baneris leidinys

Liepos 10 d. Švietimo įstaigų pertvarkos darbo grupės posėdyje buvo aptarta ir Griškabūdžio gimnazijos Žvirgždaičių pagrindinio ugdymo skyriaus, kuriame, sumažėjus vaikų skaičiui, šį rudenį būtų nekomplektuojamos 5 ir 7 klasės, situacija.
siesartenai tevai varpas
Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje susirinko pilna salė mokinių tėvų, siekiančių, kad jų vaikai mokytųsi arčiau namų. (A. S. Šulskytės nuotr.)


Asta Saulė ŠULSKYTĖ
Lipos 15 d. Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Jakavičius susitiko su 5–8 klasėse besimokančių vaikų tėvais, kad informuotų juos apie artėjančius pokyčius, kurie, mažėjant vaikų skaičiui, yra neišvengiami.

(Daugiau paskaityti galite liepos 19 dienos laikraštyje arba po savaitės internete)
Šiais metais rajono savivaldybė savo nuosavybėn perims vieną geltonąjį autobusą „Iveco Daily“, kurio vertė 40 tūkst. 416 eurų (su PVM). Nurodytas turtas bus perduotas Gelgaudiškio pagrindinei mokyklai naudotis ir disponuoti patikėjimo teise.

Šiais metais teikti paraiškas įsigyti geltonuosius autobusus buvo galima tik tuo atveju, jei jie bus skirti vežioti kaimuose ir miesteliuose toliau nei 3 km nuo mokyklos gyvenančius ir pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas besimokančius mokinius, kurie nuo naujų mokslo metų turės pakeisti mokyklą dėl jos reorganizavimo, likvidavimo ar vidaus struktūros pertvarkos, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, kurie nepajėgia savarankiškai vaikščioti arba dėl turimų sutrikimų yra nesaugūs keliuose, bei norint sutrumpinti mokinių, kurie priversti laukti pavėžėjimo paslaugos, kelionę iš namų į mokykla ir atgal.

Pagal šiuos reikalavimus buvo pateiktos penkių rajono mokyklų paraiškos. Įvertinus, kad Griškabūdžio gimnazija ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras geltonuosius autobusus gavo 2018 m., iš likusiųjų visas sąlygas tenkino tik vienintelė Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos paraiška. Tad jai ir atiteks naujas geltonasis autobusas.

„Draugo“ inf.
Trečiadienį Švietimo įstaigų pertvarkos darbo grupės posėdyje buvo aptartas ir ateinančių metų  ikimokyklinių grupių formavimas Šakių ugdymo įstaigose.
 
Pasak rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto Gintaro Demeniaus, kadangi Šakių „Varpo“ mokykloje šiemet gauti tik septynių ikimokyklinukų tėvų prašymai, o Šakių vaikų lopšelyje-darželyje „Klevelis“ dar laisvų vietų yra – kol kas sudarytos dvi grupės po 17 vaikų. Tad jis pasiūlė ikimokyklinės grupės „Varpo“ mokykloje kitais metais nekomplektuoti, o prašymus pateikusius tėvus informuoti, kad jie savo vaikus perkeltų į „Klevelį“.
simtukai
Rajone šimtukus gavo: Livija Sadauskaitė iš Lukšių Vinco Grybo gimnazijos (dešinėje) bei Šakių „Žiburio“ gimnazistai Gabrielė Razmickaitė ir Edvinas Ernst – visi iš anglų kalbos.

Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Pasibaigus pagrindinei valstybinių brandos egzaminų sesijai, paaiškėjo abiturientų egzaminų rezultatai. Jei pernai rajone turėjome 11 moksleivių, egzaminus išlaikiusių aukščiausiu balu, tai šiemet – tik trys. Tai Lukšių Vinco Grybo gimnazijos abiturientė Livija Sadauskaitė ir du Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleiviai – Gabrielė Razmickaitė ir Edvinas Ernst. Visi šimtukai gauti iš anglų kalbos valstybinio egzamino. Rajono savivaldybės sprendimu kiekvienam šimtą balų gavusiam abiturientui skirta 200 eurų premija.
Penktadienį rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius paskelbė paskutinius pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – geografijos, istorijos ir matematikos – rezultatus.
siesartenai2 07 16
Šakių „Varpo“ mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas ir jo pavaduotoja ugdymui Dalija Černeckienė informavo, kad ateinančiais mokslo metais Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje mokinių skaičius yra pakankamas, kad jų išlaikymui būtų skirtas pilnas finansavimas ir savivaldybės prisidėjimo nereikėtų. (A. S. Šulskytės nuotr.)

Asta Saulė ŠULSKYTĖ


Trečiadienį rajono savivaldybės mero pavaduotojas Darius Jakavičius į skubų neeilinį posėdį sukvietė  Švietimo įstaigų pertvarkos darbo grupės narius. Jis siūlė Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus 5–8 klasių  moksleivius perkelti į „Varpo“ mokyklą jau šį rudenį, nors pagal pertvarkos planą tai padaryti buvo planuota nuo 2020 m. rugsėjo.
Rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius paskelbė pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – biologijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų)  – rezultatus.

Paskutinės naujienos

Reklama


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos