Dėl uždaryto eismo gatvėje kyla karo kirviai

gatve uztvertaRita PLAUŠINAITYTĖ - ŠERKŠNIENĖ
 
Spalio 13 d. Kudirkos Naumiestyje Varpo ir Vytauto gatvių sankirtoje Marijampolės regiono kelių Šakių tarnybos darbuotojai užtvėrė Varpo gatvę ir uždėjo draudžiamąjį ženklą, kuris reiškia, jog šia gatve toliau važiuoti nuo šiol bus draudžiama. Tokį sprendimą priėmė savivaldybės Saugaus eismo komisija dar šių metų birželio 25 d. posėdyje tenkindama 53 Varpo gatvės ir kelių kitų aplinkinių namų gyventojų prašymus.
 
Nuotr. Kudirkos Naumiestyje, užtvėrus Varpo gatvę ties sankryža su Vytauto gatve, šalia esantiems daugiabučiams atsirado galimybė turėti tarsi vidinį kiemą.
 
Dvi stovyklos
 
Praėjo trys mėnesiai, kol Kelių tarnyba atrado lėšų minėtajai gatvei užtverti. Lig tos dienos ir Kudirkos Naumiesčio gyventojai gyveno taikiai ir draugiškai, kol spalio 13 d. atvažiavę iš Kudirkos Naumiesčio centro vairuotojai Varpo gatvėje nepamatė, kad gatvė ties Vytauto gatve užtverta ir jiems tenka suktis ir važiuoti atgal. Šis faktas suskirstė draugišką miesto bendruomenę į dvi stovyklas – vieni dėl to džiaugiasi, kitiems tai atrodo visiškas absurdas. Pirmosios stovyklos atstovai sako, kad Varpo gatvė  yra gana ilga, todėl daugelis vairuotojų čia mėgdavo viršyti greitį, nepaisydami nei ženklų, nei Kelių eismo taisyklių. Pasitaikė ir eismo įvykių, kurių metu buvo sužeisti žmonės. Tai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko aplinkiniai gyventojai minėtoje vietovėje inicijavo jos užtvėrimą. Be to, yra dar viena priežastis, dėl ko būtent šioje vietoje gyventojai nori, kad Varpo gatvėje būtų uždraustas automobilių eismas. Pasirodo, 20-tu numeriu pažymėtas daugiabutis neturi savo nuosavo vidinio kiemo. Pasak šio daugiabučio gyventojų, jų vaikai ir jie patys tik išėję iš laiptinės atsiduria vienoje iš judriausių miesto gatvių. Tad ją užtvėrus daugiabučio gyventojams atsiranda į nuosavą kiemą panaši teritorija. Eismo srautas ties Vytauto ir Varpo gatve nutraukiamas ir nukreipiamas į pagrindinę Tilto gatvę arba vairuotojams tenka apvažiuoti šį kvartalą Kranto gatve.

Priešininkų argumentai

Gatvės užtvėrimo priešininkų stovykla pasipiktino, kad negalima ties ta vieta pravažiuoti. Nepatenkintų gyventojų, interesus ėmė ginti ir jiems atstovauti Kudirkos Naumiesčio Centro seniūnaitis Vaidas Bagdanavičius. Pasak V. Bagdanavičiaus, nors jis ir pats gyvena netoli Varpo ir Vytauto gatvės sankirtos, jam šis užtvaras gyventi netrukdo, tačiau jis mano, kad negalima taip keleto žmonių pageidavimu nuspręsti, kada ir kur užtverti kokį kelią.

„Tai gal visi užsitveriam ties savo kiemais ir gyvenam taip? Kas bus, jei visi pradėsime elgtis, kaip norime? Kas gins viešąjį interesą? Juk mūsų mieste ne 53 gyventojai, jame gyvena daugiau kaip 1800 žmonių“, – sako V. Bagdanavičius.

Seniūnaitis nežada sėdėti rankų sudėjęs ir sako, jog kreipėsi į rajono savivaldybę prašydamas, kad artimiausiu metu Kudirkos Naumiestyje leistų daryti viešą susirinkimą.

„Tegul ateina visi, kas turi vienokią ar kitokią nuomonę, ir viešai ją pasako. Tegul gyventojų dauguma sprendžia, ar reikia nutraukti eismą Varpo gatvėje ir jį nukreipti kitur“, – dėsto savo argumentus seniūnaitis.

Pasak V. Bagdanavičiaus, jeigu gatvė yra nesaugi ir kelia pavojų eismo dalyviams, yra kitokių priemonių su tuo kovoti. Tam reikalui dažniausiai naudojami eismo ribojimo kalneliai, žiedinės sankryžos ar greitį ribojantys ženklai. Seniūnaičio nuomone, šiuo atveju nueita lengviausiu keliu, nepaisant kitų miestelėnų interesų. Pavyzdžiui, viena iš gatvių, į kurią eismas nukreipiamas, yra Kranto gatvė . Pasak V. Bagdanavičiaus, tai yra sena gatvė, įtraukta į Kultūros paveldo sąrašą, grįsta bruku ir ji intensyviam eismui netinkama, ją ir tos gatvės gyventojų namus reikia tausoti.

Problemos nemato

Kitaip mano Varpo g. 20-to daugiabučio ir aplinkinių namų gyventojai. Esą Varpo gatvė yra labai geroje vietoje ir minėtąją užtvertąją sankryžą galima apvažiuoti iš visų pusių per kitas gatves. 53 gyventojai kreipėsi į Eismo saugumo komisiją esą dėl to, kad Varpo gatvė išties buvo viena judriausių gatvių mieste ir tas intensyvus eismas kėlė pavojų pėstiesiems, dviratininkams ir vaikams. Vienas iš šios iniciatyvos palaikytojų yra Varpo gatvės 20-to namo gyventojas Aurimas Staugaitis – rajono savivaldybės Ūkio skyriaus vyresnysis specialistas ir Eismo saugumo komisijos narys. Beje, birželio 25 d. Eismo saugumo komisijai priimant sprendimą dėl gatvės uždarymo, A. Staugaitis buvo nusišalinęs nuo balsavimo. Tada jis kitiems komisijos nariams rodė miesto žemėlapį ir aiškino, kodėl aplinkiniai gyventojai nori, kad ši gatvė ties ta vieta būtų uždaryta. Devyni Eismo saugumo komisijos nariai (A. Staugaitis yra dešimtas) nubalsavo už šį pasiūlymą. Tačiau kai kurių naumiestiečių manymu, tai labai nesąžininga, kad gatvės užtvėrimu rūpinosi asmuo, kuris yra pats Eismo saugumo komisijos narys ir 20-to namo gyventojas. Neva A. Staugaičiui tai labai palankus sprendimas, nes jis pats dabar augina du mažamečius vaikus, o prie minėto namo nėra kiemo. Pasak paties A. Staugaičio, faktas, kad jis yra šio namo gyventojas ir savivaldybės darbuotojas, nieko nekeičia.

„Juk aš ne pats čia inicijavau tą gatvės uždarymą, to nori visi aplinkinių namų gyventojai. Jie ir surinko parašus, kuriuos vėliau pateikė miesto seniūnui, kad nori čia saugumo ir ramybės. Mums ir patiems dabar nepatogu, kai reikia gatvę apvažiuoti, tačiau mes to norėjome dėl visų miesto gyventojų, o ypač dėl mūsų kvartalo žmonių saugumo“, – aiškina A. Staugaitis.

Anot A. Staugaičio, reikėjo tikėtis, kad dabar jį pikti liežuviai kals prie kryžiaus, tačiau keisčiausia, kad pretenzijas dėl gatvės reiškia ne tie, kurie čia gyvena, o tiek, kurie gyvena kažkur kitose miesto dalyse.

Istorija kartojasi

Į kaltinimus, kad užsitvėrė privatų kiemą, A. Staugaitis žiūri skeptiškai. Kai čia kadaise gyveno Algimantas Damijonaitis, gatvė irgi buvo užtverta toje pačioje vietoje su masyviais gėlių vazonais. Tada kai kurie gyventojai taip pat kėlė nepasitenkinimą ir sakė, girdi, valdininkams viskas galima. Pasak A. Damijonaičio, išties Varpo gatvė 1992 metais buvo užtverta su minėtais vazonais dėl to, kad aplinkiniuose daugiabučiuose gyveno daug mažamečių vaikų ir jie žaisdavo tiesiog gatvėje. Tuometinė Kudirkos Naumiesčio miesto taryba (tada dar miestas turėjo merą ir savo tarybą) nusprendė, kad reikia padėti šeimoms, kurios augina vaikus, ir sumažinti pavojų jų gyvybėms. Vazonais gatvė buvo užtverta dėl to, kad kilus kokiam pavojui ar būtinybei juos būtų galima patraukti. Kai minėtų daugiabučių vaikai paaugo, vazonus miesto valdžia nusprendė pašalinti ir taip 1995 m. gatvė vėl tapo pravažiuojama visiems miesto gyventojams.

Pasak A. Staugaičio, tų, kurie nepatenkinti gatvės užtvėrimu, buvo ir tada, yra ir dabar.

„Girdi, anksčiau gyveno A. Damijonaitis – užsitvėrė gatvę, dabar gyvena A. Staugaitis – vėl gatvė užtverta. Tačiau tai tik keleto žmonių nuomonė, kurie gyvena kažkur kitur, o ne tų, kurie čia gyvena“, – sako A. Staugaitis.  

Kovos iki galo

Spalio 17 d. Kudirkos Naumiestyje vyko šventė „Bulvynė 2015“. Po jos užsukome ir mes į Varpo gatvę pasižiūrėti, ką apie jos užtvėrimą mano patys gyventojai. Nereikėjo ilgai gatvėje stovėti ir laukti, kol gyventojai išsakys savo mintis. Čia pat išėjęs į kiemą vienas kitas vyresnio amžiaus, keli gretimos Vytauto gatvės gyventojai bei A. Staugaičio šeimos nariai vieningai sakė, jog nieko nėra šiuo metu geriau kaip ramybė nuo tos dienos, kai gatvė yra užtverta. Nors ir jiems patiems dabar reikia apvažiuoti aplink ir tai sudaro tam tikrą diskomfortą, bet dėl saugumo ir šventos ramybės juk nesunku įjungti atbulinę automobilio pavarą. Apie oponentų pusę Varpo gatvės gyventojai sako tik viena – jie čia negyvena, bet kelia vėjus. Be to, kai kurie turi ir visokių privačių interesų.

Kuo baigsis gretimų gatvių gyventojų nesutarimai šiuo klausimu, dar neaišku, nes, kaip jau minėjau, Kudirkos Naumiesčio Centro seniūnaitis V. Bagdanavičius pasirengęs kovoti iki galo.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Ar pritariate šaukimui į karinę tarnybą iš karto po mokyklos?

klausimelis 06 21Albinas iš Staliorių:

Pritariu, savo pareigą kiekvienas turi atlikti. Tarnybos metu vyrukai suvyriškės, išmoks priimti rimtus sprendimus. Merginos tegul savanoriškai eina, ne koks Izraelis čia. Pats buvau kariuomenėje, patirtys, žinoma, visokios, bet šiaip į pliusą. Tiems, kurie abejoja, ar verta į šauktinius investuoti, vertėtų susimąstyti, kiek kainuoja profesionalios kariuomenės išlaikymas. Be to, jei atsitinka taip, kaip Ukrainoje, tai ką – negi tuos vaikus, kurie nieko iš viso nemoka, siųsti?

klausimelis 06 21 2

Audronė iš Veršių:

Nepritariu. Galvoju, kad reiktų jaunuoliams leisti pasimokyti, be to, nepatinka man prievarta. Lygiai tas pats su merginomis, jei tik pačios nori – valio. Pati tarnyba tikrai naudinga, reikalinga disciplinos ugdymui, o ir kitokia patirtis visada į gera. Jei būtų karas, manau, būtų visokių – ir tokių, kurie eitų tėvynę ginti, ir tokių, kurie bėgtų.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.