baneris leidinys

gatvePagaliau šaligatvių tvarkymo eilė atėjo ir Šakių miesto Kęstučio gatvei. Šakių rajono savivaldybės taryba pritarė sprendimui anksčiau numatytas kitų dviejų miesto gatvių šaligatvių tvarkymui skirtas lėšas paskirti Kęstučio gatvės šaligatvių tvarkymui.   

Nuotr. Netrukus bus pradėti tvarkyti Kęstučio gatvės šaligatviai, kurie, reikia pripažinti, seniai ne pačios geriausios būklės.   

Akivaizdu, jog Šakių mieste netrūksta šaligatvių, kur būtinas remontas. Pagal patvirtintą Šakių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2012-2014 metų programą buvo numatyta išasfaltuoti Liepų gatvę ir asfalto dangą atnaujinti įrengiant pėsčiųjų taką Gimnazijos gatvėje, Šakių mieste. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, numatyta, jog Liepų ir Gimnazijos gatvių atstatymo darbų netikslinga vykdyti, nes pagal UAB „Šakių vandenys“ pateiktą informaciją minėtose gatvėse gyventojai nėra prisijungę prie naujai įrengtų nuotekų tinklų. Todėl nuspręsta šaligatvių tvarkymo darbus pradėti Kęstučio gatvėje. Kaip žinia, šios gatvės šaligatviai jau seniai yra ne pačios geriausios būklės. Pasak savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjo Kęstučio Kuncaičio, ši gatvė priklauso VĮ „Marijampolės regiono keliams“, todėl buvo tikimasi, kad jos šaligatvius ši įmonė ir sutvarkys. Tačiau šaligatviais teks pasirūpinti savivaldybei. Numatyta Liepų ir Gimnazijos gatvių atnaujinimo darbų lėšas - 265,2 tūkst. litų skirti pėsčiųjų takų Kęstučio gatvėje atstatymo darbams. Pasak savivaldybės K. Kuncaičio, viešąjį konkursą šaligatvių tvarkymo darbams atlikti laimėjo UAB „Parama“, ji planuoja samdyti subrangovą.

„Draugo“ inf.
Rajono savivaldybė parėmė nukentėjusius nuo gaisrų bei stichinių nelaimių. Toks sprendimas priimamas atsižvelgiant į Paramos teikimo komisijos rekomendacijas, pateiktas apsvarsčius gautus prašymus.

Lukšių seniūnijoje, Matijošiškės kaime, gyvenančiam Arūnui Gudaičiui skirta 2 tūkst. litų vienkartinė parama. Dėl neatsargaus rūkymo sukelto gaisro metu nudegė namo stogas, medinė perdanga, išdegė pirmojo aukšto kambariai. Sudegė namo viduje buvęs benzininis pjūklas, šaldytuvas, šaldiklis, televizorius, muzikinis centras, skalbimo mašina, dujinė viryklė, lova, spinta ir kiti namų apyvokos daiktai. Turtas ir pastatai buvo nedrausti.

Kriūkiečiui Juozui Masteikai teks 1 tūkst. litų parama. Vyriškiui priklausančiame gyvenamajame name gaisras kilo gegužės 12 dieną. Gaisro metu sudegė elektrinė siuvimo mašina, spinta, rašomasis stalas, užuolaidos, aprūko trijų kambarių sienos ir lubos, sugadinti įvairūs buitiniai namų apyvokos daiktai, išdužo plastikinių durų stiklo paketas, pirmajame aukšte vandeniu sulieti du kambariai. Gaisrą sukėlė žaibo iškrova, sugadinusi elektros instaliaciją. Pastatas draustas.
zemoitinasGiedrė PLEČKAITYTĖ

Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo vadovas Vadimas Žamoitinas, regis, nesitikėjo, kad trečiadienį pas vietos seniūną Alfredą Vincą Puidą reikės viešai pasiaiškinti dėl daugelį metų neprižiūrimų ir gerokai apleistų kooperatyvui priklausančių pastatų. Tarybos nario ir savivaldybės atstovo viešai sugėdytas verslininkas buvo paskutinį kartą griežtai įspėtas. Situacijai per savaitę laiko nepasikeitus į gerą, kooperatyvui bus skiriamos tūkstantinės baudos.

Nuotr. Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo vadovas V. Žamoitinas paskutinį kartą buvo įspėtas dėl neprižiūrimų, apleistų pastatų. Už jų nepriežiūrą artimiausiu metu kooperatyvui gresia tūkstantinės baudos.

Pabodo įspėjinėti

Apie tai, kad Kudirkos Naumiesčio gyventojai jau seniai nesusikalba su Kudirkos Naumiesčio vartotojų kooperatyvo administracija dėl čia esančių kooperatyvui priklausančių apleistų ir neprižiūrėtų pastatų, rašėme jau ne kartą. Dar pavasarį vyko vietos gyventojų parašų rinkimai, parodantys žmonių nepasitenkinimą neprižiūrimais pastatais. Pavyko surinkti 534 gyventojų parašus, į kuriuos buvo tiesiog numota ranka.
puodziukaitis2Gintarė MARTINAITIENĖ

Prieš porą savaičių Seimas patikslino nuostatą dėl savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo. Seimūnai aiškina, kad iš įstatymo išbraukdami vieną iš nuostatų užkirs kelią savivaldybėms švaistyti mokesčių mokėtojų pinigus. Šakių rajono savivaldybės administracija tokias pataisas vertina skeptiškai.

Nuotr. J. Puodžiukaitis nemano, jog reikia riboti, kam turi būti naudojami rezervo lėšų pinigai, nes mūsų savivaldybėje, pasak administracijos, jie visada naudojami tik ten, kur reikia.

Kitoms reikmėms - ne

Pagal priimtą pataisą savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos galės būti naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Iš įstatymo išbraukta nuostata, kad rezervo lėšos gali būti naudojamos „kitoms reikmėms pagal savivaldybių tarybų nustatytas taisykles“. Ši nuostata, anot pataisos iniciatorių, gali būti interpretuojama įvairiai ir panaudojama asmeniniais tikslais ar ne tam, kam iš tikrųjų reikia. Kai kurie Seimo nariai mano, kad prisidengiant administracijos rezervu savivaldybėse lengva ranka švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai.
Jau apie porą mėnesių prie Lukšių seniūnijos įsteigti trys nauji etatai, kaip teigiama, kultūrinei funkcijai Zyplių dvare vykdyti.

Pasak Biudžeto ir turto skyriaus vedėjos Egidijos Grigaitienės, nuo gegužės 1 dienos įsteigti administratoriaus, ūkvedžio ir komunikacijų specialisto – vadybininko etatai. Šiais metais iš savivaldybės biudžeto jiems skirta 30 tūkst. litų. Pasak Lukšių seniūno ir dvaro puoselėtojo Vido Cikanos, kultūros centro darbuotojos visko aprėpti nepajėgia, tad jis džiaugiasi, kad savivaldybės administracija, suprasdama realią situaciją, palankiai pažiūrėjo į šį poreikį. Meras Juozas Bertašius komentavo, kad matant, kaip žmonės produktyviai dirba, tai negaila ir pridėti naujų specialistų. Kadangi Zyplių dvaro atstatymo darbai baigiami, ruošiamasi ekspozicijoms atidarymui, todėl ypač reikalingi kvalifikuoti darbuotojai. Būtent jaunų ir kompetentingų specialistų, kaip tikino V. Cikana, šiais laikais labai trūksta. Kol kas nauji etatai įsteigti prie seniūnijos, o kaip bus ateityje, kol kas neaišku. Ateities planų, puoselėjant dvarą, netrūksta, tad ir rankų, prisidedančių prie to, reikia. Jau parengtas oficinos projektas, planuojama atstatyti oranžeriją, į dvarą turi persikelti ir Zanavykų krašto muziejaus ekspozicija.

„Draugo“ inf.
Birželio 14-ąją Šakių LIONS klubas gavo labdaros siuntą iš Norvegijos. Ši labdara buvo skiriama sunkiai ir vargingai gyvenančioms šeimoms.

Norvegijos LIONS klubo nariai dovanojo šeimoms dviračius, skalbimo mašinas, indaplovę, rūbus, avalynę, žaislus, patalynės komplektus, indus. Norvegai balandžio 28 d. buvo atvykę į Lietuvą, aplankė vargingai gyvenančias šeimas, nuvežė joms maisto ir skalbimo miltelių. Iš šeimų sulaukė labai daug prašymų dėl šaldytuvų, šaldiklių, baldų ir rūbų trūkumo. Jų prašymai buvo patenkinti gavus šią didelę siuntą. Ši labdara buvo padalinta 14 seniūnijų.

