baneris leidinys

bastys jVioleta SEREDŽIUVIENĖ
 
Kriūkų krašte, Paežerėlių kapinaitėse prieš 20 metų, spalio 8-ąją, buvo atsisveikinta su netikėtai Anapilin išėjusiu Juozu Basčiu. Šiemet, lapkričio 20 –ąją, buvusiam  Kriūkų kolūkio pirmininkui bei Seimo nariui, Lietuvos nusipelniusiam žemės ūkio darbuotojui J. Basčiui būtų suėję 80 metų.
 
Nuotr. Artimieji, bičiuliai, buvę kolegos ir gausus būrys kriūkiečių po Šv. Mišių Paežerėlių bažnyčioje velionio J. Basčio šviesų atminimą pagerbė prie jo kapo, padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakeles.
 
Praėjusį šeštadienį, spalio 11–ąją, artimieji, bičiuliai, buvę kolegos ir gausus būrys kriūkiečių po Šv. Mišių Paežerėlių bažnyčioje velionio J. Basčio šviesų atminimą pagerbė prie jo kapo, uždegė atminimo žvakeles. Kriūkų kultūros centre buvo surengtas Juozo Basčio 20-ųjų mirties ir 80 –ųjų gimimo metinių minėjimas. Nedidelėje salėje vos tilpo visi susirinkusieji kriūkiečiai ir svečiai. Atvirų ir nuoširdžių prisiminimų, nespalvotoje vaizdo juostelėje užfiksuotų kadrų bei gitaros garsų pripildyta popietė tarsi laiko rodyklė sukosi ratu, sugrąžindama visus vis į kitą kriūkiečio J. Basčio gyvenimo ir veiklos tarpsnį.

„Sugrįžkime į 1961 - uosius. Daugiau nei trisdešimt  metų Juozas Bastys atidavė Kriūkams, troško gražesnės ateities savo gausiai šeimai ir visiems kriūkiečiams. „Mūsų pirmininkas“,- taip visi jį vadinom. Dirbo netausodamas savo sveikatos, niekada nepasiduodamas ir nenuleisdamas rankų. Jis turėjo aiškią Kriūkų ateities viziją, žinojo savo krašto žmonių svajones ir lūkesčius. Žmonės juo tikėjo ir pasitikėjo, o jis visada stengėsi jų nenuvilti“,- apie ilgametį buvusio Kriūkų kolūkio pirmininką kalbėjo kriūkietė pedagogė Danutė Valuckienė, itin gerai pažinojusi visą Basčių šeimą. Pasak jos, šio žmogaus veikla buvo labai įvairiapusiška, o darbiniai nuopelnai  ne kartą  įvertinti aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais. „Iš kur viename žmoguje tiek sugebėjimų ir talentų? Jis rasdavo laiko ir sportui, ir muzikai, ir kitiems pomėgiams. O svarbiausia, kokią gražią šeimą užaugino Juozas ir Aldona Basčiai,- net tris šaunius sūnus ir dvi dukras“,- savo prisiminimais dalijosi D.Valuckienė. Šiandien tvirtas Basčių giminės medis dar labiau išsišakojo,- jau sulaukta 13 anūkų ir trijų proanūkių.

