baneris leidinys

vaicaityte2Balandžio 28 dieną Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijoje vyko tarptautinio mintino skaičiavimo konkurso „Matmintinis“ finalas, į kurį susirinko daugiau nei  200  dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos bei Slovakijos.

Jame dalyvavo ir Gintarė Vaičaitytė, jos sesuo Akvilė, Aušra  Višinskaitė, Dovydas Urbanavičius iš Gelgaudiškio vidurinės mokyklos bei Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Inga Višinskaitė.

Tarptautinės “Matmintinio” varžybos vyko šešiose amžiaus grupėse. Lietuvos komandai šypsojosi sėkmė. Ji laimėjo 7 medalius, net trys iš jų – aukso. Dvyliktokė Gintarė Vaičaitytė trečią kartą iš eilės nugalėjo 7-12 klasių mergaičių grupėje ir laimėjo aukso medalį. Ji tapo absoliučia mintino skaičiavimo konkurso čempione.

„Draugo“ inf.
mockusAsta GVILDIENĖ

Balandžio 18 dieną Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje vyko respublikinis Mokinių technologinių kompetencijų – drožybos gebėjimų konkursas, kuriame dalyvavo gabiausi moksleiviai iš Kupiškio, Birštono, Panevėžio ir Šakių. Mūsų rajono „Varpo“ vidurinės mokyklos dvyliktokas Andrius Mockus buvo pripažintas geriausiu konkurso drožėju.

Nuotr. Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos dvyliktokas Andrius Mockus džiaugiasi aukštais savo kūrybos darbų įvertinimais.

Respublikinė technologijų olimpiada, vykusi balandžio 5 – 6 dienomis Panevėžio profesinio rengimo centre, Andriui buvo lyg generalinė repeticija prieš Mokinių technologinių kompetencijų – drožybos gebėjimų konkursą. Į respublikinį olimpiados etapą, kurio tema „Mano kūrinys – Lietuvos muziejui“ suvažiavo rajoninių ir didžiųjų miestų technologijų olimpiadų laimėtojai iš visos Lietuvos.
improvizacijosPirmąkart Lietuvoje įgyvendinamas naujas projektas „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“, kurio sumanytojai gerai visoje šalyje žinomi improvizacijos meistrai Andrius Žebrauskas ir Audrius Bružas. Jame dalyvauja dešimt mokyklų iš dešimties skirtingų apskričių. Tarp jų ir Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Nuotr. Aktorius A.Bružas projekte dalyvaujančius moksleivius per improvizacijos meną mokė tolerancijos ir supratimo, pagarbos kitaip mąstantiems ar atrodantiems žmonėms.

Pasak Šakių „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos Alinos Staniulienės, projekto metu dvylikai mokytojų ir šešiolikai 9-10 klasių moksleivių bei šešiems jų tėveliams teko puiki galimybė išbandyti unikalų, improvizacijos modeliu paremtą, ugdymo metodą. Šis projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kuria siekiama, kad jame dalyvaujantys mokytojai improvizacijos pagalba ugdymo procesą padarytų efektyvesnį, patrauktų auditorijos dėmesį bei išlaikytų susidomėjimą, efektyviau perteiktų informaciją. Moksleiviai išmoks suprasti save ir kitus, įgis atsparumo patyčioms, išmoks toleruoti kitaip mąstančius ar atrodančius. Improvizacijos įgūdžiai leis labiau suprasti literatūros, visuomenės mokslo ir net tam tikrų gamtos bei matematikos mokslų aspektus, išmoks jungti žinias veiksme. Mokinių tėvai išsiugdys gebėjimus, reikalingus pilnaverčiam bendravimui su vaikais.
Balandžio 14 dieną po trijų atrankinių turų į Vytauto Didžiojo universitetą  susirinko per 1800 mintino skaičiavimo finalininkų iš visos Lietuvos. Čia vyko respublikinis „Matmintinio“ konkursas, kuriame dalyvavo ir Gelgaudiškio vidurinės mokyklos moksleiviai - absoliuti praėjusių metų šio konkurso nugalėtoja Gintarė Vaičaitytė, jos sesuo Akvilė, Aušra  Višinskaitė, Dovydas Urbanavičius ir Šakių „Žiburio“ gimnazijos moksleivė Inga Višinskaitė.

Dalyviai jėgas išbandė keturiose moksleivių amžiaus grupėse. 7 – 12 klasių merginų grupėje Gintarė laimėjo pirmąją vietą, Aušra liko trečioji, o Inga užėmė šeštąją vietą. Joms atsivers durys į tarptautinį konkurso finalą, kuris šiemet vyks balandžio 28 dieną Rokiškyje.

„Draugo“ inf.
Balandžio 18 dieną Vilniuje baigėsi penktasis nacionalinis lietuvių kalbos konkursas „Švari kalba – švari galva“. Savo lietuvių kalbos žinias, naudojant informacines technologijas, šiemet pasitikrinti panoro daugiau nei aštuoni su puse tūkstančio 6–10 klasių moksleivių iš visos Lietuvos. Tarp jų ir mūsų rajono moksleiviai.

