Nors ne vicemeras rajone, bet visas „Dievas“ Socialinių paslaugų centre?

mikelionis bielskieneGintarė MARTINAITIENĖ
 
„Ištraukite tą veikėją į viešumą ir pasidomėkite jo pareigomis ir algomis“, - rekomendavo į redakciją paskambinęs žmogus. Tiesa, buvo ne tik skambinančių, bet ir tiesiogiai klausiančių, kaip čia yra su tarybos nariu Dariumi Mikelioniu. Ar jis tikrai laikinai eina ir vicemero pareigas? Kodėl jis taip dažnai matomas viešumoje? Ar „lakstydamas po rajoną ir valdžią“ spėja atlikti savo tiesioginį darbą Socialinių paslaugų centre? Galų gale, už kiek darbų ir pareigų jis gauna atlygį?
 
Nuotr. V. Bielskienė patikino, kad D. Mikelionis dažnai nebūna darbe ir dėl to nespėja atlikti savo tiesioginių pareigų, nors gauna ne tik algą, bet ir priedus. Pats D. Mikelionis - vienas iš pareiškimą pasirašiusiųjų administracijos darbuotojų, dėl ko šiuo metu Socialinių paslaugų centre atliekamas tyrimas.

Kalbos kelia juoką
 
Pasirodo, kalbos, gandai ar nuogirdos, jog D. Mikelionis šiuo metu laikinai eina vicemero pareigas, įsisiūbavusios gana plačiai.
 
To klausia ne tik paprasti žmonės, bet neaiškumų kyla net patiems tarybos nariams. „Pirmiausiai turiu pasakyti, kad toks pasakymas, jog jis vicemeras - visiška nesąmonė, žmonių dezinformavimas ir peržengtos bet kokios ribos. Bet yra kaip yra, žmonės kalba, rašo, nors nežinau, kuo remiantis. Keisčiausia, kad to klausė net tarybos, koalicijos nariai, prašydami paaiškinti, kas čia darosi“, - komentavo laikinoji merė Rima Rauktienė. Ji kalbėjo, jog savivaldybės veiklos reglamente aiškiai parašyta, kaip galima tapti meru, vicemeru ir pan. – tai turi patvirtinti rajono taryba. „Aš esu vicemerė, laikinai einanti mero pareigas, nes taip susiklostė aplinkybės, yra teismo sprendimas. Viskas. Daugiau vicemerų mūsų rajone negalėtų būti pagal tarybos narių skaičių“, - teigė R. Rauktienė. Pačiam D. Mikelioniui tokios kalbos kelia tik juoką ir tai jis vadina tuščiais svaičiojimais. „Bent kiek išsilavinęs žmogus paimtų Šakių rajono savivaldybės veiklos reglamentą ir sužinotų, kokiu būdu kas nors tampa ar netampa meru, vicemeru ir pan. Manęs juo niekas nepaskyrė, esu tik Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas, rajono tarybos narys“, - teigė D. Mikelionis.

Paimkite ir pasidomėkite

Visgi pareigų ir užsiėmimų jis turi daugiau. D. Mikelionis yra VšĮ „Mano rajonas“ (internetinė svetainė – red.) direktorius, o tiesioginis jo darbas – administratoriaus pareigos Socialinių paslaugų centre. Pastaruoju metu D. Mikelionis gana dažnai matomas viešumoje, aktyviai dalyvauja tiek jaunimo, tiek kituose renginiuose, neseniai jo vadovaujamas komitetas pradėjo išvykimus į seniūnijas. Galbūt natūralu, jog ne vienam kilo klausimas, kaip jis viską spėja ir kaip atlieka savo tiesioginį darbą. „Paimkite ir pasidomėkite, už kiek pareigų jis gauna algas. Jei pusę dienos nedirba Socialinių paslaugų centre, ar jam ten moka?“, - teiravosi skaitytojas.

Susitarimas su darbdaviu – ne savivaldybės reikalas

 „Pagal savivaldos įstatymą privalome sumokėti už faktiškai išdirbtą ir apskaitytą laiką. Tai ir darome. Atlyginimo tvarką ir dydžius yra nustačiusi taryba. Jis atėjo, atliko pareigas, mes už tai atsiskaitėme“, - teigė R. Rauktienė. Kaip tarybos narys, skaičiuojant kanceliarines išlaidas, per mėnesį jis gauna šiek tiek daugiau nei 800 litų. Nors tarybos nariai išmokų gali atsisakyti ir neimti, pasak R. Rauktienės, D. Mikelionis tokio prašymo nėra pateikęs. Vicemerė kalbėjo jog tai, kaip D. Mikelionis susitaria su savo darbdaviu Socialinių paslaugų centre, jau ne savivaldybės administracijos reikalas. „Jie turi būti aptarę, kaip jis dirbs, ar jis nebūtą laiką atidirbs vakare, ar jam tai bus išskaičiuota. Ten jau jų vidaus reikalas ir darbdavio atsakomybė“, - aiškino laikinoji merė. Tai, kaip aiškino pašnekovė, kad ten vyksta negeri dalykai ir tvyro milžiniška psichologinė įtampa, aišku kaip ant delno. Būtent todėl dabar situaciją Socialinių paslaugų centre aiškinasi ir specialiai sudaryta komisija.
 
Neatlieka tiesioginių pareigų, bet gauna priedus

Socialinių paslaugų centro direktorė V. Bielskienė komentavo, kad D. Mikelionis nors ir nebūna darbe, tačiau algą gauna. Apie nebuvimą darbe parašo pareiškimą arba pranešimą. „Taip, jis gauna visą algą ir dar su daug priedų“, - teigė direktorė. Ji sako nebijanti tai įvardinti, nors supranta, kad pažeidė kai kuriuos įstatymus ir to net negalėjo daryti. „Žinau, kad padariau blogai, nors jau gal po laiko. Tai paaiškinau ir komisijai. Pateikiau dokumentus“, - sakė V. Bielskienė. Taigi, D. Mikelionio algos ne tik dubliuojasi, bet ir gerokai „paskaninamos“. „Kas rašoma į mano darbo, tabelį nesidomiu, lygiai nežinau ir to, ar man kas ką išskaičiuoja darbovietėje, ar ne“, - teigė pats Socialinių paslaugų centro administratorius. Pasak centro direktorės, apie tai, jog faktiškai neišdirbtas D. Mikelionio laikas galėtų būti atidirbtas, nėra nė kalbos. „Jis nieko nesitaria ir nesileidžia į jokias kalbas. Kaip tarybos narys jis yra pakilęs virš visų ir įsivaizduoja tikru dievuku, nesiskaito, nes jaučia užnugarį ir palaikymą. Apskritai niekuomet neįsivaizdavau, kad tokią įtaką gali turėti vienas žmogus, kuris viską taip sujauktų, sustrateguotų ir įneštų intrigų“, - tikino direktorė. Pasak jos, administratorius, nebūdamas darbe, tikrai nepadaro to, kas priklauso ir nespėja atlikti tiesioginių pareigų. D. Mikelionis aiškina priešingai - neva ne kartą dirbo ne darbo valandomis ir tai, kas net nenurodyta pareiginėse instrukcijose ir apskritai nesivadovauja tik „darbu pagal paskirtas darbo valandas“. „Nesiimu vertinti, ar esu koks politinis, socialinis, kriminalinis ar dar bile koks pažeidėjas. Žinau tiek, kad esu vienas iš 25 rajono tarybos narių“, - tikino Socialinių paslaugų centro administratorius.

Mato tik aktyvumą

Priešingai nei Socialinių paslaugų centro direktorė, apie D. Mikelionį atsiliepia laikinoji merė. „Charakterio savybių neanalizuosiu, bet nei kaip koalicijos, nei kaip tarybos narys nėra nei užgavęs, nei išdavęs. Be aktyvumo daugiau nieko nematau“, - tikino R. Rauktienė. Pasak jos, tokios iniciatyvos, pasiūlymų, sumanymų jau daugelį metų neturėjo nė vienas tarybos narys. Kaip dar vieną tarybos aktyvistą ji išskyrė ir Edmundą Rinkevičių.

Mūru – už direktorę

Tai, kad susiklosčiusią situaciją Socialinių paslaugų centre tiria specialiai sudaryta komisija, rašėme, tačiau paskelbus komisijos sudėtį atsirado ne vienas abejojantis, ar V. Bielskienei pavyks išsaugoti darbą ir pasiteisinti, kai centro administratorius D. Mikelionis yra Sveikatos ir socialinės politikos komiteto pirmininkas, o komisijos sudėtyje esanti Violeta Simonavičienė yra būtent šio komiteto narė? Be to, D. Mikelionis yra ir tarybos narys, o visa savivaldybės administracija yra pavaldi rajono tarybai. Suprasdami susiklosčiusios situacijos sudėtingumą, Socialinių paslaugų centro darbuotojai suskubo stoti direktorės pusėn. Jie surinko parašus ir su savo prašymu pirmadienį kreipėsi į savivaldybės administraciją. „Mes, žemiau pasirašiusieji Šakių socialinių paslaugų centro darbuotojai, esamoje situacijoje norime palaikyti savo direktorę“, - rašoma rašte. Apie 90 proc. pasirašiusių socialinių darbuotojų padėjėjų prašo objektyvaus tyrimo. „Norime, kad į mūsų nuomonę būtų atsižvelgta, nes manome esame tokie patys Socialinių paslaugų centro komandos darbuotojai, kaip ir centro administracija. Pažymime, kad mūsų pasisakymai turėtų būti vertinami lygiagrečiai su administracijos raštu“, - rašo socialinio darbuotojo padėjėjai. Priminsime, kad po pirmuoju, administracijos darbuotojų pasirašytu raštu pasirašė keturi žmonės, o po šiuo – 40 iš 46. Rašte aiškinama, kad jie pasitiki savo direktore ir nori, jog ji toliau eitų savo pareigas. Darbuotojai ne tik sudėjo parašus, bet ir kiekvienas dar prirašė prierašus apie direktorę, kur neabejojama V. Bielskienės kompetencija, žavimasi jos mokėjimu bendrauti, atsidavimu savo darbui, mokėjimu įsiklausyti ir spręsti problemas. „Ji aplankė kiekvieną senelį, pabuvojo daugelyje šeimų. Iškilusias problemas visuomet sprendžia nedelsiant ir pasitariant su mumis, socialiniais darbuotojais“, - teigiama rašte. Direktorė apibūdinama kaip reikli, stipri vadovė ir pasirašiusieji mūru stoja už ją bei rekomenduoja administracijos darbuotojams santykius aiškintis tarp savęs, o jei tai nepavyksta, spręsti dėl jų galėjimo ar negalėjimo dirbti šį darbą.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Ar pritariate šaukimui į karinę tarnybą iš karto po mokyklos?

klausimelis 06 21Albinas iš Staliorių:

Pritariu, savo pareigą kiekvienas turi atlikti. Tarnybos metu vyrukai suvyriškės, išmoks priimti rimtus sprendimus. Merginos tegul savanoriškai eina, ne koks Izraelis čia. Pats buvau kariuomenėje, patirtys, žinoma, visokios, bet šiaip į pliusą. Tiems, kurie abejoja, ar verta į šauktinius investuoti, vertėtų susimąstyti, kiek kainuoja profesionalios kariuomenės išlaikymas. Be to, jei atsitinka taip, kaip Ukrainoje, tai ką – negi tuos vaikus, kurie nieko iš viso nemoka, siųsti?

klausimelis 06 21 2

Audronė iš Veršių:

Nepritariu. Galvoju, kad reiktų jaunuoliams leisti pasimokyti, be to, nepatinka man prievarta. Lygiai tas pats su merginomis, jei tik pačios nori – valio. Pati tarnyba tikrai naudinga, reikalinga disciplinos ugdymui, o ir kitokia patirtis visada į gera. Jei būtų karas, manau, būtų visokių – ir tokių, kurie eitų tėvynę ginti, ir tokių, kurie bėgtų.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.