 „Tiesą sakant, aš esu trečias brolis“,- šypsodamasis pratarė  Mindaugas Bastys, trumpai pristatydamas  gausią Basčių šeimyną.  Kaip žinia, Mindaugas  šiandien savo kraštiečių interesus, kaip ir anuomet jo tėvas,  gina Seime. Vyriausiasis jo brolis Algirdas – matematikos mokslų daktaras, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas, Kęstutis – agronomas, dirba tėvo įkurtoje „Agrolinoje“ ir, kaip ir jo tėvas, yra aistringas medžiotojas, o sesuo Jūratė – medikė. „ Birutė – tai žmogus, kuris net ir nieko neturėdamas kuo nors pasidalintų su kitais,“ – kalbėjo Mindaugas, prisimindamas  svarbiausius savo tėvo biografijos faktus. Juozo Basčio gimtinė - Plokščių seniūnija, Naujokaičių kaimas. Baigęs Jurbarko rajono Raudonės vidurinę mokyklą, Juozas dirbo mokytoju Lukšiuose, Gelgaudiškio vaikų namuose. Vėliau jam teko dirbti Jurbarko laikraščio „Šviesa“ korespondentu. Daugiausiai savo gyvenimo metų J. Bastys atidavė žemdirbystei ir kaimo žmonėms, vadovaudamas Kriūkų kolūkiui. Aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje ir politinėje veikloje, būdamas Lietuvos demokratinės darbo partijos nariu, jis 1992 metais buvo išrinktas į Lietuvos Seimą. Minėjime dalyvavęs buvęs J. Basčio kolega, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras  Česlovas Juršėnas pabrėžė, jog Juozui Basčiui likimas lėmė būti itin svarbių istorinių įvykių dalyviu. „1992 metais mums, naujos kadencijos Seimo nariams, teko priimti daug svarbių sprendimų, nes tuomet buvo perstatoma atkurtoji Lietuvos nepriklausoma valstybė. Prisiminkime, 1993 metais buvo įvestas litas, priimti kiti labai svarbūs sprendimai. Deja, Juozas Bastys Seime dirbo tik dvejus metus, tačiau visada buvo aktyvus, ypač parlamentinėse diskusijose. Drąsiai galiu sakyti, jog tuomet jis buvo vienas iš svarbiausių tautos atstovų Seime“,- sakė  buvęs ilgametis Seimo pirmininkas Č. Juršėnas. Minėjime Kriūkuose taip pat dalyvavo Seimo narė, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė.

Nuoširdžiais ir atvirais prisiminimais apie Juozą Bastį dalijosi kriūkiečiai, žemdirbiai, kiti jį pažinoję žmonės. „Kriūkų kolūkis visada garsėjo savo gamybiniais rodikliais ir buvo rajono geriausiųjų ūkių penketuke“,- prisiminė buvęs „Taikos“ kolūkio pirmininkas Zigmas Povilaitis, neslėpdamas, kad girėniškiai nuolat lenktyniavę  su kriūkiečiais dėl geriausiųjų žemdirbių vardo. „Juozas Bastys buvo išsilavinęs, protingas ir reiklus vadovas. Kai talentingas žmogus tampa lyderiu, laimi visa visuomenė. Žinoma, ginklanešiams dirbti su tokiu lyderiu nelengva. Tačiau mums sekėsi labai puikiai. Jeigu mes būtume su Juozu išlikę kartu iki šių dienų, nuostabių dalykų būtume padarę“,- prisiminimais dalijosi buvęs kolūkio ekonomistas ir dešinioji pirmininko ranka Jonas Bacevičius. Jam pritarė ir buvusi ūkio specialistė Laima Sutkaitienė. Anot jos, dirbti kartu su tokiu žmogumi buvo labai įdomu. Jis darbui ir žmonėms atiduodavo visą širdį,- mokė kriūkiečius, kaip reikia gyventi, rūpintis savo ateitimi. Visada su visais kalbėjo paprastai ir nuoširdžiai. Šiuos išskirtinius Juozo Basčio charakterio bruožus pabrėžė visi jį pažinojusieji, -  jis buvęs paprastas ir tiesus, griežtas, bet teisingas. Tai – spalvinga, kūrybinga ir  įvairialypė asmenybė. Šiandien J. Basčio pradėtus darbus tęsia jo vaikai ir anūkai. Kriūkų žemės ūkio bendrovei „Agrolina“ vadovauja anūkė Raminta Bastytė.

Artimieji šviesų J. Basčio atminimą ketina  įamžinti leidiniu, į kurį bus sudėti visi sukaupti ir jau istoriniais tapę dokumentai, šeimos narių, draugų, buvusių kolegų ir kriūkiečių prisiminimai.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti


Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos