimasAplinkos projektų valdymo agentūra informavo, kad UAB „Šakių vandenys“ projektas yra vykdomas netinkamai ir, jei laiku nebus pasirašyta bent viena iš rangos darbų sutarčių, agentūra siūlys stabdyti projektą. UAB „Šakių vandenys“ tikisi, kad viską pavyks įgyvendinti laiku.

Nuotr. Jei nebus sustabdytas „Šakių vandenų“ projektas, jo įgyvendinimo metu planuojamos tiesti naujos vandentiekio ir nuotekų tinklų trasos, statomi valymo įrenginiai.

Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajone“ įgyvendinimo metu planuojama nutiesti 8.04 km naujų vandentiekio tinklų ir 25.54 km naujų nuotekų tinklų bei pastatyti nuotekų valymo įrenginius Kiduliuose, Griškabūdyje, Plokščiuose, Kriūkuose, o Lekėčių nuotekų valymo įrenginius numatyta rekonstruoti. Bendra projekto vertė – 27 mln. 110 tūkst. litų. Atlikus visus numatytus darbus, galimybę naudotis centralizuotais nuotekų tinklais įgytų beveik du tūkstančiai, vandentiekio tinklais - apie 400 rajono gyventojų.

Projektų valdymo agentūra pažymi, kad projekto įgyvendinimas Šakių rajone vykdomas netinkamai, iki šiol nėra užbaigtos pirkimo procedūros ir nepradėtas veiklų įgyvendinimas, viešieji pirkimai vykdomi nepagrįstai ilgai. Agentūra apie tai raštu informavo ir UAB „Šakių vandenys“, ir Šakių rajono savivaldybę, tačiau, vis tiek nesilaikoma sutarties sąlygų. „Informuojame, kad nepasirašius bent vienos rangos darbų sutarties iki šių metų gruodžio 1 dienos, Agentūra siūlys Aplinkos ministerijai priimti sprendimą dėl šio projekto sustabdymo“, - rašoma Projektų valdymo agentūros pranešime.
Spalio 18 dieną Šakių rajono savivaldybėje vyko konkursas Regioninės plėtros skyriaus projektų koordinatoriaus pareigoms užimti. Į šią vietą pretendavo penki žmonės.

Šakių rajono meras Juozas Bertašius yra išreiškęs pastabas dėl stringančių europinių projektų įgyvendinimo. Kaip žinia, Regioninės plėtros skyriuje su tokiais projektais dirba penki specialistai. Tačiau viena iš jų, Janina Povilaitytė, šiuo metu yra motinystės atostogose. Jos vietoje dirbti buvo paskirtas jaunas specialistas Gintaras Mateika. Tačiau jo darbas netenkino darbdavio. Pasak Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Juozo Puodžiukaičio, G. Mateika netinkamai atliko jam pavestas pareigas, dėl to kilo nemažai problemų, todėl teko ieškoti kompetentingesnio darbuotojo. Į darbą su projektais pretendavo penki dalyviai: Aldas Cikana, Eglė Mockevičiūtė. Ingrida Maksvytienė, Martinas Eimutis, Asta Veličkienė. Pastaroji pretendentė, pasak administracijos direktoriaus, į pokalbį neatvažiavo, o M. Eimutis atsisakė dalyvauti konkurse. Toliau konkuravo tik trys asmenys.

Komisija, kurią sudarė administracijos direktorius, jo pavaduotojas Algimantas Damijonaitis, savivaldybės juristė Jūratė Šneideraitienė ir Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Vitas Girdauskas, pasirinko I. Maksvytienę. Ji, pasak J. Puodžiukaičio, dirbs su projektų dokumentais. Konkurso laimėtoja Vytauto Didžiojo universitete yra įgijusi Viešojo administravimo bakalaurą. Moteris yra dirbusi administratore, socialine darbuotoja, pardavėja - apskaitininke.

„Draugo“ inf.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos