Auditoriaus darbe svarbus žmogiškasis faktorius

domeikieneAsta GVILDIENĖ

Kai per visą Lietuvą nuvilnijo Seimo Audito komiteto žinia, kad atkuriamų Valdovų rūmų projektas, remiantis Valstybės kontrolės išvadomis, per dešimt metų nuo projektavimo ir statybų pradžios pabrango 250 mln. litų ir, pasak Seimo Audito komiteto pirmininkės Loretos Graužinienės, Valdovų rūmams baigti reikės dar apie 200 mln. litų, mūsų rajono gyventojai susidomėjo rajono savivaldybės kontrolieriaus darbu.

Nuotr. Rajono savivaldybės kontrolierė Asta Domeikienė norėtų, kad įstaigose nebūtų su baime žiūrima į apsilankančius auditorius.

Pakalbinome rajono savivaldybės kontrolierę Astą Domeikienę, kuri šį darbą dirba jau 15 metų, gerai pažįsta savivaldybės kontroliuojamų įstaigų vadovus. Per šį laikotarpį sukaupė didelę patirtį,  išsiugdė puikią auditoriaus nuojautą ir nesunkiai gali suprasti, ar žmogus kalba tiesą, ar meluoja.
 
Kokias funkcijas atlieka savivaldybės kontrolierė?

Savivaldybės kontrolierė prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas bei naudojamas  savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Kontrolierė atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje ir savivaldybės kontoliuojamose įmonėse; kiekvienais metais rengia ir savivaldybės tarybai teikia išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos; dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas; taip pat pateikia tarybai ataskaitas, suteikiančias pagrindą tvirtinti koncepcijos konkurso sąlygas ir pagrindines sutarties sąlygas, rengia išvadas galutiniam koncepcijos sutarties projektui; suteikia savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; teikia išvadas dėl skolininkų, už kurių įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, dėl paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo; valstybės kontrolės prašymu pateikia atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei priežiūrai atlikti; atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.
    
Kokias įstaigas audituojate?

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių sąrašas labai ilgas: 5 uždarosios akcinės bendrovės: „Šakių laidojimo namai“, „Šakių vandenys“, „Šakių autobusų parkas“, „Šakių vaistinė“, „Šakių šilumos tinklai“; 18 viešųjų įstaigų: Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Plokščių ambulatorijos, Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, Šakių greitosios medicinos pagalbos stotis, Šakių ligoninė, Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, Šakių verslo informacijos centras, Sintautų akademija, Šešupės Euroregiono turizmo ir informacijos centras, Šakių vaikų globos namai, Šakių krepšinio klubas, Verslo informacijos centras ir Nemuno Euroregiono Marijampolės biuras; taip pat 51 biudžetinė įstaiga: savivaldybės administracija, visos rajono mokyklos, gimnazijos ir vaikų lopšeliai – darželiai, seniūnijos, kultūros centrai, Kukarskės globos namai, Šakių viešoji biblioteka, Zanavykų krašto muziejus, Jaunimo kūrybos ir sporto centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Visuomenės sveikatos Šakių biuras.

Kiek auditų atliekate per metus?

Iš tiesų, vienam žmogui sukontroliuoti ir atlikti auditus visose išvardytose įstaigose yra neįmanoma, todėl savivaldybės taryba tvirtina metinį veiklos planą, pagal kurį kontrolierė paskaičiuoja, kiek per darbo laiką įmanoma atlikti auditų ir patikrinimų. Vienos įstaigos visapusiškas patikrinimas su dokumentų surinkimu ir ataskaitų parengimu užtruktų visus metus, tad pasinaudodama savo ilgamete patirtimi vieną iškeltą problemą audituoju keliose įstaigose vienu metu. Gauti rezultatai geriausiai atspindi situaciją rajone. Toks auditų atlikimas sudomino ir kitų rajonų savivaldybių kontrolierius,  dalinuosi su jais savo patirtimi. Per metus aplankau trečdalį savivaldybės kontroliuojamų įstaigų, atlieku apie dešimtį auditų.

Kokių pažeidimų ar trūkumų auditų metu randate?

Kontrolierius nėra labai mėgiamas. Dažniausiai įstaigose su baime žiūrima į apsilankančius auditorius. Aš ateinu ne bausti, o padėti išsiaiškinti, kur daromos klaidos, todėl norėtųsi, kad ištriptų žmonėse vidinių užtvarų ledas ir jie nustotų bijoti. Kas yra pažeidimas? Dažniausiai, jis padaromas dėl nežinojimo ar išsiblaškymo, sąmoningai padarytų klaidų pasitaiko labai retai. Auditų ataskaitose pagal nuostatus turi būti išvardyti tik rasti trūkumai ir tai padaryti kartais būna sunku, nes, pavyzdžiui, randi penkis trūkumus ir dešimt pagirtinų dalykų, bet jų negali rašyti, arba matai, kad yra pažeidimų, kad įstaigos vadovas netinka vadovaujamam darbui, bet neturi įrodymų, tai neatsispindi ataskaitoje.

Kokius bendrus pagirtinus dalykus pastebėjote įstaigose?

Krizės metu įstaigos pradėjo ūkiškiau leisti pinigus ir išmoko išgyventi iš lėšų, kurių nėra. Smagu, kad per keletą metų visose įmonėse pastebimai patobulėjo dokumentų rašymas, gaunami raštai pagal visas raštvedybos taisykles su įstaigų rekvizitais, taip pat atsakingai tvarkomas bylų archyvavimas. Šiais metais pagal Europos Sąjungos reikalavimus pakeista buhalterinė apskaita, tačiau nebuvo pasirengta ją įvesti, nes šiuo metu kompiuterinės programos dar nėra iki galo sutvarkytos, todėl su buhalterių pagalba dabar jos tobulinamos ir vis dar taisomos. Audito metu turi vyrauti žmogiškumo faktorius. Nesinori nieko bausti, ataskaitoje pasiūlau pasitaisyti rastus neatitikimus ir rekomenduoju, kaip tai padaryti.

Kiek skiriama pinigų metiniams auditams?

Papildomai pinigų neskiriama. Esu ne tik kontrolierė, bet ir vairuotoja, sekretorė, archyvarė ir t.t., nes visus auditus nuo dokumentacijos surinkimo iki audito ataskaitos parašymo darau pati. Už kontrolierės darbą, ir auditus, gaunu mėnesinį atlyginimą. Pažvelgus iš tos pusės, kad auditai yra labai brangūs ir, samdant audito įmonę, jai reikėtų sumokėti už vieną auditą 15 tūkstančių litų ir daugiau.  Šią sumą aš gaunu tik per keletą mėnesių.

Ačiū už pokalbį.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Kaip vertinate seimūno G. Surplio idėją liepos pirmąjį šeštadienį paskelbti Giminių diena?

klausimelis 06 11Irena iš Lukšių:

Manau, kad tolstančius giminaičius vargu ar kas begali suartinti, bet gal į naudą būtų. Galbūt pirmais metais ir neprigytų, bet ilgainiui taptų sava, žmonės kaip per kokias Jonines susieitų. Dabar tikrai daromės kaip robotukai – bėgi, bėgi... Pas mus aplinkoje silpnėja giminių ryšiai, net nežinau, kas dėl to kaltas, gal kompiuteriai, naujos technologijos. Žmonės pavargę, kažkas tikrai ne taip darosi. 

klausimelis 06 11 2

Antanas iš Šakių:

Teigiamai, šventės visada smagu. Nežinau, kaip ji galėtų būti švenčiama, manau, nuo giminių skaičiaus priklauso – turiu draugų, kur daug giminių, jie užsisako sodybas, šventė ne vienos dienos išeina. Aš nelabai daug giminių turiu, mažame rate išsitenkam, o ir šiaip, senas jau, nelabai kam įdomus... Manau, tokios progos gali svarbiomis tapti. Anksčiau kitaip būdavo, o dabar žmonės tolsta, kraustosi į užsienį jaunimas. Liūdna labai dėl to.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.