II etape dalyvavo trys pirmajame ture laimėję moksleiviai. Tai Kriūkų vidurinės mokyklos septintokas Modestas Matusevičius (mokytoja L.Liutvinienė), tos pačios mokyklos devintokė Jūratė Kymantaitė (mokytoja V.Šuopienė) ir dešimtokė Ieva Gudaitytė  (mokytoja D.Orintienė) iš Sintautų pagrindinės mokyklos.

Jau tapo tradicija Seime apdovanoti nugalėtojus ir jų mokytojus. Džiugu, kad šiais metais ir mūsų rajono moksleivius lydėjo sėkmė. M.Matusevičius septintųjų klasių tarpe užėmė garbingą antrąją vietą.

„Draugo“ inf.
Rajono bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai jau pradėjo pagrindinę brandos egzaminų sesiją. Jie išlaikė visiems privalomą lietuvių kalbos įskaitą, o tie, kas pasirinko užsienio kalbų egzaminus, neseniai išlaikė ir tų kalbų įskaitas. Be to, praėjusio mėnesio pabaigoje moksleiviai žinias pasitikrino savo noru pasirinktoje kompiuterinio raštingumo įskaitoje. Kitą mėnesį jau prasidės egzaminų sesija.

Vienintelę privalomą lietuvių kalbos įskaitą turėjo laikyti 472 rajono abiturientai, tačiau net 11 į ją neatvyko: penki – Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje, trys – Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos suaugusiųjų klasėje, du – Gelgaudiškio vidurinėje mokykloje, vienas – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje. Beje, šioje mokymo įstaigoje vienam abiturientui įskaitos nepavyko išlaikyti. Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto Gintaro Demeniaus, jei bus pripažinta, kad į įskaitą abiturientai negalėjo atvykti dėl pateisinamų priežasčių, jiems bus sudarytos sąlygos kitu laiku laikyti įskaitą. Neišlaikę lietuvių kalbos įskaitos, moksleiviai egzamino laikyti negalės. Taigi išeitų, kad neišlaikę privalomojo egzamino, jie negaus ir brandos atestato.

Visų laikiusiųjų lietuvių kalbos įskaitą žinios vidutiniškai buvo įvertintos 8,67 balo, tai yra 0,28 balo geriau nei praėjusiais metais. Didžiausius vidutinius balus gavo Griškabūdžio gimnazijos (9,73), Kriūkų (9,53) ir Gelgaudiškio (9,36) vidurinių mokyklų moksleiviai. Mažiausiais vidutiniais balais įskaitą išlaikė Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus (7,09) abiturientai. Birželio 1 dieną valstybinį  lietuvių kalbos brandos egzaminą laikys 327, o mokyklinį  – 149  abiturientai.
Balandžio 12 dieną vyko socialinių pedagogų  pasitarimas. Jo metu buvo kalbama apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Pasitarime dalyvavę  Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rūta Lebedžinskienė, savivaldybės socialinio skyriaus specialistė Virginija Ratkevičienė, pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dana Kriaučiūnienė, Vaikų darželio - mokyklos direktorė Lina Viliūšienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Vyda Pranskevičienė ir rajono mokyklų socialiniai pedagogai įsitikinę, kad tik komandinis darbas gali duoti gerų rezultatų.

V.Pranskevičienė kvietė socialinius pedagogus siūlyti šeimoms, kad vaikai kuo ankščiau būtų įtraukiami į ikimokyklinį ugdymą, ypač tie, kurie turi didesnę ar mažesnę negalią. Anksčiau pradėjus teikti specialistų pagalbą negalių turintiems vaikams, jie lengviau įsitrauktų į socialinį gyvenimą.

Socialinių pedagogų metodinio ratelio pirmininkės Jūratės Arštikaitienės iniciatyva į pasitarimą buvo pakviesta  ir buvusi Švietimo ir sporto skyriaus specialistė Galina Murauskienė. Jai socialiniai pedagogai padėkojo už ilgametį ir nuoširdų darbą,  įteikė gėlių.

„Draugo“ inf.
bitinieneBalandžio 4 dieną Šakių rotušės posėdžių salėje rajono vadovams ir visuomenei buvo pristatytas savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų  inicijuotas projektas „Lyderių laikas 2“, į kurį įsitraukė Plokščių ir Kriūkų vidurinės bei Sintautų pagrindinė mokyklos, Šakių „Žiburio“ ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos. Jos vykdys unikalias pedagoginių programų kūrimo veiklas.

Nuotr. „Lyderių laikas 2“ koordinatorė N.Bitinienė tiki, kad šis projektas bus gaivus vėjo gūsis rajono švietimo sistemoje.

Tai antrasis Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Lyderių laikas“ etapas. Žinant tai, kad šį finansavimą gavo tik 15 šalies savivaldybių, nors pretendavo kelis kartus daugiau, galima drąsiai teigti: ši idėja šiandien itin svarbi.

Projekto „Lyderių laikas“ koordinatoriai jame dalyvaujančių rajono mokymosi įstaigų atstovams suteiks intensyvią konsultacinę pagalbą kuriant unikalų lyderystės plėtros savivaldybėje modelį ir mokyklų pedagoginės veiklos programas. Keturi  savivaldybės švietimo darbuotojai baigs nemokamas švietimo lyderystės magistrantūros studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, net penkiolika savivaldybės švietimo darbuotojų galės dalyvauti neformaliosiose švietimo lyderystės studijose, suteiksiančiose magistro laipsnį.

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos