Vicemeras ir administracijos direktorius – už komandinį ir sklandų darbą

savivaldybes vadovybe
Nuotr. Pagal mero Edgaro Pilypaičio teikimą taryba pritarė jo siūlytiems kandidatams – nuo antradienio administracijos direktoriumi dirba Dainius Grincevičius (tribūnoje), mero pavaduotoju išrinktas Bernardinas Petras Vainius (centre).


Gintarė MARTINAITIENĖ

Neeiliniame rajono savivaldybės tarybos posėdyje antradienį tarybos nariai pritarė mero Edgaro Pilypaičio teiktoms mero pavaduotojo bei administracijos direktoriaus kandidatūroms. Nuo birželio 20 d. savivaldybės vicemero pareigas eina socialdemokratas Bernardinas Petras Vainius, administracijos direktoriumi patvirtintas konservatorius Dainius Grincevičius.

Mero pasiūlytus kandidatus tarybos nariai rinko slaptu balsavimu. Pirmoji tarybos narių teismui atiduota B. P. Vainiaus kandidatūra. Jai po slapto balsavimo, kaip pranešė Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Laurynas Suodaitis, pritarė 15 tarybos narių, devyni buvo prieš. Taip pat balsai pasiskirstė ir balsuojant už kandidatą į administracijos direktoriaus pareigas D. Grincevičių.

Vertina kompromisus

Save pristatydamas B. P. Vainius informavo, kad yra gimęs 1950 m. gegužės 25 d. Žemaitijoje, Rietavo rajone. Baigęs Andriejavo vidurinę mokyklą studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, Mechanizacijos fakultete įgijo inžinieriaus energetiko specialybę. Po mokslų gavęs paskyrimą atvyko į mūsų rajoną, kur sukūrė šeimą, užaugino tris vaikus. Visuomet aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, vaidino Zanavykų teatre. Nuo 1991 m. dirbo tarybos nariu, paskui buvo pertrauka, o nuo 2011 m. B. P. Vainius kaip socialdemokratų partijos narys vėl dirba rajono savivaldybės taryboje.

„Mano politinės nuostatos konkrečios ir aiškios. Aš nuo pat vaikystės socialdemokratinių pažiūrų ir jų nesiruošiu keisti. Asmeninės savybės – mėgstu punktualumą, kartais jį per prievartą peršu ir kitiems, nežinau, ar tai dorybė, ar blogybė, bet nežinau, ar ją sugebėsiu išgyvendinti“, – pristatydamas save kalbėjo B. P. Vainius, pabrėžęs, kad vertina, gerbia ir myli tuos, kurie visose gyvenimo situacijoje randa kompromisus.

Jis pats tikino esantis atviras diskusijoms, pokalbiams ir į šias pareigas jį atvedė noras atiduoti duoklę savo rinkėjams.

„Tai, ko nesugebėjome padaryti per praėjusius dvejus metus, norisi bent dalį pažadų išpildyti likusiame periode. Taip pat dėti pastangas į tuos darbus, kurie mūsų tarybai aktualūs ir gyvybiškai reikia spręsti“, – tikslus vardijo kandidatas į vicemerus, akcentavęs, kad savivaldybės administracijoje greičiau reikia ir aktyvaus, ir konstruktyvaus darbo.

Tarp klausimų – politika

Atėjus laikui klausimams šia galimybe pasinaudojo opozicijoje esantys Zanavykų frakcijos nariai, kuriuos labiausiai domino politiniai niuansai.

Frakcijos seniūnė Rima Rauktienė kalbėjo, kad meluoti negražu, o pradėti darbą nuo melo apskritai nepagirtina. Ji citavo „Laikraščio Valsčius“ straipsnį, kuriame B. P. Vainius aiškino, jog prie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų bei „valstiečių“ nusprendė jungtis po to, kai išgirdo, jog Zanavykų frakcija koalicijoje nepageidauja socialdemokratų. Jis šią informaciją esą sužinojo iš rajono mero.

„Dabar visiškai atsakingai ir viešai pareiškiu, kad niekada tokio pareiškimo nedarėme“, – pabrėžė R. Rauktienė.

Tačiau B. P. Vainius sakė savo žodžių neatsiimantis ir į detales nesileido.

Mindaugas Tarnauskas sakė: „Iškart po rinkimų privačiuose pokalbiuose Zanavykų frakcijos narius raginote sudaryti koaliciją be konservatorių partijos ir jau tiesiogiai išrinkto mero ir taip jo dar labiau nesustiprinti. Tiksliau – palikti merą be daugumos. Sakykite, kas nuo to laiko pasikeitė ir kokie jūsų politiniai tikslai?“

Kandidatas patikino, jog atsakymai yra minėtame straipsnyje, o tikslai įvardyti anksčiau.

Arūnas Tarnauskas B. P. Vainių apibūdino kaip žmogų, pademonstravusį kompromisų meistro savybes, ir teiravosi, kaip jam pavyko išsiderėti tokias sritis kaip ūkis ir verslas, pagal kurias rinkėjai dažniausiai ir sprendžia, kaip valdžia atitinka lūkesčius.

„Tai mero matymas, mero pasiūlymas, o kada šis žodis taps kūnu, matysime vėliau“, – sakė B. P. Vainius.

Po pritarimo jo kaip vicemero kandidatūrai, B. P. Vainius dėkojo už pasitikėjimą ir sakė, kad tai ir įpareigojimas, ir avansas, bei vylėsi rasiąs kalbą tiek su pozicija, tiek su opozicija, tiek su skyrių vedėjais bei seniūnais. Vicemeras ragino visus dirbti bendrai nusiėmus nepasitikėjimo kaukes.

Taryba lygu Lietuvos rinktinė

Pristatydamas save D. Grincevičius pripažino besijaučiantis lyg dideliame giminės susitikime, nes daugelis salėje sėdinčių tarybos narių pažįstami, su daug kuo tekę bendrauti. Kalbėdamas apie save kandidatas į administracijos direktorius pasakojo, jog kilęs iš Pasvalio, Šakiuose gyvena jau 26-erius metus, o dvidešimtmetį čia kuria verslą. Prisipažino, kad yra laimingai vedęs penkių vaikų tėvas, trijų anūkų senelis, todėl, kaip juokavo, komandinis darbas nesvetimas.

„Į šias pareigas ateinu, nes noriu padėti mums visiems dirbti Šakiams. Pirmiausia dirbti skaidriau, viešiau, efektyviau“, – sakė D. Grincevičius, pripažinęs, kad visos komandos laukia daug darbų.

Kaip vieną pagrindinių jis įvardijo seniūnijų reformą, pabrėžęs, kad šiam sprendimui reikės politinės valios, jautrumo ir teisingumo, nes tai palies daug ką. Tiesa, išdavė, kad asmeninė seniūno iniciatyva ir veiklumas bus vienas iš pagrindinių kriterijų vykdant reformą. Kitu prioritetu įvardijo strateginio plano, kuris nebūtų tik formalus dokumentas, gulintis savivaldybės internetiniame puslapyje ar savivaldybės stalčiuose, rengimą ir teikimą tarybai.

„Rengiant strateginį planą turime formuoti aiškius ir nedviprasmiškus tikslus bei realias įgyvendinamas priemones tikslams pasiekti“, – pabrėžė kandidatas, patikinęs, kad plano rengime bus kviečiami dalyvauti administracijos skyriai, seniūnijos, bendruomenės, verslo atstovai.

Trečiu darbu įvardijo savivaldybės įmonių veiklos efektyvinimą ir skaidrinimą – bus dedamos pastangos tam, kad jų veikla keltų kuo mažiau klausimų visuomenei.

Be to, vylėsi, kad likusios kadencijos pakaks skaidrioms verslo praktikoms susiformuoti. Ne kartą pabrėžė, kad į pareigas ateina be išankstinio nusistatymo ir tikisi ne tik tarybos narių pasitikėjimo bei palaikymo, bet ir sąžiningo tiek administracijos darbuotojų, tiek seniūnų, tiek visos komandos darbo.

D. Grincevičius pripažino esantis užkietėjęs sporto fanatikas, tad ir savo prisistatymą baigė sportišku palyginimu. Pasak jo, krepšinyje yra daug skirtingų klubų, kuriems kartais sekasi geriau, o kartais blogiau, tačiau visuose yra gerų žaidėjų, patenkančių į Lietuvos rinktinę. Nors iki tol aikštelėje jie buvo priešai, rinktinėje žaidžia išvien, negalvodami, kuris iš kurio klubo, nes siekia bendro tikslo – pergalės. Tam reikalingas geras pagalbinis personalas – treneriai, masažuotojai, gydytojai. Taryba, pasak kandidato, yra rinktinė, o savivaldybės administracija – pagalbinis personalas ir tik dirbant išvien galima pasiekta tokių rezultatų, kokių pasiekia Lietuvos krepšinio rinktinė.

Nori įsigilinti pats

Norinčių paklausinėti kandidatą buvo ne vienas. Štai Mindaugas Tarnauskas teiravosi, ar planuojama peržiūrėti ir optimizuoti savivaldybės organizacinę struktūrą, funkcijas bei atsakomybes. Taip pat jį domino, ar administracijoje numatoma stiprinti instituciją, atsakingą už verslo sąlygų gerinimą. Taip pat domėjosi, kaip ir kada tai planuojama. D. Grincevičius į klausimus atsakė teigiamai ir tikino artimiausiu metu susitiksiantis su verslininkais, peržiūrėsiąs struktūrą. Juozas Puodžiukaitis taip pat smalsavo, kokias permainas administracijos direktorius numatęs savivaldybės administracijoje, tačiau kandidatas ne kartą atsakydamas į įvairius klausimus pabrėžė, kad ateina be išankstinio nusistatymo ir tik padirbęs, susipažinęs ir pats įsitikinęs bei susidaręs nuomonę apie esančią situaciją imsis sprendimų, bet nepuls visko daryti paskubomis. A. Tarnauskas teiravosi ir dėl UAB „Šakių komunalinis ūkis“ situacijos – kaip planuojama spręsti susiklėsčiusią situaciją, nes vadovo ataskaitai tarybos nariai nepritarė. Konkretaus ir kategoriško atsakymo nebuvo, nes dar kartą kandidatas pasikartojo, kad vadovaujasi ne gandais, o į situaciją nori įsigilinti pats. Sulaukęs M. Tarnausko replikos, jog galbūt jau reikėjo įsigilinti prieš pretenduojant į šias pareigas, D. Grincevičius sakė, kad situaciją žino kaip pilietis, o kaip administracijos direktorius, kol nėra paskirtas, ne jo logikai, kaip sakė, iš anksto drumsti vandenis.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Ar lengva jaunimui susirasti darbą vasarai?

klausimelis 05 24Zita iš Šakių:

Nežinau, mano anūkas tai susiranda. Sąlygos nėra paprastos, bet, manau, viskas priklauso nuo žmogaus ir noro. Darbo jaunimui tikrai reikia, nebūtinai visą vasarą, bet nors kiek. Mano vaikai visą laiką dirbo vasaromis, tiesa, anuomet dar kolūkiuose. Kaip bebūtų, darbas tiesiog yra vertybė, charakterio ugdymo priemonė, o ir sveikatai į naudą išeina. 

klausimelis 05 24 2

Antanas iš Lukšių:

Manau, kad išrankiems studentams ir moksleiviams darbą rasti sudėtingiau. Tie, kurie paprasti, nesibaido jokio darbo, manau, kad gali susirasti – ūkininkų daug yra, kurie mielai priima. Darbas žmonėms niekada nepakenkė, padirbėti visai neblogai, bet studentai ir moksleiviai gali turėti ir kitų užsiėmimų, kurie yra taip pat reikalingi. Yra tokių, kurie gilina žinias, jiems mokslo metų nepakanka. Tai irgi savotiškai darbas. Yra darbas už pinigus, yra intelektualus.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.