,,Draugo“ inf.
domeikiene_astaGintarė MARTINAITIENĖ

Pasirodo, savivaldybė nelabai susiskaičiuoja, kiek turi socialinių būstų ir kiek gyventojų juose gyvena. Dažnai net neaišku, iš ko reikalauti panašių duomenų ar atsakomybės, nes tai tiesiog nereglamentuota valstybės tarnautojų pareigybėse. „Kaip vaikas be galvos“, – situaciją apibūdino kontrolierė Asta Domeikienė. Kontrolės komiteto posėdyje apie socialinius būstus buvo kalbama kaip apie vieną didžiausių nelaimių ir problemų apskritai, kurios, tikėtina, tik didės.

Nuotr. Kontrolierė A. Domeikienė apie socialinių būstų situaciją savivaldybėje kalbėjo kaip apie vaiką be galvos. Funkcijos nereglamentuotos pareigybėse, tad niekas nežino, ką ir kaip turi daryti.


Būtini pakeitimai

Kontrolės komiteto pirmininkui Edmundui Rinkevičiui posėdžio metu pasiteiravus, kiek žmonių šiuo metu rajone naudojasi socialiniu būstu, kiek yra sudaryta sutarčių, kiek yra laukiančiųjų eilėje, niekas atsakyti negalėjo. Tokie duomenys, kaip buvo aiškinama, yra, tačiau posėdyje apie tai kalbėti niekas nebuvo pasiruošęs. Rajono socialinius būstus tikrinusi bei auditą atlikusi kontrolierė A. Domeikienė konstatavo, kad reikalinga pareigybių aprašymuose įvardinti ir priskirti funkcijas atsakingiems asmenims, kurie vykdo socialinio būsto skyrimą, jo priežiūrą ir kontrolę, sąrašų sudarymą, tikslinimą, nuomos sutarčių sudarymą ir pasirašymą, jų vykdymo kontrolę, socialinio būsto nuomininkų metinių pajamų ir turto tikslinimą, šeimų ir asmenų pateiktų duomenų tikrinimą bei kitą administracinę veiklą. A. Domeikienė mano, kad tiesiog būtina padaryti atitinkamus pakeitimus savivaldybės administracijos skyrių bei seniūnijų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ir valstybės tarnautojų, vykdančių socialinio būsto administravimą, pareigybių aprašymuose. Tuomet būtų aišku, kurio valdininko galima teirautis konkrečios, su socialiniais būstais susijusios, informacijos. Kol nėra reglamentavimo, tol nėra iš ko reikalauti ir atsakomybės ar informacijos. „Gvildename su socialiais būstais susijusius klausimus, posėdyje sėdi atstovai, vedėja, audito tarnyba, tarybos nariai. Klausimų labai daug, o atsakymų mažai“, - mintimis apie esamą situaciją dalijosi Kontrolės komiteto pirmininkas.
husqvarnaBirželio 20 dieną Degutinės kaimo gyventojai Laimai Laurinaitienei buvo įteiktas Husqvarna konkurso „Gražiausios sodo akimirkos“ pagrindinis prizas – robotas vejapjovė Automower. Moteris prisipažino, kad nors ir dažnai dalyvauja panašiuose konkursuose, tačiau tokį vertingą prizą pavyko laimėti pirmą kartą.

Nuotr. L.Laurinaitienei iš Degutinės kaimo robotą vejapjovę įteikė UAB „Valtralita“ serviso vadovas Remigijus Juodaitis.

Daug metų savo namus ir tame pačiame kaime turimo vienkiemio aplinką vis gražinanti L.Laurinaitienė tikino, kad idėjų savo sodui semiasi iš BTV laidos „Svajonių sodas“. „Laimėti tikrai nesitikėjau. Marti fotografavo, o aš persiunčiau konkursui porą nuotraukų nurodytu interneto adresu. Didelis netikėtumas buvo žinia, kad nuotrauka, kurioje senelis anūkes karučiu veža per sodą, laimėjo pirmąją vietą, - džiaugėsi L.Laurinaitienė. - Nors ankstesniuose konkursuose teko laimėti keletą smulkmenų, tačiau 5,5 tūkst. litų kainuojantį Husqvarna prizą – pirmą kartą. Po tokio laimėjimo, dalyvausiu visuose konkursuose, kuriuos tik aptiksiu.“

Prenumeruok E-laikraštį!

Reklama


traders-group

Esam Zanavykai


lietuva mes

esam zanavykai

Orai Šakiuose

Jei pageidaujate išsamesnės orų prognozės, paspauskite ant paveikslėlio.

Mūsų draugai

 

srtfondas

   

musu_laikas
 
 

 


Paskutinės naujienos


UAB "Daugtaškis" 2008-2016 Visos teisės saugomos