baneris leidinys

pupos pranaitis
Nuotr. Ūkininkui Juozui Pranačiui 23 hektarų pašarinių pupų plote derliaus kulti šįmet beveik nereikia, nes tai padarė lauką nusiaubusi smarki kruša.


Rita PLAUŠINAITYTĖ-ŠERKŠNIENĖ

Šiuo metu žemdirbiai nuima ankštinių kultūrų derlių. Nuotaika labai skirtinga – vieni džiaugiasi neblogai užderėjusiomis pašarinėmis pupomis, kiti jau skaičiuoja nuostolius.
Gyventojai, norintys teikti paraiškas ir pradėti verslą kaimo vietovėse, turi atkreipti dėmesį į tai, kad nuo rugpjūčio 17 d. žemės ūkio ministro įsakymu patikslintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones priėmimo 2018 metais grafikas.

Patikslintame paraiškų rinkimo grafike nustatyta, kad paraiškos pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ bus renkamos dviem etapais.
nemira gurnys
Nuotr. UAB „Nemira“ direktorių Donatą Gurnį (antras kairėje) į susitikimą atlydėjo ir daugiau administracijos darbuotojų, kurie sutartinai tvirtino, kad trūksta darbo jėgos, nuo kurios tiesiogiai priklauso ir įmonės plėtra rajone.


Gintarė MARTINAITIENĖ

Antradienį pasikalbėti apie darbo jėgos stygių mero kabinete susirinko darbo biržos, verslo informacijos centro, Marijampolės profesinio rengimo centro ir UAB „Nemira“ atstovai. Nors pastaroji įmonė planų plėstis ir įsikurti laisvojoje ekonominėje zonoje neatsisako ir dabar, tačiau bent kol kas jų ketinimus gerokai riboja norinčių ir gebančių dirbti žmonių trūkumas. Tad susitikimo metu ir bandyta ieškoti išeičių iš susidariusios situacijos.
Nuo rugsėjo 3 d. miško valdytojai Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Paraiškos bus renkamos iki spalio 31 d. Pagal šią veiklos sritį remiamos veiklos – miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
obuoliai supirkimas
Nuotr. Laimutė Navikauskienė supirktuvėje laukia didelio kiekio obuolių, nes jie šiemet užderėjo labai gausiai.

Rita PLAUŠINAITYTĖ-ŠERKŠNIENĖ

Šiais metais soduose užderėjo geras obuolių derlius, tačiau gyventojai į supirkimo punktus neskuba – šiemet kainos už krituolius tokios mažos, kad žmonės vaisius geriau verčia į griovį, negu veža parduoti.
darbai vandenys
Nuotr. Daugėliškių kaimo gyventojai netrukus turės naują vandentiekio trasą, kurią antra savaitė tiesia UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai.

Jau antra savaitė Šakių seniūnijos Daugėliškių kaimo gyventojai darbo dienomis turi pakentėti be vandens. Vandens tiekimas darbo valandomis nutrūksta dėl to, kad čia naują vandentiekio vamzdį kloja UAB „Šakių vandenys“ darbuotojai.
am logoEuropos Sąjungos parama svarbi privačių miškų savininkams miškų būklei gerinti ir miškų ūkiui plėtoti. Prieš teikiant paraišką paramai gauti būtina išsamiai susipažinti su priemonės paramos įgyvendinimo taisyklėmis, tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, bei su įsipareigojimais, kuriuos miškų savininkai turės vykdyti gavę paramą. Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę paraiškos formą, naudojantis ŽŪMIS portalo prieiga adresu https://zumis.lt. Paramos paraiškų surinkimo terminai ir priemonių įgyvendinimo taisyklės skelbiamos interneto svetainėse: www.zum.lt,  www.nma.lt.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programą nuo šių metų rugsėjo mėnesio 3 d. prasidės paraiškų priėmimas ES paramai gauti šioms veiklos sritims: „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“, „Miškų įveisimas“, „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Paraiškos minėtoms veiklos sritims bus priimamos iki šių metų spalio 31 d.
skaizgirys lauke
Nuotr. Liepalotiškio Tomo Skaizgirio svogūnų derlius akimirksniu atsidūrė vandenyje, ūkininkas baiminasi, kad lietūs neužsitęstų ir nepasikartotų pernykščių metų scenarijus, kai dalis derliaus liko laukuose.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Tradiciniame vasaros seminare Kėdainiuose susirinkę daržovių augintojai kalbėjo, kad valdžios požiūris į jų mažą sektorių turėtų būti išskirtinis. Daržininkus, kaip ir kitus žemdirbius, vargina nenuspėjami orai. Nuo ankstyvo pavasario sausra alino ūkininkų laukus, o antradienį dalyje rajono praūžęs lietus paskandino daržovių laukus.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos